MS07-027: Internet Explorerin koottu tietoturvapäivitys

Tässä artikkelissa kuvattu päivitys on korvattu uudemmalla päivityksellä. Voit ratkaista tämän ongelman asentamalla uusimman Internet Explorerin kootun tietoturvapäivityksen. Voit asentaa uusimman päivityksen seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta: Teknisiä tietoja uusimmasta Internet Explorerin kootusta tietoturvapäivityksestä on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:

JOHDANTO

Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS07-027. Tämä tietoturvatiedote sisältää kaikki tietoturvapäivityksen tärkeät tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi tiedostojen tiedot ja asennusvaihtoehdot. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:

Tunnettuja tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

 • Ennen lataamista kehotteen näyttöön tuovat ActiveX-komponentit.

  Huomautus Tämä ongelma ilmenee verkkosivustoissa, jotka eivät käytä suositeltuja tekniikoita. Tämä ongelma korjataan seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa kuvattujen tekniikoiden avulla: Kun tietyt komponentit ladataan verkkosivulla, tämän päivityksen toiminnot eivät peitä niitä oikein. Näitä komponentteja ovat esimerkiksi Macromedia Shockwave Directorin, QuickTime Playerin ja Virtools Web Playerin käyttämät komponentit. Kun Windows määrittää komponentin olevan passiivinen, järjestelmä tuo käyttäjälle näyttöön kehotteen, ennen kuin komponentti ladataan.
 • Monikerien käyttöä ei enää tueta Internet Explorerissa. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  906294 Monikerien käyttöä ei enää tueta Internet Explorerissa kumulatiiviseen tietoturvapäivitykseen 896727 (MS05-038) sisältyvien tietoturvapäivitysten asentamisen jälkeen
 • Kun olet asentanut Internet Explorerin toukokuun 2007 kootun tietoturvapäivityksen (MS07-027) Windows Internet Explorer 7:lle, näyttöön saattaa tulla Tiedostojen lataaminen - Suojausvaroitus -valintaikkuna, jossa kysytään navcancl-tiedoston tallentamisesta. Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  937409 Tiedostojen lataaminen - Suojausvaroitus -valintaikkuna tulee näyttöön, kun Internet Explorer 7 yritetään avata

 • Kun yrität avata WWW-sivun Windows Internet Explorer 7:ssä, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:
  WWW-sivua ei voida näyttää
  Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  942818 WWW-sivua ei voida näyttää -virhesanoma tulee näyttöön sen jälkeen, kun Windows Internet Explorer 7 -päivitys on asennettu Windows Updatesta tai Microsoft Updatesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Kun tämä päivitys on asennettu, joitakin suurta yhtenäistä muistilohkoa edellyttäviä WWW-sovelluksia ei välttämättä suoriteta, koska muisti ei riitä. Näitä WWW-sovelluksia ei käytetä ainoastaan Internet Explorerissa.
  Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  950060 Joitakin suurta yhtenäistä muistilohkoa edellyttäviä WWW-sovelluksia ei välttämättä suoriteta sen jälkeen, kun Windows Internet Explorer 7:n koottu päivitys 931768 (MS07-027) on asennettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tähän tietoturvapäivitykseen sisältyvät muuhun kuin tietoturvaan liittyvät korjaukset

GDR (General Distribution Release) -korjaukset

Yksittäisiä päivityksiä saatetaan asentaa. Tämä määrittyy Windowsin version ja heikkouden sisältävän sovelluksen version mukaan. Selvitä päivityksen tila tarkastelemalla erillisiä artikkeleita.
 • 928494 InfoPath 2003 kaatuu, kun lomakkeen Päivämäärävalitsin-ohjausobjektin sisällä napsautetaan ja painetaan vasenta nuolinäppäintä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 928540 Internet Explorer 6:n Tiedoston lataaminen -valintaikkuna sulkeutuu odottamatta, vaikka hotfix-korjaus 896017 olisi asennettu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 929726 Korjaus: ERROR_INVALID_PARAMETER-virhesanoma tulee näyttöön luetteloitaessa välimuisti Windows Internet Explorer 7:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 931657 Sähköpostiviestin otsikko ei tulostu yritettäessä tulostaa sähköpostiviesti Microsoft Office Outlook 2003:n tai Microsoft Outlook Expressin avulla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • 932538 Kun sähköpostiviesti tulostetaan Office Outlook 2003:ssa tai Outlook Expressissä, tulostettu viesti on liian pieni ja lukukelvoton

 • 934817 Virhe: Funktiota execCommand yhdessä komennon SaveAs kanssa käyttävä komentosarja ei tallenna verkkosivua Internet Explorer 7:ssä Windows Vista -tietokoneessa

 • 929864 ActiveX-komponentit ovat passiivisia, kun verkkosivua käytetään Internet Explorer 7:n avulla

 • 932537 Verkkosivun sisältöä ei päivitetä odotetusti, kun osoitin siirretään sisäiseen kehykseen Internet Explorer 7:ssä

 • 932543 Internet Explorer 7 lopettaa vastaamisen tietokoneessa, jossa on käynnissä Yahoo! Toolbarin koreankielinen versio

 • 934819 Korjaus: Internet Explorer 7:n asentamisen jälkeen Inetinfo.exe-prosessi saattaa lopettaa vastaamisen tietokoneessa, jossa on käynnissä Windows Server 2003 Service Pack 1 ja IIS 6.0

 • 932600 Joissakin tilanteissa Windows Server 2003 SP2 on poistettava, ennen kuin päivitetään Windows Small Business Server 2003:n täydeksi jälleenmyyntiversioksi tai siirrytään Windows Server 2003:een

Hotfix-korjaukset

Windows XP:n ja Windows Server 2003:n tietoturvapäivityksen 931768 paketteihin sisältyy Internet Explorerin hotfix-korjaustiedostoja ja GDR (General Distribution Release) -tiedostoja. Jos mikään aiempi Internet Explorer -tiedosto ei ole hotfix-ympäristöstä, tietoturvapäivitys 931768 asentaa GDR-tiedostot. Hotfix-korjaukset on tarkoitettu korjaamaan vain ne ongelmat, jotka on kuvattu hotfix-korjauksiin liittyvissä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa. Asenna hotfix-korjaukset vain järjestelmiin, joissa ilmenee artikkeleissa kuvatut tietyt ongelmat. Näitä hotfix-korjauksia saatetaan testata vielä perusteellisemmin. Jos ongelma ei ole vakava, Microsoft suosittelee odottamaan seuraavaa Service Pack -pakettia, joka sisältää nämä hotfix-korjaukset. Saat lisätietoja tietoturvapäivitykseen 931768 sisältyvien hotfix-korjausten asentamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

897225 Internet Explorerin koottuihin tietoturvapäivityksiin sisältyvien hotfix-korjausten asentaminen

HuomautusTarkastele hotfix-korjaustiedostojen asentamisen lisäksi asennettavaan hotfix-korjaukseen liittyvää Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelia, jotta voit selvittää hotfix-korjauksen käyttöönoton edellyttämän rekisterin muokkauksen. Lisätietoja sen selvittämisestä, ovatko aiemmat Internet Explorer -tiedostot hotfix-korjauksesta vai GDR-ympäristöstä, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

824994 Windows XP Service Pack 2- ja Windows Server 2003 -ohjelmistopäivityspakettien sisällön kuvaus

Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 931768 – Viimeisin tarkistus: 14.8.2008 – Versio: 1

Palaute