Tietyt ohjelmat eivät välttämättä käynnisty ja näyttöön tulee Windows XP Service Pack 2 -tietokoneessa virhesanoma Laiton järjestelmä-DLL:n uudelleensijoitus

Ongelman oireet

Tietyt ohjelmat eivät välttämättä käynnisty sen jälkeen, kun tietoturvapäivitykset 925902 (MS07-017) ja 928843 (MS07-008) on asennettu Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) -tietokoneeseen. Lisäksi näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:
Sovelluksen_suoritustiedoston_nimi - Laiton järjestelmä-DLL:n uudelleensijoitus

Järjestelmä-DLL user32.dll on uudelleensijoitettu muistissa. Sovellus ei toimi asianmukaisesti. DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx uudelleensijoitettiin, koska se käytti muistialuetta, joka on varattu Windowsin järjestelmä-DLL:lle. Ota yhteys ohjelmiston toimittajaan uuden DLL:n saamiseksi.

Ongelman ratkaisemisen vaiheet

Näiden toimien tekeminen saattaa olla helpompaa, jos tulostat tämän artikkelin ensin.

Voit korjata tämän ongelman seuraavasti:
 1. Asenna kaikki tärkeät päivitykset seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta:

 2. Yritä suorittaa uudelleen se ohjelma, joka ei käynnistynyt. Jos ohjelma käynnistyy, eikä näyttöön tule Ongelman oireet -osassa kuvattua virhesanomaa, ongelma on ratkaistu. Jos virhe ilmenee edelleen, tee vaiheiden 3–5 toimet.
 3. Käy seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
 4. Napsauta Lataa-painiketta ja valitse sitten Suorita. Jos Lataa-painiketta ei ole käytettävissä, sinun on ensin vahvistettava Windows-versiosi aitous napsauttamalla vahvistamisen vaihtoehtoa.
 5. Asenna päivitys 935448 noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Samanlaisia ongelmia ja ratkaisuja

Näytöön saattaa tulla samankaltainen virhesanoma, joka viittaa Shell32.dll-kirjastoon, kun suoritat Grisoft, Inc.:n AVG Anti-Virus Control Centerin. Tämä ongelma ilmenee, jos käynnissä on myös CrystalXP:n BricoPack Vista Inspirat. Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla BricoPack Vista Inspiratin asennuksen.

Huomautus Tämä ei ole AVG Anti-Virus Control Centeriin tai Windowsiin liittyvä ongelma. Tätä ongelmaa ei ratkaista, kun asennat päivityksen 935448.

Lisätietoja kokeneille käyttäjille

Ongelman syy

Tietoturvapäivitykseen 928843 sisältyvällä Hhctrl.ocx-tiedostolla ja tietoturvapäivitykseen 925902 sisältyvällä User32.dll-tiedostolla on ristiriitaiset perusosoitteet. Tämä ongelma ilmenee, jos ohjelma lataa Hhctrl.ocx-tiedoston ennen User32.dll-tiedostoa. Microsoft on vahvistanut tämän ongelman koskevan seuraavia kolmannen osapuolen sovelluksia.
OhjelmaVersioValmistaja
Realtek HD Audio Control Panel1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc.
Huomautuksia
 • Jos samanlainen sanoma tulee näyttöön käytettäessä jotakin muuta ohjelmaa, asenna tässä artikkelissa mainittu päivitys. Jos Microsoft vahvistaa tämän ongelman koskevan muita ohjelmia, niiden tiedot lisätään tähän artikkeliin.
 • Tämä ongelma ei ilmene Realtek HD Audio Control Panelin versiossa 1.64.

Päivityksen asennustiedot

Voit ratkaista tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista tilanteesi mukaisesti.

Tärkeää Windows Update ja Microsoft Update tunnistavat vain ongelman sisältävän version tuotteista Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip ja CD-Tag. Tämä ongelma saattaa kuitenkin koskea myös muita ohjelmia. Jos päivitystä 935448 ei asenneta tietokoneeseen tavan 1 tai tavassa 2 kuvatun Windows Server Update Services (WSUS) -palveluiden käyttämisen avulla, käytä tämän vuoksi tapaa 3.

Tapa 1: Päivityksen 935448 asentaminen Automaattiset päivitykset -toiminnon tai Microsoft Update -sivuston avulla

Voit käyttää Microsoft Update -sivustoa käymällä seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:Tapa 2: Päivityksen 935448 ottaminen käyttöön yrityksessä Windows Server Update Servicesin (WSUS) tai Microsoft Systems Management Serverin (SMS) avulla

IT-asiantuntijat voivat ottaa tämän päivityksen käyttöön yrityksessä WSUS-palveluiden tai SMS-palvelimen avulla. Lisätietoja WSUS-palveluista tai SMS-palvelimesta on seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:

Tapa 3: Päivityksen 935448 asentaminen Microsoft Download Centeristä

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

Lataa Lataa 935448-paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 3.4.2007

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.


Tunnetut ongelmat

Tietoturvapäivityksen 928843 (MS07-008) ja päivityksen 935448 sisältämillä Hhctrl.ocx-tiedostoilla on sama versionumero. Jos asennat tietoturvapäivityksen 928843 (MS07-008) päivityksen 935448 asentamisen jälkeen, sinun on asennettava päivitys 935448 uudelleen.

Edellytykset

Jotta tämän hotfix-korjauksen voi asentaa, Windows XP Service Pack 2:n (SP2) on oltava asennettuna tietokoneessa.

Asennustiedot

Jos järjestelmänvalvojat haluavat asentaa tämän päivityksen niin, ettei käyttäjän toimia ja tietokoneen uudelleenkäynnistystä tarvita, he voivat käyttää seuraavaa komentoa:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
Huomautus Käynnistä tietokone uudelleen ja varmista sitten asennuksen onnistuminen, jos käytät valitsimia /quiet tai /restart. Etsi myös KB935448.log-tiedostosta mahdollisia virheitä, kun käytät valitsinta /quiet.
Saat lisätietoja tämän päivityksen tukemista asennusohjelman valitsimista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

262841 Windows-ohjelmistopäivityspakettien komentorivivalitsimet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Uudelleenkäynnistystiedot Saatat joutua käynnistämään tietokoneen uudelleen, kun olet asentanut tämän päivityksen.

Tiedostojen tiedot

Tämän päivityksen englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.

Palveluhaara SP2GDR
TiedostonimiHhctrl.ocx
Tiedoston versio5.2.3790.2847
Tiedoston koko546,304
Päiväys (UTC)2.4.2007
Aika (UTC)05:58
PalveluhaaraSP2GDR
Palveluhaara SP2QFE

TiedostonimiHhctrl.ocx
Tiedoston versio5.2.3790.2847
Tiedoston koko546,304
Päiväys (UTC)2.4.2007
Aika (UTC)05:53
PalveluhaaraSP2QFE
Huomautus Kun asennat tämän päivityksen, asennusohjelma tarkistaa, onko joitakin tietokoneen päivitettäviä tiedostoja aiemmin päivitetty jollakin Microsoftin hotfix-korjauksella. Jos päivitit jonkin näistä tiedostoista aiemmin jonkin hotfix-korjauksen avulla, asennusohjelma kopioi SP2QFE-tiedostot tietokoneeseen. Muussa tapauksessa asennusohjelma kopioi tietokoneeseen SP2GDR-tiedostot. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

824994 Windows XP Service Pack 2- ja Windows Server 2003 -ohjelmistopäivityspakettien sisällön kuvausVarmista, että päivitys on asennettu

Varmista, että tämä päivitys on asennettu, toimimalla seuraavasti:
 • Tapa 1: Vertaa tietokoneeseen asennetun tiedoston versiota Tiedostojen tiedot -osassa kerrottuun versioon.
 • Tapa 2: Varmista tämän päivityksen asentamat tiedostot tarkastelemalla seuraavaa rekisterin aliavainta:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Huomautus Tämä rekisterin aliavain ei välttämättä sisällä täydellistä luetteloa asennetuista tiedostoista. Lisäksi tätä rekisterin aliavainta ei välttämättä luoda oikein, jos järjestelmänvalvoja tai OEM-valmistaja integroi tai lisää päivityksen Windows-asennuksen lähdetiedostoihin.


Poistamistiedot

Voit poistaa tämän tietoturvapäivityksen Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla. Järjestelmänvalvojat voivat poistaa tämän tietoturvapäivityksen myös Spuninst.exe-apuohjelman avulla. Spuninst.exe-apuohjelma sijaitsee seuraavassa kansiossa:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
Jos järjestelmänvalvojat haluavat poistaa tämän päivityksen niin, ettei käyttäjän toimia ja tietokoneen uudelleenkäynnistystä tarvita, he voivat käyttää seuraavaa komentoa:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Lisätietoja Spuninst.exe-apuohjelman tukemista valitsimista on seuraavan englanninkielisen Microsoft TechNet -verkkosivun Command-line Options for Removing Software Updates -osassa:

Ongelman tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.

Lisätietoja

Saat lisätietoja tietoturvapäivityksistä 925902 (MS07-017) ja 928843 (MS07-008) napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

928843 MS07-008: HTML Help -ActiveX-komponentin heikkous saattaa mahdollistaa koodin etäsuorittamisen

925902 MS07-017: GDI:n heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen

Saat lisätietoja Windows-ohjelmistopäivityspakettien komentorivivalitsimista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

262841 Windows-ohjelmistopäivityspakettien komentorivivalitsimet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja ohjelmistopäivitysten kuvauksissa käytettävistä termeistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus
Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.

Tekniset muutokset

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tämän artikkelin merkittävät tekniset muutokset. Tämän artikkelin versionumero ja viimeisimmän muutoksen päivämäärä saattavat ilmaista pieniä tekstuaalisia tai rakenteellisia muutoksia artikkelin sisältöön. Nämä muutokset eivät sisälly tähän taulukkoon.
PäiväysMuutokset
20.4.2007Tähän artikkeliin tehtiin seuraavat muutokset:
 • Päivitetty ongelman syystä kertova osa ja poistettu AVG Anti-Virus Control Center (luonut Grisoft, Inc) ja BricoPack Vista Inspirat (luonut CrystalXP) ongelman sisältävien ohjelmien luettelosta. Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma ei koske näitä ohjelmia.
 • Lisätty Samanlaisia ongelmia ja ratkaisuja -osa kertomaan samanlaisesta ongelmasta AVG Anti-Virus Control Centerissä (luonut Grisoft, Inc) ja BricoPack Vista Inspiratissa (luonut CrystalXP).
18.4.2007Tähän artikkeliin tehtiin seuraavat muutokset:
 • Lisätty Ongelman oireet- ja Ongelman ratkaisemisen vaiheet -osat kuluttajia varten.
 • Siirretty luettelo ohjelmista, joita ongelma koskee, artikkelin ongelman syystä kertovaan osaan. Päivitetty taulukko sisältämään versiotiedot ohjelmien CD-Tag ja TUGZip versioista, joita ongelma koskee.
 • Luotu Lisätietoja kokeneille käyttäjille osa -osa ongelman syystä kertovaan osaan sekä ongelman ratkaisemista, tilaa ja lisätietolähteitä kuvaavat osat.
 • Luotu Tunnetut ongelmat -osa kertomaan tähän päivitykseen liittyvästä tunnetusta ongelmasta. Jos asennat tietoturvapäivityksen 928843 (MS07-008) päivityksen 935448 asentamisen jälkeen, sinun on asennettava päivitys 935448 uudelleen.
 • Päivitetty ongelman syystä kertova osa sisältämään tiedot uusista ohjelmista, joita tämä ongelma koskee. Microsoft on vahvistanut tämän ongelman koskevan seuraavia ohjelmia: AVG Anti-Virus Control Centerin (luonut Grisoft, Inc) versio 7.5; BMC PATROLin (luonut BMC Software, Inc) versio 7.1 ja BricoPack Vista Inspiratin (luonut CrystalXP) versio 1.1.
12.4.2007Tähän artikkeliin tehtiin seuraavat muutokset:
 • Päivitetty ongelman oireista kertova osa sisältämään niiden Realtek HD Audio Control Panelin versioiden versiotiedot, joita tämä ongelma koskee, ja ilmoittamaan, että Realtek on korjannut tämän ongelman julkaisemalla version 1.64.
 • Päivitetty ongelman oireista kertova osa sisältämään tiedot uudesta ohjelmasta, jota tämä ongelma koskee. Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma koskee Suunto Ski Managerin (luonut Suunto) versioita 1.0.2 , 1.1 ja 1.2. .
 • Päivitetty ongelman ratkaisemisesta kertova osa ja lisätty tiedot tämän päivityksen edellytyksistä sekä uudelleenkäynnistyksen ja tiedostojen tiedot. Nämä tiedot poistettiin vahingossa 10.4.2007.
 • Päivitetty ongelman ratkaisemisesta kertova osa ja lisätty asennustiedot, poistamistiedot sekä päivityksen asennustilan tarkistamisen tiedot.
 • Lisätty tämä taulukko, jossa luetellaan sisältöön tehdyt suuret tekniset muutokset.
10.4.2007
 • Päivitetty ongelman ratkaisemisesta kertova osa sisältämään tiedot tämän päivityksen saatavuudesta Windows Update- ja Microsoft Update -sivustoista.
 • Päivitetty ongelman ratkaisemisesta kertova osa sisältämään tiedot tämän päivityksen ottamisesta käyttöön yrityksessä WSUS-palveluiden ja SMS-palvelimen avulla.
6.4.2007Päivitetty ongelman oireista kertova osa sisältämään tiedot uusista ohjelmista, joita tämä ongelma koskee. Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma ilmenee ElsterFormularin (luonut Elster) versioissa 2006 ja 2007, TUGZipissä (luonut Christian Kindahl) ja CD-Tagissa (luonut Claremont Software).
3.4.2007Päivitetty ongelman ratkaisemisesta kertova osa sisältämään tiedot tämän päivityksen saatavuudesta Microsoft Download Centerissä.
3.4.2007Julkaistiin tämä artikkeli alun perin dokumentoimaan Realtek HD Audio Control Panelia koskeva ongelma ja ilmoittamaan hotfix-korjauksen saatavuudesta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 935448 – Viimeisin tarkistus: 10.6.2013 – Versio: 1

Palaute