Etätyöpöytäyhteys (päätepalveluasiakkaan versio 6.0)

Yhteenveto

Tässä artikkelissa käsitellään Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelman päivitystä, joka auttaa käyttämään uusia päätepalveluominaisuuksia. Nämä ominaisuudet tulevat käyttöön Windows Vista- ja Microsoft Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmään tietokoneesta, jonka käyttöjärjestelmä on jokin seuraavista:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelman avulla voidaan muodostaa yhteys vanhoihin päätepalvelimiin tai etätyöpöytiin samalla tavalla kuin aiemminkin. Tässä artikkelissa mainitut uudet ominaisuudet ovat käytettävissä vain, kun etätietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows Vista tai Windows Server 2008.

Päivityksen tiedot

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Lataa Lataa Windows Server 2003:n Päätepalveluasiakas 6.0:n päivityksen (KB925876) paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Server 2003:n x64-versioiden Päätepalveluasiakas 6.0:n päivityksen (KB925876) paketti nyt.

Lataa Lataa Windows XP:n Päätepalveluasiakas 6.0:n päivityksen (KB925876) paketti nyt.

Lataa Lataa Windows XP:n x64-versioiden Päätepalveluasiakas 6.0:n päivityksen (KB925876) paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 28.11.2006

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Enemmän tietoa

Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelman päivitys sisältää seuraavat uudet ominaisuudet.

Palvelimen todennus

Etätyöpöytäyhteydessä palvelimen todennus varmistaa, että yhteys muodostetaan oikeaan etätietokoneeseen tai -palvelimeen. Tämä suojaustoiminto auttaa estämään yhteyden muodostamisen muuhun tietokoneeseen tai palvelimeen kuin mihin yhteys tarkoitetaan muodostaa. Se estää myös luottamuksellisten tietojen antamisen vahingossa.

Oletusarvon mukaan palvelimen todennus on käytössä yhteydelle. Jos kuitenkin haluat muuttaa palvelimen todennuksen asetuksia, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset-välilehti.
Käytettävissä on seuraavat kolme todennusvaihtoehtoa:
 • Muodosta aina yhteys, vaikka todennus epäonnistuisi
  Jos otat tämän asetuksen käyttöön, voit muodostaa yhteyden, vaikka etätyöpöytäyhteys ei pystyisi varmistamaan etätietokoneen tunnistetietoja.
 • Varoita, jos todennus epäonnistuu
  Jos otat tämän asetuksen käyttöön, etätyöpöytäyhteys ei voi varmistaa etätietokoneen tunnistetietoja. Tämän asetuksen käyttäminen tuo näyttöön varoituksen, jolloin voit päättää, jatketaanko yhteyden muodostamista.
 • Älä muodosta yhteyttä, jos todennus epäonnistuu
  Jos otat tämän asetuksen käyttöön, et pysty muodostamaan yhteyttä, jos etätyöpöytäyhteys ei pysty varmistamaan etätietokoneen tunnistetietoja.

Resurssin uudelleenohjaus

Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelman päivitys auttaa uudelleenohjaamaan Plug and Play -laitteita, jotka tukevat uudelleenohjausta.

Jos haluat ohjata Plug and Play -laitteen uudelleen, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Paikalliset resurssit -välilehti, valitse Lisää ja valitse sitten Tuetut Plug and Play -laitteet -valintaruutu.

Päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimet

Päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelin on yhdyskäytävätyyppi, joka antaa valtuutettujen käyttäjien muodostaa yhteyden etätietokoneisiin yritysverkossa. Nämä valtuutetut käyttäjät pystyvät muodostamaan yhteyden mistä tahansa tietokoneesta Internet-yhteyden avulla. Päätepalvelujen yhdyskäytävä käyttää RDP (Remote Desktop Protocol) -protokollaa yhdessä HTTPS-protokollan kanssa luodakseen entistä turvallisemman ja salatun yhteyden.

Aiemmat etätyöpöytäyhteyden versiot eivät kuitenkaan pysty muodostamaan yhteyttä etätietokoneisiin palomuurien ja NAT-laitteiden takana. Tämä ongelma ilmenee, koska portti 3389 on yleensä estetty verkon tietoturvan parantamiseksi. Etätyöpöytäyhteydet käyttävät porttia 3389. Päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelin käyttää kuitenkin porttia 443. Portti 443 lähettää tietoja SSL (Secure Sockets Layer) -tunnelin kautta.

Päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimen edut ovat seuraavat:
 • Sen avulla etätyöpöytäyhteydet Internetistä yritysverkkoon voidaan muodostaa määrittämättä VPN (näennäinen yksityisverkko) -yhteyttä.
 • Se mahdollistaa yhteydet palomuurien takana oleviin etätietokoneisiin.
 • Se auttaa jakamaan verkkoyhteyden muiden tietokoneessa suoritettavien ohjelmien kanssa. Tämä mahdollistaa Internet-palveluntarjoajan yhteyden käyttämisen yritysverkon sijaan tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen etäyhteyden välityksellä.
Voit määrittää päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Asetukset.
 3. Valitse Käytä näitä päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimen asetuksia, kirjoita palvelimen nimi Palvelimen nimi -ruutuun ja valitse sitten jokin seuraavista kirjautumistavoista Kirjautumistapa-luettelossa:
  • Anna minun tehdä valinta myöhemmin
   Tämän asetuksen avulla voit valita kirjautumistavan, kun muodostat yhteyden.
  • Kysy salasanaa
   Kun tämä asetus on valittu, salasanaa kysytään yhteyden muodostamisen yhteydessä.
  • Älykortti
   Kun tämä asetus on valittu, sinua pyydetään asettamaan älykortti yhteyden muodostamisen yhteydessä.
 4. Valitse Ohita päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelin paikallisissa osoitteissa -valintaruutu tai poista sen valinta. Jos valitset tämän valintaruudun, paikallisiin verkko-osoitteisiin tulevaa tai niistä lähtevää tietoliikennettä ei reititetä päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimen kautta. Tämä nopeuttaa yhteyttä.

Päätepalveluiden etäohjelmat

Etäohjelmat ovat Windows Serverin päätepalveluiden ominaisuus, joka antaa asiakastietokoneiden muodostaa yhteyden etätietokoneeseen ja käyttää siihen asennettuja ohjelmia. Esimerkiksi työpaikalla voi olla etätietokone, johon työntekijät voivat muodostaa yhteyden ja suorittaa siinä Microsoft Wordin. Järjestelmänvalvojan on julkaistava ohjelmat, ennen kuin käyttäjät pystyvät käyttämään niitä. Käyttökokemus on sama kuin tietokoneeseen asennettua ohjelmaa käytettäessä.

Etäohjelmat helpottavat järjestelmänvalvontaa, koska päivitettävien tai ylläpidettävien ohjelmien kopioita on vain yksi sen sijaan, että erillisiin tietokoneisiin olisi asennettu useita ohjelmakopioita.

Useiden näyttölaitteiden käyttäminen

Etätyöpöytäyhteys tukee erittäin tarkkoja näyttöjä, jotka voidaan jakaa useisiin näyttölaitteisiin. Kaikkien näyttölaitteiden tarkkuuden on kuitenkin oltava pienempi kuin 4 096 x 2 048 kuvapistettä. Kaikkien näyttölaitteiden tarkkuuden on oltava sama. Lisäksi näytöt on sijoitettava vierekkäin.

Jos haluat määrittää etätietokoneen työpöydän käyttämään useita näyttölaitteita, kirjoita komentokehotteeseen Mstsc /span.

Visuaaliset parannukset

Etätyöpöytäyhteys tukee nyt 32-bittistä väriä ja fonttien tasoitusta.

Jos haluat ottaa 32-bittisen värin käyttöön, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Näyttö-välilehti ja valitse sitten Värit-luettelosta Paras laatu (32-bittinen).
Voit ottaa fonttien tasoituksen käyttöön seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Suorituskyky-välilehti ja valitse sitten Fonttien tasoitus -valintaruutu.

Tunnetut ongelmat

Jos asennat ennen päivämäärää 24.4.2007 julkaistun Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelman version Windows Server 2003 Service Pack 1 -tietokoneeseen ja päivität käyttöjärjestelmän sitten Windows Server 2003 Service Pack 2:ksi, saattaa ilmetä seuraavia ongelmia:
 1. Etätyöpöytäyhteyden asiakasohjelman versiota 6.0 (KB925876) ei näy Windows Server 2003 Service Pack 2 -tietokoneen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalussa. Tämän vuoksi etätyöpöytäyhteyden asiakasohjelman version 6.0 (KB925876) asennusta ei voi poistaa.
 2. Etätyöpöytäyhteyden asiakasohjelman versioon 6.0 liittyviä tiedostoja ei enää ole allekirjoitettu.
Jos et ole asentanut Windows Server 2003 Service Pack 2:ta, voit kiertää tämän ongelman poistamalla ennen päivämäärää 24.4.2007 julkaistun Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelman version asennuksen, asentamalla 24.4.2007 julkaistun Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelmaversion ja asentamalla sitten Windows Server 2003 Service Pack 2:n.

Jos Windows Server 2003 Service Pack 2 on asennettuna, asenna Etätyöpöytäyhteys 6.0 -asiakasohjelm uudelleen.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 925876 – Viimeisin tarkistus: 1.5.2008 – Versio: 1

Palaute