Microsoft Dynamics CRM 4.0:n päivitykset ja hotfix-korjaukset

ESITTELY

Tässä artikkelissa on luettelo kaikista Microsoft Dynamics CRM 4.0:lle saatavilla olevista päivityksistä ja hotfix-korjauksista.

Enemmän tietoa

Microsoft Dynamics CRM 4.0:n uusin koottu päivityskokoelma

Seuraavassa taulukossa on luettelo Microsoft Dynamics CRM 4.0:n uusimman kootun päivityskokoelman kohteista. Koottu päivityskokoelma sisältää kaikki hotfix-korjaukset, jotka on julkaistu rajoitetusti jaeltaviksi. Koottu päivityskokoelma sisältää myös kaikki aiemmat päivityskokoelmat.

Artikkelin numeroArtikkelin otsikkoJulkaisupäivämäärä
2028381Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 12 -päivityskokoelma on saatavilla 29.7.2010

Yleisesti jaeltavat päivityksetSeuraavassa taulukossa on luettelo päivityksistä, jotka on julkaistu yleisesti jaeltaviksi. Jos haluat tarkastella jotakin tiettyä päivitykseen liittyvää Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelia, avaa artikkeli napsauttamalla sen linkkiä. Voit ladata tässä artikkelissa lueteltuja päivityksiä käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:

Artikkelin numeroArtikkelin otsikkoJulkaisupäivämäärä
948917 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n asennuspäivitysten hankkiminen 28.2.2008
948593 Microsoft.Crm.CrmArgumentException-virhesanoma siitä, että toimialuenimi on virheellinen tai toimialuetta ei tavoiteta, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 -palvelinta asennetaan 28.2.2008
948041 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n ohjetiedostojen päivitys julkaistiin 7.3.2008 7.3.2008
955921 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n ohjetiedostojen päivitys julkaistiin 26.9.2008 26.9.2008
952858 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 1 -päivityskokoelma on saatavilla 24.11.2008
959419 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 2 -päivityskokoelma on saatavilla 15.1.2009
961768 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 3 -päivityskokoelma on saatavilla 12.3.2009
968176 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 4 -päivityskokoelma on saatavilla 7.5.2009
970141 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 5 -päivityskokoelma on saatavilla 2.7.2009
970148 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 6 -päivityskokoelma on saatavilla 27.8.2009
971782 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 7 -päivityskokoelma on saatavilla 22.10.2009
975995 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 8 -päivityskokoelma on saatavilla 17.12.2009
977650 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 9 -päivityskokoelma on saatavilla 11.2.2010
979347 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 10 -päivityskokoelma on saatavilla 8.4.2010
981328Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 11 -päivityskokoelma on saatavilla 3.6.2010

Hotfix-korjaukset, joita jaellaan rajoitetusti

Seuraavassa taulukossa on luettelo Microsoft Dynamics CRM:n hotfix-korjauksista, jotka on julkaistu rajoitetusti jaeltaviksi. Hotfix-korjaus on tarkoitettu korjaamaan ainoastaan liittyvässä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa käsitelty ongelma. Voit hankkia hotfix-korjauksen käyttämällä Microsoftin asiakastuen linkkiä napsauttamalla artikkelin numeroa. Täydellinen luettelo Microsoftin asiakastuen puhelinnumeroista ja tietoja tuen kustannuksista on seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
Artikkelin numeroArtikkelin otsikkoJulkaisupäivämäärä
946649 Virhesanoma noudettaessa CRM-rakenteita CRM 4.0:n WWW-palvelusta: 401 Ei valtuuksia 14.2.2008
948045 Outlook lopettaa vastaamisen seurattaessa Outlook-yhteyshenkilöä Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 5.3.2008
948035 Korjaus: Uuden tietueen ja aiemmin luodun tietueen lisäämisen painikkeet puuttuvat Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.3.2008
948876 Internet Explorer lopettaa vastaamisen, kun suurikokoisen leipätekstin sisältävä sähköpostiviesti tallennetaan tai lähetetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:n WWW-asiakasohjelman avulla 12.3.2008
949141 Virhesanoma, kun Näytä CRM-järjestelmässä -vaihtoehto valitaan tapaamisen Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa luonnin jälkeen: Vähintään yhtä vastaanottajaa ei löytynyt järjestelmän tietueista 12.3.2008
948005 OnSave- tai OnLoad-tapahtumakoodia ei käynnistetä sen jälkeen, kun työnkulkusäännön vaihetta on muokattu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.3.2008
948155 Päivämäärää tai aikaa ei välttämättä muunneta UTC-ajaksi tietokannassa joidenkin aikavyöhykkeiden ollessa kyseessä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.3.2008
947860 Korjaus: CRM-poikkeuksen virhesanoma siitä, ettei määritettyä lähettäjätyyppiä tueta, kun sähköpostiviestejä asetetaan valmiiksi SetStateEmailRequest-objektin vastaussanomien avulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.3.2008
948008 Alkuperäinen käyttäjä omistaa yhä uuden seuranta-aktiviteetin sen jälkeen, kun käyttäjää on vaihdettu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.3.2008
948157 Virheellinen argumentti -virhesanoma luotaessa uusi tietue tai avattaessa aiemmin luotu tietue Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.3.2008
948002 Alkamisaika ja valmistumisaika ovat virheelliset kohdetietueen työnkuluissa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.3.2008
948122 Asennettujen lokalisoitujen otsikoiden kokoelma ei ole täydellinen, kun kokoelma noudetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 -metatietojen WWW-palvelun avulla 19.3.2008
947401 Virhesanoma siitä, että tunnuksissa voi olla enintään 50 merkkiä, kun mukautuksia tuodaan toiseen Microsoft Dynamics CRM 4.0 -organisaatioon 19.3.2008
949086 Outlookin synkronointisanomia saadaan, kun jaettua kalenteria tai jaettua yhteystietokansiota tarkastellaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 1.4.2008
951179 Virhesanoma siitä, että kohteen tietojen siirto epäonnistui, yritettäessä siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access -asiakasohjelmassa
6.4.2008
949569 Kaksoiskappaleiden tunnistus -toiminto ei pysty tunnistamaan tietueiden kaksoiskappaleita käytettäessä päivitystä edeltävää laajennuskokoonpanoa päivitysprosessissa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.4.2008
948121 Outlook saattaa lopettaa vastaamisen, kun Outlook suljetaan ja Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa siirrytään offline- tai online-tilaan 17.4.2008
951180 Virhesanoma siitä, että Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction-toiminto epäonnistui ja että objektiviittausta ei ole asetettu objektin esiintymään, kun Microsoft Dynamics CRM 3.0 päivitetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ksi 25.4.2008
948746 Virhesanoma siitä, että pyyntö epäonnistui ja että HTTP-tila on 401 Ei valtuuksia, kun laajennus suoritetaan muulle kuin oletusarvon mukaiselle organisaatioesiintymälle Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.4.2008
948298 Tietueiden valinta -valintaikkunan tietueluetteloa ei suodata uuden yhteystiedon mukaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.4.2008
948629 Kohteen Laajennuskokoonpano tietojen siirto epäonnistui toiminnon Lisää aikana, countRows=[luku] -virhesanoma yritettäessä siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM for Outlook with Offline Access -asiakasohjelmassa 27.4.2008
948172 Tietue ei ole käytettävissä -virhesanoma poistettaessa jonon kohde jonosta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 3.5.2008
948588 Virhesanoma joukkotoimintojen virheellisestä argumentista tuotaessa mukautuksia Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 4.5.2008
951884 Microsoft.crm.Application.Hoster.exe-palvelu lopettaa vastaamisen, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook with Offline Access -asiakasohjelma suoritetaan 5.5.2008
950229 Virhe tietorivin hinnoittelussa -virhesanoma yritettäessä lisätä tuote mahdollisuuteen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 6.5.2008
949347 Siirrä ylöspäin- ja Siirrä alaspäin -painikkeet eivät ole käytettävissä, kun bittityyppimääritteen Määrite-sivu avataan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 6.5.2008
949925 Palvelutapausta ei delegoida käyttäjälle, kun Delegoi-vaihtoehto valitaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.5.2008
952945 Henkilökohtaisten asetusten määritys -sivun Tietosuoja-välilehti ei sisällä linkkiä virheraportoinnin tietosuojatietoihin Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.5.2008
951718 Komentosarjavirheitä tulee näyttöön selattaessa Microsoft Dynamics CRM -kansiossa olevia sivuja Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 15.5.2008
948604 Virhesanoma siitä, ettei avainrivin kaksoiskappaletta voi lisätä objektiin dbo.LocalizedLabel käyttäen yksilöivää indeksiä ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect, kun kieli yritetään valmistella Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 19.5.2008
952724 Mitään kansioiden sähköpostiviestejä ei voi tarkastella sen jälkeen, kun paikallinen Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma asennetaan 19.5.2008
951301 Virhesanoma siitä, että ilmeni SQL Server -virhe määritetyn limittäisyyden vuoksi ja että toimintoa tulee yrittää uudelleen, kun yritetään siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook with Offline Accessissa 29.5.2008
947978 Joitakin merkkijonomuuttujia ei välitetä mukautettuun WWW-lomakkeeseen sen jälkeen, kun mukautettu WWW-sivu on asetettu oletuskotisivuksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 29.5.2008
951206 <Link-Entity>-lausekkeen sisältävä FetchXML-lauseke saattaa palauttaa virheellisiä tai tyhjiä tietoja Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 29.5.2008
953185 Jatkamistoiminto ei toimi odotetulla tavalla, kun toiminto suoritetaan palvelusopimusten tilojen päivittämisen työlle Microsoft Dynamics CRM 4.0:n turkin kieliversiossa 29.5.2008
950202 Käännetyt otsikot katoavat, kun uusi arvo lisätään kohteen määritteen valintaluettelokenttään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 3.6.2008
951477 Virhesanoma siitä, ettei tietueeseen ole käyttöoikeuksia tai ettei tietuetta ole, kun suoritetaan suorasähköpostin lähettämistoiminto käyttäen käyttäjän määrittämää kyselyä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 3.6.2008
949719 Virhe muunnettaessa kohdetta Microsoft Dynamics CRM-järjestelmään -virhesanoma, kun vastaanotettua sähköpostiviestiä seurataan tai kun seurattu sähköpostiviesti lähetetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 5.6.2008
947818 Nimetön kenttä tulee näkyviin Lomakkeen ominaisuudet -valintaikkunan Muut kuin tapahtumariippuvuudet -välilehteen sen jälkeen, kun uusi mukautettu kohde on luotu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 5.6.2008
950006 Sähköpostiaktiviteettia ei lisätä tapaukseen, kun sähköpostiaktiviteetti muunnetaan tapaukseksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 5.6.2008
952925 Virhesanoma siitä, että ilmeni virhe ja että toimintoa tulee yrittää uudelleen, kun käyttäjä yritetään lisätä Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan luetetusta toimialueesta 9.6.2008
951274 Virhesanoma poikkeuksesta System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030) ja siitä, ettei objektia ole palvelimessa, kun organisaatio yritetään tuoda Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan 9.6.2008
950414 Virhesanoma muunnettaessa sähköpostiviesti Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 9.6.2008
951502 Microsoft Dynamics CRM 4.0 -käyttäjälle lähetettyä sähköpostiviestiä ei voi avata 16.6.2008
951919 Työnkulkusäännön suorittamista ei jatketa, vaikka odotusehdot täyttyvät Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.6.2008
951197 Tietuen ModifiedBy-kenttää ei aseteta automaattisesti, kun käyttäjä otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa 18.6.2008
952149 Mies- ja Nainen-otsikot on käännetty virheellisesti Microsoft Dynamics CRM 4.0:n tšekin kieliversiossa 18.6.2008
950542 Synkronoidut laajennukset eivät reagoi käynnistettyihin tapahtumiin Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 19.6.2008
949068 Sähköpostiaktiviteetin Liittyen-kenttä ei sisällä arvoa, kun käytetään Liittyen-kentän sisältävää mallia Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 21.6.2008
952018 POP3-palvelu toimittaa Microsoft Dynamics CRM 4.0 -tietokantaan satoja kopioita samoista sähköpostiviesteistä 24.6.2008
950374 Teksti näkyy yhdellä rivillä, kun aktiviteetin Esikatselu-sivu avataan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.7.2008
955049 Kohteen Tallennettu näkymä tietojen siirto epäonnistui toiminnon Lisää aikana, countRows=13 -virhesanoma yritettäessä siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 16.7.2008
952019 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n sähköpostireititin -palvelu lopettaa sähköpostiviestien käsittelemisen tietyn ajan kuluttua 16.7.2008
951711 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n ja Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -asiakasohjelman Israelin vuoden 2008 kesäajan muutoksille on saatavilla päivitys 21.7.2008
951098 Tiedot eivät näy minikalenterinäkymän vuosinäkymässä oikein, jos Näytä viikonnumerot kalenterinäkymissä -valintaruutu valitaan asiakkaan aluekohtaisten asetusten henkilökohtaisten asetusten lomakkeessa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 23.7.2008
948843 Suorituskyky saattaa olla hidas, kun työnkulkuja suoritetaan tai muokataan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 24.7.2008
950175 Outlookia ei voi käyttää odotetulla tavalla, ennen kuin kaikki Microsoft Dynamics CRM 4.0 -apuohjelmat on ladattu 25.7.2008
952815 Microsoft CRM:n käsittelemättömän virheen virhesanoma palvelinvirheestä sovelluksessa /, kun Erikoishaku-kysely suoritetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 25.7.2008
950088 Sähköpostiviestejä ei lähetetä Outlook Web Accessista, Outlook Mobile Accessista tai Outlookin säännöistä sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma on avattu 28.7.2008
948126 Kaikki työnkulut eivät näy asiakkuuden suhteiden valintaikkunassa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 1.8.2008
951538 Todellinen lopetus -sarakkeen arvo on virheellinen sähköpostityyppiaktiviteettien luettelon Omat vastaanotetut sähköpostiviestit -näkymässä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 1.8.2008
951174 Muistiinpanot-välilehden sisältöä ei välttämättä näytetä, kun kohdesivun Muistiinpanot-välilehti valitaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.8.2008
952547 Tietue siirretään ruudukkoalueen alaosaan, jos tietueen esikatseluosa laajennetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.8.2008
950886 Kirjautuneella käyttäjällä ei ole tarvittavia oikeuksia näiden tietueiden tarkasteluun tai tietyn toiminnon suorittamiseen -virhesanoma käynnistettäessä ohjattu raportin luominen tai suoritettaessa joukkotuontiaktiviteetti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.8.2008
950154 Ei määritettä -virhesanoma muutettaessa mahdollisuuslomakkeen Pääasiakkuus-kenttä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.8.2008
954498 Markkinointiluettelo sisältää poistettavat jäsenet yhä, kun Päivitä markkinointiluettelo -vaihtoehto valitaan Jäsenien hallinta -sivulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.8.2008
954800 Outlook lopettaa vastaamisen avattaessa, suljettaessa tai välitettäessä sähköpostiviestejä tai vastattaessa sähköpostiviesteihin Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 14.8.2008
952115 Dynaamisten arvojen kentissä ei ole sisältöä, kun suorasähköpostiviesti lähetetään sähköpostimallin avulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.8.2008
950374 Teksti näkyy yhdellä rivillä, kun aktiviteetin Esikatselu-sivu avataan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.7.2008
955049 Kohteen Tallennettu näkymä tietojen siirto epäonnistui toiminnon Lisää aikana, countRows=13 -virhesanoma yritettäessä siirtyä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 16.7.2008
952019 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n sähköpostireititin -palvelu lopettaa sähköpostiviestien käsittelemisen tietyn ajan kuluttua 16.7.2008
951711 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n ja Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -asiakasohjelman Israelin vuoden 2008 kesäajan muutoksille on saatavilla päivitys 21.7.2008
951098 Tiedot eivät näy minikalenterinäkymän vuosinäkymässä oikein, jos Näytä viikonnumerot kalenterinäkymissä -valintaruutu valitaan asiakkaan aluekohtaisten asetusten henkilökohtaisten asetusten lomakkeessa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 23.7.2008
948126 Kaikki työnkulut eivät näy asiakkuuden suhteiden valintaikkunassa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 24.7.2008
948843 Suorituskyky saattaa olla hidas, kun työnkulkuja suoritetaan tai muokataan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 24.7.2008
950175 Outlookia ei voi käyttää odotetulla tavalla, ennen kuin kaikki Microsoft Dynamics CRM 4.0 -apuohjelmat on ladattu 25.7.2008
952815 Microsoft CRM:n käsittelemättömän virheen virhesanoma palvelinvirheestä sovelluksessa /, kun Erikoishaku-kysely suoritetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 25.7.2008
951538 Todellinen lopetus -sarakkeen arvo on virheellinen sähköpostityyppiaktiviteettien luettelon Omat vastaanotetut sähköpostiviestit -näkymässä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 25.7.2008
950088 Sähköpostiviestejä ei lähetetä Outlook Web Accessista, Outlook Mobile Accessista tai Outlookin säännöistä sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma on avattu 28.7.2008
951174 Muistiinpanot-välilehden sisältöä ei välttämättä näytetä, kun kohdesivun Muistiinpanot-välilehti valitaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.8.2008
952547 Tietue siirretään ruudukkoalueen alaosaan, jos tietueen esikatseluosa laajennetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.8.2008
950886 Kirjautuneella käyttäjällä ei ole tarvittavia oikeuksia näiden tietueiden tarkasteluun tai tietyn toiminnon suorittamiseen -virhesanoma käynnistettäessä ohjattu raportin luominen tai suoritettaessa joukkotuontiaktiviteetti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.8.2008
950154 Ei määritettä -virhesanoma muutettaessa mahdollisuuslomakkeen Pääasiakkuus-kenttä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.8.2008
954498 Markkinointiluettelo sisältää poistettavat jäsenet yhä, kun Päivitä markkinointiluettelo -vaihtoehto valitaan Jäsenien hallinta -sivulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.8.2008
954800 Microsoft Outlook lopettaa vastaamisen avattaessa, suljettaessa tai välitettäessä sähköpostiviestejä tai vastattaessa sähköpostiviesteihin Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 14.8.2008
952115 Dynaamisten arvojen kentissä ei ole sisältöä, kun suorasähköpostiviesti lähetetään sähköpostimallin avulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.8.2008
952601 FullTextRunningValidatorin tarkistamisen virhesanoma siitä, ettei palvelua msftesql löytynyt tietokoneesta, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0:n asennusohjelma suorittaa tarkistuksen EDW:ssä (Environmental Diagnostic Wizard) 15.8.2008
952602 Virhesanoma siitä, ettei SQL Server Reporting Servicesin raporttipalvelimen asennusta voitu vahvistaa, kun Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft Dynamics CRM 4.0 yritetään asentaa 15.8.2008
951252 Mukautukset ovat ehkä odottamatta poistettuja raportissa, kun raporttia muokataan ohjatun raportin luomisen avulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 15.8.2008
950490 System.OutOfMemoryException-virhesanoma päivitettäessä työnkulkusäännöt Microsoft Dynamics CRM 3.0:sta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ksi 21.8.2008
949732 Bittityyppikenttä palautetaan odottamatta oletusarvoon, kun työnkulkusääntö suoritetaan tietueen joidenkin muiden kenttien päivittämistä varten Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 29.8.2008
951300 Tekstihaku ei löydä Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleita, eikä joidenkin sopimusten tilaa voi asettaa vanhentuneeksi, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Käyttöönoton hallinta suoritetaan 3.9.2008
951849 Saman avaimen sisältävä kohde on jo lisätty -virhesanoma suoritettaessa Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Sähköpostireititin-palvelu tietokoneissa, jossa on moniytimisiä suorittimia 4.9.2008
947278 Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupActionin epäonnistumisen virhesanoma yritettäessä asentaa Microsoft Dynamics CRM Connector for SSRS 4.9.2008
951268 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n muun kuin englanninkielisen version käyttäjäasetuksissa määritetty desimaalierotin muuttuu odottamatta sen jälkeen, kun on päivitetty Microsoft Dynamics CRM 4.0:ksi 8.9.2008
956720 Aktiviteetin ajoitettu määräaika muuttuu odottamatta ajaksi 00:00 sen jälkeen, kun odotusaika on määritetty tai aktiviteetti hylätty muistutuksessa Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 9.9.2008
948043 Mukautuksia ei voi tuoda päivitetystä Microsoft Dynamics CRM 4.0 -järjestelmästä toiseen päivitettyyn Microsoft Dynamics CRM 4.0 -järjestelmään 9.9.2008
954916 Virhesanoma siitä, ettei kohdetta LOCID_UI_DIR ole määritetty, kun aktiviteetti tulostetaan Aktiviteetit-näkymästä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.9.2008
951319 Näyttöön tulee virhesanomia luotaessa tapaaminen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.9.2008
952673 Tapahtumien kirjaus Virheellinen vastaanottajan laji -virhesanoma yritettäessä avata Kalenteri-näkymä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.9.2008
952576 RetrieveTeamsSystemUserResponse-luokka ei palauta kaikkia määritteitä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.9.2008
953906 Microsoft Dynamics CRM 3.0:n ja Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Microsoft Office Outlook -asiakasohjelman aikavyöhykkeiden ja kesäajan muutoksille on saatavilla päivitys 18.9.2008
954351 Error de servidor en la aplicación '/' -virhesanoma yritettäessä tarkastella päivämäärää Kalenteri-näkymässä Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa 25.9.2008
956869 Palvelua msftesql ei löydy tietokoneesta [Tietokoneen nimi] -virhesanoma luotaessa uusi organisaatio tai tuotaessa organisaatio Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 26.9.2008
948770 Microsoft Dynamics CRM 4.0 saattaa sulkeutua odottamatta, kun OnChange-tapahtuman käynnistävää valintapainiketta napsautetaan asiakastyyppikentässä 26.9.2008
956129 Näyttöön saattaa tulla virhesanoma yritettäessä tallentaa tapaaminen, muuntaa sähköpostiviesti tai Suorittaa sähköpostireititin Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 7.10.2008
952046 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma saattaa lopettaa vastaamisen, kun tietokoneessa on asennettuna myös muita Outlookin apuohjelmia 7.10.2008
955056 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Yhdistäminen-toiminto siirtää erikoismerkit virheellisesti Microsoft Wordiin 14.10.2008
953905 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n ja Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook -asiakasohjelman aikavyöhykkeiden ja kesäajan muutoksille on saatavilla päivitys 15.10.2008
948530 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n päivitys ei muuta Microsoft Dynamics CRM -tietokantaa, jos MUI Pack asennetaan tietokoneeseen, jossa on käytössä Microsoft Dynamics CRM 4.0 17.10.2008
957701 Työnkulku pysyy Kesken- tai Odottaa-tilassa, kun työnkulku suoritetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 21.10.2008
951549 On tapahtunut virhe -virhesanoma yritettäessä poistaa esimies käyttäjältä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 22.10.2008
953284 Kun sähköpostiviesti lähetetään Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa, viesti pysyy Omat työt -jonon Kesken-kansiossa 22.10.2008
953340 Sähköpostiviestejä CRM-käyttäjältä jonoon ei toimiteta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 22.10.2008
952979 Tämän linkitetyn kohteen näyttämisessä ilmeni virhe -virhesanoma tarkasteltaessa tallennettuja näkymiä Erikoishaku-toiminnon avulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 22.10.2008
950521 Englanninkielinen MSN Money -WWW-sivu avautuu, kun kaksoisnapsautetaan japanin- tai kiinankielisen kaupankäyntisymbolin sisältävää URL-osoitetta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 22.10.2008
953099 Työnkulku käynnistetään odottamatta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 22.10.2008
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Käyttöönoton hallinnalta kestää kauan avata Microsoft Dynamics CRM 4.0 -palvelin 23.10.2008
950430 Microsoft Dynamics CRM 4.0 -lomake voidaan lähettää, vaikka vaadittu valintakenttä ei sisältäisi kelvollista arvoa 23.10.2008
950475 Tapaamistietueen Tilan syy -arvo muutetaan oletusarvoksi suoritettaessa hylkäämistoiminto seuratulle Outlook-kalenterimuistutukselle Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 23.10.2008
951309 Otsikoita ei ole käännetty odotetulla tavalla sen jälkeen, kun otsikot on tuotu Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan 23.10.2008
954549 Vaarallisia tai tulostumattomia merkkejä aiherivillä sisältävät Internet-sähköpostiviestit lähetetään suoraan Microsoft Dynamics CRM:n välityspostilaatikkoon, kun käytetään Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmaa 23.10.2008
954256 Vähintään yhdellä vastaanottajalla ei ole sähköpostiosoitetta tai vastaanottajan sähköposti on varustettu "Älä salli" -merkinnällä -virhesanoma ajoitettaessa palveluaktiviteetti, johon liittyy laite tai tila, Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 23.10.2008
957788 4200 ei ole tunnistettu objektin laji -virhesanoma yritettäessä avata aktiviteetti, joka perustuu mukautetun raportin ActivityPointer-kohteeseen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 24.10.2008
951640 Pyydettyä tietuetta ei löytynyt tai oikeutesi eivät riitä sen tarkastelemiseen -virhesanoma tarkasteltaessa työnkulkua Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.10.2008
956757 Suojausrooleja ei voi tuoda päivitetystä organisaatiosta päivittämättömään organisaatioon Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.10.2008
954917 Seuranta-aktiviteettia ei voi luoda, jos Delegointi-kenttä asetetaan jonoksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.10.2008
953291 SetFocus()-funktiota ei voi käyttää säilyttämään kohdistus kentässä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.10.2008
952733 Yhteystietosuodattimen muutoksia ei synkronoida käyttäjän Outlook-yhteystietojen kanssa Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook -asiakasohjelmassa 27.10.2008
951065 On tapahtunut virhe -virhesanoma yritettäessä lisätä yhteystietoja markkinointiluetteloon Erikoishaku-toiminnon avulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.10.2008
955247 Vahvistuksen virhesanoma siitä, että opportunityclose-kohteen subject-määritteen pituus ylitti suurimman sallitun pituuden, joka on 100, yritettäessä sulkea mahdollisuus Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.10.2008
955745 Tämä toteutus ei sisälly Windows Platform FIPS -tarkistettuihin salausalgoritmeihin -virhesanoma yritettäessä määrittää Microsoft Dynamics CRM for Outlook -asiakasohjelma 27.10.2008
955286 Käyttöönoton hallinta lopettaa vastaamisen, kun Palvelinten hallinta avataan Käyttöönoton hallinnassa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 27.10.2008
952311 Virhesanoma siitä, etteivät järjestämisperustesarakkeet vastaa sivutuksen sarakkeita, kun Päivitä luettelo -painiketta napsautetaan näkymän ruudukossa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 28.10.2008
958031 Tuntematon virhe -virhesanoma siirryttäessä online-tilaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa käytettäessä pienen kaistanleveyden verkkoa tai verkkoa, jonka viive on suuri 28.10.2008
957792 Virhe| Tuo organisaatio (Nimi=[Yrityksen_nimi], Tunnus=[Organisaatiotunnus]) epäonnistui -virhesanoma yritettäessä tuoda organisaatio Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan 28.10.2008
956805 CRM-poikkeuksen virhesanoma siitä, ettei tuotetta ja yksikköä voi päivittää, kun kohde on lukittuna (virhekoodi 2147206371), kun Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa muokataan tilausta, jonka hinta on lukittuna 28.10.2008
957703 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma lopettaa vastaamisen, kun Asetukset-valintaikkunan asetusta muutetaan 28.10.2008
956585 System.Exception-virhesanoma toiminnon Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction epäonnistumisesta, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 asennetaan 28.10.2008
955234 Offline-tilassa tehdyt muutokset menetetään, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa siirrytään online-tilaan 28.10.2008
954227 Vaaditaan objekti -virhesanoma suoritettaessa Kaksoiskappaleiden tunnistus -toiminto tietueille Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 28.10.2008
953033 Muunnoksen jäsennystiedot -virhesanoma yritettäessä tuoda Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa tietoja, joihin liittyy valintaluettelomääritys 28.10.2008
952874 Automaattisesti muodostettu laskun numero on yhtä merkkiä odotettua lyhyempi luotaessa lasku Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 28.10.2008
954673 Sähköpostiviestiä ei lähetetä sen jälkeen, kun ohjattu pikakampanjan luominen on tehty loppuun Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 28.10.2008
954349 Hinnastoa ei voi valita, vaikka kohteen luonnin tai päivittämisen lomakkeessa on hinnaston valintapainike Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 29.10.2008
954655 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ei tee tuotenumeron yksilöivyyden tarkistusta sen jälkeen, kun Tuote-kohteeseen on lisätty mukautettu määrite 29.10.2008
955452 Rivinvaihtoja ei käytetä, kun sähköpostimallia rivinvaihtoja sisältävien tietojen hahmontamiseen käyttävä sähköpostiviesti lähetetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 29.10.2008
953842 Pyydettyä tietuetta ei löytynyt tai oikeutesi eivät riitä sen tarkastelemiseen -virhesanoma yritettäessä muuntaa aiemmin luotu liidi joissakin pikakampanjavastauksissa kohteiksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 29.10.2008
956354 Suljetulle mahdollisuudelle laskettu myyntituotto kerrotaan luvulla 10 000 sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM 3.0:n italian kieliversio muunnetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:n italian kieliversioksi 29.10.2008
958571 Organisaatiota ei voi tuoda Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Käyttöönoton hallinnassa 30.10.2008
954433 Virhesanoma tulee näyttöön tai valinta-arvoa ei voi valita Erikoishaku-sivulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 30.10.2008
953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ei palauta tuloksia, jos tulokset yritetään viedä Excel-laskentataulukkoon sen jälkeen, kun Seuraavat X päivää -ehtoa on käytetty Erikoishaku-kyselyssä 5.11.2008
955055 Mail_Merge_[luku][1] on yhdistämisen pääasiakirja. Word ei löydä sen kohdetta tietolähde -virhesanoma avattaessa yhdistämisasiakirja Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 5.11.2008
952855 Hallintasolmun Client Access -käyttöoikeuden omistava käyttäjä voi käyttää mukautettuja kohteita odottamatta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 7.11.2008
955065 Asettelu- tai muotoiluongelmia saattaa ilmetä, kun raportti suoritetaan joissakin Microsoft Dynamics CRM 4.0 -versioissa 10.11.2008
948987 Tietojen erottimia ei ole parillinen määrä: vain yksi erotin löydettiin -virhesanoma tuotaessa tietoja Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan ohjatun tietojen tuomisen avulla 11.11.2008
956859 Microsoft Dynamics CRM -työkalurivi on poistettu käytöstä Outlookissa sen jälkeen, kun verkkoyhteys on katkennut alle minuutiksi 20.11.2008
952680 Pyydettyä tietuetta ei löytynyt tai oikeutesi eivät riitä sen tarkastelemiseen -virhesanoma yritettäessä lisätä sopimusrivi sopimukseen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 20.11.2008
950119 UNIQUE KEY -rajoituksen UQ_PrincipalObjectAccess rikkomuksen virhesanoma yritettäessä tallentaa liittyvän asiakkuuden tapaaminen Microsoft Dynamics CRM 3.0:ssa 5.12.2008
949202 Virhesanoma siitä, että taulukon Table0 FilterExpression-käsittelyä ei voitu tehdä, kun kaavion osaa napsautetaan joidenkin tietotaulukoiden tarkastelemista varten Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 5.12.2008
951909 Virheellisen nimen etuliitteen virhesanoma yritettäessä tuoda mukautus toiseen Microsoft Dynamics CRM 4.0 -palvelimeen 8.12.2008
950372 Käyttäjänimi ja salasana kehotetaan antamaan useita kertoja, kun Outlook käynnistetään tai Microsoft Dynamics CRM -kansiota napsautetaan Outlookissa Windows Vista -tietokoneessa 8.12.2008
958902 Välilehdet ovat katkenneita tai näkymättömiä, kun muistiinpanoja lisätään kohdelomakkeeseen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.12.2008
954322 Tiedostoa ei voitu siirtää tai tuonti epäonnistui -virhesanoma tuotaessa joitakin mukautuksia Microsoft Dynamics CRM 4.0:n päivitetyssä asennuksessa 9.12.2008
950207 System.Web.HttpUnhandledException-tyypin poikkeuksen virhesanoma yritettäessä avata kampanja-aktiviteetti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.12.2008
957406 Vähintään yhdellä vastaanottajalla ei ole sähköpostiosoitetta tai vastaanottajan sähköposti on varustettu "Älä salli" -merkinnällä -virhesanoma yritettäessä luoda luoda tapaaminen käyttäen Yhteyshenkilö-lomaketta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.12.2008
958836 Tapahtui virhe -virhesanoma suoritettaessa mukautettu raportti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.12.2008
959394 Virheellinen tietue avataan, kun tietuetta kaksoisnapsautetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.12.2008
952322 Työnkulkusääntö ei toimi odotetulla tavalla, kun työnkulkusääntö suoritetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.12.2008
958287 System.Web.HttpUnhandledException-tyypin poikkeuksen virhesanoma tarkasteltaessa aktiviteettilomaketta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.12.2008
953489 Mitään tietueita ei näytetä, kun yhdistäminen tehdään käyttäen Nykyisen sivun kaikki tietueet -asetusta tai Kaikkien sivujen kaikki tietueet -asetusta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.12.2008
954313 Virhesanoma siitä, että pyynnön IP-osoitteella on eri osoiteperhe kuin verkko-osoitteella, kun yritetään kirjautua Microsoft Dynamics CRM:n WWW-sivustoon Microsoft Dynamics CRM 4.0 -palvelimesta 10.12.2008
952658 Knowledge Base -tietokannan artikkelia ei löydy, kun artikkelia haetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 10.12.2008
955418 Muistiinpanoa ei voi poistaa käyttämällä käyttäjää, jolle roolilla ei ole tulostusoikeutta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.12.2008
954592 Mukautetun kohteen Valinta-ominaisuuden ja tarjouksen Asiakas-ominaisuuden väliset yhdistämismääritykset käyttävät virheellistä objektityyppikoodia sen jälkeen, kun suhde on luotu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.12.2008
955981 Virhesanoma siitä, ettei tallennettua kyselyä, jonka tunnus on 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e, ole olemassa, kun mukautettu näkymä yritetään avata Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 10.12.2008
958181 Lajia tai nimitilan nimeä " ei esiinny nimitilassa InvokeDotNetAssembly -virhesanoma tuotaessa organisaatio Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
957270 Tapaaminen, jolla ei ole määritettyä aihetta, voidaan muuntaa odottamatta, vaikka Tapaaminen-kohteen Aihe-määritteen asetus on Yrityksen edellyttämä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
956127 Osa Outlook-synkronointi-kohteen määritteistä puuttuu Microsoft Dynamics CRM 4.0:sta viedystä mukautustiedostosta 11.12.2008
956282 Virhesanoma siitä, ette avain voi olla tyhjäarvoinen, kun mukautettu työnkulkuaktiviteetti kehitetään Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK:n avulla 11.12.2008
953887 Tietue ei ole käytettävissä -virhesanoma yritettäessä muokata joitakin tuodun työnkulun ominaisuuksia Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
954940 Yritettäessä poistaa mukautetun kohteen tietue Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa näyttöön tulee virhesanoma siitä, että on ilmennyt virhe ja että järjestelmänvalvojaan tulee ottaa yhteys 11.12.2008
955253 Oikeutesi eivät riitä Microsoft Dynamics CRM -objektin käyttöön tai pyydetyn toiminnon suorittamiseen -virhesanoma yritettäessä lisätä osallistujia aiemmin luotuun tapaamiseen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
955064 Luotuja aktiviteetteja ei voi tarkastella Kampanja-aktiviteetti-lomakkeessa Microsoft Dynamics CRM 4.0:n WWW-asiakasohjelmassa 11.12.2008
956237 Työnkulku pysyy odotustilassa sen jälkeen, kun mahdollisuuden tilan päivittämistä varten on luotu työnkulkusääntö Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
951432 Online-tilaan siirtyminen uudelleen ei onnistu Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook with Offline Access -asiakasohjelmassa, jos siirrytään käyttämään eri verkkoyhteyttä offline-tilassa olemisen aikana 11.12.2008
956771 Yhdistämisen malli liitetään odottamatta virheelliseen mukautettuun kohteeseen sen jälkeen, kun malli on viety uuteen ympäristöön Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
957305 Odottamaton virhesanoma ilmenee, kun tuotteita lisätään tarjouksiin, tilauksiin tai laskuihin, jotka luodaan mahdollisuudesta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
957920 Sähköpostiviestiä ei lähetetä sen jälkeen, kun ohjattu pikakampanjan luominen on tehty loppuun Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
955977 Mukautettua kohdetietuetta ei voi avata offline-tilassa olemisen aikana, vaikka käyttäjällä olisi oikeus avata tietue Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook -asiakkaassa 11.12.2008
959226 Raporttiparametrien tai tietolähteiden muuttaminen määrittämiisi arvoihin ei ole sallittua -virhesanoma tuotaessa organisaatio Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan 11.12.2008
954929 Suorituskyky on heikko muuttaessa käyttäjä liiketoimintayksiköstä toiseen Käyttöönoton hallinnassa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
954640 Nimetön kansio tulee Ylätaso-kenttään, kun Osoite-lomake avataan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
956370 Sopimusrivin Aloituspäivä-kentässä oleva päivämäärä on virheellinen sen jälkeen, kun Palvelusopimuksen uusiminen -toiminto on suoritettu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
959775 Sähköpostiviestiä ei lähetetä sen jälkeen, kun ohjattu pikakampanjan luominen on tehty loppuun Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa, vaikka hotfix-korjaus 954673 olisi asennettu 11.12.2008
953586 Virhesanoma yritettäessä käynnistää asynkroninen MSCRMAsyncService-palvelu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
956751 Työnkulku käynnistetään kahdesti, vaikka vastaava työnkulkusääntö asetetaan suoritettavaksi vain, kun aktiviteetin tila on valmis Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 käsittelee kymmenlukuarvon virheellisesti, kun työnkulku suoritetaan 11.12.2008
957421 Outlook saattaa kaatua, kun Outlook synkronoidaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 11.12.2008
957299 Näyttöön tulee virhesanoma, kun Määritä ominaisuudet -vaihtoehto valitaan Lähetä sähköpostia -vaiheessa Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designerissä 11.12.2008
957919 Näyttöön tulee virheellinen virhesanoma luotaessa sama lasku uudelleen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.12.2008
958072 Joitakin yhteystiedoilla, liideille tai asiakkaille suoritettavia käyttäjäkyselyitä ei voi käyttää sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM 3.0 on päivitetty Microsoft Dynamics CRM 4.0:ksi 11.12.2008
957377 Lokalisoidut näkymät sisältävät virheellisen layoutXML-elementin sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM 3.0:n norjan kieliversio on päivitetty Microsoft Dynamics CRM 4.0:n norjan kieliversioksi 12.12.2008
949069 Monivalintamääritteet on poistettu käytöstä jossakin lomakkeissa sen jälkeen, kun joitakin mukautuksia on tuotu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.12.2008
955750 Palvelutapaaminen voidaan luoda odottamatta, vaikka palvelukohteeseen ei olisi oikeuksia Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.12.2008
955061 Send() epäonnistui, HR = 80045f00 -virhesanoma käytettäessä esilähetyskutsutapahtumaa noutamaan sähköpostiviestin objekti Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 12.12.2008
956445 Tietue pysyy Microsoft Dynamics CRM -tietokannassa sen jälkeen, kun tietue on poistettu Microsoft Dynamics CRM 4.0:n WWW-asiakasohjelmassa 12.12.2008
955487 Rivinvaihdot menetetään, kun sähköpostiviesti lähetetään käyttäen yhdistämismallia Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.12.2008
955006 Käyttäjää ei voi lisätä päätoimialueesta Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan 12.12.2008
955058 Suorituskyky on hidas, kun joitakin määritysmuutoksia tehdään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.12.2008
956079 Ainoastaan viimeisten 30 päivän aikana muuttuneet tietueet näytetään liittyvälle tietuetyypille, kun raportti luodaan käyttäen ohjattua raportin luomista Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 15.12.2008
947762 Tietuemääritettä muutettiin -ehdon käynnistettäväksi määritetty työnkulku saatetaan käynnistää odottamatta, vaikka valvottua määritettä ei muutettaisi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
958003 Automaattista työnkulkua ei voi julkaista, jos aktivointiparametreja ei ole määritetty -virhesanoma julkaistaessa tuotu työnkulku Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
958563 Sähköpostiviestin leipätekstin sisältöä ei näytetä, kun työnkulun sähköpostiviestiin viittaavan vaiheen ominaisuuksia tarkastellaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
955482 ActivityPointer-kohteen actualstart-määritteen ja actualend-määritteen asetukseksi määritetään odottamatta Vain päivämäärä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 kaatuu, kun sähköpostiviestejä käsitellään Microsoft Dynamics CRM:n sähköpostireitittimen avulla 16.12.2008
958280 Arvo oli liian suuri tai liian pieni Int32-kohteelle -virhesanoma yritettäessä tallentaa toistuva viikkoaikataulu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 käynnistää työnkulkusäännön odottamatta, kun pikakampanjan sähköpostiaktiviteetti lähetetään 16.12.2008
956112 Microsoft Dynamics CRM -palvelimen sovelluslokissa on pikakampanjan poistamisen jälkeen virhesanomia siitä, että Poistopalvelu ei onnistunut tyhjentämään taulukkoa=[Taulukon_nimi] 16.12.2008
954682 Välilehtijärjestys ei ole odotettu, jos välilehdet sisältävät suurikokoisia osia, jotka sisältävät monirivisiä kenttiä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
957086 Et voi poistaa tämän tietueen jakoa. Vain valitun tietueen omistaja voi poistaa muita jaetusta resurssista -virhesanoma yritettäessä muuttaa tapaamisen järjestäjä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
960249 Virhesanoma siitä, että CrmSoapExtension havaitsi kohteen non-CrmException, kun tietoja yritetään tuoda suorittamalla tietojen tuontitoiminto Microsoft Dynamics CRM 4.0:n perinteisen kiinan (CHT) kieliversiossa 16.12.2008
952852 Palautettu määrä on virheellinen, kun FetchXML-kysely suoritetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 Software Development Kitistä 16.12.2008
950307 Offline-tilaan siirtymisen prosessi ei lataa käyttäjätietuetta paikalliseen MSDE-tietokantaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
956045 Vain lyhyt päivämäärämuoto näytetään ominaisuuksien WWW-sivun valintaikkunan Luotu- ja Viimeksi muokattu -kentissä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 16.12.2008
953764 Mukautetun kohteen Ylätaso ladattu -suodatin ei toimi odotetulla tavalla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
956257 Tilikauden alkamispäivä on virheellinen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa, jos aikavyöhyke on GMT+12 tai GMT+13 17.12.2008
959572 Mahdollisuuden Lähdekampanja-kentän tietoja ei täytetä, kun kampanjapalaute muunnetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
956537 Yhdistämismalliin sisältyvä liite menetetään mukautuksen tuontiprosessin aikana Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
955833 Microsoft CRM -palvelutili on virheellinen -virhesanoma yritettäessä muuttaa kirjautumisen käyttäjätili Suojaustilin määrittäminen -sivulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
958487 Vain julkaistujen työnkulkujen ja työnkulkumallien julkaisu voidaan peruuttaa -virhesanoma, kun järjestelmänvalvoja delegoi joukon tietueita uudelleen käyttäjältä toiselle Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
958250 Odottamaton virhe -virhesanoma, kun 11.10.2008 valitaan Microsoft CRM -kalenterissa, jos asetukset määritetään Santiagon aikavyöhykkeeksi Windows-tietokoneessa 17.12.2008
956521 Muutoksia ei näy, jos palveluaktiviteetti ajoitetaan uudelleen käyttäen Aikatauluta uudelleen -vaihtoehtoa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
958256 Yhteyshenkilötietueen Pääasiakas-kentän tietoja ei täytetä sen jälkeen, kun liidi muunnetaan asiakkuustietueeksi ja yhteyshenkilötietueeksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
956283 Yritettäessä muokata käyttäjän tai laitteen viikon työaikataulua Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa näyttöön tulee virhesanoma siitä, että on ilmennyt virhe ja että järjestelmänvalvojaan tulee ottaa yhteys 17.12.2008
957380 Statuscode-määritettä ei voi asettaa CompoundCreate-prosessin aikana, ennen kuin lasku luodaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
958791 On tapahtunut virhe -virhesanoma yritettäessä lisätä käyttäjä luotetusta toimialueesta Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan 17.12.2008
959208 Kaksoiskappaleiden tunnistus -työ ei tunnista kaikkia kaksoiskappaleita Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
955469 Näyttöön tulee virhesanoma yritettäessä delegoida kohteen esiintymä toiselle käyttäjälle Microsoft Dynamics CRM:n WWW-asiakasohjelmassa tai Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 17.12.2008
958818 Suljettuja aktiviteetteja ei voi delegoida toiselle käyttäjälle -virhesanoma yritettäessä delegoida sähköpostiviesti käyttäjälle Microsoft Dynamics CRM 3.0 -jonosta 17.12.2008
955423 Virhesanoma siitä, että yhdistäminen on peruutettu ja että tulee ottaa yhteys järjestelmänvalvojaan ja yrittää uudelleen, kun kaksi passiiviseen markkinointiluetteloon lisättyä asiakkuutta yhdistetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
955685 Alaliiketoimintayksikössä Määritä rooli -oikeuden omistava käyttäjä voi odottamatta delegoida järjestelmänvalvojaroolin Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2008
957589 Microsoft Dynamics CRM on kohdannut virheen -virhesanoma yritettäessä muokata joitakin työnkulkukohteen sarakkeita käyttäen Erikoishaku-toimintoa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 19.12.2008
957318 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n palvelukalenterissa voidaan tarkastella sellaisten käyttäjien ja laitteiden tietueita, joihin ei ole oikeutta suojausroolin kautta 19.12.2008
961135 System.Web.HttpUnhandledException-tyypin poikkeuksen virhesanoma yritettäessä avata näkymä palvelukalenterissa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.12.2008
957960 Online-tilaan siirtyminen ei onnistu sen jälkeen, kun sähköpostiviesti on lähetetty toiselle käyttäjälle Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook -asiakasohjelmassa 19.12.2008
955233 Näyttöön tulee virhesanoma tallennettaessa suojausrooli Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 19.12.2008
950266 Kirjautumissivulle jumiudutaan yritettäessä suorittaa ohjattu tietojen siirron hallinta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 19.12.2008
966206 Raportin tilannevedosta ei luoda, kun raportti yritetään ajoittaa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 22.12.2008
955051 Kaikkia vaadittuja määritteitä ei valita ja näytetä oikein, kun Palvelusopimus-kohteen kohteeksi asettava uusi tietojen yhdistämismääritys määritetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 5.1.2009
957970 Välilehdet saattavat kadota, kun joidenkin Microsoft Dynamics CRM 4.0:n kohdelomakkeiden välilehtien ja työpöydän välillä siirrytään 6.1.2009
955422 Virhesanoma siitä, että 1 ei ole kelvollinen tilakoodi mahdollisuudelle, kun suljettu mahdollisuus yritetään avata uudelleen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 6.1.2009
957031 Pyydetty resurssilaskuri ei ole mukautettu laskuri. Laskuri on käynnistettävä vain luku -tilassa -virhesanoma yritettäessä käynnistää Microsoft Dynamics CRM 4.0 sen jälkeen, kun käyttöjärjestelmä on päivitetty Windows Server 2008:ksi 6.1.2009
952599 Osoitekentän otsikko saattaa olla virheellinen sen jälkeen, kun Yhteyshenkilö-kohteen ja Asiakkuus-kohteen mukautus on julkaistu Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 7.1.2009
952148 Virhesanoma siitä, että ilmeni tuntematon virhe, kun yritetään siirtyä ensimmäisen kerran online-tilaan sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM 3.0 for Outlook -asiakasohjelma on päivitetty Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook with Offline Access -asiakasohjelmaksi 9.1.2009
956852 Virhesanoma siitä, että tietojoukon Test_MSCRM kyselyn suorittaminen epäonnistui, kun suoritetaan StoredProcedure-komentotyyppiä käyttävä raportti Microsoft Dynamics CRM Connector for SQL Server Reporting Servicesissä 12.1.2009
955574 Virheen 0x80041103 virhesanoma siitä, että yhteyshenkilökohde ei sisällä määritettä nimeltä ", kun suoritetaan yhdistäminen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa Servicesissä 13.1.2009
957057 Poista-toiminnoksi ei voi asettaa Poista linkki tai Rajoita mukautetulle kahden mukautetun kohteen väliselle suhteelle Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.1.2009
957704 Käyttäjiä ei löydy, kun joitakin järjestelmän käyttäjiä haetaan suhteesta käyttäen heidän sukunimiään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.1.2009
960286 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n ja Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook -asiakasohjelman aikavyöhykkeiden ja kesäajan muutoksille on saatavilla uusi päivitys 15.1.2009
957871 Työnkulun laajennustehtävätietueet saavat MSCRM-tietokannan AsyncOperationTable-taulukon kasvamaan liian suureksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 15.1.2009
953821 Työnkulku käynnistetään odottamatta, kun päivitetään tietue, jolla on tietueen kaksoiskappale Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 2.3.2009
968135 System.Data.SqlClient.SqlException-virhesanoma virheellisestä sarakkeen nimestä isCrmUIWorkflow, kun työnkulkusääntö yritetään tuoda Microsoft Dynamics CRM 4.0:n turkin kieliversiossa 9.3.2009
957966 Tietuetta ei voi viedä Excel-laskentataulukkoon, jos käytetään dynaamista asetusta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 9.3.2009
968672 Vastaanottaja ei näe Microsoft Dynamics CRM:n seuraaman sähköpostin kuvaketta, kun Microsoft Dynamics CRM -käyttäjä lähettää Microsoft Dynamics CRM:n jäljittämän sähköpostiviestin toiselle Microsoft Dynamics CRM -käyttäjälle 12.3.2009
958601 Muistiin panot menetetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa, jos tietueen kaksoiskappale tunnistetaan, kun tietue yritetään tallentaa 12.3.2009
968755 AsyncOperationBase- ja WorkflowLogBase-taulukot kasvavat hyvin suuriksi ja suorituskykyongelmia ilmenee, kun useita työnkulkuja käytetään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.3.2009
968515 Aiemmin luoduille mukautetuille suojausrooleille ei myönnetä piilotettuja oikeuksia sen jälkeen, kun hotfix-korjaus 950886 on asennettu Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan 12.3.2009
956330 Suorituskyky on hidas ja suoritinkäyttö suurta, kun mukautuksia tuodaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.3.2009
966331 Jonon tapaus voidaan delegoida toiseen jonoon Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa riippumatta siitä, mitkä suojausroolioikeudet ovat 12.3.2009
958562 Rahakentän oletustarkkuudeksi asetetaan 2, kun käytössä on korean tai japanin kieli Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.3.2009
950266 Kirjautumissivulle jumiudutaan yritettäessä suorittaa ohjattu tietojen siirron hallinta Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 12.3.2009
955138 Suorituskyky on hidas tai ilmenee aikakatkaisuja, kun yritetään käyttää joitakin näkymiä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 18.3.2009
959549 Järjestelmänvalvojat pystyvät odottamatta tarkastelemaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa Active Directory -käyttäjiä, jotka eivät kuulu järjestelmänvalvojan organisaatioyksikköön 19.3.2009
969287 Sähköpostireititin siirtää Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa hyväksymättömät sähköpostiviestit toimittamattomien kansioon, jos merkki @ on lähettäjän näyttönimen ensimmäinen merkki 19.3.2009
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Käyttöönoton hallinnalta kestää kauan avata Microsoft Dynamics CRM 4.0 -palvelin 30.3.2009
961135 System.Web.HttpUnhandledException-tyypin poikkeuksen virhesanoma yritettäessä avata näkymä palvelukalenterissa Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 6.4.2009
970136 Tili, joka ei ole enää alatilin päätili, pystyy odottamatta tarkastelemaan alatilin tietueita Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 13.4.2009
969946 Saatavilla on työkalu, joka pystyy poimimaan seurantatunnuksen sähköpostiviestin aiheesta ja päivittämään sähköpostitaulukon seurantatunnussarakkeen Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.4.2009
958084 Saatavilla on hotfix-korjaus, joka poistaa älykkään vertaamisen toiminnon käytöstä Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 14.4.2009
969776 Joitakin muistiinpanoja ei synkronoida odotetulla tavalla, kun siirrytään offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlookissa 7.5.2009
969758 Active Directory -toimialuerakennetta ja Microsoft Dynamics CRM 4.0:n URL-osoitteita ei voi määrittää erikseen ulkoisille ja sisäisille Active Directory -käyttäjille 7.5.2009
953812 Saatavilla on hotfix-korjaus, joka mahdollistaa jaetun kalenterin tapaamisen seuraamisen Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelmassa 7.5.2009
963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 luo aktiviteetteja markkinointiluettelon passiivisille jäsenille, kun luodaan kampanja-aktiviteetteja, pikakampanja-aktiviteetteja tai yhdistämisaktiviteetteja markkinointiluettelosta 7.5.2009
957720 Jotkin offline-tietokannan tietueet menetetään, jos online-tilaan siirtymisen aikana ilmenevät ongelmat ohitetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook with Offline Accessissa 2.7.2009
959072 Kohdelomake latautuu hitaasti sen jälkeen, kun useita eri määritetyyppiä olevia kenttiä lisätään Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 2.7.2009
956526 Kun luodaan kampanja tai pikakampanja sähköpostiaktiviteetin muodostamista varten käyttämällä jonolle delegoinnin asetusta, lähettäjä asetetaan virheellisesti joukkotoimintotyön omistajaksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 2.7.2009
971758 Odottamaton virhe ilmenee, vaikka asiakkaan mahdollisuuden rooli muutetaan kaksoiskappaleesta yksilöiväksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 2.7.2009
971356 Pinon ylivuodon virhesanoma tulee näyttöön, jos OnChange()-tapahtuma otetaan käyttöön kohdelomakkeen valintakentälle ja kyseistä kenttää muutetaan sen jälkeen, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa saadaan sanoma kaksoiskappaleiden tunnistamisesta 2.7.2009
971082 Tietueen kaksoiskappaleen kentästä ei voi poistaa tietoja Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 2.7.2009
972150 Microsoft Dynamics CRM 4.0:n sähköpostireitittimen ominaisuudet palautetaan niiden muuttamisen jälkeen odottamatta niiden oletusasetuksiksi 2.7.2009
971355 Microsoft Dynamics CRM 4.0 luo työnkulun luomiin sähköpostiviesteihin odottamatta lisärivinvaihtoja 2.7.2009
972482 Virhesanoma tulee näyttöön tapaamisen seuraamisen yhteydessä, jos ExchangeEntryID-ominaisuuden pituus on yli 512 merkkiä Microsoft Dynamics CRM for Outlook -asiakasohjelmassa 2.7.2009
971353 Virhesanoma siitä, ettei avaimen kaksoiskappaletta voi lisätä, un useita käyttäjiä luodaan samanaikaisesti käyttäen Service.Create(user)-menetelmää Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 2.7.2009
971354 Microsoft Outlook kaatuu, kun Seuraa CRM-järjestelmässä -toiminto otetaan käyttöön edustajayhteyshenkilölle Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 4 -päivityskokoelman asentamisen jälkeen 2.7.2009
972501 Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma ei lataa työkaluriviä odotetulla tavalla 2.7.2009
972033 Yrität luoda käyttäjää, jolla on virheellinen toimialueen kirjautumisnimi. Valitse toinen toimialueen kirjautumisnimi ja yritä uudelleen -virhesanoma lisättäessä käyttäjä Microsoft Dynamics CRM 4.0:aan luotetulta päätoimialueelta 27.8.2009
974037 Tietyt näyttönimet sisältäviä sähköpostiviestejä ei seurata CRM:ssä Update Rollup 4 -päivityskokoelman asentamisen jälkeen 27.8.2009
974310 Työnkulkuesiintymät lopettavat toimintansa odotusehdon täyttyessä satunnaisesti 27.8.2009
976091 Kairon ja Länsi-Australian vuoden 2009 kesäajan muutosten päivitys on saatavilla Microsoft Dynamics CRM 4.0:lle 22.10.2009
975579 Tilaus muuttuu odottamatta vain luku -tilaan, jos SDK-sovelluksen työnkulkusääntö muuttaa tilauksen tilaksi Kesken Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 22.10.2009
975529 Virhesanoma siitä, ettei toimialuenimeä ole, kun aiemmin luodun Microsoft Dynamics CRM -käyttäjän toimialuenimi yritetään muuttaa luetetulla toimialueella 22.10.2009
975490 Tapahtuu lukitus, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0:n asynkronista palvelua suoritetaan useissa palvelimissa 22.10.2009
974434 Microsoft Dynamics CRM 4.0:aa ei voi asentaa tai uusia organisaatioita luoda Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa ilman Microsoft SQL Serverin järjestelmänvalvojan oikeuksia 22.10.2009
977714 Suljettujen mahdollisuuksien tai liidien joukkomuokkaus onnistuu odottamattomasti Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2009
978093 Ohjattu organisaation tuonti kaatuu, kun käyttäjä yhdistetään ulkoisesta luotetusta toimialueesta käyttäjien manuaalisen yhdistämisen avulla Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 17.12.2009
978201 Palveluaktiviteetit tai tavalliset tapaamiset, jotka alkavat ennen näyttöväliä, eivät näy palvelukalenterissa 17.12.2009
978842 On tapahtunut virhe -virhesanoma yritettäessä tallentaa liiketoimintayksikön suojausrooliin tehdyt muutokset Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.2.2010
978872 Tapahtui virhe -virhesanoma suoritettaessa raportti, kun Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma on offline-tilassa 11.2.2010
978929 Microsoft Dynamics CRM 4.0 -organisaation päivitettyjä tietueita ei synkronoida offline-tietokantaan siirryttäessä offline-tilaan Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook with Offline Accessissa 11.2.2010
978638 Tuntematon virhe synkronoitaessa tietoja Outlookiin -virhesanoma synkronoitaessa tietoja Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlookissa 11.2.2010
979483 Kahden aiheen välistä linkkiä ei ole poistettu sen jälkeen, kun aihe poistetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 11.2.2010
980627 Uuden organisaation tietokanta ei sisällä metatietojen hotfix-korjauksia sen jälkeen, kun metatietojen hotfix-korjaukset on asennettu uuteen organisaatioon Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa
8.4.2010
981885 Yhteystiedon Osoite-osan alla olevat kentät puuttuvat sen jälkeen, kun Microsoft Office Outlook on synkronoitu Microsoft Dynamics CRM 4.0:n kanssa 8.4.2010
981309 Microsoft Office Outlook 2007 sulkeutuu odottamatta, kun tarrayhdistäminen luodaan Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook -asiakkaassa, jossa on asennettuna Microsoft Dynamics CRM 4.0:n Update Rollup 7 -päivityskokoelma 8.4.2010
981839 Postinumero näkyy Microsoft Outlookin yhteystiedossa virheellisessä kohdassa sen jälkeen, kun Microsoft Outlook on synkronoitu Microsoft Dynamics CRM 4.0:n kanssa 8.4.2010
981625 DeletionService-palvelu kaatuu, kun tietue poistetaan Microsoft Dynamics CRM 4.0 -tietokannasta suorittamalla DeletionService-palvelu
3.6.2010
982510Microsoft Dynamics CRM ei voinut lisätä Microsoft Dynamics CRM -palvelimen WWW-osoitetta luotettuihin sivustoihin -varoitussanoma yritettäessä avata Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Outlook -asiakasohjelma suojauslukitussa ympäristössä
3.6.2010
983439Kaksoiskappaleiden tunnistus -sääntö ei toimi odotetulla tavalla, kun liidi muunnetaan asiakkuudeksi Microsoft Dynamics CRM 4.0:ssa 3.6.2010
2249156Microsoft Dynamics CRM 4.0:n asynkronisen palvelun sisältämistä palvelimista lähetetään odottamattomasti sähköpostiviestien kaksoiskappaleita 29.7.2010
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 949256 – Viimeisin tarkistus: 12.9.2011 – Versio: 1

Palaute