HTTP-tilakoodit IIS 7.0:ssa, IIS 7.5:ssä ja IIS 8.0:ssa

ESITTELY

Kun yrität käyttää IIS (Internet Information Services) -palvelimen versiossa 7.0, 7.5 tai 8.0 olevaa sisältöä HTTP-protokollalla, IIS palauttaa numerokoodin, joka ilmaisee vastauksen tilan. IIS-lokiin kirjataan HTTP-tilakoodi. HTTP-tilakoodi saattaa tulla näkyviin myös asiakasselaimeen.

HTTP-tilakoodi saattaa ilmaista, onnistuiko pyyntö. HTTP-tilakoodi voi myös ilmaista pyynnön epäonnistumisen täsmällisen syyn.

Enemmän tietoa

Lokitiedostojen sijainnit

Oletusarvon mukaan IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 asettavat lokitiedostot seuraavaan kansioon:
inetpub\logs\Logfiles
Tämä kansio sisältää erilliset hakemistot kullekin verkkosivustolle. Oletusarvon mukaan lokitiedostot luodaan hakemistoihin päivittäin ja nimetään päivämäärän mukaan. Lokitiedosto voidaan nimetä esimerkiksi seuraavasti:
exVVKKPP.log

HTTP-tilakoodit

Tässä osassa on kuvaus IIS 7.0:n, IIS 7.5:n ja IIS 8.0:n käyttämistä HTTP-tilakoodeista.

Huomautus Tässä artikkelissa ei ole mainittu kaikkia mahdollisia HTTP-määrityksessä eriteltyjä HTTP-tilakoodeja. Tässä artikkelissa ovat vain HTTP-tilakoodit, jotka IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 voivat lähettää. Esimerkiksi mukautettu ISAPI (Internet Server API) -suodatin tai mukautettu HTTP-moduuli voivat määrittää omat HTTP-tilakoodinsa.

1xx – Vain tiedoksi

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat ehdollisen vastauksen. Asiakastietokone saa vähintään yhden 1xx-vastauksen, ennen kuin asiakastietokone saa säännöllisen vastauksen.

IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 käyttävät seuraavia vain tiedoksi tarkoitettuja HTTP-tilakoodeja:
 • 100 – Jatka.
 • 101 – Protokollien vaihto.

2xx – Onnistuminen

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että palvelin on hyväksynyt pyynnön.

IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 käyttävät seuraavia onnistumisesta ilmoittavia HTTP-tilakoodeja:
 • 200 – OK. Asiakaspyyntö on onnistunut.
 • 201 – Luotu.
 • 202 – Hyväksytty.
 • 203 – Muut kuin tärkeät tiedot.
 • 204 – Ei sisältöä.
 • 205 – Palauta sisältö.
 • 206 – Osittainen sisältö.

3xx – Uudelleenohjaus

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että asiakasselaimen on tehtävä lisätoimia pyynnön täyttämiseksi. On esimerkiksi mahdollista, että selaimen on pyydettävä eri sivua palvelimesta Tai asiakasselaimen on toistettava pyyntö välityspalvelinta käyttäen.

IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 käyttävät seuraavia uudelleenohjauksesta ilmoittavia HTTP-tilakoodeja:
 • 301 – Siirretty pysyvästi.
 • 302 – Objekti siirretty.
 • 304 – Ei muokattu.
 • 307 – Tilapäinen uudelleenohjaus.

4xx – Asiakasvirhe

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että virhe on ilmennyt ja että asiakassovelluksessa on vika. On esimerkiksi mahdollista, että asiakasselain on pyytänyt sivua, jota ei ole. Tai asiakasselain ei ehkä ole toimittanut kelvollisia todennustietoja.

IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 käyttävät seuraavia asiakasvirheestä ilmaisevia HTTP-tilakoodeja:
 • 400 – Virheellinen pyyntö. Palvelin ei ymmärtänyt pyyntöä virheellisesti muotoillun syntaksin vuoksi. Asiakkaan ei pidä toistaa pyyntöä ilman muokkauksia.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 400-virheen syyn tarkemmin:
  • 400.1 – Virheellinen Destination-ylätunniste.
  • 400.2 – Virheellinen Depth-ylätunniste.
  • 400.3 – Virheellinen If-ylätunniste.
  • 400.4 – Virheellinen Overwrite-ylätunniste.
  • 400.5 – Virheellinen Translate-ylätunniste.
  • 400.6 – Virheellinen pyynnön tekstiosa.
  • 400.7 – Virheellinen sisällön pituus.

  • 400.8 – Virheellinen aikakatkaisu.
  • 400.9 – Virheellinen lukitustunnus.
 • 401 – Käyttö estetty.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 määrittävät useita HTTP-tilakoodeja, jotka erittelevät 401-virheen syyn tarkemmin. Seuraavat tarkat HTTP-tilakoodit näkyvät asiakasselaimessa, mutta niitä ei ole IIS-lokissa:
  • 401.1 – Kirjautuminen epäonnistui.
  • 401.2 – Kirjautuminen epäonnistui palvelinmääritysten vuoksi.
  • 401.3 – Ei valtuuksia resurssissa olevan käyttöoikeusluettelon vuoksi.
  • 401.4 – Suodattimen todennus epäonnistui.
  • 401.5 – ISAPI/CGI-sovelluksen todennus epäonnistui.
 • 403 – Käyttö estetty.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 403-virheen syyn tarkemmin:
  • 403.1 – Suorituskäyttöoikeus estetty.
  • 403.2 – Lukukäyttöoikeus estetty.
  • 403.3 – Kirjoituskäyttöoikeus estetty.
  • 403.4 – SSL pakollinen.
  • 403.5 - SSL 128 pakollinen.
  • 403.6 – IP-osoite hylätty.
  • 403.7 – Asiakasvarmenne pakollinen.
  • 403.8 – Käyttö estetty sivustosta.
  • 403.9 – Käyttö estetty: Liian monta asiakasta yrittää muodostaa yhteyden WWW-palvelimeen.
  • 403.10 – Käyttö estetty: WWW-palvelin on määritetty estämään suorituskäyttöoikeus.
  • 403.11 – Käyttö estetty: Salasana on muutettu.
  • 403.12 – Kartoitin on estänyt käytön.
  • 403.13 – Asiakasvarmenne kumottu.
  • 403.14 – Hakemistoluettelon käyttö estetty.
  • 403.15 – Käyttö estetty: WWW-palvelimen käyttäjien määrä on ylittänyt asiakaskäyttöoikeuksien määrän.
  • 403.16 – Asiakasvarmenteeseen ei luoteta, tai se on virheellinen.
  • 403.17 – Asiakasvarmenne on vanhentunut, tai se ei ole vielä voimassa.
  • 403.18 – Pyydettyä URL-osoitetta ei voi suorittaa nykyisessä sovellussarjassa.
  • 403.19 – CGI-sovelluksia ei voi suorittaa asiakkaalle tässä sovellussarjassa.
  • 403.20 – Käyttö estetty: Passport-kirjautuminen epäonnistui.
  • 403.21 – Käyttö estetty: Lähdekäyttö estetty.
  • 403.22 – Käyttö estetty: Ääretön syvyys on estetty.
  • 403.502 – Käyttö estetty: Liian monta pyyntöä samasta asiakkaan IP-osoitteesta. Dynaaminen IP-rajoituksen rajoitus saavutettu.
 • 404 – Ei löydy.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 404-virheen syyn tarkemmin:
  • 404.0 – Ei löydy.
  • 404.1 – Sivustoa ei löydy.
  • 404.2 – ISAPI- tai CGI-rajoitus.
  • 404.3 – MIME-tyypin rajoitus.
  • 404.4 – Käsittelijää ei määritetty.
  • 404.5 – Estetty pyynnön suodattavalla kokoonpanolla.
  • 404.6 – Verbi estetty.
  • 404.7 – Tiedostotunniste estetty.
  • 404.8 – Piilotettu nimitila.
  • 404.9 – Piilotettu tiedostomäärite.
  • 404.10 – Pyynnön otsikko on liian pitkä.
  • 404.11 – Pyynnössä on kahdentunut ohjaussekvenssi.
  • 404.12 – Pyynnössä on erikoismerkkejä.
  • 404.13 – Sisällön pituus on liian suuri.
  • 404.14 – Pyydetty URL on liian pitkä.
  • 404.15 – Kyselymerkkijono on liian pitkä.
  • 404.16 – DAV-pyyntö lähetetty staattiselle tiedostonkäsittelijälle.
  • 404.17 – Dynaaminen sisältö yhdistetty staattiseen tiedostonkäsittelijään MIME-yleismerkkimäärityksen kautta.
  • 404.18 – Kyselymerkkijonojakso estetty.
  • 404.19 – Estetty suodatussäännöllä.
  • 404.20 – Liian monta URL-segmenttiä.
 • 405 – Menetelmää ei sallita.
 • 406 – Asiakasselain ei hyväksy pyydetyn sivun MIME-tyyppiä.
 • 408 – Pyyntö aikakatkaistiin.
 • 412 – Ennakkoehto ei täyttynyt.

5xx – Palvelinvirhe

Nämä HTTP-tilakoodit ilmaisevat, että palvelin ei voi viimeistellä pyyntöä, koska palvelin on havainnut virheen.

IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 käyttävät seuraavia palvelinvirheestä ilmaisevia HTTP-tilakoodeja:
 • 500 – Sisäinen palvelinvirhe.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 500-virheen syyn tarkemmin:
  • 500.0 – Moduuli- tai ISAPI-virhe.
  • 500.11 – Sovellusta sammutetaan WWW-palvelimessa.
  • 500.12 – Sovellus on varattu ja sitä käynnistetään uudelleen WWW-palvelimessa.
  • 500.13 – WWW-palvelin on liian kuormitettu.
  • 500.15 – Suoria Global.asax-pyyntöjä ei sallita.
  • 500.19 – Kokoonpanotiedot eivät kelpaa.
  • 500.21 – Moduulia ei tunnisteta.
  • 500.22 – ASP.NET httpModules -kokoonpano ei ole voimassa hallitussa putkitilassa.
  • 500.23 – ASP.NET httpHandlers -kokoonpano ei ole voimassa hallitussa putkitilassa.
  • 500.24 – ASP.NET-tekeytymiskokoonpano ei ole voimassa hallitussa putkitilassa.
  • 500.50 – RQ_BEGIN_REQUEST-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni kokoonpanon tai saapuvan säännön suoritusvirhe.
   Huomautus Tässä luetaan hajautettujen sääntöjen kokoonpano sekä saapuville että lähteville säännöille.
  • 500.51 – GL_PRE_BEGIN_REQUEST-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni yleinen kokoonpanovirhe tai yleinen säännön suoritusvirhe.
   Huomautus Tässä luetaan yleinen sääntökokoonpano.
  • 500.52 – RQ_SEND_RESPONSE-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni lähtevän säännön suoritusvirhe.

  • 500.53 – RQ_RELEASE_REQUEST_STATE-ilmoituksen käsittelyn aikana ilmeni uudelleenkirjoitusvirhe. Ilmeni lähtevän säännön suoritusvirhe. Sääntö on määritetty suoritettavaksi ennen käyttäjän välimuistin päivittämistä.
  • 500.100 – Sisäinen ASP-virhe.
 • 501 – Otsikkoarvot määrittävät kokoonpanon, jota ei ole otettu käyttöön.
 • 502 – WWW-palvelin vastaanotti virheellisen vastauksen toimiessaan yhdyskäytävänä tai välityspalvelimena.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 502-virheen syyn tarkemmin:
  • 502.1 – CGI-sovelluksen aikakatkaisu.
  • 502.2 – Virheellinen yhdyskäytävä: Ennenaikainen lopetus.
  • 502.3 – Virheellinen yhdyskäytävä: Välittäjän yhteysvirhe (ARR).
  • 502.4 – Virheellinen yhdyskäytävä: Ei palvelinta (ARR).
 • 503 – Palvelu ei ole käytettävissä.

  IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 määrittävät seuraavat HTTP-tilakoodit, jotka erittelevät 503-virheen syyn tarkemmin:
  • 503.0 – Palveluvaranto ei ole käytettävissä.
  • 503.2 – Samanaikaisten pyyntöjen rajoitus on ylittynyt.
  • 503.3 – ASP.NET-jono täynnä

Yleiset HTTP-tilakoodit ja niiden aiheuttajat

Seuraavassa taulukossa on luettelo joidenkin yleisten HTTP-tilakoodien aiheuttajista.
KoodiKuvausHuomautuksia
200OKIIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 ovat onnistuneet pyynnön käsittelyssä.
304Ei muokattu Asiakasselain pyytää asiakirjaa, joka on jo välimuistissa, eikä asiakirjaa ole muokattu sen edellisen välimuistiin asettamisen jälkeen. Asiakasselain käyttää asiakirjan välimuistiin asetettua kopiota sen sijaan, että se lataisi asiakirjan palvelimesta.
400Virheellinen pyyntö Http.sys-tiedosto estää IIS 7.0:aa, IIS 7.5:tä ja IIS 8.0:aa käsittelemästä pyyntöä, koska pyynnössä on ongelma. Yleensä tämä HTTP-tilakoodi tarkoittaa, että pyynnössä on merkkejä tai jaksoja, jotka eivät kelpaa, tai että pyyntö on ristiriidassa Http.sys-tiedoston suojausasetusten kanssa.
401.1Kirjautuminen epäonnistuiKirjautumisyritys epäonnistuu todennäköisesti siksi, että käyttäjänimi tai salasana ei kelpaa. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:  
942044 Virhesanoma yritettäessä suorittaa WWW-sovellusta, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 401.1 – Ei löydy" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
401.2Kirjautuminen epäonnistui palvelinmääritysten vuoksiTämä HTTP-tilakoodi ilmaisee ongelman palvelimen todennusmääritysten asetuksissa. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942043 Virhesanoma yritettäessä vierailla WWW-sivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 401.2 – Ei sallittu" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
401.3Ei valtuuksia resurssissa olevan käyttöoikeusluettelon vuoksiTämä HTTP-tilakoodi ilmaisee ongelman NTFS-tiedostojärjestelmän käyttöoikeuksissa. Tämä ongelma saattaa ilmetä, vaikka käyttöoikeudet ovat oikein käytettävässä tiedostossa. Tämä ongelma ilmenee esimerkiksi, jos IUSR-tilillä ei ole hakemiston C:\Winnt\System32\Inetsrv käyttöoikeuksia. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942042 Virhesanoma yritettäessä selata WWW-sivulle, jota isännöidään IIS 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 401.3 – Ei sallittu" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
401.4Suodattimen todennus epäonnistuiISAPI-suodatin ei salli pyynnön käsittelyä todennusongelman vuoksi. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942079 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 401.4 – Suodattimen todennus epäonnistui" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
401.5ISAPI/CGI-sovelluksen todennus epäonnistuiISAPI-sovellus tai CGI (Common Gateway Interface) -sovellus ei salli pyynnön käsittelyä todennusongelman vuoksi. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942078 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0 -tietokoneessa: "HTTP-virhe 401.5 – ISAPI/CGI-sovelluksen todennus epäonnistui" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.1Suorituskäyttöoikeus estettySuorituskäyttöoikeuden asianmukaista tasoa ei myönnetä. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942065 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.1 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.2Lukukäyttöoikeus estettyLukukäyttöoikeuden asianmukaista tasoa ei myönnetä. Varmista, että olet määrittänyt IIS 7.0:n, IIS 7.5:n ja IIS 8.0:n sallimaan lukuoikeuden hakemistoon. Lisäksi jos käytät oletusasiakirjaa, varmista, että oletusasiakirja on olemassa. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:  
942036 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.2 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.3Kirjoituskäyttöoikeus estettyKirjoituskäyttöoikeuden asianmukaista tasoa ei myönnetä. Varmista, että IIS 7.0-, IIS 7.5- ja IIS 8.0 -oikeudet ja NTFS-tiedostojärjestelmän oikeudet on määritetty myöntämään kirjoitusoikeudet hakemistoon.Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942035 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.3 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.4SSL pakollinenPyyntö tehdään muun kuin suojatun kanavan kautta, ja WWW-sovellus edellyttää SSL (Secure Sockets Layer) -yhteyttä. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942070 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.4 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.5SSL 128 pakollinenPalvelin on määritetty edellyttämään 128-bittistä SSL-yhteyttä. Pyyntöä ei kuitenkaan lähetetä 128-bittistä salausta käyttämällä. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942069 Virhesanoma yritettäessä selata WWW-sivua, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.5 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.6IP-osoite hylättyPalvelin on määritetty estämään nykyisen IP-osoitteen käyttö. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942068 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.6 – IP-osoite hylätty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.7Asiakasvarmenne pakollinenPalvelin on määritetty edellyttämään varmennetta asiakastodennuksessa. Asiakasselaimeen ei kuitenkaan ole asennettu asianmukaista asiakasvarmennetta. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942067 Virhesanoma yritettäessä suorittaa WWW-sovellusta, jota isännöidään IIS 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 403.7 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.8Käyttö estetty sivustostaPalvelin on määritetty estämään asiakastietokoneen DNS (Domain Name System) -nimeen perustuvat pyynnöt. Saat lisätietoja tämän ongelman ratkaisemisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942066 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.8 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.12Kartoitin on estänyt käytönSivu, jota haluat käyttää, edellyttää asiakasvarmennetta. Asiakasvarmenteeseen määritetylle käyttäjätunnukselle ei ole kuitenkaan annettu tiedoston käyttöoikeuksia. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942064 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.12 – Asiakasvarmenne estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.13Asiakasvarmenne kumottuAsiakasselain yrittää käyttää asiakasvarmennetta, jonka varmenteen myöntäjä on kumonnut. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942063 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.13 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.14Hakemistoluettelon käyttö estettyPalvelinta ei ole määritetty näyttämään sisältöhakemistoluetteloa, eikä oletusasiakirjaa ole määritetty. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942062 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.14 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.16Asiakasvarmenteeseen ei luoteta, tai se on virheellinen.Asiakasselain yrittää käyttää asiakasvarmennetta, johon IIS 7.0-, IIS 7.5- tai IIS 8.0 -palvelin ei luota tai joka ei ole kelvollinen. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942061 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.16 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.17Asiakasvarmenne on vanhentunut, tai se ei ole vielä voimassa.Asiakasselain yrittää käyttää asiakasvarmennetta, joka on vanhentunut tai joka ei ole vielä kelvollinen. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942038 Virhesanoma yritettäessä vierailla WWW-sivulla, jota isännöidään Internet Information Services 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.17 (Käyttö estetty) – Asiakasvarmenne on vanhentunut" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.18Pyydettyä URL-osoitetta ei voi suorittaa nykyisessä sovellussarjassa.Mukautettu virhesivu määritetään, ja se sijaitsee jossakin toisessa sovellussarjassa kuin pyydetyn URL-osoitteen sovellussarjassa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942037 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.18 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
403.19CGI-sovelluksia ei voi suorittaa asiakasselaimelle tässä sovellussarjassa.Sovellussarjan tunnistetiedoissa ei ole Prosessitason tunnuksen korvaaminen -käyttäjäoikeutta. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942048 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 403.19 – Käyttö estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.0Ei löydy.Tiedosto, jonka yrität avata, on siirretty tai sitä ei ole. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942041 Virhesanoma yritettäessä avata WWW-sivua, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.0 – Ei löydy" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.2ISAPI- tai CGI-rajoitus.Pyydetty ISAPI-resurssi tai pyydetty CGI-resurssi on rajoitettu tietokoneessa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942040 Virhesanoma yritettäessä vierailla WWW-sivulla, jota isännöidään IIS 7.0 -tietokoneessa: "HTTP-virhe 404.2 – Ei löydy" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.3MIME-tyypin rajoitus. Pyydetyn tunnistetyypin nykyinen MIME-määritys ei kelpaa, tai sitä ei ole määritetty. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942032 Virhesanoma, kun käyttäjät vierailevat WWW-sivustossa, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.3 – Ei löydy" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.4Käsittelijää ei määritetty. Pyydetyn URL-osoitteen tiedostotunnisteella ei ole käsittelijää, joka on määritetty käsittelemään pyyntö WWW-palvelimessa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942052 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.4 – Ei löydy" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.5Estetty pyynnön suodattavalla kokoonpanolla. Pyydetyssä URL-osoitteessa on merkkijakso, jonka palvelin on estänyt. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942053 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.5 – URL-jakso estetty" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.6Verbi estetty. Pyyntö tehdään HTTP-verbillä, jota ei ole määritetty tai joka ei kelpaa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942046 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.6 – VERB_DENIED" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.7Tiedostotunniste estetty. Pyydettyä tiedostotunnistetta ei ole sallittu. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942045 Virhesanoma yritettäessä selata WWW-sivua, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.7 - FILE_EXTENSION_DENIED" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.8Piilotettu nimitila. Pyydetty URL-osoite estetään, koska hakemisto on piilotettu. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942047 Virhesanoma yritettäessä vierailla WWW-sivulla, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.8 - HIDDEN_NAMESPACE" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.9Piilotettu tiedostomäärite. Pyydetty tiedosto on piilotettu. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942049 Virhesanoma yritettäessä vierailla WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.9 – Tiedostomäärite piilotettu" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.10Pyynnön otsikko on liian pitkä. Pyyntö estetään, koska pyynnön otsikot ovat liian pitkiä. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942077 Virhesanoma, kun vierailet WWW-sivustossa, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.10 – REQUEST_HEADER_TOO_LONG" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.11Pyynnössä on kahdentunut ohjaussekvenssi. Pyynnössä on kahdentunut ohjaussekvenssi. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942076 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.11 – URL_DOUBLE_ESCAPED" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.12Pyynnössä on erikoismerkkejä. Pyynnössä on erikoismerkkejä, ja palvelin on määritetty estämään erikoismerkit. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942075 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.12 – URL_HAS_HIGH_BIT_CHARS" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.13Sisällön pituus on liian suuri. Pyyntö sisältää Content-Length-otsikon. Content-Length-otsikon arvo on suurempi kuin palvelimelle sallittu rajoitus. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942074 Virhesanoma, kun vierailet WWW-sivustossa, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.13 – CONTENT_LENGTH_TOO_LARGE" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.14Pyydetty URL on liian pitkä. Pyydetty URL ylittää palvelimelle sallitun rajoituksen. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942073 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.14 – URL_TOO_LONG" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.15Kyselymerkkijono on liian pitkä. Pyynnössä on kyselymerkkijono, joka on pidempi kuin palvelimelle sallittu rajoitus. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942071 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 404.15 – Ei löydy" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
404.17Dynaaminen sisältö määritetty staattiselle tiedostonkäsittelijälle. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
2019689 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 404.17 – Ei löydy" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
405.0Menetelmää ei sallita. Pyyntö tehdään HTTP-menetelmällä, joka ei kelpaa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942051 Virhesanoma, kun käyttäjä vierailee WWW-sivustossa, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 405.0 – Menetelmää ei sallita" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
406.0Virheellinen MIME-tyyppi. Pyyntö tehdään Accept-otsikolla, jossa on epäkelpo MIME-arvo. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942050 Virhesanoma, kun vierailet WWW-sivustossa, jota isännöidään Internet Information Services 7.0 -palvelimessa: "HTTP-virhe 406 – Ei hyväksyttävä" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
412.0Ennakkoehto ei täyttynyt. Pyyntö tehdään If-Match-pyyntöotsikolla, jossa on epäkelpo arvo. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942056 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS (Internet Information Services) 7.0:ssa: "HTTP-virhe 412 – Ennakkoehto ei täyttynyt" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
500Sisäinen palvelinvirhe. Tämä HTTP-tilakoodi saattaa ilmetä useista palvelinpuolen syistä. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942031 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 500.0 – Sisäinen palvelinvirhe" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
500.11Sovellusta sammutetaan WWW-palvelimessa. Pyyntöä ei käsitellä, koska kohteen sovellussarjaa sammutetaan. Odota, että työprosessi on sammutettu, ja yritä pyyntöä sitten uudelleen. Jos tämä ongelma ei poistu, WWW-sovelluksessa saattaa ilmetä ongelmia, jotka estävät WWW-sovellusta sammumasta oikein.
500.12Sovellus on varattu ja sitä käynnistetään uudelleen WWW-palvelimessa. Pyyntöä ei käsitellä, koska kohteen sovellussarjaa käynnistetään uudelleen. HTTP-tilakoodin pitäisi hävitä, kun päivität sivun. Jos HTTP-tilakoodi tulee uudelleen näkyviin sivun päivittämisen jälkeen, ongelma saattaa johtua virustentorjuntaohjelmasta, joka tarkistaa Global.asa-tiedostoa. Jos tämä ongelma ei poistu, WWW-sovelluksessa saattaa ilmetä ongelmia, jotka estävät WWW-sovellusta käynnistymästä uudelleen oikein.
500.13WWW-palvelin on liian kuormitettu. Pyyntöä ei käsitellä, koska palvelin on liian varattu hyväksymään uusia saapuvia pyyntöjä. Yleensä tämä HTTP-tilakoodi tarkoittaa, että samanaikaisesti saapuvien pyyntöjen määrä ylittää WWW-sovellus IIS 7.0:n, IIS 7.5:n tai IIS 8.0:n käsiteltävissä olevan määrän. Tämä ongelma saattaa ilmetä, koska suorituskykyyn vaikuttavat asetukset on määritetty liian alhaisiksi, laitteisto ei riitä tai WWW-sovelluksessa IIS 7.0, IIS 7.5 tai IIS 8.0 on pullonkaula. Yleinen vianmääritystapa on luoda muistivedostiedosto IIS 7.0-, IIS 7.5- tai IIS 8.0 -prosesseista, kun virhe ilmenee, ja tehdä muistivedostiedostolle sitten vianmääritys.
500.15Suoria Global.asax-pyyntöjä ei sallita. Global.asa- tai Global.asax-tiedostolle tehdään suora pyyntö. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942030 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 500.15 – Suoria global.asa-pyyntöjä ei sallita" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
500.19Kokoonpanotiedot eivät kelpaa. Tämä HTTP-tilakoodi ilmenee, koska liittyvässä Applicationhost.config-tiedostossa tai liittyvässä Web.config-tiedostossa on ongelma. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942055 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 500.19 – Sisäinen palvelinvirhe" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
500.100Sisäinen ASP-virhe. ASP (Active Server Pages) -sivun käsittelyssä ilmenee virhe. Saat yksityiskohtaisempia tietoja virheestä poistamalla helpossa muodossa olevat HTTP-virhesanomat käytöstä WWW-selaimessa. Lisäksi IIS-lokissa saattaa näkyä ASP-virheen numero, joka vastaa ilmenevää virhettä. Saat lisätietoja ASP-virhesanomista ja niiden merkityksistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
294271 ASP-virhekoodit (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
501.0Ei toteutettu. Asiakasselain lähettää HTTP-Trace-verbin, eikä palvelinta ole määritetty käsittelemään HTTP-Trace-verbiä. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942058 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 501.0 – Ei toteutettu" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
502.1CGI-sovelluksen aikakatkaisu. CGI-sovellus ei palauta kelvollista HTTP-vastausta määritetyn aikarajan puitteissa. Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942059 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 502.1 – Virheellinen yhdyskäytävä" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
502.2Virheellinen yhdyskäytävä: Ennenaikainen lopetusCGI-sovellus palauttaa HTTP-vastauksen, joka ei kelpaa IIS 7.0-, IIS 7.5- tai IIS 8.0 -palvelimelle.Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
942057 Virhesanoma vierailtaessa WWW-sivustossa, jota isännöidään IIS 7.0:ssa: "HTTP-virhe 502.2 – Virheellinen yhdyskäytävä" (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
503.0Palvelu ei ole käytettävissä. Pyyntö lähetetään sovellussarjaan, joka on parhaillaan pysäytettynä tai joka on parhaillaan poistettu käytöstä. Voit korjata tämän ongelman varmistamalla, että kohteen sovellussarja on käynnistetty. Tapahtumalokissa saattaa olla tietoja siitä, miksi sovellussarja on pysäytetty tai poistettu käytöstä.
503.2Samanaikaisten pyyntöjen rajoitus on ylittynyt. Ominaisuudelle appConcurrentRequestLimit on määritetty arvo, joka on pienempi kuin samanaikaisten pyyntöjen nykyinen määrä. IIS 7.0, IIS 7.5 ja IIS 8.0 sallivat enintään appConcurrentRequestLimit-ominaisuudessa määritetyn arvon verran samanaikaisia pyyntöjä.

Suositukset

Saat lisätietoja HTTP-tilakoodien määrityksistä seuraavasta World Wide Web Consortiumin (W3C) verkkosivustosta: Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 943891 – Viimeisin tarkistus: 11.1.2013 – Versio: 1

Palaute