Outlook 2003 -käyttäjät eivät pysty julkaisemaan varaustietojaan Exchange Server 2010:ssä tai Exchange Server 2007:ssä

Oire

Microsoft Office Outlook 2003 -käyttäjät eivät pysty julkaisemaan varaustietojaan Exchange Server 2010:ssä tai Exchange Server 2007:ssä Kyseisten käyttäjien varaustiedoissa näkyy vain ristikkomerkkejä. Lisäksi seuraavankaltainen tapahtuma kirjataan sovelluslokiin:
Kun suoritat Outlookin /cleanfreebusy-komennon, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Unable to clean your freebusy information (Varaustietojen siistiminen ei onnistu)
Tämä ongelma ilmenee yleensä ainoastaan puhtaassa Exchange 2010- tai Exchange 2007 -ympäristössä. Tämä ongelma voi ilmetä, jos siirryit Exchangen aiemmasta versiosta tai jos asensit uuden Exchange Server 2010- tai Exchange Server 2007 -ympäristön.

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska Exchange Server 2010- tai Exchange Server 2007 -ympäristössä ei ole replikaa vähintään yhdestä varaustietokansiosta.

Ratkaisu

Voit korjata tämän ongelman seuraavasti:
 1. Suorita seuraava komento Exchange-palvelimen hallintaliittymässä:
  get-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY" -Recurse | fl name,Replicas
  Huomaa, että vähintään yhdestä SCHEDULE+ FREE BUSY -kansioista puuttuu replikaksi ilmoitettu Exchange 2010- tai Exchange 2007 -palvelin. Tuloste saattaa näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta:
  Name : EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Replicas : {}
 2. Suorita seuraava komento Exchange-palvelimen hallintaliittymässä:

  set-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\<Kansion nimi>" -replicas "<PF-kohdetietokanta>"

  Kirjoita esimerkiksi seuraavasti:
  Set-publicfolder –identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)” –Replicas “Server\Storage Group\Public Folder Database”
 3. Tarkista käyttämällä vaiheen 1 komentoa, että julkisen kansion ryhmässä on nyt replika. Seuraavassa esimerkissä kansiolla on nyt replikaobjekti.

  Name : EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Replicas : {Public Folder Database}
Huomautus Kaikkien käyttäjien, joiden varaustietoja ei täytetä, on hyväksyttävä tai hylättävä jokin kokouspyyntö, jotta varaustiedot täytetään.

Enemmän tietoa

Postilaatikon legacyExchangeDN-määrite asetetaan, kun kyseinen postilaatikko luodaan, ja se on riippuvainen siitä hallintaryhmästä, johon palvelin kuului luontihetkellä. Jos Outlook 2003 -asiakkaita on olemassa, sinun on ylläpidettävä replikaa kaikista varaustietojen julkisista kansioista, jotka ovat olleet ympäristössä, jotta voit varmistaa, että kyseiset asiakkaat pystyvät käyttämään varaustietoja. Outlook 2007 -asiakkaat hankkivat varaustietonsa käytettävyyspalvelun avulla, eikä tämä rajoitus koske niitä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 945602 – Viimeisin tarkistus: 9.11.2009 – Versio: 1

Palaute