Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivityksen kuvaus

Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS08-014. Tämä tietoturvatiedote sisältää kaikki näiden Microsoft Office 2008 for Mac -tietoturvapäivitysten tärkeät tiedot. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa.

Tietoturvapäivityksen tiedot

Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivitys sisältää useita muutoksia, jotka parantavat tietoturvaa, vakautta ja suorituskykyä. Näihin muutoksiin sisältyy korjauksia Mac OS X 10.5 Leopard -käyttäjiä varten sekä korjauksia heikkouksille, joiden avulla hyökkääjä voi korvata tietokoneen muistin sisältöä haitalliseksi suunnitellun koodin avulla.

Päivitykseen sisältyvät parannukset

Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivitys sisältää seuraavat parannukset.

Kaikkien Microsoft Office 2008 for Mac -ohjelmien parannukset

 • Tietoturva on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa Office 2008:n heikkoudet, joita hyödyntämällä hyökkääjä voi korvata tietokoneen muistin sisältöä haitalliseksi suunnitellulla koodilla.
 • Officen Asentaja ei enää myönnä rajoitetut käyttöoikeudet omistaville käyttäjille luvatonta Office 2008 for Mac -ohjelmatiedostojen käyttöä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa muut kuin järjestelmänvalvojan oikeudet omistava paikallinen käyttäjä voi päästä käyttämään Office 2008 -ohjelmatiedostoja. Tämä ongelma ilmenee, kun muut kuin järjestelmänvalvojan oikeudet omistavalle käyttäjälle määritetään käyttäjätunnus (uid) 502. Ongelma koskee vain tietokoneita, joissa on useampi kuin yksi paikallinen käyttäjätili. Se koskee pääosin ympäristöjä, joissa ohjelmatiedostojen käyttöä on rajoitettu, kuten julkisia tietokoneluokkia ja työpaikan verkkoja.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  948488 Rajoitetut oikeudet omistavat käyttäjät saattavat pystyä käyttämään Office 2008 for Mac -ohjelmatiedostoja luvatta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Microsoft Word 2008 for Macin parannukset

 • Vakautta on tehostettu, kun Word 2008 käynnistetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa Word 2008 sulkeutuu odottamatta, kun se yritetään käynnistää. Tämä ongelma ilmenee, kun Word 2008 yrittää tuoda asetuksia tietokoneessa mahdollisesti asennettuna olevista Wordin aiemmista versioista.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  948489 Word 2008 for Mac kaatuu, kun se yritetään käynnistää (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Vakaus on entistä parempi, kun kieliasu tarkistetaan tai käytetään italian italian kielialueen näppäimistöä.
  Tämä päivitys korjaa ongelmat, jotka saavat Word 2008:n sulkeutumaan odottamatta, kun kieliasu tarkistetaan. Näihin ongelmiin sisältyy ongelma, joka ilmenee, kun muut kuin järjestelmänvalvojan oikeudet omistava käyttäjä yrittää tarkistaa italiankielisen tekstin kieliasun tai yrittää käyttää italian kielialueen näppäimistöä.
 • Tyhjiä sivuja ei enää tulosteta, kun tulostetaan suurta tarkkuutta käyttävään tulostimeen.
  Tämä päivitys korjaa Mac OS X 10.5 Leopard -ongelman, joka aiheuttaa tyhjien sivujen tulostumisen, kun tulostetaan suurta tarkkuutta käyttävään tulostimeen.
 • Windowsin Word 2007:n kaavoja sisältävät asiakirjat avataan oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Word 2008:aa avaamasta joitakin asiakirjoja. Ongelma koskee vain asiakirjoja, jotka sisältävät Windowsin Word 2007:ssä luotuja kaavoja.
 • Lainausten poistaminen toimii entistä paremmin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää käyttäjiä poistamasta lainauksia DELETE-näppäintä painamalla.
 • Fonttien korvaaminen toimii entistä paremmin.
  Tämä päivitys korjaa PowerPC-pohjaisten Macintosh-tietokoneiden käyttäjien kohtaaman ongelman, jossa Windowsin Wordissa luotujen asiakirjojen fontit näytetään virheellisesti, kun asiakirja avataan Word 2008:ssa.

Microsoft Excel 2008 for Macin parannukset

 • Vakaus on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka saavat Excel 2008:n sulkeutumaan odottamatta. Lisäksi päivitys korjaa yleistä vakautta tavallisessa käytössä, kuten tietojen kopioimisessa ja liittämisessä.
 • TYÖPÄIVÄ-funktio lasketaan oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa TYÖPÄIVÄ-funktion palauttamaan virheellisiä tuloksia, kun se lasketaan laskentataulukossa, joka käyttää 1904-päivämääräjärjestelmää. 1904-päivämääräjärjestelmä on Excel for Macin uusien laskentataulukoiden oletusarvon mukainen päivämääräjärjestelmä.
 • Toissijaisten näyttöjen tuki on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka koskee useampaa kuin yhtä näyttöä käyttäviä tietokoneiden käyttäjiä. Tämä ongelma estää käyttäjiä siirtämästä työkirjaikkunoita toissijaisessa näytössä sijaintiin, joka on ensisijaisen näytön enimmäiskorkeutta suurempi. Tämä ongelma koskee käyttäjiä, jotka sijoittavat toissijaisen näytön ensisijaisen näytön yläpuolelle.
 • Kirjanpitokirjan laskentataulukoiden luotettavuus on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa kirjanpitokirjan laskentataulukon sarakkeiden leveysasetukset menetetään, kun työkirja tallennetaan tiedostomuodoissa .xlsx, .xlsb, .xltx tai .xltm. Tämä päivitys korjaa myös ongelman, jossa lasketut sarakkeet (kuten tasesarake) näyttävät virheellisesti laskentataulukkovirheen, kun sarake lisätään.
 • Kierretty teksti ei enää näytä kiertyvän vaakasuunnassa, kun sarake poistetaan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa kierretyn tekstin näyttämään kiertyvän vaakasuunnassa. Tämä ongelma ilmenee, kun kierrettyä tekstiä sisältävästä laskentataulukosta poistetaan sarake.
 • Solujen muotoilu Excel 97-2004 -työkirjoissa ei enää muutu odottamatta.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa tyhjien solujen muotoilu muuttuu joskus odottamatta. Tämä ongelma ilmenee, kun Excel 97-2004 -työkirja (.xls) -muotoa käyttävä tiedosto tallennetaan ja sen jälkeen avataan.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun linkitettyjä tietoja sekä kaavioita kopioidaan ja liitetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa Excel 2008:ssä kopioitu alue liitetään virheellisesti Word 2008 -asiakirjaan, kun liitetyt tiedot liitetään lähdetietoihin. Lisäksi päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, kun kaavio kopioidaan Excelistä Word-asiakirjaan tai PowerPoint-esitykseen. Tämä ongelma estää kaavion päivittämisen, kun sen lähdetiedot muuttuvat.
 • Vakaus on entistä parempi, kun tietoja syötetään Ergosoft EgBridge IME:n avulla.
  Tämä päivitys korjaa Mac OS X 10.5 Leopard -käyttäjien kohtaaman ongelman, jossa Excel 2008 lopettaa vastaamisen syötettäessä tietoja laskentataulukkoon Ergosoft EgBridge Universal 2 v17.0.2 IME:n (Input Method Editor) avulla.


  Lisätietoja EgBridge Universal 2:sta on seuraavassa verkkosivustossa:

Microsoft PowerPoint 2008 for Macin parannukset

 • Suorituskyky on entistä parempi, kun PowerPoint 2008 avataan.
  Tämä päivitys korjaa Mac OS X 10.5.2 Leopard -käyttäjien kohtaaman ongelman, jossa PowerPoint 2008 avautuu hitaasti.
 • Merkkien välistys ja asettelu toimivat entistä paremmin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa osa merkeistä näkyy liian lähellä toisiaan.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun tallennetaan SMB-verkkoasemaan.
  Tämä päivitys korjaa Mac OS X 10.5 Leopard -käyttäjien kohtaaman ongelman, jossa ilmenee ongelmia ja tietoja saattaa kadota, kun PowerPoint-esitys tallennetaan SMB-protokollaa käyttävään verkkoasemaan. Seuraavassa on esimerkki tästä protokollasta:
  smb://tietokoneen_nimi/aseman_nimi
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun PowerPoint 97-2004 -esitystiedostoja tallennetaan.
  Tämä päivitys korjaa PowerPC-pohjaisten Macintosh-tietokoneiden käyttäjien kohtaaman ongelman, joka koskee äänitiedoston (kuten MP3-tiedoston) linkin sisältäviä esityksiä. Kun äänitiedoston linkin sisältävät PowerPoint-esitystiedosto (.pptx) tallennetaan PowerPoint 97-2004 -esitys (.ppt) -tiedostomuodossa, tämä ongelma saattaa aiheuttaa sen, että tiedosto vioittuu ja muuttuu lukukelvottomaksi. Kun yrität avata tiedoston, jota tämä ongelma koskee, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
  Tiedoston_polku: Käsittelyssä tapahtui virhe. Tiedostoa ei voi avata.

Microsoft Entourage 2008 for Macin parannukset

 • Ilmoitusäänet toistetaan nyt, kun Entouragea käytetään Mac OS X 10.5 Leopardissa.
  Tämä päivitys korjaa Mac OS X 10.5 Leopard -käyttäjien kohtaaman ongelman, joka estää ilmoitusäänten (kuten uuden postin äänen ja postin lähetysäänen) toistamisen, kun käytössä on Entourage 2008.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun yhteys muodostetaan IBM Lotus Domino -palvelimeen IMAP-protokollan avulla.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entourage 2008:aa muodostamasta yhteyttä IBM Lotus Domino 7.0.3- ja IBM Lotus Domino 8 -palvelimiin IMAP-protokollan avulla.
 • Luotettavuus on entistä parempi synkronoitaessa Microsoft Exchange Server -palvelimen kanssa.
  Tämä päivitys parantaa Exchange-tilien käyttäjien synkronointitukea pienentämällä kahdentuneiden tai puuttuvien kalenteritapahtumien esiintymien määrää ja tehostamalla yhdenmukaisuutta Exchange-palvelimen kalenteriin tehtyjen muutosten kanssa. Lisäksi tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää joitakin Entourage 2008 -käyttäjiä synkronoimasta yhteystietoluetteloaan Exchange-palvelimen kanssa.
 • Vakaus on entistä parempi synkronoitaessa tietoja laitteiden ja muiden sovellusten kanssa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa synkronointipalveluosa sulkeutuu odottamatta synkronoitaessa kalenteria ja yhteystietoja iCal-kalenteriin, osoitekirjaan ja iSyncin tai iTunesin kautta liitettyihin mobiililaitteisiin.
 • Sääntöjen ja käyttäjätietojen tuominen toimii entistä paremmin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entourage 2008:aa tuomasta Entourage 2004:n ruotsinkielisessä versiossa luotuja käyttäjätietoja. Lisäksi päivitys korjaa ongelman, joka estää joidenkin tuotujen Entourage 2004 -sääntöjen (kuten POP-sääntöjen ja tärkeyteen perustuvien sääntöjen) suorittamisen.
 • Vakaus on entistä parempi, kun suuri käyttäjätietotietokanta muodostetaan uudelleen tietokanta-apuohjelman avulla.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa tietokanta-apuohjelma lopettaa vastaamisen tai käyttää tarpeettoman paljon muistiresursseja, kun suurikokoinen käyttäjätietotietokanta muodostetaan uudelleen sen avulla.

Edellytykset

Ennen kuin asennat Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivityksen, varmista, että tietokoneen käyttöjärjestelmä on Mac OS X 10.4.9 (Tiger) tai jokin Mac OS X -käyttöjärjestelmän uudempi versio.

Voit varmistaa, että tietokone täyttää tämän edellytyksen, valitsemalla Omenavalikosta vaihtoehdon Tietoja tästä Macista.

Päivityksen hankkiminen

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

Lataa Lataa Microsoft Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivityksen paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 11.3.2008

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Päivitetyt tiedostot

Täydellisen luettelon tämän päivityksen lisäämistä tai muuttamista tiedostoista saat kaksoisosoittamalla Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivityksen Asentajaa ja valitsemalla sitten Tiedosto-valikosta Näytä tiedostot.

Huomautuksia

 • Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivitys on saatavana myös Microsoft AutoUpdaten avulla. AutoUpdate on ohjelma, joka pitää Microsoft-ohjelmiston automaattisesti ajan tasalla.  Voit käyttää AutoUpdate-ohjelmaa käynnistämällä jonkin Microsoft Office -ohjelman. Valitse Ohje-valikosta Tarkista päivitykset.

  Lisätietoja Office 2008 for Mac -resursseista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 948057 – Viimeisin tarkistus: 13.3.2008 – Versio: 1

Palaute