2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1:n ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 1:n kuvaukset

Yhteenveto

Microsoft on julkaissut 2007 Microsoft Office Servers Service Pack- ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack -paketit. Tässä artikkelissa on tietoja Service Pack -pakettien sekä niiden korjaamien ongelmien luettelon hankkimisesta.

Lisäksi artikkelissa on tietoja ongelmista, joita saattaa ilmetä Service Pack -pakettien asennuksessa, sekä siitä, miten Service Pack -pakettien asennustilat voidaan selvittää.

JOHDANTO

2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 (SP1) ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 1 (SP1) sisältävät merkittäviä parannuksia tietoturvaan, vakauteen ja suorituskykyyn. Jotkin 2007 Microsoft Office Servers SP1:n ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n sisältämät korjaukset on aiemmin julkaistu erillisissä päivityksissä.

Service Pack -paketin tiedot

Ladattava luettelo tämän Service Pack -paketin korjaamista ongelmista

Saatavana on Microsoft Excel -työkirja, joka sisältää luettelon 2007 Microsoft Office Servers SP1:n ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n korjaamista 2007 Microsoft Office -palvelinten ja 2007 Microsoft Office -palvelinten Language Pack SP1:n ongelmista.

Huomautus Tämä työkirja on englanninkielinen. Sitä ei tulla kääntämään muille kielille.

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:


Lataa Lataa 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls -paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 11.12.2007

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Luettelo Service Pack -paketin korjaamista ongelmista

2007 Microsoft Office Servers SP1 ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 korjaavat seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa kuvatut ongelmat:
942383 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1:n korjaamat Groove 2007:n ongelmat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942387 Microsoft Office Servers Service Pack 1:n korjaamat Project Server 2007:n ongelmat (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942390 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1:n korjaamien SharePoint Server 2007:n ongelmien kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Tähän Service Pack -pakettiin liittyvät tietoturvatiedotteet

2007 Microsoft Office Servers SP1:een ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:een liittyy seuraava tietoturvatiedote:
936227 MS07-042: Microsoft XML Core Servicesin heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen

Tunnetut ongelmat

942101 Näyttöön tulee virhesanoma, kun 2007 Office Service Pack 1 -paketti yritetään asentaa Windows XP Service Pack 2 -tietokoneeseen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942118 Tietokone kehotetaan käynnistämään uudelleen Office Groove 2007 Service Pack -paketin tai Office Groove 2007 -päivityksen asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942618 Komentorivivalitsimet /log ja /passive eivät toimi odotetusti, kun Windows SharePoint Services 3.0:n ja Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1:n sisältävä asennuspaketti suoritetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942619 Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen palvelimen sovelluslokiin kirjataan tapahtuma siitä, että käyttäjä, ryhmä tai rooli WSS_Content_Application_Pools on jo nykyisessä tietokannassa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942620 Näyttöön tulee virhesanoma, kun 2007 Office System Servers Service Pack 1 yritetään asentaa tietokoneeseen, jossa ei ole asennettuna Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1:tä

942621 Ohjattu SharePoint Products and Technologies -määrittäminen suoritetaan odottamatta, kun 2007 Microsoft Office System -palvelimet tai Windows SharePoint Services 3.0 asennetaan hiljaisessa tilassa ja Service Pack -paketti, päivitys tai hotfix-korjaus asennetaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
942995 2007 Office Service Pack -paketin tai 2007 Office -päivityksen asentamisen jälkeen tietokone odottamatta kehotetaan käynnistämään uudelleen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
943100 Rajoitusten asettaminen sivustokokoelmaan niin, että vain tietyn organisaatioyksikön tai 2007 Office Servers Service Pack 1:tä suorittavan tietokoneen käyttäjät sallitaan (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
943102 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1:n .xlsb- ja .zip-tiedostojen indeksoinnin ottaminen käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
943105 Kun Office Servers Service Pack 1 on asennettu, kyselypalvelimen tai indeksointipalvelimen käyttämä suurin levytila kasvaa 2,85 kertaa indeksin fyysisen koon kokoiseksi (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
944446 Näyttöön tulee virhesanoma, kun 2007 Office System Servers Service Pack 1 (SP1) yritetään asentaa tietokoneeseen, jossa on asennettuna myös Project Server 2007

944447 Kun 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 tai Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 on asennettu palvelimeen, jossa on asennettuna Foxit PDF IFilter, .pdf-tiedostotyyppejä ei indeksoida (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Service Pack -paketin asentamisen aikana ilmenevät tunnetut ongelmat

Seuraavat hotfix-korjaukset sisältyivät lokakuun 2007 tietoturvapäivitykseen. Nämä hotfix-korjaukset menetetään, kun 2007 Microsoft Office Servers SP1 asennetaan:
 • Voit käyttää mukautettua mallia Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 -sivustokokoelmassa. Jos luot uuden WWW-sivun, kaikki tavalliset Web-osat eivät ehkä ole käytettävissä, kun valitset Lisää Web-osa. BUG #: 801509 (Office12)
 • Jotkin kolmannen osapuolen palvelut saatetaan pysäyttää virheellisesti, kun asennat tämän tietoturvapäivityksen. Kun tämä ongelma ilmenee, sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen tämän tietoturvapäivityksen asentamisen jälkeen. BUG #: 806331 (Office12)
 • Muodostat yhteyden Windows SharePoint Services 3.0- tai Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivustokokoelmaan. Jos sivu sisältää Kalenteri-Web-osan, johon on määritetty kalenterinäkymä, sivua ei välttämättä ladata kokonaan. Tämä ongelma voi ilmetä, jos sinulla ei ole oikeuksia lukea kalenteriluetteloa. BUG #: 809502 (Office12)
 • Kun käytät lomakepohjaista todennusta (FBA) SharePoint Server 2007 -sivustokokoelmasta etsimiseen, haun tuloksia ei palauteta. Jos kuitenkin käytät NTLM-todennusta SharePoint Server 2007 -sivustokokoelmasta etsimiseen, haun tulokset palautetaan. BUG #: 803302 (Office12)
 • Kun suoritat Microsoft SharePoint Portal Server 2003 -sivustokokoelman asteittaisen päivityksen SharePoint Server 2007:ksi, päivitys saattaa epäonnistua. Lisäksi näyttöön tulee Tuntematon virhe -virhesanoma. BUG #: 804933 (Office12)
 • Käytössäsi on sivustokokoelma, joka päivitettiin SharePoint Server 2007:ksi. Jos sivuston URL-osoitteessa on piste, täysi selaaminen ei ehkä indeksoi kyseistä sivustokokoelmaa. Lisäävä selaaminen kuitenkin indeksoi sivustokokoelman odotetusti. BUG #: 806165 (Office12)
 • Käytät Sisällytä arvot kaikista yhdistetyistä selatuista ominaisuuksista -asetusta. Tämän jälkeen yhdistät Tekijä-ominaisuuden uudelleen muihin selattuihin ominaisuuksiin. Kun teet tämän, Tyyppi-ominaisuudeksi muutetaan useita arvoja sisältävä ominaisuusobjekti. Jos sen jälkeen päätät olla käyttämättä Sisällytä arvot kaikista yhdistetyistä selatuista ominaisuuksista -asetusta, Tyyppi-ominaisuutta ei muuteta takaisin sen oletusarvon mukaiseksi tekstiominaisuudeksi. BUG #: 806166 (Office12)
 • Jos päivität Windows SharePoint Services 3.0 -sivustokokoelman SharePoint Server 2007 -sivustokokoelmaksi, sivusto ei ehkä näytä päivitetyltä. Sen sijaan sivustokokoelma toimii edelleen Windows SharePoint Services 3.0 -sivustona. BUG #: 809468 (Office12)
 • Kun valitset SharePoint Server 2007 -sivustokokoelman suorituskykyilmaisimen Profiili-sivun, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
  Funktio ei kelpaa (Poikkeus kohteesta HRESULT:0x80070001).
  BUG #: 809622 (Office12)
 • Kun täysi selaaminen tehdään SharePoint Server 2007 -sivustokokoelmassa .pdf-tiedostojen selaamista varten, selaaminen ei välttämättä pääty. Lisäksi suoritintehon käyttö saattaa kasvaa sataan prosenttiin. Tämä ongelma voi ilmetä, kun .ocn-tiedosto on upotettu .pdf-tiedostoon. BUG #: 810311 (Office12)

Asennustiedot

Service Pack -pakettien hankkiminen ja asentaminen

2007 Microsoft Office Servers SP1 ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 sijaitsevat Microsoft Download Centerissä. Voit ladata nämä Service Pack -paketit ja hankkia asennusohjeita sekä käyttöönottostrategioita seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:

Service Pack -pakettien ottaminen käyttöön

Lisätietoja 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1:n ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 1:n asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

945013 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1:n ja Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1:n asentaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Service Pack -pakettien asennustilojen selvittäminen

Service Pack -paketti sisältää tiedostot, joiden versiot on lueteltu seuraavissa taulukoissa.

Huomautus Näitä Service Pack -paketteja ei tarvitse asentaa, jos järjestelmässä on taulukoissa olevien tiedostojen uudemmat versiot.

Jos haluat selvittää, ovatko taulukoissa luetellut tiedostot asennettuina, toimi seuraavasti:
 1. Käynnistä Avustaja. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla sitten Etsi.

  Huomautus Jos Windowsin työpöytähaku käynnistyy, napsauta Avustajan käyttämisen vaihtoehtoa.
 2. Valitse Etsinnän tulokset -ikkunan Avustaja-osassa Kaikki tiedostot ja kansiot.
 3. Kirjoita Tiedostonimi tai nimen osa -ruutuun tiedoston nimi ja valitse sitten Etsi.
 4. Napsauta löytynyttä tiedostoa tiedostojen luettelossa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 5. Tarkastele tietokoneeseen asennetun tiedoston ominaisuuksia Yleiset- ja Versio-välilehdissä.
2007 Microsoft Office Servers SP1:n 32-bittinen versio
Dlcappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Core.js-
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspx-
Osrchappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lex-
Oss.korwbrkr.lex-
Oss.search.admin.asmx-
Oss.search.global.admin.asmx-
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Spswfewwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xsl-
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Osrvmuisp1-en-us.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Pjsrvwfewwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Ewrfind.aspx-
Ewrscripts.js-
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Huomautus 2007 Microsoft Office Servers SP1:n 32-bittisen version paketti sisältää myös seuraavat .msp-tiedostot, jotka sisältyvät 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n 32-bittisen version pakettiin:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office Servers SP1:n 64-bittinen versio
Dlcappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xss-
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xml-
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Appcode.compiled-
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiled-
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sql-
Gmsdbstoredproc.sql-
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Core.js-
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspx-
Osrchappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lex-
Oss.korwbrkr.lex-
Oss.search.admin.asmx-
Oss.search.global.admin.asmx-
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sql-
Prjsvr.sql.addpubsps12.sql-
Prjsvr.sql.addpubtab12.sql-
Prjsvr.sql.addpubvw12.sql-
Prjsvr.sql.addreptab12.sql-
Prjsvr.sql.addsps12.sql-
Prjsvr.sql.addversionsps12.sql-
Prjsvr.sql.addverstab12.sql-
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sql-
Prjsvr.sql.addworksps12.sql-
Prjsvr.sql.addworktab12.sql-
Prjsvr.sql.delvw12.sql-
Prjsvr.sql.initrep12.sql-
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Pjsrvappwwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Pjsrvwfewwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
Spswfewwsp1.msp-tiedoston asennuksen yhteydessä asennetaan myös seuraavat tiedostot.
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xsl-
Sql90.xsl-
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Ewrfind.aspx-
Ewrscripts.js-
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Huomautus 2007 Microsoft Office Servers SP1:n 64-bittisen version paketti sisältää myös seuraavat .msp-tiedostot, jotka sisältyvät 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n 64-bittisen version pakettiin:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n 32-bittinen versio
Osrchmuisp1-en-us.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Cssportalstyle.css-
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sql-
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sql-
Spsmuisp1-en-us.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Cssportalstyle.css-
Editmenu.js-
Htmledtr.js-
Ptdlg.js-
Sm.js-
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n 64-bittinen versio
Osrchmuisp1-en-us.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Cssportalstyle.css-
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sql-
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sql-
Spsmuisp1-en-us.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Cssportalstyle.css-
Editmenu.js-
Htmledtr.js-
Ptdlg.js-
Sm.js-
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
TiedostonimiTiedoston versio
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

MSP-tiedostojen tietoja järjestelmänvalvojia varten

2007 Microsoft Office Servers SP1:n 32-bittinen versio
2007 Microsoft Office Servers SP1:n 32-bittisen version paketti ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n 32-bittinen versio koostuvat Microsoft Windows Installer -tiedoston (.msp-tiedoston) täysversiosta, joka on pakattu automaattisesti purkautuvaan suoritustiedostoon. Tässä Service Pack -paketissa jaellaan seuraavassa taulukossa lueteltuja .msp-tiedostoja.
MSP-tiedoston nimiKuvaus
Dlcappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Dlcwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Ifswfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrchappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrchwfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrvwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Pjsrvappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Pjsrvwfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Spswfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Xlsrvappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Xlsrvwfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
2007 Microsoft Office Servers SP1:n 64-bittinen versio
2007 Microsoft Office Servers SP1:n 64-bittisen version paketti ja 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1:n 64-bittinen versio koostuvat Microsoft Windows Installer -tiedoston (.msp-tiedoston) täysversiosta, joka on pakattu automaattisesti purkautuvaan suoritustiedostoon. Tässä Service Pack -paketissa jaellaan seuraavassa taulukossa lueteltuja .msp-tiedostoja.
MSP-tiedoston nimiKuvaus
Dlcappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Dlcwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Edbwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Emswwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Grswwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Ifswfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrchappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrchwfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrvwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Pjsrvappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Pjsrvwfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Spswfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Xlsrvappwwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Xlsrvwfewwsp1.mspKoskee 2007 Microsoft Office -palvelimia
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 936984 – Viimeisin tarkistus: 7.4.2008 – Versio: 1

Palaute