Windows Server 2003- ja Small Business Server 2003 -tietokoneille on saatavana päivitys, joka poistaa SNP-oletusominaisuudet käytöstä

Oire

Kun olet asentanut Windows Server 2003 Service Pack 2:n (SP2) tai Windows Server 2003 Scalable Networking Packin (SNP) tietokoneeseen, jossa on TCP/IP-purkua tukeva verkkosovitin, saatat kohdata useita verkkoon liittyviä ongelmia.

Seuraavat ongelmat voivat ilmetä, kun Windows Server 2003 SNP on otettuna käyttöön:
 • Kun yrität muodostaa yhteyden palvelimeen VPN-yhteyden avulla, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
  Virhe 800: Yhteyttä ei voi muodostaa.
 • Etätyöpöytäprotokollayhteyttä (RDP) palvelimeen ei voi muodostaa.
 • Yhteyttä palvelimen jaettuihin resursseihin ei voi muodostaa lähiverkossa olevasta tietokoneesta.
 • Asiakastietokonetta ei voi liittää toimialueelle.
 • Yhteyttä Exchange-palvelimeen ei voi muodostaa tietokoneesta, jossa on käytössä Microsoft Outlook.
 • Exchange-palvelimeen muodostettuja passiivisia Outlook-yhteyksiä ei välttämättä siivota.
 • Verkko saattaa toimia hitaasti.
 • Verkko saattaa toimia hitaasti, kun tietoja vaihdetaan Windows Vista -tietokoneen kanssa.
 • Lähtevää FTP-yhteyttä ei voi muodostaa palvelimesta.
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelinpalvelu kaatuu.
 • Toimialueelle kirjautuminen toimii hitaasti.
 • Windows Small Business Server 2003:n tai Internet Security and Acceleration (ISA) Serverin takana sijaitsevat NAT (verkko-osoitteiden muuntaminen) -asiakkaat kohtaavat ajoittain yhteysvirheitä.
 • Etätyöpöytäyhteyksien tietoliikennevirheitä ilmenee ajoittain.
 • Palvelin lopettaa vastaamisen.
 • Palvelimen sivuttamaton sarjamuisti on vähissä.
Huomautus SNP-ominaisuuksia ei tällä hetkellä tueta Itanium-järjestelmissä.

Syy

Nämä ongelmat aiheutuvat useista Windows Server 2003 Service Pack 2:ssa käyttöönotettujen Windows Server 2003 SNP -ominaisuuksien ongelmista. Näitä ominaisuuksia ovat RSS (vastaanottopuolen skaalaus) ja TCP/IP-purku. Näitä ongelmia ovat tarkemmin sanottuna esimerkiksi seuraavat:
 • RSS on yhteensopimaton verkko-osoitteiden muuntamisen (NAT) tai verkon kuormituksen tasauksen (NLB) kanssa.
 • TCP/IP-purkamisella on ongelma ikkunoiden skaalausominaisuuden kanssa. Tämä ongelma ilmenee yleensä, kun tietoja vaihdetaan Windows Vista -tietokoneen kanssa. Windows Vista käyttää ikkunoiden skaalausominaisuutta.
 • Jotkin TCP/IP-purkua tukevat verkkosovittimet eivät lähetä TCP-yhteyden säilyttämisen sanomia. Exchange-palvelimet kuitenkin käyttävät TCP-yhteyden säilyttämisen sanomia passiivisten asiakasistuntojen siivoamiseen.
 • TCP/IP-purkua tukeva verkkosovitin saattaa käyttää runsaasti sivuttamatonta sarjamuistia. Tämä saattaa aiheuttaa muita ongelmia käyttöjärjestelmässä.
 • Joissakin tapauksissa TCP/IP-purkua tukeva verkkosovitin saattaa pyytää suuria lohkoja yhtenäistä muistia. Tämä saa tietokoneen lopettavan vastaamisen, kun se yrittää vapauttaa muistin.

Ratkaisu

Päivityksen tiedot

Tämä päivitys ottaa käyttöön SNP-oletusominaisuudet. Kun olet asentanut tämän hotfix-korjauksen, voit ottaa nämä ominaisuudet uudelleen käyttöön manuaalisesti muokkaamalla rekisteriarvoja.
Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Lataa Lataa Windows Server 2003:n x86-versioiden päivityksen (KB948496) paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Server 2003:n x64-versioiden päivityksen (KB948496) paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Server 2003:n Itanium-versioiden päivityksen (KB948496) paketti nyt.

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Windows Server 2003 Service Pack 2:n on oltava asennettuna.

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Joudut käynnistämään tietokoneen uudelleen tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Hotfix-korjauksen korvaamistiedot

Tämä päivitys ei korvaa muita aiemmin julkaistuja päivityksiä.

Tiedostojen tiedot

Tämä päivitys ei korvaa mitään tiedostoja.

Workaround

Voit kiertää ongelman jollakin seuraavista tavoista. Sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen sen jälkeen, kun olet kokeillut mitä tahansa näistä tavoista.

Tapa 1: Poista vastaanottopuolen skaalaus ja TCP-purku käytöstä verkkosovitinohjaimessa manuaalisesti

Jos haluat poistaa vastaanottopuolen skaalaamisen ja TCP-purkamisen käytöstä verkkosovitinohjaimessa manuaalisesti, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita ncpa.cpl ja valitse sitten OK.
 2. Napsauta verkkosovitinobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.
 3. Valitse Määritä ja valitse sitten Lisäasetukset-välilehti.
 4. Valitse Ominaisuus-luettelosta Vastaanottopuolen skaalaustila, valitse Arvo-luettelosta Poista käytöstä ja valitse sitten OK.
 5. Valitse Ominaisuus-luettelosta TCP/IP-purkamisen vaihtoehto, valitse Arvo-luettelosta Poista käytöstä ja valitse sitten OK.
 6. Toista vaiheet 2 - 5 kullekin verkkosovitinobjektille.

Tapa 2: Päivitä verkkosovitinohjaimet

Jos haluat selvittää, onko päivitettyä verkkosovitinohjainta saatavana, ota yhteyttä verkkosovittimen valmistajaan tai tietokoneen alkuperäiseen laitevalmistajaan. Ohjaimen on oltava NDIS (Network Driver Interface Specification) 5.2 -määrityksen tai kyseisen määrityksen uudemman version mukainen.

Tietokoneohjelmien valmistajien yhteystiedot ovat seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Tapa 3: Poista vastaanottopuolen skaalaus ja TCP-purku käytöstä manuaalisesti rekisterissä

Jos haluat Microsoftin tekevän tämän puolestasi, siirry Korjaa ongelma puolestani -osaan. Jos haluat tehdä tämän mieluummin itse, siirry Haluan korjata ongelman itse -osaan.

Korjaa ongelma puolestani

Jos haluat poistaa vastaanottopuolen skaalaamisen ja TCP-purkamisen käytöstä rekisterissä automaattisesti, napsauta Korjaa tämä ongelma -linkkiä. Valitse sitten Tiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata tämän ohjatun toiminnon ohjeita.

Huomautus Tämä ohjattu toiminto saattaa olla saatavana vain englanninkielisenä. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.Huomautus Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, voit tallentaa automaattisen korjauksen muistitikkuun tai CD-levylle ja suorittaa sen sitten tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Siirry nyt Korjasiko tämä ongelman? -osaan.

Haluan korjata ongelman itse


Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windows XP:ssä


Jos haluat poistaa vastaanottopuolen skaalauksen ja TCP-purkamisen käytöstä itse, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella EnableTCPChimney-kohtaa ja valitse sitten Muokkaa.
 4. Kirjoita Arvon data -ruutuun 0 ja valitse sitten OK.
 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella EnableRSS-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 0 ja valitse sitten OK.
 7. Napsauta hiiren kakkospainikkeella EnableTCPA-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 8. Kirjoita Arvon data -ruutuun 0 ja valitse sitten OK.
 9. Sulje Rekisterieditori ja käynnistä tietokone uudelleen.
Jos määrität EnableTCPChimney-rekisterimerkinnän arvoksi 1, TCP Chimney -toiminto otetaan käyttöön. Vastaavasti jos määrität EnableRSS- ja EnableTCPA-rekisterimerkintöjen arvoiksi 1, vastaanottopuolen skaalaustoiminto ja TCPA-toiminto otetaan käyttöön.

Korjasiko tämä ongelman?

Tarkista, onko ongelma korjattu. Jos ongelma on korjattu, sinun ei tarvitse enää tehdä muita tämän artikkelin toimia. Jos ongelmaa ei ole korjattu, voit ottaa yhteyttä tukeen.

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.

Enemmän tietoa

Saat lisätietoja ohjelmistopäivitysten yhteydessä käytettävistä termeistä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus

Suositukset

Saat lisätietoja SNP-paketista napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

912222 Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack -julkaisu (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Joissakin harvinaisissa tapauksissa hotfix-korjaus ei toimi. Kun esimerkiksi käytät NIC (Network Interface Card) Teaming -ohjelmistoa tietokoneessa, NIC Teaming -ohjelmisto ei poimi TCP Chimneyn ja vastaanottopuolen skaalauksen asetuksia. Tämä aiheuttaa verkkoyhteyden katkeamisen. Kun olet asentanut tämän hotfix-korjauksen, sinun on tarkistettava NIC Teaming -asetukset ja varmistettava, että myös TCP Chimneyn tai TOE:n ja vastaanottopuolen skaalauksen asetukset on poistettu käytöstä. Jos hotfix-korjaus ei pysty poistamaan käytöstä TCP Chimneyn tai TOE:n ja vastaanottopuolen skaalauksen toimintoa, voit poistaa vastaanottopuolen skaalauksen ja TCP Chimney -purkamisen käytöstä käyttämällä jotakin ongelman kiertotavan osassa kerrotuista tavoista.
Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.

Microsoft antaa kolmannen osapuolen yhteystiedot, jotta asiakas voi hankkia teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 948496 – Viimeisin tarkistus: 10.10.2011 – Versio: 1

Palaute