Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe"

Oire

Sinulla on WWW-sivusto, jota isännöidään IIS (Internet Information Services) 7.0:ssa. Kun käyt WWW-sivustossa selaimella, näyttöön saattaa tulla virhesanoma, joka muistuttaa jotakin seuraavista:
Virhesanoma 1
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x8007000d
HRESULT-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 2
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x80070005
HRESULT-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 3
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x800700b7
HResult-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 4
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"

HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x8007007e

HResult-kuvaus

Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 5
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x800700c1
HRESULT-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 6
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x800700b7
HRESULT-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 7
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x8007010b
HRESULT-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 8
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x8007052e
HRESULT-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.
Virhesanoma 9
Palvelinvirhe sovelluksessa "sovelluksen nimi"
HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe

HRESULT: 0x80070021
HRESULT-kuvaus
Pyydettyä sivua ei voida käyttää, sivuun liittyvät kokoonpanotiedot ovat virheellisiä.

Syy

Virhesanoman 1 syy

Tämä ongelma ilmenee, koska ApplicationHost.config- tai Web.config-tiedosto sisältää virheellisesti muodostetun XML-elementin. Voit ratkaista tämän ongelman kohdan Ratkaisu 1 ohjeiden mukaan.

Virhesanoman 2 syy

Tämä ongelma johtuu jostakin seuraavista syistä:
 • IIS 7.0 on käytössä Windows Vista -tietokoneessa. Voit lisäksi määrittää verkkosivustolle UNC-välitystarkistuksen, jonka avulla voidaan käyttää jaettua UNC (Universal Naming Convention) -etäresurssia.
 • IIS_IUSRS-ryhmällä ei ole asianmukaisia ApplicationHost.config-tiedoston, Web.config-tiedoston eikä IIS:n näennäis-/sovellushakemistojen käyttöoikeuksia.
Voit ratkaista tämän ongelman kohdan Ratkaisu 2 ohjeiden mukaan.

Virhesanoman 3 syy

Tämä ongelma johtuu siitä, että seuraava koodi on kahdentunut ApplicationHost.config-tiedostossa.
<add accessType="Allow" users="*" />
Voit ratkaista tämän ongelman kohdan Ratkaisu 3 ohjeiden mukaan.

Virhesanoman 4 syy

Tämä ongelma johtuu siitä, että ApplicationHost.config-tiedosto tai Web.config-tiedosto viittaa moduuliin tai DLL-tiedostoon, joka on virheellinen tai jota ei ole. Voit ratkaista tämän ongelman kohdan Ratkaisu 4 ohjeiden mukaan.

Virhesanoman 5 syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos määritetyn moduulin bittimäärä poikkeaa sovellusta isännöivän sovellusvarannon bittimäärästä. Jos esimerkiksi yrität ladata 32-bittisen komponentin 64-bittiseen sovellusvarantoon. Tämä ongelma saattaa ilmetä myös, jos määritetty moduuli on vioittunut.


Virhesanoman 6 syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, jos määritetyssä kokoonpano-osassa on kahdentunut merkintä ylemmällä tasolla kokoonpanohierarkiassa (esimerkiksi ylätason sivuston/kansion web.config- tai applicationHost.config-tiedosto). Kahdentuneiden merkintöjen sijainti on osoitettu itse virhesanomassa.Virhesanoman 7 syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos määritettyä sisältöhakemistoa ei voida käyttää.Virhesanoman 8 syy

IIS 7.0:n oletusprosessin käyttäjän oikeudet eivät riitä jaetussa etäresurssissa olevan Web.config-tiedoston avaamiseen.Virhesanoman 9 syy

Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun IIS-kokoonpanotiedoston määritetty osa on lukittu ylemmälle kokoonpanotasolle.

Ratkaisu

Ratkaisu 1

Poista virheellisesti muodostettu XML-elementti ApplicationHost.config- tai Web.config-tiedostosta.

Ratkaisu 2

Voit korjata tämän ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1

Älä määritä verkkosivustolle UNC-välitystarkistusta, jonka avulla jaettua UNC-etäresurssia voidaan käyttää. Määritä sen sijaan käyttäjätili, jolla on asianmukaiset oikeudet käyttää jaettua UNC-etäresurssia.

Tapa 2

Myönnä IIS_IUSRS-ryhmälle lukuoikeudet ApplicationHost.config- tai Web.config-tiedostoon. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Paikanna Resurssienhallinnassa verkkosivustoon liittyvän ApplicationHost.config-tiedoston sisältävä kansio tai paikanna verkkosivustoon liittyvän Web.config-tiedoston sisältävät näennäis- tai sovellushakemistot.

  Huomautus Web.config-tiedosto ei ehkä ole IIS:n näennäis- tai sovellushakemistoissa. Tässäkin tilanteessa on tehtävä seuraavat toimenpiteet.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ApplicationHost.config-tiedoston sisältävää kansiota tai Web.config-tiedoston mahdollisesti sisältävää näennäis- tai sovellushakemistoa.
 3. Valitse Ominaisuudet.
 4. Valitse Suojaus-välilehti ja valitse sitten Muokkaa.
 5. Valitse Lisää.
 6. Kirjoita Kirjoita valittavien kohteitten nimet -ruutuun tietokoneennimi\IIS_IUSRS, valitse Tarkista nimet ja valitse sitten OK.

  Huomautus Tietokoneennimi on tietokoneen nimen paikkamerkki.
 7. Valitse Luku-valintaruutu ja valitse sitten OK.
 8. Valitse kansion Ominaisuudet-valintaikkunassa OK.

  Huomautus Varmista, että ApplicationHost.config- ja Web.config-tiedostot perivät kansion ominaisuudet, jotta IIS_IUSRS:llä on kyseisten tiedostojen lukuoikeudet.

Ratkaisu 3

Poista valtuutussäännön kahdentunut merkintä ApplicationHost.config-tiedostosta. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Aloita haku -ruutuun Muistio, napsauta hiiren kakkospainikkeella Muistio-vaihtoehtoa ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana.

  Huomautus Jos sinua kehotetaan antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistamaan toiminto, kirjoita salasana tai valitse Jatka.
 2. Valitse Tiedosto-valikosta Avaa, kirjoita Tiedostonimi-ruutuun %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config ja valitse sitten Avaa.
 3. Poista ApplicationHost.config-tiedostosta seuraavaa koodia muistuttava kahdentunut merkintä.
  <add accessType="Allow" users="*" />

Ratkaisu 4

Paikanna ApplicationHost.config- tai Web.config-tiedostosta virheellinen moduuliviittaus tai DLL-viittaus ja korjaa viittaus sitten. Voit selvittää virheellisen moduuliviittauksen ottamalla Epäonnistuneen pyynnön jäljitys -toiminnon käyttöön ja toistamalla ongelma uudelleen.

Ratkaisu 5

Varmista, että määritetyn moduulin bittimäärä on sama kuin isännöivän sovellusvarannon ja että moduuli ei ole vioittunut.Ratkaisu 6

Tutki määritettyä kokoonpanotiedostoa ja vertaa sitä ylätason applicationHost.config- ja/tai web.config-tiedostoihin. Tarkista, onko niissä kahdentuneita merkintöjä virhesanoman mukaisesti. Poista kahdentunut merkintä tai tee merkinnästä yksilöllinen.Ratkaisu 7

Tarkista, että tiedostopolku on olemassa, että se on nimetty oikein, että sille on määritetty oikeat tiedostotason oikeudet ja että se osoittaa kelvolliseen tiedostojärjestelmätyyppiin. Jos et ole varma, mikä tiedostopolku on, määritä se Process Monitor -työkalulla tai Epäonnistuneen pyynnön jäljitys -toiminnolla.Ratkaisu 8

Voit ratkaista tämän ongelman seuraavassa artikkelissa kuvatuilla tavoilla:
934515 Saat virhesanoman, kun yrität tarkastella verkkosivua sivustossa, joka käyttää läpivientitodennusta Internet Information Services 7.0:ssa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Ratkaisu 9

Voit ratkaista tämän ongelman poistamalla määritetyn osan lukituksen tai olematta käyttämättä sitä kyseisellä tasolla. Lisätietoja kokoonpanon lukitsemisesta on seuraavassa artikkelissa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 942055 – Viimeisin tarkistus: 30.4.2013 – Versio: 1

Palaute