Windows Vista ei pysty hankkimaan IP-osoitetta tietyiltä reitittimiltä tai tietyiltä muilta kuin Microsoftin DHCP-palvelimilta

Enemmän tietoa

Jos tiedät, ettei reititin tai muu kuin Microsoftin DHCP-palvelin tue DHCP BROADCAST -merkintää, voit määrittää seuraavan rekisterimerkinnän seuraavalla tavalla sen sijaan, että käyttäisit DhcpConnEnableBcastFlagToggle-rekisteriavainta.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}

Arvon nimi: DhcpConnForceBroadcastFlag
Arvon tyyppi: REG_DWORD
Arvon data: 0
Huomautus Data-arvo 0 poistaa tämän rekisterimerkinnän käytöstä. Tämän rekisterimerkinnän avulla voit estää Windows Vistaa käyttämästä DHCP BROADCAST -merkintää. Kun olet määrittänyt tämän rekisterimerkinnän, Windows Vista ei koskaan käytä DHCP BROADCAST -merkintää.

Huomautus: Tätä ongelmaa ei esiinny Windows 7:ssä. Rekisteriavaimen DhcpConnEnableBcastFlagToggle arvoksi on asetettu 1 oletusarvon mukaan.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 928233 – Viimeisin tarkistus: 23.7.2011 – Versio: 1

Palaute