Käyttäjätilien valvonnan käyttäminen Windows Vistassa

ESITTELY

Tässä artikkelissa on Windows Vistan Käyttäjätilien valvonta -toiminnon kuvaus. Artikkelissa kuvataan myös, miten ohjelma suoritetaan järjestelmänvalvojana Windows Vistassa.

Enemmän tietoa

Käyttäjätilien valvonta on uusi ominaisuus, joka estää haitallisiksi suunniteltuja ohjelmia eli haittaohjelmia vioittamasta järjestelmää. Käyttäjätilien valvonta pysäyttää luvattomien sovellusten automaattisen asentamisen ja estää myös muutosten tekemisen järjestelmäasetuksiin vahingossa.

Näyttöön tulee Käyttäjätilien valvonnan kehote seuraavien toimintojen yhteydessä:
 • ohjelman asentaminen tai sen asennuksen poistaminen
 • laitteen ohjaimen asentaminen (esimerkiksi digitaalikameran ohjaimen asentaminen)
 • päivitysten asentaminen Windows Update -konsolin avulla
 • lapsilukituksen määrittäminen
 • ActiveX-komponentin asentaminen (ActiveX-komponentteja käytetään tiettyjen verkkosivujen näyttämiseen)
 • Windowsin palomuurin asetusten avaaminen tai muuttaminen
 • käyttäjätilin tyypin muuttaminen
 • suojausasetusten muokkaaminen suojauskäytäntöeditorilaajennuksen (Secpol.msc) avulla
 • toisen käyttäjän kansioon selaaminen
 • automaattisten päivitysten määrittäminen
 • varmuuskopioitujen järjestelmätiedostojen palauttaminen
 • automaattisten tehtävien ajoittaminen
 • tiedostojen kopioiminen tai siirtäminen Program Files- tai Windows-kansioon
 • käyttäjätilin lisääminen tai poistaminen
 • etätyöpöytäkäytön määrittäminen.

Ohjelman suorittaminen järjestelmänvalvojana

Kun suoritat ohjelma- tai järjestelmäfunktion, näyttöön saattaa tulla Käyttäjätilien valvonnan kehote. Useimmat kehotteen näyttöön tuovista ohjelmista ovat vanhoja ohjelmia. Samojen ohjelmien uudemmat versiot eivät käynnistä Käyttäjätilien valvontaa. Et voi määrittää Käyttäjätilien valvontaa suorittamaan ohjelmaa automaattisesti järjestelmänvalvojana ilman, että käyttäjille näytetään kehote.

Jotkin ohjelmat suoritetaan Windows Vistassa oikein vain, jos ne suoritetaan järjestelmänvalvojana. Et välttämättä pysty suorittamaan samojen ohjelmien uudempia versioita muuten kuin järjestelmänvalvojana.

Huomautus Jos tuntematon ohjelma suoritetaan järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin, saattaa aiheutua tietoturvariski. Suorita järjestelmänvalvojana vain ne ohjelmat, joihin luotat.

Tärkeää Näiden toimien tekeminen saattaa lisätä tietoturvariskiä. Näiden toimien tekeminen saattaa myös tehdä tietokoneesta tai verkosta entistä haavoittuvamman pahantahtoisten käyttäjien tai haitallisiksi suunniteltujen ohjelmien, kuten virusten, hyökkäyksille. Microsoft suosittelee tämän artikkelin kuvaaman prosessin käyttämistä, jotta ohjelmat pystyvät toimimaan suunnitellulla tavalla tai jotta pystyt käyttämään erityisiä ohjelman ominaisuuksia. Ennen kuin teet nämä muutokset, sinun kannattaa arvioida riskit, joita näiden toimien tekeminen ympäristössäsi aiheuttaa. Jos päätät tehdä nämä toimet, suojaa järjestelmä tekemällä tilanteen mukaiset lisätoimet. Microsoft suosittelee näiden toimien tekemistä vain, jos se on todella tarpeen.

Voit suorittaa ohjelman järjestelmänvalvojana seuraavasti:
 1. Napsauta ohjelman suorittamiseen käytettävää kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.
 2. Kun sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita järjestelmänvalvojan salasana tai valitse Jatka.

Joidenkin ohjelmakuvakkeiden yhteydessä Suorita järjestelmänvalvoja -vaihtoehto ei ole käytettävissä pikavalikossa. Toimi kyseisten ohjelmakuvakkeiden yhteydessä seuraavasti:
 1. Napsauta ohjelman suorittamiseen käytettävää kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Pikakuvake-välilehden Kohde-ruudussa on ohjelmatiedoston sijainti ja nimi.
 2. Avaa ohjelmatiedoston sisältävä kansio.
 3. Napsauta ohjelmatiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Käyttäjätilien valvonnan käyttöoikeus Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Jatka.
Jos sinun on suoritettava jokin ohjelma järjestelmänvalvojana, saatat haluta määrittää ohjelman niin, että se suoritetaan järjestelmänvalvojana automaattisesti. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta ohjelman suorittamiseen käytettävää kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Valitse Yhteensopivuus-välilehti, valitse Suorita tämä ohjelma järjestelmänvalvojana -valintaruutu ja valitse sitten OK.
Yhteensopivuus-välilehti ei ole käytettävissä joillekin ohjelmakuvakkeille. Toimi kyseisten ohjelmakuvakkeiden yhteydessä seuraavasti:
 1. Napsauta ohjelman suorittamiseen käytettävää kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Pikakuvake-välilehden Kohde-ruudussa on ohjelmatiedoston sijainti ja nimi.
 2. Avaa ohjelmatiedoston sisältävä kansio.
 3. Napsauta ohjelmatiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 4. Valitse Yhteensopivuus-välilehti, valitse Suorita tämä ohjelma järjestelmänvalvojana -valintaruutu ja valitse sitten OK.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 922708 – Viimeisin tarkistus: 23.7.2011 – Versio: 1

Palaute