Kun Windows XP Service Pack 3 yritetään asentaa, näyttöön tulee virhesanomia siitä, että Service Pack 3:n asennusta ei tehty loppuun ja että ilmeni sisäinen virhe

Oire

Kun Windows XP Service Pack 3 (SP3) yritetään asentaa, näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:
Service Pack 3 installation did not complete (Service Pack 3:n asennusta ei tehty loppuun)
Kun olet valinnut virhesanomassa OK, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
An internal error occurred (Ilmeni sisäinen virhe)
Lisäksi C:\Windows\Svcpack.log-tiedostoon on saatettu kirjata seuraavat virheet:
165.672: An internal error occurred. 165.672: Service Pack 3 installation did not complete. 165.672: Update.exe extended error code = 0x1ffe054f 165.672: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance 
Huomautus Tässä artikkelissa C:\Windows-kansio edustaa kansiota, jossa Windows XP on yleensä asennettuna.

Syy

Ongelman oireista kertovassa osassa mainitut virheet voivat ilmetä, koska tiedostoihin ei luoteta tai rekisteriavaimet ovat vioittuneet. Voit tarkistaa ongelman syyn etsimällä tilanteeseen liittyviä merkintöjä Svcpack.log-tiedostosta. Merkinnät ilmaisevat ongelman syyt, kuten seuraavissa Syy-osissa on kerrottu.

Syy 1

Selvitä, onko Svcpack.log-tiedostoon kirjattu seuraavat merkinnät:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.578: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed 
Nämä merkinnät ilmaisevat ongelman aiheutuvan Licdll.dll-tiedostosta. Licdll.dll-tiedostoa on saatettu muokata, se on vioittunut tai siihen ei luoteta. Licdll.dll-tiedosto sijaitsee seuraavassa kansiossa:
C:\Windows\System32\

Syy 2

Selvitä, onko Svcpack.log-tiedostoon kirjattu seuraavat merkinnät:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again 214.468: Error: CheckVLKForBlock failed 
Nämä merkinnät ilmaisevat ongelman aiheutuvan rekisterissä olevista virheellisistä tuotetunnustiedoista.

Syy 3

Selvitä, onko Svcpack.log-tiedostoon kirjattu seuraavat merkinnät:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again 299.531: Error: CheckVLKForBlock failed 
Nämä merkinnät ilmaisevat ongelman aiheutuvan valmiiksi asennettujen ohjelmien vioittuneista tai muokatuista rekisteriavaimista.

Huomautus Yksi ohjelma, jonka tiedetään aiheuttavan tämän ongelman, on Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Jos haluat kiertää tämän ongelman, lue Syyn 3 kiertotapa -osa.

Ratkaisu

Jos haluat ratkaista tai kiertää nämä ongelmat, käytä syytä vastaavaa ratkaisua tai kiertotapaa.

Syyn 1 ratkaisu

Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää, että Licdll.dll-tiedoston nykyinen versio korvataan alkuperäisessä Windows XP -tietovälineessä olevalla tiedostolla. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Aseta Windows XP:n CD-levy CD-asemaan.
 2. Valitse Ohjattu asennus -toiminnossa Lopeta heti, kun toiminto käynnistyy.
 3. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 4. Kopioi ja liitä (tai kirjoita) seuraava komento Avaa-ruutuun. Paina sitten ENTER-näppäintä:
  explorer
 5. Valitse Oma tietokone.
 6. Katso, mikä asemakirjain on asemalla, joka sisältää Windows XP:n CD-levyn.
 7. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 8. Kopioi ja liitä (tai kirjoita) seuraava komento Avaa-ruutuun. Paina sitten ENTER-näppäintä:
  cmd
 9. Kirjoita tai kopioi ja liitä seuraava teksti komentokehoteikkunaan ja paina sitten ENTER-näppäintä:
  Expand CD-asemakirjain:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Huomautus Korvaa vaiheen 9 komennossa CD-asemakirjain vaiheessa 6 selvittämälläsi todellisella asemakirjaimella.
 10. Voit asentaa Windows XP SP3:n käymällä seuraavassa Microsoft Windows Update -sivustossa:

Syyn 2 ratkaisu

Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää, että korvaat rekisterissä olevan virheellisen tuotetunnuksen oikealla tuotetunnuksella. Voit tehdä tämän tekemällä Etsi tuotetunnus ja kirjoita se muistiin- ja Selvitä rekisterin tuotetunnusmerkintä ja muuta se -osissa kuvatut toimet.

Etsi tuotetunnus ja kirjoita se muistiin

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kopioi ja liitä (tai kirjoita) seuraava komento Avaa-ruutuun. Paina sitten ENTER-näppäintä:
  sysadm.cpl
 3. Etsi tuotetunnus Yleiset-välilehdessä. Tuotetunnus on 20-numeroinen luku, joka sijaitsee Rekisteröity käyttäjä -osassa.
 4. Kirjoita tuotetunnus muistiin käytettäväksi Selvitä rekisterin tuotetunnusmerkintä ja muuta se -osassa.

Selvitä rekisterin tuotetunnusmerkintä ja muuta se

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kopioi ja liitä (tai kirjoita) seuraava komento Avaa-ruutuun. Paina sitten ENTER-näppäintä:
  regedit
 3. Etsi ja valitse seuraavankaltainen rekisterin aliavain:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Huomautus X-kirjaimet ovat 21-merkkisen merkkijonon paikkamerkki.
 4. Vaiheen 3 muotoa muistuttavia aliavaimia saattaa olla useita. Voit selvittää oikean aliavaimen seuraavasti:
  1. Valitse kukin aliavain siirtymisruudussa.
  2. Vertaa tietoruudun Tiedot-sarakkeen ProductID-rekisterimerkinnän merkkijonoarvoa Etsi tuotetunnus ja kirjoita se muistiin -osan vaiheessa 4 muistiin kirjoittamaasi lukuun.
  3. Rekisterin aliavain, jonka ProductID-rekisterimerkintäarvo vastaa Etsi tuotetunnus ja kirjoita se muistiin -osassa muistiin kirjoittamaasi lukua, on tarvittava rekisterin aliavain.
 5. Napsauta siirtymisruudussa vaiheessa 4c selvittämääsi rekisterin aliavainta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Vie.
 6. Tallenna rekisterin aliavain työpöydälle nimellä Temp.reg.
 7. Napsauta työpöydän Temp.reg-tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Avaa sovelluksessa.
 8. Valitse Muistio ja valitse sitten OK.
 9. Etsi avoimesta Temp.reg-tiedostosta seuraava teksti:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Korvaa vaiheessa 9 mainittu teksti seuraavalla tekstillä:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna ja sulje sitten Muistio.
 12. Kaksoisnapsauta Temp.reg-tiedostoa, valitse Kyllä valintaikkunassa, kun näyttöön tulee kehote tietojen lisäämisestä rekisteriin, ja valitse sitten OK.
 13. Voit asentaa Windows XP SP3:n käymällä seuraavassa Microsoft Windows Update -verkkosivustossa:

Syyn 3 ratkaisu

Tämän ongelman ratkaiseminen edellyttää rekisterin InprocServer32-aliavaimen poistamista. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kopioi ja liitä (tai kirjoita) seuraava komento Avaa-ruutuun. Paina sitten ENTER-näppäintä:
  regedit
 3. Etsi ja valitse seuraavankaltainen rekisterin aliavain:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Valitse Muokkaa-valikosta Poista ja valitse sitten Kyllä.
 5. Sulje Rekisterieditori.
 6. Voit asentaa Windows XP SP3:n käymällä seuraavassa Microsoft Windows Update -verkkosivustossa:

Syyn 3 kiertotapa

Yksi ohjelma, jonka tiedetään aiheuttavan Syy 3 -osassa mainitun ongelman, on Micrografx - Picture Publisher Professional 10. Voit kiertää tämän ongelman poistamalla Micrografx-ohjelman asennuksen tilapäisesti ja asentamalla sitten Windows XP SP3:n. Kun Windows XP SP3:n asennus on valmis, asenna Micrografx-ohjelma uudelleen.

Tässä artikkelissa käsitellyt kolmansien osapuolten tuotteet ovat Microsoftista riippumattomien yritysten valmistamia. Microsoft ei anna näiden tuotteiden suorituskykyä tai luotettavuutta koskevaa takuuta.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 949384 – Viimeisin tarkistus: 5.5.2008 – Versio: 1

Palaute