Sellaisten yleisten virheiden vianmääritys, joita ilmenee suoritettaessa ohjattu SharePoint Products and Technologies -määritystoiminto tietokoneessa, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0 tai SharePoint Server 2007

ESITTELY

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tehdään sellaisten yleisten virheiden vianmääritys, joita ilmenee suoritettaessa ohjattu SharePoint Products and Technologies -määritystoiminto sen jälkeen, kun tietokone, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0 tai Microsoft Office SharePoint Server 2007, on päivitetty.

Enemmän tietoa

Kun olet asentanut jonkin seuraavista päivityksistä tai Service Pack -paketeista tietokoneeseen, jossa on käytössä Windows SharePoint Services 3.0 tai SharePoint Server 2007, saatat joutua suorittamaan ohjatun SharePoint Products and Technologies -määritystoiminnon (Psconfig.exe) uudelleen:
 • Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmistopäivitys
 • Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack
 • SharePoint Server 2007 -ohjelmistopäivitys
 • SharePoint Server 2007 Service Pack.
Jos ohjattu SharePoint Products and Technologies -määritystoiminto havaitsee virheen, ohjattua toimintoa ei tehdä loppuun. Lisäksi käyttäjät, jotka yrittävät käydä SharePoint-sivustossa, saattavat saada 404-virheitä. Nämä virheet ilmenevät, kunnes ohjattu toiminto on tehty loppuun onnistuneesti.

Hanki seuraavat SharePoint-lokitiedostot tämän ongelman vianmääritystä varten:
 • PSCDiagnostics_päivämääräkoodi.log
  Oletusarvon mukaan tämä tiedosto sijaitsee Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS -kansiossa.
 • Upgrade.log
  Oletusarvon mukaan tämä tiedosto sijaitsee Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS -kansiossa.

Tämän ongelman tunnistaminen ja ratkaiseminen

Tässä osassa on luettelo eri ongelmista, jotka ohjattu SharePoint Products and Technologies -määritystoiminto voi tunnistaa. Kunkin ongelman vieressä on mainittu ongelman oireet, jotka helpottavat ongelman tunnistamista.

Web.config-tiedosto on vain luku -muodossa

Oireet
Jos Web.config-tiedosto on vain luku -muodossa, Upgrade.log-tiedosto sisältää seuraavankaltaisen virhesanoman:
[IisWebSiteSequence] [VIRHE] [17.10.2007 11:38:22]: Polun C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config käyttäminen on estetty.
Syy
Tämä ongelma ilmenee, kun Web.config-tiedosto on määritetty vain luku -muotoiseksi. Tämä ongelma voi ilmetä myös, kun jokin mukautettu hallintaohjelma tai virustentarkistusohjelma lukitsee Web.config-tiedoston.
Ratkaisu
Varmista, että kaikilla on kirjoitusoikeudet tähän tiedostoon, ennen kuin suoritat ohjatun SharePoint Products and Technologies -määritystoiminnon. Varmista myös, että vain luku -valintaruutu ei ole valittuna Web.config-tiedoston ominaisuusvalintaikkunassa ja ettei mikään muu prosessi lukitse Web.config-tiedostoa.

ASP.NET on rekisteröity virheellisesti IIS (Internet Information Services) -metakannassa

Oireet
Jos ASP.NET on rekisteröity virheellisesti IIS-metakannassa, Upgrade.log-tiedosto sisältää seuraavankaltaisen virhesanoman:
[SPIisWebSiteWssSequence] [VIRHE] [10.10.2007 10:21:25]: Kohteen Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence toiminto 3.0.3.0 epäonnistui. [SPIisWebSiteWssSequence] [VIRHE] [10.10.2007 10:21:25]: InstallAspNet 566609673 epäonnistui. [SPIisWebSiteWssSequence] [VIRHE] [10.10.2007 10:21:25]: kohteessa Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade() kohteessa Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

Tässä tapauksessa tämän sanoman InstallAspNet- ja epäonnistui-sanojen välissä oleva luku on kyseisen IIS-sivuston tunnus.
Syy
Tämä ongelma ilmenee, koska ASP.NET on rekisteröity virheellisesti IIS-metakannassa.
Ratkaisu
Voit korjata tämän ongelman seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 2. Siirry komentokehotteessa seuraavaan kansioon:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/luku/ROOT
  Huomautus Luku on kyseisen IIS-sivuston tunnus.
Toinen syy voi olla ajoitusongelma Windows SharePointin hallintapalvelussa. Voit korjata tämän syyn asettamalla seuraavan rekisterin aliavaimen:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
DWORD-arvo: SleepOnStart-asetus 20000 (kymmenjärjestelmä)

WWW-palveluesiintymää ei ole valmisteltu oikein

Oireet
Seuraava virhesanoma kirjataan Windows SharePoint Services 3.0:aa tai SharePoint Server 2007:ää käyttävän tietokoneen sovelluslokiin:
Tapahtuman laji: Virhe

Tapahtuman lähde: Windows SharePoint Services 3

Tapahtuman luokka: Topologia

Tapahtuman tunnus: 6800 Päivämäärä: 17.10.2007

Aika: 20:09:40

Käyttäjä: -

Tietokone: TietokoneenNimi
Kuvaus: Tietokantapalvelimen TietokoneenNimi\Microsoft##SSEE tietokantaa WSS_Content ei voi käyttää, koska Windowsin sisäiset tietokanta-allekirjoitukset puuttuvat.

Upgrade.log-tiedosto sisältää myös seuraavankaltaisen virhesanoman:

[SPServerSequence] [VIRHEENKORJAUS] [22.10.2007 7:44:21]: WWW-palveluesiintymää SPWebServiceInstance Pääkohde=SPServer Nimi=TietokoneenNimi ei lisätty. Tila = Valmistellaan
Syy
Tämä ongelma ilmenee, kun WWW-palveluesiintymän ensimmäistä valmistelua ei ole tehty loppuun onnistuneesti. Tämä saa päivitysprosessin ohittamaan WWW-palveluesiintymän.
Ratkaisu
Voit korjata tämän ongelman seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 2. Paikanna Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN -kansio.
 3. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot ja paina ENTER-näppäintä jokaisen komennon jälkeen:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. Kirjoita SPWebService-palvelun käynnistämisen jälkeen seuraava komento komentokehotteeseen ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Web.config-tiedosto puuttuu

Oireet
Upgrade.log-tiedosto sisältää seuraavankaltaisen virhesanoman:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [VIRHE] [18.10.2007 11:47:40]: Tämän IIS-sivuston (944564711) sovelluksen web.config-tiedostoa ei löytynyt kohteesta \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Syy
Tämä tapahtuu, kun Web.config-tiedosto on poistettu tai siirretty.
Ratkaisu
Voit ratkaista tämän ongelman varmistamalla, että Web.config-tiedosto sijaitsee Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx-kansiossa, ennen kuin suoritat ohjatun SharePoint Products and Technologies -määritystoiminnon.

Huomautus Tässä xxxx on SharePoint-WWW-sovelluksen näennäispalvelimen fyysinen sijainti. IIS:ssä näennäispalvelimen fyysinen sijainti näkyy näennäispalvelimen ominaisuusvalintaikkunan Kotikansio-välilehden Paikallinen polku -kohdassa.

Ohjattua SharePoint Products and Technologies -määritystoimintoa ei tehdä loppuun onnistuneesti

Oireet
Suoritat ohjatun SharePoint Products and Technologies -määritystoiminnon (PSConfigui.exe) tietokantojen päivittämistä varten. Kun teet tämän, ohjattua toimintoa ei suoriteta loppuun onnistuneesti. Lisäksi seuraava virhesanoma kirjataan:  
Päivämäärä ja aika 8 ERR Järjestelmässä ilmeni tyypin Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException poikkeus.
Lisätietoja poikkeuksesta: Järjestelmässä on ilmennyt päivitysristiriita. Tämän toiminnon suorittamista on yritettävä uudelleen. Objektia DiagnosticsService Pääkohde=SPFarm Nimi=SharePoint_Config päivittää Toimialue\Käyttäjä prosessissa w3wp tietokoneessa PALVELIN.
Lisätietoja ristiriidasta on seurantalokissa.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: Järjestelmässä on ilmennyt päivitysristiriita. Tämän toiminnon suorittamista on yritettävä uudelleen. Objektia DiagnosticsService Pääkohde=SPFarm Nimi=SharePoint_Config päivittää Toimialue\Käyttäjä prosessissa w3wp tietokoneessa PALVELIN.
Lisätietoja ristiriidasta on seurantalokissa.

Tämä sanoma kirjataan seuraavaan lokitiedostoon:
Asema:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
Syy
Tämä ongelma ilmenee, koska SPFarm-objektissa on lukitus. Tämän vuoksi ohjattu SharePoint Products and Technologies -määritystoiminto ei pysty päivittämään tietokantoja.
Ratkaisu
Voit ratkaista tämän ongelman tyhjentämällä Windows SharePoint Services -määritysvälimuistin.

Saat lisätietoja tämän tekemisestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

939308 Virhesanoma yritettäessä muokata vaihtoehtoista yhdistämistä käyttöä varten Windows SharePoint Services 3.0:ssa tai poistaa se: Järjestelmässä on ilmennyt päivitysristiriita. Tämän toiminnon suorittamista on yritettävä uudelleen.

Keskitetyn hallinnan tai SharePointin sivustoa ei voi selata ja näyttöön tulee palvelinvirheen virhesanoma

Oireet
Kun yrität selata keskitetyn hallinnan tai SharePointin sivustoa, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
Vaihtoehtoisesti seuraavankaltainen sanoma kirjataan sovelluslokiin:
Tapahtuman laji: Virhe
Tapahtuman lähde: Windows SharePoint Server
Tapahtuman luokka: Topologia
Tapahtuman tunnus: 5617
Kuvaus:
Palvelimessa TietokoneenNimi olevan tietokannan SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 rakenteen versio (3.x.x.x) ei ole yhdenmukainen odotetun tietokantaversion (3.x.x.x) kanssa WWW-edustapalvelimessa TietokoneenNimi. Yhteydet tästä palvelimesta tähän tietokantaan on estetty tietojen menettämisen välttämiseksi. Päivitä WWW-edustapalvelin tai sisältötietokanta sen varmistamiseksi, että versiot vastaavat toisiaan.
Syy
Tämä ongelma voi ilmetä, kun päivityksen asentaminen manuaalisesti tai Windows Updaten kautta epäonnistuu. Asennusvirhe asettaa klusterin epäyhtenäiseen tilaan, jonka onnistuneen päivitystoiminnon on selvitettävä.
Ratkaisu
Voit korjata tämän ongelman suorittamalla päivityksen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 2. Paikanna seuraava kansio:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Avaa komentokehoteikkuna:
 4. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
Kun päivitys on valmis, varmista, että se onnistui.

Keskitetyn hallinnan tai SharePointin sivustoa ei voi selata ja näyttöön tulee HTTP 404 – Sivua ei löydy -virhesanoma

Oireet
Kun yrität selata keskitetyn hallinnan tai SharePointin sivustoa, näyttöön saattaa tulla seuraava virhesanoma:
HTTP 404 – Sivua ei löydy

Vaihtoehtoisesti seuraavankaltainen sanoma kirjataan sovelluslokiin:
Syy
Tämä ongelma voi ilmetä, kun asennat ohjelmakorjauksen manuaalisesti tai Windows Updaten kautta. Jos toinen palvelu on muodostanut yhteyden Windowsin sisäiseen tietokantaan ennen päivitystä, SharePoint ei pysty muodostamaan yhteyttä, ja päivitys epäonnistuu. Tämä asettaa klusterin epäyhtenäiseen tilaan, jonka onnistuneen päivitystoiminnon on selvitettävä.
Ratkaisu
Voit korjata tämän ongelman käynnistämällä SharePoint-palvelut uudelleen ja viimeistelemällä päivityksen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 2. Paikanna seuraava kansio:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Jos päivitystä ei tehdä loppuun onnistuneesti, kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot ja paina ENTER-näppäintä jokaisen komennon jälkeen:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Keskitetyn hallinnan tai SharePointin sivustoa ei voi selata ja näyttöön tulee Yhteyttä kokoonpanotietokantaan ei voi muodostaa -virhesanoma

Oireet
Kun yrität selata keskitetyn hallinnan tai SharePointin sivustoa, seuraavankaltainen virhesanoma kirjataan Upgrade.log-tiedostoon tietokoneessa, joka suoritti Windows SharePoint Services 3.0:n tai SharePoint Server 2007:n päivityksen käyttäen Windowsin sisäistä tietokantaa:
[SPManager] [VIRHE] [14.6.2010 12:00:00]: Päivitys [SPContentDatabase Nimi=ShareWebDb Pääkohde=SPDatabaseServiceInstance Nimi=Microsoft##SSEE] epäonnistui. [SPManager] [VIRHE] [14.6.2010 12:00:00]: Tietokanta ShareWebDb on jo avoinna, ja sillä voi olla vain yksi käyttäjä kerrallaan. [SPManager] [VIRHE] [14.6.2010 12:00:00]: kohteessa System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) kohteessa System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) kohteessa System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) kohteessa System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) kohteessa System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) kohteessa System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() kohteessa Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout) kohteessa Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout) kohteessa Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) kohteessa Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) kohteessa Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() kohteessa Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

Lisäksi seuraavankaltainen virhesanoma kirjataan Psconfig.log-tiedostoon:
14.6.2010 12:00:00 1 ERR SharePoint Products and Technologies -päivitys epäonnistui. SharePoint Products and Technologies -päivitys epäonnistui. Lisätietoja epäonnistumisesta on sijainnissa C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Järjestelmässä ilmeni tyypin Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException poikkeus. Lisätietoja poikkeuksesta: Päivityskomento on virheellinen, tai on kohdattu virhe. SharePoint Products and Technologies -päivitys epäonnistui. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Järjestelmässä ilmeni tyypin Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException poikkeus. kohteessa Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() kohteessa Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

Lisäksi seuraavankaltainen virhesanoma saatetaan kirjata sovelluslokiin:

Lisäksi seuraavankaltainen virhesanoma saatetaan kirjata Microsoft SQL Server Management Studio Expressissä:

Pyydettyä valintaikkunaa ei voi näyttää.

LISÄTIETOJA: Pyydettyä valintaikkunaa ei voi näyttää. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)

Poikkeus suoritettaessa Transact-SQL-lauseketta tai -komentojonoa. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)

Tietokanta SharePoint_Config_ on jo avoinna, ja sillä voi olla vain yksi käyttäjä kerrallaan. (Microsoft SQL Server, virhe: 924)


Yhteyttä kokoonpanotietokantaan ei voi muodostaa.

Tietokanta SharePoint_Config_ ei ole käytettävissä. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Syy
Tämä ongelma voi ilmetä, kun asennat päivityksen manuaalisesti tai Windows Updaten kautta. Jos toinen palvelu on muodostanut yhteyden Windowsin sisäiseen tietokantaan ennen päivitystä, SharePoint ei pysty muodostamaan yhteyttä, ja päivitys epäonnistuu. Tämä asettaa klusterin epäyhtenäiseen tilaan, jonka onnistuneen päivitystoiminnon on selvitettävä.
Ratkaisu
Voit korjata tämän ongelman käynnistämällä SharePoint-palvelut uudelleen ja viimeistelemällä päivityksen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita tekstikenttään cmd ja valitse sitten OK.
 2. Paikanna seuraava kansio:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Jos päivitystä ei tehdä loppuun onnistuneesti, kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot ja paina ENTER-näppäintä jokaisen komennon jälkeen:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Todennus kehotetaan tekemään SharePoint-sivustossa

Oireet
Kun yrität selata SharePoint-sivustoa, sinua kehotetaan tekemään todennus.
Syy
Windows Server 2003 SP1 ja Windows Server 2008 sisältävät silmukkatarkistussuojausominaisuuden, joka on suunniteltu estämään tietokoneeseen tehtäviä heijastushyökkäyksiä. Tämän vuoksi todennus epäonnistuu, jos täydellinen toimialuenimi tai käytettävä mukautettu isäntäotsikko ei vastaa paikallisen tietokoneen nimeä.
Ratkaisu
Voit korjata tämän ongelman poistamalla todennuksen silmukkatarkistuksen käytöstä. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Napsauta Lsa-kohtaa hiiren kakkospainikkeella, valitse Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita DisableLoopbackCheck ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella DisableLoopbackCheck-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.
 7. Sulje Rekisterieditori.
 8. Käynnistä tietokone uudelleen.
Saat lisätietoja tästä ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

926642 Käyttö estetty- tai Mikään verkon palvelutoimittaja ei hyväksynyt verkkopolkua -virhesanoma tulee näyttöön, kun palvelinta yritetään käyttää paikallisesti sen täydellisen toimialuenimen tai CNAME-aliaksen avulla Windows Server 2003 Service Pack 1:n asentamisen jälkeen

Windows SharePoint Services 3.0 -päivityksen pakottaminen käyttämällä Psconfig.exe-työkalua komentokehotteessa

Tee päivitys suorittamalla Psconfig.exe-työkalu komentokehotteessa. Kirjoita esimerkiksi seuraava komento:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 944267 – Viimeisin tarkistus: 27.7.2010 – Versio: 1

Palaute