Volyymikäyttöoikeuden Product Key -tunnuksen avulla asennetut Windows XP -tietokoneet saatetaan merkitä muiksi kuin aidoiksi

Oire

Microsoft Windows XP -tietokone ei välttämättä läpäise Windows Genuine Advantage (WGA) -aitoustarkistusprosessia tai Windows XP -tietokone saatetaan ilmoittaa muuksi kuin aidoksi. Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos Windows XP -tietokoneen asennus tehtiin käyttäen volyymikäyttöoikeuden Product Key -tunnusta ja Windows XP -tietokone yritettiin vahvistaa lyhytkestoisen Microsoft-palvelinongelman aikana. Tämä ongelma ilmeni lyhyen ajan 2.10.2006 ja 29.11.2006.

Syy

Tämä ongelma saattaa aiheutua %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data -kansiossa olevasta virheellisestä tai vioittuneesta Data.dat-tiedostosta.

Huomautus Oletusarvon mukaan %ALLUSERSPROFILE%-kansio on C:\Documents and Settings\All Users. Tämä sijainti saattaa kuitenkin olla erilainen Windows XP -asennuksessasi.

Ratkaisu

Jos Data.dat-tiedosto vsataanotettiin 2.10.2006 tai 29.11.2006, sinun on poistettava se Windows XP -asiakastietokoneesta. Data.dat-tiedosto päivitetään oikein seuraavan vahvistuksen aikana.

Vaiheet, joiden avulla aitoustarkitusprosessin Data.dat-tiedosto voidaan päivittää yksittäisessä tietokoneessa

Vaiheet, joiden avulla aitoustarkitusprosessin Data.dat-tiedosto voidaan päivittää yksittäisessä tietokoneessa manuaalisesti

Jos haluat päivittää Data.dat-tiedoston manuaalisesti, toimi seuraavasti:
 1. Kirjaudu tietokoneeseen, jossa tämä ongelma ilmenee, käyttämällä järjestelmänvalvojan oikeudet omistavaa tiliä.
 2. Poista Data.dat-tiedosto %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data -kansiosta.
 3. Käy seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa ja varmista, että tietokone ilmoitetaan aidoksi:
 4. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita wgatray.exe /b ja valitse sitten OK.

  Huomautus Komento wgatray.exe ei välttämättä ole käytettävissä tietokoneessasi. Tämä komento on käytettävissä vain tietokoneissa, joissa on asennettuna Windows Genuine Advantage Notifications -sovellus. Jos komento wgatray.exe ei ole käytettävissä, kyseessä ei ole virhetilanne. Siirry seuraavaan vaiheeseen. Saat lisätietoja Windows Genuine Advantage Notifications -sovelluksesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  905474 Windows Genuine Advantage Notifications -sovelluksen kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 5. Käynnistä tietokone uudelleen.

Vaiheet, joiden avulla aitoustarkitusprosessin Data.dat-tiedosto voidaan päivittää yksittäisessä tietokoneessa automaattisesti

Jos haluat päivittää Data.dat-tiedoston automaattisesti, toimi seuraavasti:
 1. Käy seuraavassa Microsoftin Web-sivustossa:
 2. Kun näyttöön tulee kehote, suorita Microsoft Genuine Advantage Diagnostic Tool -työkalu valitsemalla Suorita.


  Huomautus Suojausasetuksista riippuen työkalun suorittamista saatetaan pyytää vahvistamaan useita kertoja.
 3. Valitse Jatka.
 4. Valitse Windows-välilehdessä Resolve.
Jos tämä tapa ei toimi, toimi Vaiheet, joiden avulla aitoustarkitusprosessin Data.dat-tiedosto voidaan päivittää yksittäisessä tietokoneessa manuaalisesti -osan ohjeiden mukaisesti.

Vaiheet, joiden avulla aitoustarkitusprosessin Data.dat-tiedosto voidaan päivittää useissa tietokoneissa automaattisesti

Seuraavassa on esimerkki yksinkertaisesta .cmd-komentosarjasta. Jos haluat suorittaa tämän komentosarjan useissa Windows XP -asiakastietokoneissa, käytä ryhmäkäytäntöä, Microsoft Systems Management Serveriä tai muita ympäristössäsi käytettävissä olevia työkaluja. Jakele komentosarjaa ympäristöösi parhaiten sopivalla tavalla. Jos haluat suorittaa tämän komentosarjan erikseen, sinun on suoritettava se järjestelmänvalvojana.

Jos haluat luoda tämän komentosarjan, avaa uusi .txt-tiedosto ja liitä sitten seuraava komentosarjateksti uuteen tiedostoon. Kun olet luonut tiedoston, nimeä se uudelleen käyttäen .cmd-tunnistetta.
Komentosarjateksti
@ECHO OFF

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (
ECHO Poistetaan Data.dat
attrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
)

IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)
ECHO WGA-vahvistus on käynnissä.
WGATray.exe /b

:END
ECHO Valmis
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 926333 – Viimeisin tarkistus: 14.5.2009 – Versio: 1

Palaute