Windows Vista SP1 ilmoittaa RAM-järjestelmämuistia olevan 4 gigatavua järjestelmissä, joissa on asennettuna 4 gigatavua muistia


JOHDANTO


Kun Windows Vista Service Pack 1 (SP1) on asennettu, Windows Vistan ilmoittama RAM-muistin määrä saattaa suurentua, jos seuraavat ehdot toteutuvat:
 • Järjestelmä-BIOS on varannut fyysistä muistia näyttösovittimelle tai muille lisälaitteille.
 • Tietokoneessa on asennettuna yli kolme gigatavua järjestelmämuistia.
Tämä muutos tapahtuu, koska Windows Vista SP1 ilmoittaa tietokoneeseen asennetun fyysisen muistin määrän. Kaikki Windows Vista SP1:tä vanhemmat Windows NT -pohjaiset käyttöjärjestelmäversiot ilmoittavat käyttöjärjestelmän käytettävissä olevan muistin määrän. Tämä Windows Vista SP1:n muutos on on vain ilmoitusominaisuuden muutos.

Tämä ilmoitusominaisuuden muutos näkyy seuraavissa sijainneissa:
 • Aloituskeskuksen RAM-arvo
 • Oma tietokone -ikkunoiden alaosassa oleva Muisti-arvo
 • Järjestelmän ominaisuudet -ikkunoiden Muisti (RAM) -arvo
 • Ohjauspaneelin Suorituskykytiedot ja työkalut -apuohjelman Näytä ja tulosta tiedot -sivun Järjestelmämuistin kokonaismäärä -arvo.
Lisäksi Järjestelmätiedot-työkalun (Msinfo32.exe) Järjestelmäyhteenveto-sivulla näkyy nyt seuraavankaltaiset merkinnät:
 • Asennettua fyysistä muistia yhteensä (RAM)
 • Fyysistä muistia yhteensä
 • Fyysistä muistia vapaana.
Windows Vista SP1:n asentaminen ei muuta seuraavien diagnostiikkatyökalujen ilmoitusominaisuutta:
 • Tehtävienhallinta-toiminnon Suorituskyky
 • WinVer
 • DirectX-diagnostiikkatyökalu (DXDiag.exe).

Enemmän tietoa


Ennen Windows Vista SP1:n asennusta Windows Vista näytti käyttöjärjestelmän käytettävissä olevan järjestelmämuistin määrän. Jos tietokoneessa on asennettuna enintään kolme gigatavua fyysistä muistia, ilmoitettu muistin määrä saattaa joskus olla jonkin verran pienempi kuin fyysisesti asennetun muistin määrä. Nämä erot aiheutuvat siitä, että BIOS ja mahdollisesti ohjaimet varaavat fyysistä muistia. Esimerkiksi jotkin BIOS-toteutukset varaavat fyysistä muistia näyttösovitinta varten. Tavallinen määrä näyttösovittimen muistille on 8–128 megatavua. Myös muut määrät ovat mahdollisia. BIOS ja jotkin ohjaimet saattavat varata fyysistä muistia muita lisälaitteita tai tarkoituksia varten. Nämä varaukset ovat kohtuullisia ja osa tietokoneen tavallista toimintaa. Ne kuitenkin vähentävät käyttöjärjestelmän ja sovellusten käytettävissä olevan fyysisen muistin määrää. Nämä varaukset vaikuttavat sekä 32- että 64-bittisiin tietokoneisiin.

32-bittistä käyttöjärjestelmää käyttävien tietokoneiden, joissa on yli kolme gigatavua järjestelmämuistia ja joiden Windows-versio on Windows Vista SP1:tä aiempi versio, käyttäjät näkevät suuremman eron ilmoitetun käyttöjärjestelmän käytettävissä olevan muistin määrässä verrattuna asennetun fyysisen muistin määrään. Tämä johtuu siitä, että osa fyysisestä osoitetilasta on varattava I/O-alueina muistiin yhdistetyille lisälaitteille. Nämä I/O-alueet on varattu fyysisen kolmen gigatavun osoitteen ja fyysisen neljän gigatavun osoiteylärajan välillä.

Kyseisiin I/O-alueisiin yhdistettyjä fyysisiä muistiosoitteita ei voi käyttää fyysisen järjestelmämuistin käyttämiseen. Näitä osoitteita ei voi käyttää myöskään estämään käyttöjärjestelmää käyttämästä osaa fyysisestä muistista, jota yleensä käytettäisiin fyysisen kolmen gigatavun osoitteen ja fyysisen neljän gigatavun osoiteylärajan välillä. Näiden I/O-alueiden koko vaihtelee järjestelmäkohtaisesti, koska ne määrittävät järjestelmän lisälaitteiden tyypin ja kokoonpanon.

Suositukset


Lisätietoja järjestelmämuistin ilmoitustavasta Windows Vistassa saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

929605 Windows Vistan Järjestelmätiedot-valintaikkunassa ilmoitettu järjestelmämuistin määrä on odotettua pienempi, jos asennettuna on neljä gigatavua RAM-muistia (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Lisätietoja siitä, miksi eri käyttöliittymäosat ilmoittavat asennetun järjestelmämuistin määrän hieman eri tavalla Windows Vistassa, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

935268 Windows Vistan käyttöliittymäosat ilmoittavat tietokoneessa käytettävissä olevan fyysisen muistin kokonaismäärän hieman eri tavoilla (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)