HTTP-tilakoodit IIS 7.0:ssa ja uudemmissa versioissa

Koskee seuraavia: Internet Information Services 8.5Internet Information Services 8.0Internet Information Services 7.5

Tämä artikkeli koskee myös Internet Information Servicen versiota 7.0.

JOHDANTO


Kun yrität käyttää sisältöä IIS (Internet Information Services) -palvelimen 7.0, 7.5 tai uudemmassa versiossa HTTP-protokollalla, IIS palauttaa numerokoodin, joka ilmaisee vastauksen tilan. IIS-lokiin kirjataan HTTP-tilakoodi. HTTP-tilakoodi saattaa tulla näkyviin myös asiakasselaimeen.

HTTP-tilakoodi saattaa ilmaista, onnistuiko pyyntö. HTTP-tilakoodi voi myös ilmaista pyynnön epäonnistumisen täsmällisen syyn.
 
Kotikäyttäjät Tämä artikkeli on tarkoitettu tuesta vastaaville edustajille ja IT-asiantuntijoille. Jos haet lisätietoja verkkosivuston virhesanomista, käy seuraavalla Windows-verkkosivulla:

Lisätietoja


Lokitiedostojen sijainnit

Oletusarvoisesti IIS 7.0 ja uudemmat versiot asettavat lokitiedostot seuraavaan kansioon:
inetpub\logs\Logfiles
Tämä hakemisto sisältää erilliset hakemistot kullekin WWW-sivulle. Oletusarvon mukaan lokitiedostot luodaan hakemistoihin päivittäin ja nimetään päivämäärän mukaan. Lokitiedosto voidaan nimetä esimerkiksi seuraavasti:
exYYMMDD.log

HTTP-tilakoodit

Tässä osassa kuvataan HTTP-tilakoodeja, joita IIS 7.0 ja uudemmat versiot käyttävät.

Huomautus Tässä artikkelissa ei ole mainittu kaikkia mahdollisia HTTP-määrityksessä eriteltyjä HTTP-tilakoodeja. Tässä artikkelissa ovat vain ne HTTP-tilakoodit, jotka IIS 7.0 ja uudemmat versiot voivat lähettää. Esimerkiksi mukautettu ISAPI (Internet Server API) -suodatin tai mukautettu HTTP-moduuli voivat määrittää omat HTTP-tilakoodinsa.

1xx - Tiedoksi

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat ehdollisen vastauksen. Asiakastietokone saa vähintään yhden xx-vastauksen, ennen kuin asiakastietokone saa säännöllisen vastauksen.

IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot käyttävät seuraavia tiedottavia HTTP-tilakoodeja:
 • 100 – Jatka.
 • 101 – Protokollien vaihto.

2xx - Onnistuminen

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että palvelin on hyväksynyt pyynnön.

IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot käyttävät seuraavia onnistumisesta ilmoittavia HTTP-tilakoodeja:
 • 200 – OK. Asiakaspyyntö on onnistunut.
 • 201 – Luotu.
 • 202 – Hyväksytty.
 • 203 – Muut kuin tärkeät tiedot.
 • 204 – Ei sisältöä.
 • 205 – Palauta sisältö.
 • 206 – Osittainen sisältö.

3xx - Uudelleenohjaus

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että asiakasselaimen on tehtävä lisätoimia pyynnön täyttämiseksi. On esimerkiksi mahdollista, että selaimen on pyydettävä eri sivua palvelimesta Tai, että asiakasselaimen on toistettava pyyntö välityspalvelinta käyttäen.

IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot käyttävät seuraavia uudelleenohjauksesta ilmoittavia HTTP-tilakoodeja:
 • 301 – Siirretty pysyvästi.
 • 302 – Objekti siirretty.
 • 304 – Ei muokattu.
 • 307 – Tilapäinen uudelleenohjaus.

4xx - Sovellusvirhe

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että virhe on ilmennyt, ja että asiakassovelluksessa on vika. On esimerkiksi mahdollista, että asiakasselain on pyytänyt sivua, jota ei ole. Tai asiakasselain ei ehkä ole toimittanut kelvollisia todennustietoja.

IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot  käyttävät seuraavia asiakasvirheestä ilmaisevia HTTP-tilakoodeja:
 • 400 – Virheellinen pyyntö. Palvelin ei ymmärtänyt pyyntöä virheellisesti muotoillun syntaksin vuoksi. Asiakkaan ei pidä toistaa pyyntöä ilman muokkauksia.

  IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 400-virheen syyn tarkemmin:
  • 400.1 – Virheellinen Destination-ylätunniste.
  • 400.2 – Virheellinen Depth-ylätunniste.
  • 400.3 – Virheellinen If-ylätunniste.
  • 400.4 – Virheellinen Overwrite-ylätunniste.
  • 400.5 – Virheellinen Translate-ylätunniste.
  • 400.6 – Virheellinen pyynnön tekstiosa.
  • 400.7 – Virheellinen sisällön pituus.
  • 400.8 – Virheellinen aikakatkaisu.
  • 400.9 – Virheellinen lukitustunnus.
 • 401 – Käyttö estetty.

  IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot määrittävät useita HTTP-tilakoodeja, jotka erittelevät 401-virheen syyn tarkemmin. Seuraavat tarkat HTTP-tilakoodit näkyvät asiakasselaimessa, mutta niitä ei ole IIS-lokissa:
  • 401.1 – Kirjautuminen epäonnistui.
  • 401.2 – Kirjautuminen epäonnistui palvelinmääritysten vuoksi.
  • 401.3 – Ei valtuuksia resurssissa olevan käyttöoikeusluettelon vuoksi.
  • 401.4 – Suodattimen todennus epäonnistui.
  • 401.5 – ISAPI/CGI-sovelluksen todennus epäonnistui.
  • 401.501 – Käyttö estetty: Liian monta pyyntöä samasta asiakkaan IP-osoitteesta. Dynaaminen IP-rajoituksen maksimimäärä saavutettu.
  • 401.502 – Kielletty: Liian monta pyyntöä samasta asiakkaan IP-osoitteesta. Dynaaminen IP-rajoituksen maksimimäärä saavutettu.
  • 401.503 - Käyttö Kielletty: IP-osoite löytyy IP-rajoitusten estoluettelosta
  • 401.504 - Käyttö Kielletty: IP-osoite löytyy IP-rajoitusten estoluettelosta
 • 403 – Käyttö estetty.

  IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 403-virheen syyn tarkemmin:
  • 403.1 – Suorituskäyttöoikeus estetty.
  • 403.2 – Lukukäyttöoikeus estetty.
  • 403.3 – Kirjoituskäyttöoikeus estetty.
  • 403.4 – SSL pakollinen.
  • 403.5 - SSL 128 pakollinen.
  • 403.6 – IP-osoite hylätty.
  • 403.7 – Asiakasvarmenne pakollinen.
  • 403.8 – Käyttö estetty sivustosta.
  • 403.9 – Käyttö estetty: Liian monta asiakasta yrittää muodostaa yhteyden WWW-palvelimeen.
  • 403.10 - Kielletty: verkkopalvelin on määritetty estämään suorittamisen käyttöoikeus.
  • 403.11 – Käyttö estetty: Salasana on muutettu.
  • 403.12 – Kartoitin on estänyt käytön.
  • 403.13 – Asiakasvarmenne kumottu.
  • 403.14 – Hakemistoluettelon käyttö estetty.
  • 403.15 – Käyttö estetty: WWW-palvelimen käyttäjien määrä on ylittänyt asiakaskäyttöoikeuksien määrän.
  • 403.16 – Asiakasvarmenteeseen ei luoteta, tai se on virheellinen.
  • 403.17 – Asiakasvarmenne on vanhentunut, tai se ei ole vielä voimassa.
  • 403,18 – Pyydettyä URL-osoitetta ei voi suorittaa nykyisessä sovellussarjassa.
  • 403.19 – CGI-sovelluksia ei voi suorittaa asiakkaalle tässä sovellussarjassa.
  • 403.20 – Käyttö estetty: Passport-kirjautuminen epäonnistui.
  • 403.21 – Käyttö estetty: Lähdekäyttö estetty.
  • 403.22 – Käyttö estetty: Ääretön syvyys on estetty.
  • 403.501 - Käyttö estetty: Liian monta pyyntöä samasta asiakkaan IP-osoitteesta. Dynaaminen IP-rajoituksen maksimimäärä saavutettu.
  • 403.502 – Käyttö estetty: Liian monta pyyntöä samasta asiakkaan IP-osoitteesta. Dynaaminen IP-rajoituksen maksimimäärä saavutettu.
  • 403.503 - kielletty: IP-osoite löytyy IP-rajoitusten estoluettelosta
  • 403.504 – Kielletty: Palvelimen nimi löytyy IP-rajoitusten estoluettelosta.
 • 404 – Ei löydy.

  IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot määrittävät HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 404-virheen syyn tarkemmin:
  • 404.0 – Ei löydy.
  • 404.1 – Sivustoa ei löydy.
  • 404.2 – ISAPI- tai CGI-rajoitus.
  • 404.3 – MIME-tyypin rajoitus.
  • 404.4 – Käsittelijää ei määritetty.
  • 404.5 – Estetty pyynnön suodattavalla kokoonpanolla.
  • 404.6 – Verbi estetty.
  • 404.7 – Tiedostotunniste estetty.
  • 404.8 – Piilotettu nimitila.
  • 404.9 – Piilotettu tiedostomäärite.
  • 404.10 – Pyynnön otsikko on liian pitkä.
  • 404.11 – Pyynnössä on kahdentunut ohjaussekvenssi.
  • 404.12 – Pyynnössä on erikoismerkkejä.
  • 404.13 – Sisällön pituus on liian suuri.
  • 404.14 – Pyydetty URL on liian pitkä.
  • 404.15 – Kyselymerkkijono on liian pitkä.
  • 404.16 – DAV-pyyntö lähetetty staattiselle tiedostonkäsittelijälle.
  • 404.17 – Dynaaminen sisältö yhdistetty staattiseen tiedostonkäsittelijään MIME-yleismerkkimäärityksen kautta.
  • 404.18 – Kyselymerkkijonojakso estetty.
  • 404.19 – Estetty suodatussäännöllä.
  • 404.20 – Liian monta URL-segmenttiä.
  • 404.501 – Ei löydy: Liian monta pyyntöä samasta asiakkaan IP-osoitteesta. Dynaaminen IP-rajoituksen maksimimäärä saavutettu.
  • 404.502 – Ei löydy: Liian monta pyyntöä samasta asiakkaan IP-osoitteesta. Dynaaminen IP-rajoituksen maksimimäärä saavutettu.
  • 404.503 - Ei Löydy: IP-osoite löytyy IP-rajoitusten estoluettelosta
  • 404.504 - Ei Löydy: palvelimen nimi löytyy IP-rajoitusten estoluettelosta.
 • 405 – Menetelmää ei sallita.
 • 406 – Asiakasselain ei hyväksy pyydetyn sivun MIME-tyyppiä.
 • 408 – Pyyntö aikakatkaistiin.
 • 412 – Ennakkoehto ei täyttynyt.

5xx - Palvelinvirhe

HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että palvelin ei voi viimeistellä pyyntöä, koska palvelin on havainnut virheen.

IIS ja uudemmat versiot käyttävät seuraavia palvelinvirheiden HTTP-tilakoodeja:
 • 500 – Sisäinen palvelinvirhe.

  IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 500-virheen syyn tarkemmin:
  • 500.0 – Moduuli- tai ISAPI-virhe.
  • 500.11 – Sovellusta sammutetaan WWW-palvelimessa.
  • 500.12 – Sovellus on varattu ja sitä käynnistetään uudelleen WWW-palvelimessa.
  • 500.13 – WWW-palvelin on liian kuormitettu.
  • 500.15 – Suoria Global.asax-pyyntöjä ei sallita.
  • 500.19 – Kokoonpanotiedot eivät kelpaa.
  • 500.21 – Moduulia ei tunnisteta.
  • 500.22 – ASP.NET httpModules -kokoonpano ei ole voimassa hallitussa putkitilassa.
  • 500.23 – ASP.NET httpHandlers -kokoonpano ei ole voimassa hallitussa putkitilassa.
  • 500.24 – ASP.NET-tekeytymiskokoonpano ei ole voimassa hallitussa putkitilassa.
  • 500.50 – RQ_BEGIN_REQUEST-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni kokoonpanon tai saapuvan säännön suoritusvirhe.
   Huomautus Tässä luetaan hajautettujen sääntöjen kokoonpano sekä saapuville, että lähteville säännöille.
  • 500.51 – GL_PRE_BEGIN_REQUEST-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni yleinen kokoonpanovirhe tai yleinen säännön suoritusvirhe.
   Huomautus Tässä luetaan yleinen sääntökokoonpano.
  • 500.52 – RQ_SEND_RESPONSE-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni lähtevän säännön suoritusvirhe.
    
  • 500.53 – RQ_RELEASE_REQUEST_STATE-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni lähtevän säännön suoritusvirhe. Sääntö on määritetty suoritettavaksi ennen käyttäjän välimuistin päivittämistä.
  • 500.100 – Sisäinen ASP-virhe.
 • 501 – Otsikkoarvot määrittävät kokoonpanon, jota ei ole otettu käyttöön.
 • 502 – WWW-palvelin vastaanotti virheellisen vastauksen toimiessaan yhdyskäytävänä tai välityspalvelimena.

  IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 502-virheen syyn tarkemmin:
  • 502.1 – CGI-sovelluksen aikakatkaisu.
  • 502.2 – Virheellinen yhdyskäytävä: Ennenaikainen lopetus.
  • 502.3 – Virheellinen yhdyskäytävä: Välittäjän yhteysvirhe (ARR).
  • 502.4 – Virheellinen yhdyskäytävä: Ei palvelinta (ARR).
 • 503 – Palvelu ei ole käytettävissä.

  IIS 7.0 ja sitä uudemmat versiot määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 503-virheen syyn tarkemmin:
  • 503.0 – Palveluvaranto ei ole käytettävissä.
  • 503.2 – Samanaikaisten pyyntöjen rajoitus on ylittynyt.
  • 503.3 – ASP.NET-jono täynnä
  • 503.4-FastCGI jono täynnä

Yleiset HTTP -tilakoodit ja niiden aiheuttajat

Seuraavassa taulukossa kuvataan joidenkin yleisten HTTP-tilakoodien syitä.
Koodi Kuvaus Huomautuksia
200 OK IIS 7.0 ja uudemmat versiot käsittelivät pyyntöä onnistuneesti.
304 Ei muokattu Asiakasselain pyytää asiakirjaa, joka on jo välimuistissa, eikä asiakirjaa ole muokattu sen edellisen välimuistiin asettamisen jälkeen. Asiakasselain käyttää asiakirjan välimuistiin asetettua kopiota sen sijaan, että se lataisi asiakirjan palvelimesta.
400 Virheellinen pyyntö Http.sys-tiedosto estää IIS 7.0:aa ja sitä uudempia versioita käsittelemästä pyyntöä, koska pyynnössä on ongelma. Yleensä tämä HTTP-tilakoodi tarkoittaa, että pyynnössä on merkkejä tai jaksoja, jotka eivät kelpaa, tai että pyyntö on ristiriidassa Http.sys-tiedoston suojausasetusten kanssa.
401,1 Kirjautuminen epäonnistui Kirjautumisyritys epäonnistuu todennäköisesti siksi, että käyttäjänimi tai salasana ei kelpaa. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942044 Virhesanoma yritettäessä suorittaa verkkosovellusta, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 401.1 – Ei löydy"
401,2 Kirjautuminen epäonnistui palvelinmääritysten vuoksi Tämä HTTP-tilakoodi ilmaisee ongelman palvelimen todennusmääritysten asetuksissa. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942043 Virhesanoma yritettäessä vierailla verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 401.2 – Ei sallittu"
401,3 Ei valtuuksia resurssissa olevan käyttöoikeusluettelon vuoksi Tämä HTTP-tilakoodi ilmaisee ongelman NTFS-tiedostojärjestelmän käyttöoikeuksissa. Tämä ongelma saattaa ilmetä, vaikka käyttöoikeudet ovat oikein käytettävässä tiedostossa. Tämä ongelma ilmenee esimerkiksi, jos IUSR-tilillä ei ole hakemiston C:\Winnt\System32\Inetsrv käyttöoikeuksia. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942042 Virhesanoma yritettäessä selata verkkosivulle, jota isännöidään IIS 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 401.3 – Ei sallittu"
401,4 Suodattimen todennus epäonnistui ISAPI-suodatin ei salli pyynnön käsittelyä todennusongelman vuoksi. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942079 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 401.4 – Suodattimen todennus epäonnistui"
401,5 ISAPI/CGI-sovelluksen todennus epäonnistui ISAPI-sovellus tai CGI (Common Gateway Interface) -sovellus ei salli pyynnön käsittelyä todennusongelman vuoksi. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942078 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivustolla, jota isännöidään IIS 7.0 -tietokoneessa: "HTTP-virhe 401.5 – ISAPI/CGI-sovelluksen todennus epäonnistui"
403,1 Suorituskäyttöoikeus estetty Suorituskäyttöoikeuden asianmukaista tasoa ei myönnetä. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942065 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.1 – Käyttö estetty"
403,2 Lukukäyttöoikeus estetty Lukukäyttöoikeuden asianmukaista tasoa ei myönnetä. Varmista, että olet määrittänyt IIS 7.0:n tai uudemman version sallimaan lukuoikeuden hakemistoon. Lisäksi jos käytät oletusasiakirjaa, varmista, että oletusasiakirja on olemassa. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942036 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.2 – Käyttö estetty"
403,3 Kirjoituskäyttöoikeus estetty Kirjoituskäyttöoikeuden asianmukaista tasoa ei myönnetä. Varmista, että IIS 7.0:n ja uudempien versioiden oikeudet ja NTFS-tiedostojärjestelmän oikeudet on määritetty myöntämään kirjoitusoikeudet hakemistoon. Lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base -artikkelinumeroa:
942035 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.3 – Käyttö estetty"
403,4 SSL pakollinen Pyyntö tehdään muun kuin suojatun kanavan kautta, ja WWW-sovellus edellyttää SSL (Secure Sockets Layer) -yhteyttä. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942070 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.4 – Käyttö estetty"
403,5 SSL 128 pakollinen Palvelin on määritetty edellyttämään 128-bittistä SSL-yhteyttä. Pyyntöä ei kuitenkaan lähetetä 128-bittistä salausta käyttämällä. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942069 Virhesanoma yritettäessä selata verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.5 – Käyttö estetty"
403,6 IP-osoite hylätty Palvelin on määritetty estämään nykyisen IP-osoitteen käyttö. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942068 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.6 – IP-osoite hylätty"
403,7 Asiakasvarmenne pakollinen Palvelin on määritetty edellyttämään varmennetta asiakastodennuksessa. Asiakasselaimeen ei kuitenkaan ole asennettu asianmukaista asiakasvarmennetta. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942067 Virhesanoma yritettäessä suorittaa verkkosovellusta, jota isännöidään IIS 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 403.7 – Käyttö estetty"
403,8 Käyttö estetty sivustosta Palvelin on määritetty estämään asiakastietokoneen DNS (Domain Name System) -nimeen perustuvat pyynnöt. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942066 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.8 – Käyttö estetty"
403,12 Kartoitin on estänyt käytön Sivu, jota haluat käyttää, edellyttää asiakasvarmennetta. Asiakasvarmenteeseen määritetylle käyttäjätunnukselle ei ole kuitenkaan annettu tiedoston käyttöoikeuksia. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:
942064 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.12 – Asiakasvarmenne estetty"
403,13 Asiakasvarmenne kumottu ‎Asiakasselain yrittää käyttää asiakasvarmennetta, jonka varmenteen myöntäjä on kumonnut. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942063 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.13 – Käyttö estetty"
403,14 Hakemistoluettelon käyttö estetty Palvelinta ei ole määritetty näyttämään sisältöhakemistoluetteloa, eikä oletusasiakirjaa ole määritetty. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942062 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.14 – Käyttö estetty"
403,16 Asiakasvarmenteeseen ei luoteta, tai se on virheellinen. Asiakasselain yrittää käyttää asiakasvarmennetta, johon IIS 7.0:n tai sitä uudemman version palvelin ei luota tai joka ei ole kelvollinen. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:
942061 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.16 – Käyttö estetty"
403,17 Asiakasvarmenne on vanhentunut, tai se ei ole vielä voimassa. ‎Asiakasselain yrittää käyttää asiakasvarmennetta, joka on vanhentunut tai joka ei ole vielä kelvollinen. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942038 Virhesanoma yritettäessä vierailla verkkosivulla, jota isännöidään Internet Information Services 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.17 (Käyttö estetty) – Asiakasvarmenne on vanhentunut"
403,18 Pyydettyä URL-osoitetta ei voi suorittaa nykyisessä sovellussarjassa. Mukautettu virhesivu määritetään, ja se sijaitsee jossakin toisessa sovellussarjassa kuin pyydetyn URL-osoitteen sovellussarjassa. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:
942037 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.18 – Käyttö estetty"
403,19 CGI-sovelluksia ei voi suorittaa asiakasselaimelle tässä sovellussarjassa. Sovellussarjan tunnistetiedoissa ei ole Prosessitason tunnuksen korvaaminen -käyttäjäoikeutta. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942048 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.19 – Käyttö estetty"
404,0 Ei löydy. Tiedosto, jonka yrität avata, on siirretty tai sitä ei ole. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942041 Virhesanoma yritettäessä avata verkkosivua, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.0 – Ei löydy"
404,2 ISAPI- tai CGI-rajoitus. Pyydetty ISAPI-resurssi tai pyydetty CGI-resurssi on rajoitettu tietokoneessa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942040 Virhesanoma yritettäessä vierailla verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0 -tietokoneessa: "HTTP-virhe 404.2 – Ei löydy"
404,3 MIME-tyypin rajoitus. Pyydetyn tunnistetyypin nykyinen MIME-määritys ei kelpaa, tai sitä ei ole määritetty. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942032 Virhesanoma, kun käyttäjät vierailevat verkkosivulla, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.3 – Ei löydy"
404,4 Käsittelijää ei määritetty. Pyydetyn URL-osoitteen tiedostotunnisteella ei ole käsittelijää, joka on määritetty käsittelemään pyyntö WWW-palvelimessa. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:
942052 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.4 – Ei löydy"
404,5 Estetty pyynnön suodattavalla kokoonpanolla. Pyydetyssä URL-osoitteessa on merkkijakso, jonka palvelin on estänyt. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942053 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.5 – URL-jakso estetty"
404,6 Verbi estetty. Pyyntö tehdään HTTP-verbillä, jota ei ole määritetty tai joka ei kelpaa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942046 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.6 – VERB_DENIED"
404,7 Tiedostotunniste estetty. Pyydettyä tiedostotunnistetta ei ole sallittu. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942045 Virhesanoma yritettäessä selata verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED"
404,8 Piilotettu nimitila. Pyydetty URL-osoite estetään, koska hakemisto on piilotettu. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942047 Virhesanoma yritettäessä vierailla verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE"
404,9 Piilotettu tiedostomäärite. Pyydetty tiedosto on piilotettu. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:
942049 Virhesanoma yritettäessä vierailla verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.9 – Tiedostomäärite piilotettu"
404,10 Pyynnön otsikko on liian pitkä. Pyyntö estetään, koska pyynnön otsikot ovat liian pitkiä. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942077 Virhesanoma, kun vierailet verkkosivulla, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.10 – REQUEST_HEADER_TOO_LONG"
404,11 Pyynnössä on kahdentunut ohjaussekvenssi. Pyynnössä on kahdentunut ohjaussekvenssi. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942076 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.11 – URL_DOUBLE_ESCAPED"
404,12 Pyynnössä on erikoismerkkejä. Pyynnössä on erikoismerkkejä, ja palvelin on määritetty estämään erikoismerkit. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942075 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.12 – URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS"
404,13 Sisällön pituus on liian suuri. Pyyntö sisältää Content-Length-otsikon. Content-Length-otsikon arvo on suurempi kuin palvelimelle sallittu rajoitus. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942074 Virhesanoma, kun vierailet verkkosivulla, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.13 – CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE"
404,14 Pyydetty URL on liian pitkä. Pyydetty URL ylittää palvelimelle sallitun rajoituksen. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942073 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.14 – URL_TOO_LONG"
404,15 Kyselymerkkijono on liian pitkä. Pyynnössä on kyselymerkkijono, joka on pidempi kuin palvelimelle sallittu rajoitus. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942071 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.15 – Ei löydy"
404,17 Dynaaminen sisältö määritetty staattiselle tiedostonkäsittelijälle. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
2019689 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.17 – Ei löydy"
405,0 Menetelmää ei sallita. Pyyntö tehdään HTTP-menetelmällä, joka ei kelpaa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942051 Virhesanoma, kun käyttäjä vierailee verkkosivulla, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 405.0 – Menetelmää ei sallita"
406,0 Virheellinen MIME-tyyppi. Pyyntö tehdään Accept-otsikolla, jossa on epäkelpo MIME-arvo. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942050 Virhesanoma, kun vierailet verkkosivulla, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 406 – Ei hyväksyttävä"
412,0 Ennakkoehto ei täyttynyt. Pyyntö tehdään If-Match-pyyntöotsikolla, jossa on epäkelpo arvo. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:
942056 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS (Internet Information Services) 7.0:ssa: "HTTP-virhe 412 – Ennakkoehto ei täyttynyt"
500 Sisäinen palvelinvirhe. Tämä HTTP-tilakoodi saattaa ilmetä useista palvelinpuolen syistä. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942031 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 500.0 – Sisäinen palvelinvirhe"
500,11 Sovellusta sammutetaan WWW-palvelimessa. Pyyntöä ei käsitellä, koska kohteen sovellussarjaa sammutetaan. Odota, että työprosessi on sammutettu, ja yritä pyyntöä sitten uudelleen. Jos tämä ongelma ei poistu, WWW-sovelluksessa saattaa ilmetä ongelmia, jotka estävät WWW-sovellusta sammumasta oikein.
500,12 Sovellus on varattu ja sitä käynnistetään uudelleen WWW-palvelimessa. Pyyntöä ei käsitellä, koska kohteen sovellussarjaa käynnistetään uudelleen. HTTP-tilakoodin pitäisi hävitä, kun päivität sivun. Jos HTTP-tilakoodi tulee uudelleen näkyviin sivun päivittämisen jälkeen, ongelma saattaa johtua virustentorjuntaohjelmasta, joka tarkistaa Global.asa-tiedostoa. Jos tämä ongelma ei poistu, WWW-sovelluksessa saattaa ilmetä ongelmia, jotka estävät WWW-sovellusta käynnistymästä uudelleen oikein.
500,13 WWW-palvelin on liian kuormitettu. Pyyntöä ei käsitellä, koska palvelin on liian varattu hyväksymään uusia saapuvia pyyntöjä. Yleensä tämä HTTP-tilakoodi tarkoittaa, että samanaikaisesti saapuvien pyyntöjen määrä ylittää verkkosovellus IIS 7.0:n tai sitä uudempien versioiden käsiteltävissä olevan määrän. Tämä ongelma saattaa ilmetä, koska suorituskykyyn vaikuttavat asetukset on määritetty liian alhaisiksi, laitteiston teho ei riitä, tai IIS 7.0:ssa tai uudemmassa verkkosovelluksessa on pullonkaula. Yleinen vianmääritystapa on luoda muistivedostiedosto IIS 7.0:n tai uudempien versioiden prosesseista, kun virhe ilmenee, ja tehdä muistivedostiedostolle sitten vianmääritys.
500,15 Suoria Global.asax-pyyntöjä ei sallita. Global.asa- tai Global.asax-tiedostolle tehdään suora pyyntö. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942030 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 500.15 – Suoria global.asa-pyyntöjä ei sallita"
500,19 Kokoonpanotiedot eivät kelpaa. Tämä HTTP-tilakoodi ilmenee, koska liittyvässä Applicationhost.config-tiedostossa tai liittyvässä Web.config-tiedostossa on ongelma. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942055 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe"
500,100 Sisäinen ASP-virhe. ASP (Active Server Pages) -sivun käsittelyssä ilmenee virhe. Saat yksityiskohtaisempia tietoja virheestä poistamalla helpossa muodossa olevat HTTP-virhesanomat käytöstä WWW-selaimessa. Lisäksi IIS-lokissa saattaa näkyä ASP-virheen numero, joka vastaa ilmenevää virhettä. Saat lisätietoja ASP-virhesanomista ja niiden merkityksistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
294271 ASP-virhekoodit
501,0 Ei toteutettu. Asiakasselain lähettää HTTP-Trace-verbin, eikä palvelinta ole määritetty käsittelemään HTTP-Trace-verbiä. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942058 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 501.0 – Ei toteutettu"
502,1 CGI-sovelluksen aikakatkaisu. CGI-sovellus ei palauta kelvollista HTTP-vastausta määritetyn aikarajan puitteissa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942059 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 502.1 – Virheellinen yhdyskäytävä"
502,2 Virheellinen yhdyskäytävä: Ennenaikainen lopetus CGI-sovellus palauttaa HTTP-vastauksen, joka ei kelpaa palvelimelle, joka käyttää IIS 7.0:aa tai sitä uudempaa versiota. Lisätietoja saat napsauttamalla seuraavaa Microsoft Knowledge Base ‑artikkelinumeroa:
942057 Virhesanoma vierailtaessa verkkosivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 502.2 – Virheellinen yhdyskäytävä"
503,0 Palvelu ei ole käytettävissä. Pyyntö lähetetään sovellussarjaan, joka on parhaillaan pysäytettynä tai joka on parhaillaan poistettu käytöstä. Voit korjata tämän ongelman varmistamalla, että kohteen sovellussarja on käynnistetty. Tapahtumalokissa saattaa olla tietoja siitä, miksi sovellussarja on pysäytetty tai poistettu käytöstä.
503,2 Samanaikaisten pyyntöjen rajoitus on ylittynyt. AppConcurrentRequestLimit- ominaisuuden arvoksi on asetettu arvo, joka on pienempi kuin samanaikaisten pyyntöjen nykyinen määrä. IIS 7.0 ja uudemmat versiot eivät salli useampia rinnakkaisia pyyntöjä, kuin appConcurrentRequestLimit- ominaisuuden arvo.

HTTP-alitilan koodit

Lisätty IIS 8.0:ssa
 

Alikoodi Kuvaus
400,10 Virheellinen XFF-otsikko
400,11 Virheellinen WebSocket-pyyntö

Lisätty ARR 3.0.1916:ssa
 

Alikoodi Kuvaus
400,601 Virheellinen asiakaspyyntö (ARR)
400,602 Virheellinen aikamuoto (ARR)
400,603 Jäsennysaluevirhe (ARR)
400,604 Sovellus on mennyt (ARR)
400,605 Välien enimmäismäärä (ARR)
400,606 Asynkroninen kilpailuvirhe (ARR)
   
502,2 Kartanpyyntövirhe (ARR)
502,3 WinHTTP-asynkroninen valmistumisvirhe (ARR)
502,4 Ei palvelinta (ARR)
502,5 WebSocket-virhe (ARR)
502,6 Välitetty pyyntövirhe (ARR)
502,7 Suorita pyyntövirhe (ARR)

Lisätietoja


Saat lisätietoja HTTP-tilakoodien määrityksistä seuraavasta World Wide Web Consortiumin (W3C) verkkosivustosta:Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.