Ohjattu ympäristön vianmääritystoiminto näyttää seuraavankaltaisen virhesanoman, kun Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services yritetään asentaa:

Oire

Kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 on asennettu, Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Servicesin asentamista yritetään. Kun ohjattu ympäristön vianmääritystoiminto suoritetaan, näkyviin tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
SQL Server Reporting Services -raporttipalvelimen asennuksen vahvistaminen ei onnistu. Varmista, että se on asennettu oikein paikalliseen tietokoneeseen.

Syy

Tämä ongelma voi ilmetä, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
 • Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services yritetään asentaa palvelimeen, jossa SSRS (Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services) ei ole käytössä.
 • Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services yritetään asentaa SQL Server 2005 Reporting Servicesin nimettyyn esiintymään.
 • Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services yritetään asentaa SQL Server 2005 Reporting Services -asennukseen, joka käyttää oletusarvosta poikkeavaa Internet-sivustoa.

Ratkaisu

Voit ratkaista ongelman jollakin seuraavista tavoista.

Tapa 1: Asenna Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Services palvelimeen, jossa SQL Server 2005 Reporting Services on käytössä.

Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Servicesin asentaminen edellyttää, että asennus suoritetaan palvelimeen, jossa SQL Server 2005 Reporting Services on käytössä.

Tapa 2: Muokkaa Install-config.xml-tiedostoa.

Tätä tapaa noudattamalla voit asentaa Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Servicesin nimettyyn esiintymään. Käytä tätä tapaa myös, jos Reporting Services -asennus käyttää oletusarvosta poikkeavaa Internet-sivustoa.

Muokkaa Install-config.xml-tiedostoa. Suorita sitten SetupSrsDataConnector-komento. Noudata seuraavia ohjeita:
 1. Kopioi CD-asennuslevyn SrsDataConnector-kansion kaikki tiedostot aseman C kansioon. Voit kopioida tiedostot esimerkiksi seuraavaan kansioon:
  C:\SrsDataConnector
  Huomautus SrsDataConnector-kansio on seuraavassa CD-asennuslevyn kansiossa:
  asema:\Server\i386
  Paikkamerkki asema tarkoittaa CD-asemaa.
 2. Etsi kansio, johon olet kopioinut asennustiedostot. Napsauta Install-config.xml-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja avaa tiedosto Muistioon.
 3. Lisää seuraavat tiedot Install-config.xml-tiedostoon:
  • reportserverurl-tunnisteet
  • Sen palvelimen URL-osoite, jossa SQL Server 2005 Reporting Services on käytössä.
  Jos esimerkiksi palvelimessa, jossa Reporting Services on käytössä, on nimetty esiintymä Titan, reportserverurl-tunnisteet ovat seuraavan esimerkin mukaisia.
  <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>
 4. Jos palvelimella, jossa SQL Server 2005 Reporting Services on käytössä, on nimetty esiintymä, muokkaa instancename-tunnisteita.

  Jos esimerkiksi palvelimessa, jossa Reporting Services on käytössä, on nimetty esiintymä Titan, instancename-tunnisteet ovat seuraavan esimerkin mukaisia.
  <instancename>Titan</instancename>
 5. Kun olet tehnyt kohtien 3 ja 4 toimet, valitse Tiedosto-valikosta Tallenna ja sulje Install-config.xml-tiedosto. Install-config.xml-tiedoston pitäisi olla seuraavan esimerkin mukainen.
  <crmsetup>
  <srsdataconnector>
  <configdbserver></configdbserver>
  <autoupdateconfigdb>1</autoupdateconfigdb>
  <reportserverurl>http://servername/Reportserver$Titan</reportserverurl>
  <autogroupmanagementoff>0</autogroupmanagementoff>
  <instancename>Titan</instancename>
  <configsku>OnPremise</configsku>
  <!-- Set enabled = true for DB webstore integration. Set configdb="true" for config db webstore integration-->
  <webstore enabled="false" configdb="false" />
  <monitoring>
  <!-- Monitoring service account name and password. It can not be local system or network service account -->
  <serviceaccountname></serviceaccountname>
  <serviceaccountpassword></serviceaccountpassword>
  </monitoring>
  </srsdataconnector>
  </crmsetup>
 6. Avaa komentorivi-ikkuna ja etsi kansio, johon kopioit asennustiedostot kohdassa 1.
 7. Kirjoita seuraava komento komentoriville ja paina ENTER-näppäintä:
  C:\SrsDataConnector> SetupSrsDataConnector /CONFIG sen kansion polku, jossa Install-config.xml-tiedosto sijaitsee\install-config.xml

Enemmän tietoa

Lisätietoja Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Servicesin asentamisesta on asennusoppaan sivuilla 7–58.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 947060 – Viimeisin tarkistus: 2.6.2008 – Versio: 1

Palaute