Windows XP Service Pack 2:n päätepalveluiden Etätyöpöytäyhteys 6.1 -asiakasohjelman päivityksen kuvaus

JOHDANTO

Tässä artikkelissa käsitellään Etätyöpöytäyhteys 6.1 -asiakasohjelman päivitystä, joka auttaa käyttämään uusia päätepalveluominaisuuksia. Nämä ominaisuudet olivat ensimmäistä kertaa mukana Windows Vistassa ja Windows Server 2008:ssa, ja ne ovat käytettävissä Windows XP Service Pack 2 (SP2) -tietokoneesta.

Etätyöpöytäyhteys 6.1 -asiakasohjelman avulla voidaan muodostaa yhteys vanhoihin päätepalvelimiin tai etätyöpöytiin samalla tavalla kuin aiemminkin. Tässä artikkelissa mainitut uudet ominaisuudet ovat käytettävissä vain, kun asiakas muodostaa yhteyden etätietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmä on Windows Vista tai Windows Server 2008.

Enemmän tietoa

Etätyöpöytäyhteys 6.1 -asiakasohjelman päivitys sisältää seuraavat ominaisuudet.

Terminal Services Web Access

Terminal Services Web Access (TS Web Access) on päätepalveluiden palvelu, jonka avulla Windows Server 2008 Terminal Services RemoteApp (TS RemoteApp) -ohjelmat voidaan tehdä käyttäjille selaimen avulla käytettäviksi. TS Web Accessin avulla voit myös tehdä käytettäväksi linkin päätepalvelimen työpöytään. Lisäksi TS Web Access antaa käyttäjien muodostaa yhteyden selaimesta minkä tahansa sellaisen palvelimen tai asiakastietokoneen etätyöpöytään, joihin käyttäjillä on tarvittavat oikeudet.

Remote Desktop Protocol (RDP) -allekirjoitus

RDP-allekirjoittaminen antaa käyttäjien allekirjoittaa RDP-tiedostot ja TS Web Accessista muodostetut yhteydet. Tämä ominaisuus auttaa käyttäjiä varmistamaan, että he eivät käytä haitallisiksi suunniteltuja RDP-tiedostoja ja muodosta yhteyttä mahdollisesti haitallisiksi suunniteltuihin päätepalvelimiin. Voit määrittää myös ryhmäkäytäntöasetusten avulla, että käyttäjä pystyy avaamaan vain allekirjoitettuja tiedostoja. Tämän ominaisuuden avulla järjestelmänvalvojat voivat varmistaa, että käyttäjät muodostavat yhteyden vain tunnettuihin resursseihin.

Terminal Services Easy Print

Terminal Services Easy Print (TS Easy Print) on Windows Server 2008:ssa ensimmäistä kertaa mukana ollut uusi tulostimen uudelleenohjausratkaisu. TS Easy Print varmistaa, että asiakastulostimet asennetaan aina etäistunnoissa ja että tulostinohjaimia ei tarvitse asentaa päätepalvelimeen. Lisäksi TS Easy Print korjaa joitakin muita tulostimen uudelleenohjauksen ongelmia, joista on ollut haittaa aiemmin. Tulostusjonot käsitellään nyt istuntokohtaisesti, kaikki tulostimen ominaisuudet ovat käytettävissä etäistunnossa ja päätepalvelimen järjestelmänvalvojat voivat uudelleenohjata vain oletustulostimen käytäntöasetuksen avulla. Terminal Services Easy Print on nyt päätepalveluiden oletusarvon mukainen tulostimen uudelleenohjausmekanismi. Tämän vuoksi tämän ominaisuuden käyttämiseen ei tarvita määritysten tekemistä.

TS Easy Printin käytön edellytykset

Jotta Terminal Services Easy Printiä voidaan käyttää, Windows Server 2008:n on oltava asennettuna päätepalvelupalvelimessa. Muita ohjaimia ei tarvitse asentaa, eikä mitään lisämäärityksiä tehdä. Käyttäjän on suoritettava päätepalveluasiakkaassa päätepalveluasiakkaan versiota 6.1 ja Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1:tä.

Palvelimen todennus

Etätyöpöytäyhteys 6.1:ssä palvelimen todennus varmistaa, että yhteys muodostetaan oikeaan etätietokoneeseen tai -palvelimeen. Tämä tietoturvaominaisuus auttaa estämään yhteyden muodostamista tietokoneeseen tai palvelimeen, johon sitä ei ole aikomus muodostaa. Ominaisuus myös estää luottamuksellisten tietojen antamisen vahingossa.

Oletusarvon mukaan palvelimen todennus on käytössä yhteydelle. Jos kuitenkin haluat muuttaa palvelimen todennuksen asetuksia, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset-välilehti.
Käytettävissä on kolme todennusasetusta:
 • Muodosta aina yhteys, vaikka todennus epäonnistuisi

  Jos otat tämän asetuksen käyttöön, voit muodostaa yhteyden, vaikka Etätyöpöytäyhteys 6.1 ei pystyisi vahvistamaan etätietokoneen tunnistetietoja.
 • Varoita, jos todennus epäonnistuu

  Jos otat tämän asetuksen käyttöön, Etätyöpöytäyhteys 6.1 ilmoittaa, että se ei pysty vahvistamaan etätietokoneen tunnistetietoja. Tämä asetus antaa valita, jatketaanko yhteyden muodostamista.
 • Älä muodosta yhteyttä, jos todennus epäonnistuu

  Jos otat tämän asetuksen käyttöön, et pysty muodostamaan yhteyttä, jos Etätyöpöytäyhteys 6.1 ei pysty vahvistamaan etätietokoneen tunnistetietoja.

Resurssin uudelleenohjaus

Etätyöpöytäyhteys 6.1 -asiakasohjelma auttaa uudelleenohjaamaan Plug and Play -laitteita, jotka tukevat uudelleenohjausta.

Jos haluat ohjata Plug and Play -laitteen uudelleen, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Paikalliset resurssit -välilehti, valitse Lisää ja valitse sitten Tuetut Plug and Play -laitteet -valintaruutu.
Huomautus Windows XP -asiakaskone, jossa on käynnissä RDP 6.1, tukee .NET-laitteille vain Point of Serviceä (POS). Windows XP -asiakastietokone, jossa on käynnissä RDP 6.1, ei tue Media Transfer Protocol (MTP) -laitteita, kuten digitaalikameroita ja mediasoittimia.

Päätepalvelimen yhdyskäytäväpalvelimet (Terminal Server Gateway -palvelimet)

Päätepalvelimen yhdyskäytäväpalvelin (TS Gateway -palvelin) on yhdyskäytävätyyppi, joka antaa valtuutettujen käyttäjien muodostaa yhteyden etätietokoneisiin yritysverkossa. Nämä valtuutetut käyttäjät pystyvät muodostamaan yhteyden mistä tahansa tietokoneesta Internet-yhteyden avulla. Päätepalvelimen yhdyskäytäväpalvelin käyttää RDP (Remote Desktop Protocol) -protokollaa yhdessä HTTPS-protokollan kanssa luodakseen entistä turvallisemman ja salatun yhteyden.


Etätyöpöytäyhteyden aiemmat versiot eivät pysty muodostamaan yhteyttä etätietokoneisiin palomuurien ja NAT-laitteiden takana. Tämä johtuu siitä, että portti 3389 on yleensä estetty verkon tietoturvan parantamiseksi. Etätyöpöytäyhteydet käyttävät porttia 3389. Päätepalvelimen yhdyskäytäväpalvelin käyttää kuitenkin porttia 443. Portti 443 lähettää tietoja Secure Sockets Layer (SSL) -tunnelin kautta.


Päätepalvelimen yhdyskäytäväpalvelimella on seuraavat edut:
 • Se mahdollistaa etätyöpöytäyhteydet yritysverkkoon Internetistä. Tässä tapauksessa se ei vaadi VPN (näennäinen yksityisverkko) -yhteyttä.
 • Se mahdollistaa yhteydet palomuurien takana oleviin etätietokoneisiin.
 • Se auttaa jakamaan verkkoyhteyden muiden tietokoneessa suoritettavien ohjelmien kanssa. Tämä mahdollistaa Internet-palveluntarjoajan yhteyden käyttämisen yritysverkon sijaan tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen etäyhteyden välityksellä.
Voit määrittää päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimen seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Lisäasetukset-välilehti ja valitse sitten Asetukset.
 3. Valitse Käytä näitä päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimen asetuksia, kirjoita palvelimen nimi Palvelimen nimi -ruutuun ja valitse sitten jokin seuraavista kirjautumistavoista Kirjautumistapa-luettelossa:
  • Anna minun tehdä valinta myöhemmin

   Tämän asetuksen avulla voit valita kirjautumistavan, kun muodostat yhteyden.
  • Kysy salasanaa

   Kun tämä asetus on valittu, salasanaa kysytään yhteyden muodostamisen yhteydessä.
  • Älykortti

   Kun tämä asetus on valittu, sinua pyydetään asettamaan älykortti yhteyden muodostamisen yhteydessä.
 4. Valitse Ohita päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelin paikallisissa osoitteissa -valintaruutu tai poista sen valinta. Jos valitset tämän valintaruudun, paikallisiin verkko-osoitteisiin tulevaa tai niistä lähtevää tietoliikennettä ei reititetä päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelimen kautta. Tämän asetuksen valitseminen nopeuttaa yhteyttä.

Terminal Services RemoteApp

TS RemoteApp on Windows Serverin päätepalveluiden ominaisuus, joka antaa asiakastietokoneiden muodostaa yhteyden etätietokoneeseen ja käyttää siihen asennettuja ohjelmia. Esimerkiksi työpaikalla voi olla etätietokone, johon työntekijät voivat muodostaa yhteyden ja suorittaa siinä Microsoft Wordin. Järjestelmänvalvojan on julkaistava ohjelmat, jotta käyttäjät pystyvät käyttämään niitä. Käyttäjien käyttökokemus on sama kuin silloin, kun he suorittavat paikalliseen tietokoneeseen asennetun ohjelman.

TS RemoteApp helpottaa järjestelmänvalvontaa, koska päivitettävien ja ylläpidettävien ohjelmien kopioita on vain yksi sen sijaan, että erillisiin tietokoneisiin olisi asennettu useita ohjelmakopioita.

Useiden näyttölaitteiden käyttäminen

Etätyöpöytäyhteys tukee erittäin tarkkoja näyttöjä, jotka voidaan jakaa useisiin näyttölaitteisiin. Kaikkien näyttölaitteiden tarkkuuden on kuitenkin oltava pienempi kuin 4 096 x 2 048 kuvapistettä. Kaikkien näyttölaitteiden tarkkuuden on oltava sama. Lisäksi näytöt on sijoitettava vierekkäin.

Jos haluat määrittää etätietokoneen työpöydän käyttämään useita näyttölaitteita, kirjoita komentokehotteeseen Mstsc /span.

Visuaaliset parannukset

Etätyöpöytäyhteys tukee nyt sekä 32-bittistä väriä että fonttien tasoitusta.

Jos haluat ottaa 32-bittisen värin käyttöön, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Näyttö-välilehti ja valitse sitten Värit-luettelosta Paras laatu (32-bittinen).
Voit ottaa fonttien tasoituksen käyttöön seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Kaikki ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Tietoliikenne ja valitse sitten Etätyöpöytäyhteys.
 2. Valitse Asetukset, valitse Suorituskyky-välilehti ja valitse sitten Fonttien tasoitus -valintaruutu.

Tunnetut ongelmat

 • Jos asennettuna on Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 925877 kuvattu Etätyöpöytäyhteys 6.0:n Multilingual User Interface Pack (MUI) -paketti, sinun on asennettava Etätyöpöytäyhteys 6.1:n MUI-paketti, jotta Etätyöpöytäyhteys toimii MUI-paketin kanssa.


  Tietokoneessa, jossa on käytössä Windows XP SP2:n englanninkielinen versio ja Windows XP SP2 MUI, voidaan valita käyttöliittymäksi muu kuin englanninkielinen versio. Teksti saattaa kuitenkin näkyä käyttöliittymässä englanninkielisenä valitun kieliversion sijaan, tai käyttöliittymää ei ehkä näy lainkaan. Voit korjata tämän ongelman Windows XP SP2:ssa, kun Etätyöpöytäyhteys 6.0 on asennettuna, lataamalla ja asentamalla Knowledge Base -tietokannan artikkelissa 952230 kuvatun Etätyöpöytäyhteys 6.1:n MUI-asiakkaan päivityksen.
  Saat lisätietoja Etätyöpöytäyhteys 6.1:n MUI-asiakkaan päivityksestä napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  952230 Windows XP Service Pack 2:n Etätyöpöytäyhteys 6.1:n MUI-asiakkaan päivityksen kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • MMC-konsolin etätyöpöytälaajennuksesta tietokoneissa, joissa on asennettuna Etätyöpöytäyhteys 6.1, muodostetut yhteydet eivät saa yhteyttä palvelimen konsoli- tai hallintaistuntoon.


  Ongelman kiertotapa
  Voit kiertää tämän ongelman käyttämällä Etätyöpöytäyhteys 6.1 -sovellusta /admin-lipun kanssa, kun muodostat yhteyden Windows Server 2003 -tietokoneiden konsoli-istuntoon tai Windows Server 2008 -tietokoneiden hallintaistuntoon.

  Lisätietoja /admin-lipun toiminnan heikentämisestä Etätyöpöytäyhteys 6.1:ssä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  947723 Windows Server 2008:n etähallintaan tehdyt muutokset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Järjestelmän palauttaminen ei pysty palauttamaan Mstsc-asiakasta Etätyöpöytäyhteys 6.0:ksi, jos Etätyöpöytäyhteys 6.0 on päivitetty Etätyöpöytäyhteys 6.1:ksi.

  Kiertotapa Etätyöpöytäyhteys 6.0:lle
  Voit kiertää tämän ongelman seuraavasti:
  1. Käytä Järjestelmän palauttaminen -toimintoa ja aseta järjestelmän palautuspiste ennen Etätyöpöytäyhteys 6.0:aa.
  2. Poista Etätyöpöytäyhteys 6.0 (KB925876) Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla.
  3. Asenna Etätyöpöytäyhteys 6.0 (KB925876) uudelleen.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  925876 Etätyöpöytäyhteys (päätepalveluasiakkaan versio 6.0)


  Kiertotapa Etätyöpöytäyhteys 6.0:n MUI-paketille
  Voit kiertää tämän ongelman toimimalla seuraavasti:
  1. Käytä Järjestelmän palauttaminen -toimintoa ja aseta järjestelmän palautuspiste ennen Etätyöpöytäyhteys 6.0:aa ja Etätyöpöytäyhteys 6.0:n MUI-pakettia.
  2. Poista Etätyöpöytäyhteys 6.0 (KB925876) ja Etätyöpöytäyhteys 6.0:n MUI-paketti (KB925877) Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -työkalun avulla.
  3. Asenna Etätyöpöytäyhteys 6.0 (KB925876) uudelleen.
  4. Asenna Etätyöpöytäyhteys 6.0:n MUI-paketti (KB925877) uudelleen.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  925877 Etätyöpöytäyhteys 6.0:n MUI-paketin kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

Lataamistiedot

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:
Lataa Lataa Windows XP -päivityksen (KB952155) paketti nyt.
Julkaisupäivämäärä: 24.6.2008

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Päivityksen tiedot

Edellytykset

Jotta tämän päivityksen voi asentaa, Windows XP Service Pack 2:n on oltava asennettuna tietokoneessa.

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Tietokonetta ei tarvitse käynnistää uudelleen tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Hotfix-korjauksen korvaamistiedot

Tämä päivitys ei korvaa muita aiemmin julkaistuja hotfix-korjauksia.

Tiedostojen tiedot

Tämän hotfix-korjauksen englanninkielisessä versiossa on seuraavassa taulukossa luetellut tiedostomääritteet (tai uudemmat). Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kun tarkastelet tiedoston tietoja, sen aika muunnetaan paikalliseksi ajaksi. Voit selvittää UTC-ajan ja paikallisen ajan välisen eron Ohjauspaneelin Päivämäärä ja aika -työkalun Aikavyöhyke-välilehdessä.
Windows XP SP2, x86-versiot
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19205-May-200819:58x86SP2
Aaclient.mui6.0.6001.180004,09605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstsc.chmNot Applicable101,72301-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhmstsc.exe6.0.6001.18000677,88805-May-200808:37x86SP2
Lhmstsc.mui6.0.6001.1800049,15205-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstscx.dll6.0.6001.180002,061,82405-May-200819:58x86SP2
Lhmstscx.mui6.0.6001.1800086,01605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Rhttpaa.dll6.0.6001.18000290,30405-May-200819:58x86SP2
Tscinst.vbsNot Applicable18,91705-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tscuinst.vbsNot Applicable13,80105-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24805-May-200819:58x86SP2
W2k3rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxprd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhrdesk.chmNot Applicable31,78501-Jul-200722:25Not ApplicableSP2

Enemmän tietoa

Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus

Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 952155 – Viimeisin tarkistus: 18.5.2009 – Versio: 1

Palaute