SQL Server 2005:n raportointipalveluiden sähköpostitilaukset eivät toimi Windows Vistassa ja Windows Server 2008:ssa, jos aliaksia käytetään sähköpostiosoitteina

Oire

Huomautus Tämä artikkeli koskee myös Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Community Technology Preview (CTP) -versiota.

Microsoft SQL Server 2005 Reporting Servicesin sähköpostitilaukset eivät toimi sen jälkeen, kun raporttipalvelin tai SMTP-etäpalvelin on päivitetty käyttämään Windows Vista- tai Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmää. Tämä ongelma ilmenee, kun Reporting Servicesiä suoritetaan missä tahansa ympäristössä. Tämä ongelma ilmenee seuraavissa tilanteissa:

Tilanne 1

Määrität sähköpostitilausten lähettäjälle aliaksen täydellisen sähköpostiosoitteen sijaan. Kun raporttipalvelin yrittää toimittaa raportin osana sähköpostitilauksia, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
At least one of the From or Sender fields is required, and neither was found. Mail will not be resent.

Tilanne 2

Kun Reporting Services -asennuksen sisältävän tietokoneen käyttöjärjestelmä on päivitetty Windows Vistaksi tai Windows Server 2008:ksi, näyttöön tulee seuraava virhesanoma, kun raporttipalvelin toimittaa raportin sähköpostitilauksille:
At least one recipient is required, but none were found. Mail will not be resent.
Tämä ongelma ilmenee, jos seuraavat ehdot toteutuvat:
 • Lähettäjän sähköpostiosoite on täydellinen sähköpostiosoite.
 • Raporttipalvelimen määritystiedoston DefaultHostName-tunnistetta ei ole määritetty.
 • Määrität Report Managerin Subscription-sivun To-kenttään aliaksia täydellisten sähköpostiosoitteiden sijaan.
Jos vähintään yksi To-kentässä oleva sähköpostiosoite on täydellinen sähköpostiosoite, tilaus ei epäonnistu. Raportti toimitetaan kuitenkin vain osoitteisiin, jotka ovat täydellisiä sähköpostiosoitteita ja jotka on määritetty seuraaviin vastaanottajakenttiin:
 • To
 • Cc
 • Bcc
 • Reply-To.

Tilanne 3

Kun SMTP-etäpalvelimen käyttöjärjestelmä on päivitetty Windows Vistaksi tai Windows Server 2008:ksi, näyttöön tulee seuraava virhesanoma, kun raporttipalvelin toimittaa raportin sähköpostitilauksille:
The e-mail address of one or more recipients is not valid.
Tämä ongelma ilmenee, jos seuraavat ehdot toteutuvat:
 • Lähettäjän sähköpostiosoite on täydellinen sähköpostiosoite.
 • Raporttipalvelimen määritystiedoston DefaultHostName-tunnistetta ei ole määritetty.
 • Määrität Report Managerin Subscription-sivun To-kenttään aliaksia täydellisten sähköpostiosoitteiden sijaan.
Jos vähintään yksi To-kentässä oleva sähköpostiosoite on täydellinen sähköpostiosoite, tilaus ei epäonnistu. Raportti toimitetaan kuitenkin vain osoitteisiin, jotka ovat täydellisiä sähköpostiosoitteita ja jotka on määritetty seuraaviin vastaanottajakenttiin:
 • To
 • Cc
 • Bcc
 • Reply-To.

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska Windows Server 2003 sisältää ominaisuuden, joka ratkaisee aliakset niiden täydellisiksi sähköpostiosoitteiksi. SQL Server 2005 Reporting Services on riippuvainen tästä ominaisuudesta, jotta se pystyy sallimaan sähköpostialiasten käytön täydellisten sähköpostiosoitteiden sijaan. Windows Vista ja Windows Server 2008 eivät kuitenkaan sisällä tätä ominaisuutta, jotta virheelliset sähköpostiosoitteet voidaan suodattaa pois.

Ratkaisu

Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää sen varmistamista, että raportointipalvelimen lähettäjän sähköpostiosoitteeksi on määritetty täydellinen sähköpostiosoite. Voit tehdä tämän jollakin seuraavista tavoista:
 • Määritä Reporting Services Configuration -työkalun Email Settings -sivun Sender Address -asetukseen täydellinen sähköpostiosoite aliaksen sijaan.
 • Määritä Rsreportserver.config-tiedostossa RSEmailDPConfiguration-tunnisteen alla olevassa From-tunnisteessa täydellinen sähköpostiosoite aliaksen sijaan. Oletusarvon mukaan määritystiedosto sijaitsee seuraavassa kansiossa:
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\Reporting Services\ReportServer
Ratkaise sitten ongelma toimimalla jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1

Määritä raporttipalvelimen määritystiedoston DefaultHostName-asetukseksi toimialuenimi. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Avaa Rsreportserver.config-määritystiedosto.
 2. Muokkaa DefaultHostName-asetusta seuraavasti:
  <DefaultHostName>Toimialuenimi</DefaultHostName>
  Huomautus Toimialuenimi on toimialuenimen paikkamerkki.

Tapa 2

Varmista Report Managerin Subscription-sivulla, että kaikki seuraavien kenttien sähköpostiosoitteet ovat täydellisiä sähköpostiosoitteita:
 • To
 • Cc
 • Bcc
 • Reply-To.

Tila

Tämä toiminta ei ole virhe.

Enemmän tietoa

Ongelman toistamisen vaiheet

 1. Asenna Windows Vista- tai Windows Server 2008 -tietokoneeseen SQL Server 2005 Reporting Services.
 2. Luo raportti.
 3. Luo sähköpostitoimitustilaus raportille määrittämällä sähköpostialias tilauksen To-kenttään.
 4. Yritä toimittaa raportti sähköpostitilaukseen.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 945601 – Viimeisin tarkistus: 22.4.2008 – Versio: 1

Palaute