Raporttia ei voi näyttää -virhesanoma suoritettaessa raportti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssä

Oire

Kun yrität suorittaa raportin Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa, näyttöön tulee seuraava raportoinnin virhesanoma:
Ilmoitetaan virheestä
Raporttia ei voi näyttää.
Jos Web.config-tiedoston DevErrors-parametrin asetus on On, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Microsoft CRM:n käsittelemättömän virheen tiedot: Palvelinvirhe sovelluksessa /.


Tunnistetiedot puuttuvat vähintään yhdestä tietolähteestä

Kuvaus: Käsittelemätön virhe nykyisen WWW-pyynnön suorituksen aikana. Lisätietoja virheestä ja sen alkuperästä saattaa löytyä pinon jäljityksestä.

Poikkeuksen tiedot: Microsoft.Reporting.WebForms.MissingDataSourceCredentialsException: Tunnistetiedot puuttuvat vähintään yhdestä tietolähteestä

Lähdevirhe:
Nykyisen WWW-pyynnön aikana luotiin käsittelemätön poikkeus. Tietoja poikkeuksen alkuperästä ja sijainnista on alla olevassa poikkeuspinon jäljityksessä.

Pinon jäljitys:[MissingDataSourceCredentialsException: One or more data sources is missing credentials] Microsoft.Reporting.WebForms.ParametersArea.ValidateAllReportInputsSatisfied() +65

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +643


[CrmException: An error occurred during report rendering.]

Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ReportErrorHandler(Object sender, ReportErrorEventArgs e) +626

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnError(Exception e) +56

Microsoft.Reporting.WebForms.ReportViewer.OnPreRender(EventArgs e) +1699

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +77

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +161

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1360
Kun tarkistat Microsoft SQL Server Reporting Servicesin (SSRS) MSCRM-tietolähteen ominaisuudet, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Tähän raporttiin käytetty tietojen käsittelylaajennus ei ole käytettävissä. Se on joko poistettu tai sitä ei ole määritetty oikein.

Syy

Syy 1

Tämä ongelma ilmenee, koska Microsoft Dynamics CRM 4.0:n käyttämä mukautettu tietojen käsittelylaajennus on rekisteröity virheellisesti SSRS-palvelimessa. Tämä ongelma voi ilmetä, jos Microsoft Dynamics CRM Data Connector for SSRS:n asennus on poistettu tai jos Microsoft Dynamics CRM Data Connector for SSRS on määritetty virheellisesti.

Jos asennat seuraavan SQL Server 2005 Service Pack 2:n kriittisen päivityksen, Microsoft Dynamics CRM Data Connector for SSRS poistetaan:

Syy 2

Tietomerkkijonoa ei ole muutettu sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services on asennettu.

Ratkaisu

Ratkaisutapa 1

Voit ratkaista tämän ongelman korjaamalla Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Servicesin asennuksen tai asentamalla sen uudelleen.

Ratkaisutapa 2

Muuta manuaalisesti yhteysmerkkijono ja tietolähteet, jotka täytyy muuttaa. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Avaa Reports Manager.
 2. Valitse CRM-organisaatio.
 3. Valitse Show Details (Näytä tiedot).
 4. Valitse v4-kansio.
 5. Valitse CRM-tietolähde.

  Kun käytössä on Windows-todennus, yhteysmerkkijono on seuraavankaltainen:
  Data Source=server;Initial Catalog=ORG_MSCRM;Integrated Security=SSPI
  Windowsin integroidun todennuksen valintanappi on valittuna.
  Kun käytössä on Microsoft CRM Data Extension, yhteysmerkkijono on seuraavankaltainen:
  MSCRM Data Connector -yhteysmerkkijono
  Raporttia suorittavan käyttäjän antamat tunnistetiedot käytössä.

Enemmän tietoa

Saat lisätietoja samankaltaisesta ongelmasta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

946585 Ilmoitetaan virheestä. Raporttia ei voi näyttää -virhesanoma suoritettaessa raportti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssä

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 946289 – Viimeisin tarkistus: 12.9.2011 – Versio: 1

Palaute