Office 2008 for Mac Service Pack 1:n (12.1.0) kuvaus

Yhteenveto

Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS08-026. Tämä tietoturvatiedote sisältää kaikki Microsoft Office 2008 for Mac -tietoturvapäivityksen olennaiset tiedot. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:

Tunnettuja tämän päivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

 • Oireet

  Näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma, kun yrität asentaa tämän päivityksen:

  "Microsoft Office 2008 Update" doesn't understand the <event sysodisA> message. (Microsoft Office 2008 -päivitys ei pysty tulkitsemaan <tapahtuma sysodisA> -sanomaa.)

  Syy

  Tämä ongelma voi ilmetä, jos jokin Office for Mac -ohjelma on käynnissä, kun tämä päivitys yritetään asentaa.  Ratkaisu

  Voit ratkaista tämän ongelman sulkemalla kaikki Office for Mac -ohjelmat ja Microsoft Messenger for Macin ennen Office 2008 -päivitysten asentamista.

  Lisätietoja tästä ongelmasta on seuraavalla Microsoftin verkkosivulla:

Päivityksen tiedot

Office 2008 SP1 -päivitys (12.0.1) sisältää useita muutoksia, jotka parantavat tietoturvaa, vakautta ja suorituskykyä. Näihin muutoksiin sisältyy korjauksia heikkouksiin, joita hyökkääjä voi hyödyntää haittakoodin avulla ja korvata tietokoneen muistin sisältöä.Lisäksi tämä päivitys sisältää kaikki Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivityksessä julkaistut parannukset. Lisätietoja Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivityksen parannuksista saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

948057 Office 2008 for Mac 12.0.1 -päivityksen kuvaus

Päivitykseen sisältyvät parannukset

Office 2008 SP1 -päivitys (12.1.0) sisältää seuraavat parannukset.

Kaikkien Microsoft Office 2008 for Mac -ohjelmien parannukset

 • Excel-objektien tyyppinimet näytetään oikein Wordin ja PowerPointin Lisää objekti -valintaikkunassa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Excel-objektityypit näkymään virheellisesti, kun Lisää objekti -valintaikkuna avataan.

 • Muodon, tekstikehyksen tai kaavioelementin fonttien kirjainparivälistystä säädetään virheellisesti, kun se poistetaan käytöstä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää muodon, tekstikehyksen tai kaavioelementin fonttien kirjainparivälistyksen oikean säätämisen, kun kirjainparivälistys poistetaan käytöstä tekstille, joka käyttää joitakin OpenType-fontteja (kuten Corbel, Cambria ja Calibri).

 • Lisätyt, kerroksia sisältävät PSD-tiedostot eivät näy odotetulla tavalla.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka ilmenee, jos Käsittele kuvatasoja erillisinä objekteina -valintaruutu valitaan, kun useita kerroksia sisältävä PSD-tiedosto lisätään Office-tiedostoon. Tämä ongelma aiheuttaa sen, että kuvan kerrokset sijoitetaan virheellisesti kuvan rajan vasempaan yläkulmaan. Nyt kuvan kerrokset sijoitetaan odotetulla tavalla ja ne sijoitetaan lisätyn PSD-tiedoston alkuperäisiin sijainteihin.

 • Nuolenpäitä sisältävät viivat näkyvät odotetulla tavalla.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa sen, että nuolenpäitä sisältävät viivat eivät enää näy odotetulla tavalla, kun niitä tarkastellaan Office 2008 -sovelluksissa.

 • Microsoftin leikevalikoima avautuu virheellisesti, kun se sijaitsee vain luku -asemassa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Microsoftin leikevalikoiman avaamisen, kun Microsoft Office 2008 -kansio sijaitsee vain luku -asemassa.

 • Suorituskyky on entistä parempi, kun käytetään ranskan ja saksan kielen tarkistustyökaluja.
  Tämä päivitys korjaa Office 2008 -sovellusten ongelman, joka saattaa saada muistin käytön kasvamaan, kun ranskan tai saksan kielen tarkistustyökalut otetaan käyttöön Työkalut-valikon Kieli-komennon avulla.

 • Suorituskyky on entistä parempi, kun tekstiä kirjoitetaan tekstikehykseen, muotoon tai kaavioelementtiin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa suorituskyvyn hidastumisen, kun tekstiä kirjoitetaan tekstikehykseen, muotoon tai kaavioelementtiin.

 • Luotettavuus on entistä parempi kuville, jotka näkyivät aiemmin punaisina X-kirjaimina.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa jotkin WMF (Windows Metafile) -kuvat näkymään punaisina X-kirjaimina, kun ne avataan Office 2008 -sovelluksissa.

 • Luotettavuus on entistä parempi kuville, joiden yhteydessä näytettiin QuickTimeen liittyvä virhesanoma.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka sai seuraavat virhesanomat näkymään joissakin kuvissa:
  • QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. (Tämän kuvan näyttäminen edellyttää QuickTime™-sovellusta ja purkuohjelmaa.)
  • QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. (Tämän kuvan näyttäminen edellyttää QuickTime™-sovellusta ja TIFF (pakkaamaton) -purkuohjelmaa.)
  Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun kuvia avataan tai kopioidaan Office-tiedostoista, jotka on luotu Office for Macin aiemmalla versiolla tai Officen Windows-versiolla.

 • Luotettavuus on entistä parempi, kun sisältöä kopioidaan Office 2008 -sovelluksesta Office 2004 -sovellukseen.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Office 2004 -sovellukset sulkeutumaan odottamatta, kun sisältöä kopioidaan Office 2008 -sovelluksesta Office 2004 -sovellukseen.

 • Luotettavuus on entistä parempi, kun kaavio luodaan tietokoneessa, joka käyttää NetBootia tai verkkokotikansiota.
  Tämä päivitys korjaa NetBootia tai verkkokotikansiota käyttävien tietokoneiden käyttäjien kohtaaman ongelman, jossa uuden kaavion luonti on estetty, kun kaavio yritetään lisätä Word-asiakirjaan tai PowerPoint-esitykseen.

 • Luotettavuus on entistä parempi, kun tallennetaan SMB-verkkoasemaan.
  Tämä päivitys korjaa Mac OS X 10.5 (Leopard) -käyttäjien kohtaaman ongelman, joka saattaa saada Wordin, Excelin tai PowerPointin sulkeutumaan odottamatta, kun tiedosto tallennetaan 97-2004-tiedostomuodossa SMB-protokollaa käyttävään verkkoasemaan. Seuraavassa on esimerkki tästä protokollasta:

  smb://tietokoneen_nimi/aseman_nimi
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun Poista Office -työkalua käytetään.
  Tämä päivitys parantaa suorituskykyä, kun Poista Office -työkalua käytetään aiemmin asennettujen Office-versioiden löytämiseen ja poistamiseen. Tämä päivitys korjaa myös Mac OS X 10.5 (Leopard) -käyttäjien kohtaaman ongelman, joka saa Poista Office -työkalun etsimään Officen kopioita, jotka sijaitsevat Time Machine -varmuuskopiossa.

 • Luotettavuus on entistä parempi käsiteltäessä joitakin kolmannen osapuolen fontteja.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää joidenkin kolmannen osapuolen fonttien näyttämisen Fontti-luettelossa. Tämä päivitys korjaa myös ongelman, joka estää joidenkin fonttien oikean käyttämisen, kun fontti valitaan Fontti-luettelosta.

 • Tietoturva on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa Office 2008:n heikkoudet, joita hyödyntämällä hyökkääjä voi korvata tietokoneen muistin sisältöä haitalliseksi suunnitellulla koodilla. Lisätietoja on aiemmin tässä asiakirjassa mainitussa tietoturvatiedotteessa.

 • Vakaus on entistä parempi käytettäessä Microsoftin projektivalikoimaa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa projektivalikoiman sulkeutumaan odottamatta. Tämä ongelma korjattiin sen ansiosta, että asiakkaat lähettivät tietoja Microsoftin virheraportointijärjestelmän kautta.

 • Vakaus on entistä parempi työkalurivejä käytettäessä.
  Tämä päivitys korjaa ongelmat, jotka saavat Office 2008 -sovellukset lopettamaan vastaamisen tai sulkeutumaan odottamatta työkalurivejä käytettäessä. Nämä ongelmat korjattiin sen ansiosta, että asiakkaat lähettivät tietoja Microsoftin virheraportointijärjestelmän kautta.

 • Tekstikehysten ja muotojen teksti rivitetään virheellisesti, kun sarkaimia lisätään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa tekstikehysten ja muotojen tekstin rivittymään virheellisesti, kun niihin lisätään sarja sarkaimia, joka saa tekstin siirtymään tekstikehyksen tai muodon rajojen ulkopuolelle.

 • Officen käyttöönottoapuri tuo Office 2004 -henkilöllisyydet, jotka eivät sisällä Entourage-kohteita.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Officen käyttöönottoapuria tuomasta Office 2004:ssä luotuja henkilöllisyyksiä, jotka eivät sisällä Entourage-kohteita, kuten sähköpostia, kalenteritapahtumia, yhteystietoja tai tehtäviä.

Microsoft Word 2008 for Macin parannukset

 • Tarkkuus on entistä parempi, kun japaninkielisen tekstin kielioppi tarkistetaan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Wordin määrittämään joidenkin japaninkielisten tekstien kieliopin virheelliseksi.

 • Käyntikorttimallit ovat käytettävissä Julkaisun asettelu -näkymässä.
  Tämä päivitys tuo käyttöön joukon uusia käyntikorttimalleja, jotka voidaan luoda Julkaisun asettelu -näkymän avulla. Nämä uudet mallit ovat käytettävissä Osavalikoiman Julkaisumallit-välilehden Käyntikortit-osassa.

 • Microsoft Kaava -objektien ja Microsoft Graph -kaavio -objektien rivitystyylin muutokset toimivat oikein.
  Tämä päivitys korjaa Mac OS X 10.5 (Leopard) -käyttäjien kohtaaman ongelman, joka estää muutosten tekemisen tekstissä olevien Microsoft Kaava -objektien ja Microsoft Graph -kaavio -objektien rivitystyyliin. Kun rivitystyyliä yritetään muuttaa, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
  Muisti ei riitä. Tallenna dokumentti heti.
 • Mukauta työtila -tausta-asetusta käytetään nyt uusiin tiedostoihin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Julkaisun asettelu- ja Muistikirjan asettelu -näkymien Mukauta työtila -tausta-asetuksen käyttämisen automaattisesti uusiin tiedostoihin.

 • Kaavat, organisaatiokaaviot ja muut objektit näkyvät oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa jotkin objektit, kuten Microsoft Kaava -objektit ja Microsoft Organisaatiokaavio -objektit, näkymään virheellisesti, kun ne sisältävä tiedosto tallennetaan Open XML -muodossa (kuten .docx) ja avataan sitten uudelleen Word 2008:ssa.

 • Fonttien muotoilu otetaan käyttöön oikein, kun käytetään Toista-komentoa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Wordia ottamasta käyttöön fonttien muotoilun muutoksia sisällössä, kun Muokkaa-valikosta valitaan Toista.

 • Hiiren vieritystuki on entistä parempi.
  Tämä päivitys parantaa hiiren kiekkopainikkeiden ja vieritysliikettä tukevien kosketuslevyjen tukea. Käyttäjät voivat käyttää kiekkopainiketta tai vieritysliikettä ja vierittää Muotoiluvalikoiman siirtymisruudun tai Tyylit-ruudun sisältöä. Lisäksi suorituskyky on entistä parempi, kun Tyylit-ruudun tyylejä selataan vierittämällä.

 • Muistikirjan asettelu -näkymä on entistä parempi.
  Tämä päivitys lisää joitakin parannuksia Muistikirjan asettelu -näkymän käyttäjille.
  • Useita näytön uudelleenpiirtämisen ongelmia on korjattu.
  • Välilehtien otsikot ja värit säilytetään, kun Muistikirjan asettelu -näkymän tiedostoja muokataan ja tallennetaan Word 2007:n Windows-versiossa.
  • Kun useita Muistikirjan asettelu -näkymän tiedostoja avataan ja äänihuomautuksia nauhoitetaan yhteen tiedostoon, nauhoituksen tilaksi tulee Nauhoitus vain sille tiedostolle, johon nauhoitus tulee.
  • Kun tietoja liitetään Muistikirjan asettelu -näkymän tiedostoon, tiedot muotoillaan vastaamaan tiedoston muotoilua.
 • Suorituskyky on entistä parempi, kun japaninkielistä tekstiä kirjoitetaan.
  Tämä päivitys korjaa Word 2008:n japaninkielisen version tai japanin kielen ominaisuuksia käyttävän Word 2008:n englanninkielisen version käyttäjien kohtaamat ongelmat, joissa suorituskyky on hidas kirjoitettaessa japaninkielistä tekstiä tai siirryttäessä japaninkielisessä tekstissä nuolinäppäinten avulla.

 • Suorituskyky on entistä parempi käytettäessä Dokumentin rakenneruutua.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka vaikeuttaa Dokumentin rakenneruudun kohteiden valitsemista. Lisäksi tämä päivitys parantaa Dokumentin rakenneruudun reagoimista, kun sitä käytetään.

 • WMF- tai EMF-muotoiset kuvat näkyvät oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa WMF (Windows Metafile)- tai EMF (Enhanced Metafile) -muotoiset kuvat näytetään virheellisesti, kun ne sisältävä tiedosto avataan Word 2008:ssa.

 • Luotettavuus on entistä parempi käytettäessä muuta kuin englannin kielen näppäimistöasettelua käyttävää näppäimistöä.
  Tämä päivitys korjaa muuta kuin englannin kielen näppäimistöasettelua käyttävien näppäimistöjen käyttäjien kohtaaman ongelman, joka saa Wordin ohittamaan kieliasun tarkistuksen kielen, joka on määritetty Työkalut-valikon Kieli-komennon avulla.

 • Luotettavuus on entistä parempi käytettäessä tiedostoa, jossa on näkyvissä Dokumentin rakenneruutu.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa odottamattomia tasojen otsikoita tulemaan näkyviin Dokumentin rakenneruutuun, kun Dokumentin rakenneruudun näyttävä tiedosto avataan.

 • Luotettavuus on entistä parempi, kun tiedosto tallennetaan WWW-sivuna.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Wordia tallentamasta tiedostoa WWW-sivuna, jos tiedosto sisältää WMF (Windows Metafile)- tai EMF (Enhanced Metafile) -muotoisen kuvan. Kun WWW-sivu yritetään tallentaa, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
  Levy on täynnä tai liian monia tiedostoja on avoimena.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun Excel-kaavion sisältävä tiedosto tallennetaan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa seuraavan virhesanoman tulemaan näyttöön:
  Tiedostovirhe. Tarkista verkkoyhteydet tai varmista, että levyke on asetettu asemaan oikein ja vioittumaton.
  Tämä ongelma ilmenee seuraavassa tilanteessa: Excel-kaavio kopioidaan Word-tiedostoon, Sijoitusasetukset-painikkeessa valitaan Excel-kaavio (koko työkirja) ja Word-tiedosto tallennetaan sitten .docx-tiedostomuodossa.
 • Luotettavuus on entistä parempi, kun selataan vierittämällä useita rinnakkain olevia sivuja sisältävässä tiedostoikkunassa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa tiedoston asettelu näkyy virheellisenä, kun tiedoston sivut näytetään tiedostoikkunassa rinnakkain ja sivuja selataan vierittämällä.

 • Luotettavuutta on parannettu, kun dynaamisia ja kiinteitä apuviivoja käytetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää joidenkin objektien oikean kohdistamisen lähimpään dynaamiseen tai kiinteään apuviivaan, kun objektia vedetään Julkaisun asettelu -näkymässä.

 • Valittu sisältö päivitetään oikein, kun tyyliä käytetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka joissakin tapauksissa estää Wordia päivittämästä taulukoiden ja muun sisällön ulkoasua, kun ensin valitaan sisältö ja sitten valitaan tyyli Muotoiluvalikoiman Tyylit-ruudusta.

 • Vakaus on entistä parempi, kun käytetään ranskan ja saksan kielen tarkistustyökaluja tai kyseisten kielten näppäimistöasettelua käyttäviä näppäimistöjä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Wordin sulkeutumaan odottamatta, kun käytetään ranskan tai saksan kielen näppäimistöasettelua käyttävää näppäimistöä tai kun ranskan tai saksan kielen tarkistustyökalu otetaan käyttöön Työkalut-valikon Kieli-komennon avulla.

 • Toisesta sovelluksesta Wordiin siirtyminen on aiempaa helpompaa.
  Tämä päivitys helpottaa Wordiin siirtymistä, kun muita sovelluksia on avoinna. Käyttäjät voivat nyt siirtyä Wordiin osoittamalla minkä tahansa Word-tiedostoikkunan siirtymisruutua tai vierityspalkkia.

 • Jäsennysnäkymässä näkyvä teksti näytetään oikein, kun Näytä vain ensimmäinen rivi -asetus valitaan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Wordia näyttämästä tiedoston ensimmäisen kappaleen ensimmäisen rivin jälkeen olevaa tekstiä, kun Jäsennys-työkaluriviltä valitaan Näytä vain ensimmäinen rivi -asetus.

 • Kapiteeleja käyttämään muotoiltu teksti näkyy oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa joidenkin merkkien, kuten yhdysmerkkien, näkymisen virheellisesti, kun fontin muotoilu muutetaan kapiteeleiksi.

 • Uusien tiedostojen Jälkeen-kappalevälistysasetusta on muutettu.
  Vastauksena asiakkaiden antamaan palautteeseen tämä päivitys muuttaa uusien tiedostojen Jälkeen-kappalevälistysasetuksen arvosta 10 pt arvoon 0 pt. Lisätietoja uusien tiedostojen asetusten muuttamisesta on Wordin ohjeessa.

 • Sijoitusasetukset-painike on nyt käytettävissä, kun muoto kopioidaan teemaa käyttävästä tiedostosta toiseen, eri teemaa käyttävään tiedostoon.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Wordia näyttämästä Sijoitusasetukset-painiketta, kun muoto kopioidaan teemaa käyttävästä tiedostosta toiseen, eri teemaa käyttävään tiedostoon. Sijoitusasetukset-painikkeen avulla voidaan valita liitetylle muodolle käytettävä teema seuraavista vaihtoehdoista:
  • sen lähdetiedoston teema, josta muoto kopioitiin
  • sen kohdetiedoston teema, johon muoto liitettiin
 • Kielioppiasetukset-valintaikkunan Palauta kaikki -painike toimii oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Wordin asetusten Kielioppiasetukset-valintaikkunan Kieliasun tarkistus -ruudun Palauta kaikki -painiketta palauttamasta kaikkia kielioppiasetuksia. Kyseinen painike toimii nyt odotetulla tavalla.

 • Aloita numerointi alusta -asetus toimii oikein numeroiduille luetteloille.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Wordia aloittamasta numeroidun luettelon numerointia alusta, kun käytetään Muotoile-valikon Luettelomerkit ja numerointi -komentoa ja valitaan Numerot-välilehdessä Aloita numerointi alusta -asetus.

 • Työkalurivin kuvakkeet näkyvät oikein, kun sovellusten välillä vaihdetaan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Vakio-työkalurivin kuvakkeet näkymään virheellisesti tai poistumaan näkyvistä, kun Word 2008:n ja muiden sovellusten välillä vaihdetaan.

Microsoft Excel 2008 for Macin parannukset

 • Kaavioiden muotoiluasetukset on palautettu.
  Tämä päivitys palauttaa seuraavat kaavioiden muotoiluasetukset, jotka olivat käytettävissä Office for Macin aiemmissa versioissa:
  • arvosarjan Virhepalkit-ruudun Mukautetut virhepalkit -muotoiluasetus
  • arvosarjojen ja arvopisteiden Täyttö-ruudun Negat. käänteisinä -muotoiluasetus
  • kaavioakseleiden jakoviivaruudun jakoviivamuotoiluasetukset
  • lähdetietojen valitsemisen valintaikkunan Akselien otsikot -ruutu
 • Yhteensopivuusongelmien tarkistukset ovat entistä paremmat.
  Tämä päivitys parantaa Excelin tapaa varoittaa työkirjan mahdollisista yhteensopivuusongelmista, kun työkirja tallennetaan tiedostomuodossa, joka ei ole yhteensopiva Excelin aiempien versioiden kanssa. Näitä versioita ovat Windowsin Excel-versiot.

 • Yhteensopivuus on entistä parempi.Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka estävät Windowsin Excel-versioita avaamasta ja tallentamasta sitten oikein Excel 2008 for Macissa luotuja työkirjoja. Tämä päivitys myös parantaa yhteensopivuutta Open XML -tiedostomuotomäärityksen mukaisten työkirjojen kanssa.

 • Valuuttasolumuotoilut tallennetaan oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Excelin tallentamaan Valuutta-muotoilua käyttävien solujen solumuotoilun virheellisesti Luku-muotoiluksi. Tämä ongelma koskee erityisesti käyttäjiä, jotka käyttävät muita valuuttatunnuksia kuin dollaria.

 • Kaavarivin koon muuttaminen toimii entistä paremmin.
  Tämä päivitys muuttaa kaavarivin toimintaa, kun kaavarivi siirretään sen oletussijainnista valikkorivin alta tai kun sen kokoa muutetaan. Jos kaavariviä siirretään tai sen leveyttä muutetaan, muutos säilytetään, eikä kaavarivin kokoa enää muuteta automaattisesti niin, että se ulottuu näytön laidasta laitaan, vaikka se siirrettäisiin takaisin sen oletussijaintiin valikkorivin alle. Jos haluat palauttaa automaattisen koon muuttamisen toiminnon, poista com.microsoft.excel.plist-asetustiedosto ja käynnistä sitten Excel uudelleen. Huomaa, että jos poistat tämän asetustiedoston, kaikki Excelin asetukset palautetaan niiden oletusasetuksiksi.

 • Lasketun sarakkeen kaavat säädetään oikein, kun riippuvainen sarake lisätään tilikirjataulukkoon tai poistetaan siitä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa lasketun sarakkeen kaavat näyttämään #VIITTAUS!-taulukkovirheen, kun riippuvainen sarake poistetaan. Lisäksi lasketun sarakkeen kaavat säädetään sisältämään riippuvainen sarake, kun riippuvainen sarake lisätään tilikirjataulukkoon. Excel tuo näyttöön ilmoituksen, kun lisätään tai poistetaan lasketun sarakkeen kaavoihin vaikuttava riippuvainen sarake.

 • Hyperlinkkien muotoilu säilytetään, kun Excel 97-2004 -työkirja avataan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Excelin poistamaan hyperlinkkien muotoilun hyperlinkkejä sisältävistä soluista, kun Excel 97-2004 -tiedostomuodossa tallennettu työkirja avataan.

 • Sivunvaihdot voidaan nyt vetää uusiin sijainteihin normaalinäkymässä.
  Tämä päivitys sisältää parannuksen, jonka avulla sivunvaihtoja voidaan vetää uusiin sijainteihin taulukossa, kun taulukkoa tarkastellaan normaalinäkymässä. Tämä parannus palauttaa toiminnon, joka oli käytettävissä aiemmissa Excelin versioissa sivunvaihtojen esikatselun avulla. Normaalinäkymässä sivunvaihdot näkyvät katkoviivoina rivien ja sarakkeiden välissä.

 • Suorituskyky on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka vaikuttavat suorituskykyyn tehtäessä seuraavia toimintoja:
  • tietojen syöttäminen
  • taulukon vierittäminen
  • monimutkaisten kaavojen laskeminen
  • kaavojen muokkaaminen Kaavojen luominen -toiminnon avulla
  • solun muotoilun muuttaminen
  • useita taulukoita sisältävien työkirjojen avaaminen
 • Kaavioiden trendiviivojen tarkkuutta ja luotettavuutta on parannettu.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka saavat Excelin luomaan kaavioiden trendiviivat epätarkasti. Tarkemmin sanottuna tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Näytä korrelaatiokertoimen arvo kaaviossa -asetusta käyttäviä kaavioiden trendiviivoja näyttämästä korrelaatiokerrointen arvoja yhden kymmenestuhannesosan desimaalitarkkuudella.

 • Luotettavuutta on parannettu, kun SmartArt-grafiikkaa käsitellään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa SmartArt-grafiikan koon muuttamisen odottamatta, kun SmartArt-grafiikka lisätään ja sen jälkeen syötetään soluun tietoja tai lisätään toinen objekti, kuten kuva tai kaavio.

 • Vakautta ja luotettavuutta on parannettu, kun työkirjoja tulostetaan.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka saavat Excelin sulkeutumaan odottamatta tai tulostamaan työkirjoja virheellisesti. Tarkemmin sanottuna Excel tulostaa oikein työkirjan koko sisällön mustavalkoisena, kun Tiedosto-valikosta valitaan Arkin määrittely ja Taulukko-välilehdessä määritetään Mustavalkoinen-asetus.

 • Vakautta on parannettu, kun tyhjä sarja poistetaan lähdetietojen valitsemisen valintaikkunassa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Excelin sulkeutumaan odottamatta, kun tyhjä sarja poistetaan lähdetietojen valitsemisen valintaikkunan Sarjat-luettelosta.

 • Toissijaisten näyttöjen tuki on entistä parempi.
  Tämä päivitys sisältää seuraavat korjaukset, jotka koskevat kahta tai useamaa näyttöä käyttäviä tietokoneita:
  • Kun vihreää Zoomaa (+) -painiketta osoitetaan toissijaiseen näyttöön sijoitetussa työkirjaikkunassa, ikkunan koko muuttuu oikein, eikä toiminto vaikuta muihin avoimiin työkirjaikkunoihin.
  • XLS-tiedostomuodossa tallennetut työkirjat avataan näkyvässä sijainnissa Intel-pohjaisissa Macintosh-tietokoneissa, joissa on vähintään kaksi näyttöä.
  • Työkirjan tiedot näytetään oikein toissijaisissa näytöissä, kun samalle työkirjalle avataan uusia ikkunoita valitsemalla Ikkuna-valikosta Uusi ikkuna.

Microsoft PowerPoint 2008 for Macin parannukset

 • Elokuvatiedostojen katkenneet linkit tallennetaan nyt oikein sen jälkeen, kun ne on korjattu.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää PowerPointia tallentamasta linkitetyn elokuvatiedoston sijainnin muutoksia. Jos elokuvatiedoston katkennut linkki korjataan ja esitys tallennetaan sen jälkeen, linkki ei edelleenkään toimi, kun esitys avataan uudelleen.

 • Jäsennysruudun sisällön näyttämistapa on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa jäsennysruudun tekstin näkymään virheellisesti. Tämä ongelma vaikeuttaa jäsennysruudun alaosassa olevan tekstin valitsemista.

 • Näyttämistapa ja reagointi on entistä parempi, kun kiinteitä apuviivoja vedetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka tekee kiinteän apuviivan vetämisestä eri kohtaan diassa hyvin vaikeaa. Tämä päivitys myös korjaa ongelman, joka saa vaaleansinisen ruudun tulevan näyttöön sen jälkeen, kun kiinteä apuviiva on vedetty eri kohtaan diassa.

 • Näyttötapa on entistä parempi, kun toiseen sovellukseen vaihdetaan diaesityksen aikana.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka tuo odottamattoman valkoisen viivan näkyviin diaan, kun vaihdetaan Finderiin tai toiseen sovellukseen ja sitten takaisin käynnissä olevaan PowerPointin diaesitykseen.

 • Useimmat PowerPoint-esityksen tiedostomuodot voidaan nyt lisätä Diateemat-välilehteen.
  Tämä päivitys lisää kyvyn sijoittaa .pptx-, .ppt-, .pot- ja .potx-tiedostomuodoissa tallennettuja PowerPoint-esityksiä seuraavaan kansioon:
  /Users/käyttäjänimi/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  Kun näitä tiedostoja lisätään My Themes -kansioon, esityksen diateemat ovat käytettävissä Osavalikoima-toiminnon Diateemat-välilehden Mukautetut teemat -ryhmässä, kun PowerPoint avataan seuraavan kerran.

 • Yleinen vakaus on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka saavat PowerPointin sulkeutumaan odottamatta. Tämä ongelma korjattiin sen ansiosta, että asiakkaat lähettivät tietoja Microsoftin virheraportointijärjestelmän kautta.

 • Suorituskyky ja vakaus ovat entistä paremmat, kun tulostetaan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka aiheuttaa hitaan suorituskyvyn tulostuksen aikana. Tämä päivitys myös korjaa ongelman, joka saa PowerPointin sulkeutumaan odottamatta, kun esitys tulostetaan suurta tarkkuutta tukevaan tulostimeen.

 • Suorituskyky on entistä parempi käytettäessä diaesityksessä monimutkaisia objekteja, animaatioita ja siirtymisiä.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka saavat PowerPointin toimimaan hitaasti, kun suoritetaan monimutkaisia objekteja, animaatioita ja siirtymisiä sisältävä diaesitys.

 • Kuvat näytetään oikein, kun kuva lisätään kuvan paikkamerkkiin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa kuvat näyttämään leikkaantuneilta, kun kuva lisätään diassa olevaan kuvan paikkamerkkiin. Tämä päivitys myös korjaa ongelman, joka koskee useita paikkamerkkejä sisältäviä dioja. Tässä ongelmassa paikkamerkkiin vedetty ja pudotettu kuva näkyy aina dian ensimmäisenä paikkamerkkinä. Tämä ongelma ilmenee, vaikka kuvaa ei pudoteta ensimmäiseen paikkamerkkiin.

 • PowerPoint 2008 -esitykset voidaan nyt avata PowerPoint Mobilessa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää PowerPoint 2008:ssa luotujen .pptx-tiedostojen avaamisen PowerPoint Mobilessa. PowerPointin PowerPoint Mobile -versio on tarkoitettu Windows Mobilea käyttäville puhelimille.

 • Diojen pienoiskuvat voidaan nyt suurentaa 100 % -asetusta suuremmaksi dialajittelunäkymässä.
  Tämä päivitys lisäsi kyvyn suurentaa diojen pienoiskuvien kokoa 100 % -asetusta suuremmaksi dialajittelunäkymässä. Käyttäjät voivat suurentaa diojen pienoiskuvien kokoa Vakio-työkalurivin Zoomaa-ruudun avulla.

 • Vakaus ja yhteensopivuus ovat entistä paremmat, kun esitykset avataan ja tallennetaan sen jälkeen.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka saavat PowerPointin sulkeutumaan odottamatta, lopettamaan vastaamisen tai menettämään tietoja tilanteessa, jossa esitys avataan, siihen tehdään muutoksia ja esitys tallennetaan sen jälkeen.

 • Vakio- ja Mukautettu-rivinvaihtosäännöt on palautettu japaninkieliselle tekstille.
  PowerPoint 2008:n japaninkielisen version tai japanin kielen ominaisuuksia käyttävän PowerPoint 2008:n englanninkielisen version Vakio- ja Mukautettu-rivinvaihtosäännöt ovat käytettävissä Työkalut-valikon Typografia-komennon kautta. PowerPoint 2008:n käyttäjät eivät enää joudu käyttämään vain Rajoitettu-rivinvaihtosääntöjä.

 • Objektien valitsemisen tuki sisältyy nyt AppleScript-sanastoon.
  Tämä päivitys antaa käyttöön joukon uusia luokkia ja komentoja aiempien luokkien ja komentojen päivitysten lisäksi. Nämä uudet luokat ja komennot antavat AppleScript-käyttäjien luoda komentosarjoja, jotka valitsevat objekteja ja tekevät toimintoja valituille objekteille. Seuraavat uudet tai päivitetyt luokat ja komennot ovat nyt käytettävissä PowerPointin AppleScript-sanastossa:
  • Uudet luokat:
   • selection (PowerPoint Suite)
   • shape range (Drawing Suite)
   • slide range (PowerPoint Suite)
  • Uudet komennot:
   • unselect (PowerPoint Suite)
   • align (Drawing Suite)
   • distribute (Drawing Suite)
   • group (Drawing Suite)
   • ungroup (Drawing Suite)
   • regroup (Drawing Suite)
   • copy shape range (Drawing Suite)
   • cut shape range (Drawing Suite)
  • Päivitetyt luokat:
   • document window (PowerPoint Suite)
  • Päivitetyt komennot:
   • select (Standard Suite)
   • delete (Standard Suite)
   • duplicate (Standard Suite)
   • apply template (PowerPoint Suite)
   • apply theme (PowerPoint Suite)
   • apply theme color scheme (PowerPoint Suite)
   • copy object (PowerPoint Suite)
   • cut object (PowerPoint Suite)
   • apply (Drawing Suite)
   • flip (Drawing Suite)
   • get action setting for (Drawing Suite)
   • pick up (Drawing Suite)
   • reroute connections (Drawing Suite)
   • set shapes default properties (Drawing Suite)
   • z order (Drawing Suite)

 • Siirtymisiä voidaan nyt käyttää dian perustyyleihin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää käyttäjiä käyttämästä siirtymistä esityksen dian perustyyleihin.

 • Office-teeman Otsikko-paikkamerkin pystysuuntaisen tasauksen asetuksia on muutettu.
  Tämä päivitys muuttaa oletusarvon mukaisen Office-teeman Otsikko-paikkamerkin pystysuuntaisen tasauksen asetukseksi Keskikohta. PowerPoint 2008:n aiemmissa versioissa pystysuuntaisen tasauksen asetus oli Ylä. Tämä muutos pohjautuu japanilaisten käyttäjien antamaan asiakaspalautteeseen.

Microsoft Entourage 2008 for Macin parannukset

 • Toistuvien koko päivän kestävien tapahtumien muistutusten määräpäivät näytetään oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Microsoft Office -muistutussovelluksen näyttämään muistutusten yhteydessä väärän määräpäivän tai ei lainkaan määräpäivää. Tämä ongelma koskee toistuvia koko päivän kestäviä tapahtumia, jotka luotiin Outlookissa tai Outlook Web Accessissa.

 • Yhteystietojen vienti vCard (.vcf) -muotoon on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entouragea viemästä yhteystietoja vCard (.vcf) -muotoon, jos yhteystieto ei sisällä valokuvaa.

 • Tuki on entistä parempi, kun käytetään erikoismerkkejä My Day -asetusten näppäinoikotienä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää My Day -asetusten My Dayn näppäinoikotie -asetusta hyväksymästä joitakin erikoismerkkejä kelvolliseksi näppäinoikotieksi. Tämä ongelma ilmenee, kun näppäinoikotiemerkki kirjoitetaan käyttäen muuta kuin Yhdysvaltain näppäimistöasettelua.

 • Microsoft-synkronointipalveluiden vakaus on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Microsoft-synkronointipalvelut sulkeutumaan toisinaan odottamatta. Tämä ongelma saattaa esimerkiksi ilmetä, kun Microsoft-synkronointipalvelut yrittää synkronoida .ics-tiedostona tallennetun Apple iCalin Entourage-kalenteriin tuodun kalenteritapahtuman.

 • Asiakaspohjaista varmennetodennusta tuetaan nyt Exchange-palvelintileille.
  Tämä päivitys sisältää tuen RSA- ja DSA-avainten Secure Sockets Layer (SSL) v3 -varmennetodennukselle ja Transport Layer Security (TLS) -asiakkaaseen pohjautuvalle varmennetodennukselle, kun käytetään älykorttia muodostettaessa yhteys Microsoft Exchange Server -palvelimen tiliin.

 • Varaustiedot näytetään oikein sekaympäristöissä oleville Exchange-käyttäjille.
  Tämä päivitys korjaa Exchange Server 2007- ja Exchange Server 2003 -palvelinten sekaympäristön sisältävän verkon Exchange Server 2007 -palvelimen tilin käyttäjien kohtaaman ongelman. Ongelma saa Entouragen tuomaan näyttöön virheelliset varaustiedot käyttäjille, jotka käyttävät Exchange Server 2003 -palvelimessa olevaa tiliä.

 • Suorituskyky on entistä parempi kalenteriin siirryttäessä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen toimimaan hitaasti kalenteriin siirryttäessä.

 • Vakaus ja virheiden käsittely ovat entistä paremmat, kun käytetään POP-tiliä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen lopettamaan vastaamisen, kun se kohtaa virheellisen viestin virheen Entouragen ollessa yhdistettynä POP-sähköpostitiliin. Nyt Entourage ohittaa virheellisen viestin virheet ja jatkaa POP-tilin jäljellä olevien sähköpostiviestien lataamista.

 • Hyperlinkkejä sisältävät sähköpostiviestit näytetään oikein.
  Tämä päivitys korjaa virheen, joka saa Entouragen näyttämään virheellisesti jotkin hyperlinkkejä sisältävät sähköpostiviestit. Ongelma saa hyperlinkin jälkeen olevan tekstin näkymään erivärisenä ja käyttäen eri tyyliä kuin odotettiin.

 • Roskapostisuojauksen määritystiedosto on päivitetty.
  Tämä päivitys parantaa Entouragen roskapostisuodattimen tehokkuutta antamalla sille käyttöön päivitetyn määritystiedoston. Määritystiedostoa käytetään selvittämään, mitä sähköpostiviestejä tulee käsitellä roskapostina.

 • Sähköpostiviestien teksti säilyttää alkuperäisen fonttikoon, kun viestit lähetetään Entouragen muista kuin englanninkielisistä versioista.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa sähköpostiviestien tekstin fonttikoon suurentumaan aina, kun viesti lähetetään tai sisällytetään vastaukseen. Tämä ongelma koskee Entouragen muita kuin englanninkielisiä versioita.

 • Tuodut sähköpostiviestit säilyttävät alkuperäisen vastaanottopäivämäärän ja -ajan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa tuodun sähköpostiviestin vastaanottopäivämäärän ja -ajan muuttumaan Entourageen tuonnin päivämääräksi ja ajaksi.

 • Luotettavuus on entistä parempi, kun Poissa-tilan hallintaa käytetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka toisinaan estää Poissa-tilan hallintaa muodostamasta yhteyttä Exchange Server 2007 -palvelimen tiliin. Kun tämä ongelma ilmenee, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
  Poissa-tila ei ole juuri nyt käytettävissä, koska Entourage ei saa yhteyttä palvelimeen.
 • Vakaus on entistä parempi, kun liitteen sisältävä sähköpostiviesti avataan.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen sulkeutumaan odottamatta, kun liitteen sisältävä sähköpostiviesti avataan.

 • Hyperlinkkien tuki on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka saavat Entouragen näyttämään virheellisesti esimerkiksi liian pitkät hyperlinkit, erikoismerkkejä sisältävät hyperlinkit ja lainausmerkkien sisällä olevat hyperlinkit.

 • Yhteystiedoista ja kalenteritapahtumista ei luoda kopioita, kun synkronointi iPhonen kanssa tehdään ensimmäistä kertaa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka luo yhteystietojen ja kalenteritapahtumien kopioita Entourageen sen jälkeen, kun yhteystiedot ja kalenteritapahtumat on synkronoitu ensimmäistä kertaa iPhonen kanssa tai iPod Touchin kanssa iTunes-palvelun välityksellä.

 • Luotettavuus ja vakaus ovat entistä paremmat, kun Microsoft Database Utility -apuohjelmaa käytetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Microsoft Database Utility -apuohjelman sulkeutumaan odottamatta tai joka estää apuohjelmaa toimimasta oikein. Tämä ongelma ilmenee, kun Entourage-tietokanta yritetään tarkistaa, tiivistää tai rakentaa uudelleen.

 • Luotettavuus on entistä parempi laajennettua hakua käytettäessä.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka aiheuttavat sen, että jotkin hakuehdot eivät palauta tuloksia (mikä on virhe), kun kohteita etsitään Entouragessa Muokkaa-valikon Laajennettu haku -komennon avulla. Voit hyödyntää tätä parannusta rakentamalla Entouragen Spotlight-hakuindeksin uudelleen. Voit rakentaa hakuindeksin uudelleen valitsemalla Entourage-valikosta Asetukset. Valitse sitten Yleisasetukset-kohdassa Spotlight ja valitse sitten Rakenna uudelleen.

 • Entourage 2008 voidaan suorittaa samaan aikaan kuin Entourage 2004.
  Tämä päivitys korjaa useita ongelmia, jotka estävät Entourage 2008:n suorittamisen tietokoneessa, jossa suoritetaan samaan aikaan Entourage 2004:ää.

 • Minkä tahansa Entourage-näkymän sarakeasetusten muutokset voidaan nyt palauttaa.
  Tämä päivitys lisää vaihtoehdon, jonka avulla minkä tahansa Entourage-näkymän sarakeasetukset voidaan palauttaa. Jos haluat palauttaa näkymän sarakeasetukset, vaihda kyseiseen näkymään ja valitse sitten Näytä-valikosta Sarakkeet. Valitse sitten oletusasetusten palauttamisen vaihtoehto.

 • Jaetut tiedostot näytetään oikein Projektikeskuksessa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entouragen Projektikeskusta näyttämästä projektin jaettujen tiedostojen vieressä Jaettu-ilmaisinta.

 • Kaikki kokouksen osallistujat voivat tarkastella osallistujien täydellistä luetteloa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää kokouksen osallistujia tarkastelemasta osallistujien täydellistä luetteloa. Entourage 2008:n aiemmissa versioissa ainoastaan kokouksen järjestäjä pystyi tarkastelemaan osallistujien täydellistä luetteloa.

 • Vakaus on entistä parempi käytettäessä Vaihda käyttäjätiedot -valintaikkunaa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen sulkeutumaan odottamatta, jos suoritetaan AppleScript-komentosarja tai osoitetaan mailto:-linkkiä, kun Vaihda käyttäjätiedot -valintaikkuna on avoinna. Tämä ongelma korjattiin sen ansiosta, että asiakkaat lähettivät tietoja Microsoftin virheraportointijärjestelmän kautta.

 • Exchange Server 2007:n tiliasetusten automaattisen tunnistamisen tuki on lisätty.
  Tämä päivitys lisää tuen sellaisten käyttäjien tiliasetusten automaattiselle tunnistamiselle, joilla on tili Exchange Server 2007 -palvelimessa. Tämä ominaisuus on käytettävissä myös Outlook 2007:ssä.

 • Exchange-tilien sähköpostiviestien liitteet voidaan nyt poistaa.
  Tämä päivitys korjaa oneglman, joka estää Entouragea poistamasta liitteitä Exchange Server -palvelimeen tallennetuista sähköpostiviesteistä.

 • Exchange-viestien sisällön AppleScript-komentosarjan suorittamisen avulla muokkaamisen ja muutosten palvelimeen synkronoimisen tuki on lisätty.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entouragea tekemästä muutoksia sähköpostiviestin sisältöön Exchange Server -palvelimessa AppleScript-komentosarjan suorittamisen avulla.

 • Tehtäväluettelon kohteiden määräpäivien muutokset synkronoidaan Exchange-tilin kanssa oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entouragea synkronoimasta oikein joidenkin Tehtäväluettelon kohteiden määräpäivien muutoksia, kuten kohteen määräpäivän muuttamista muotoon Ei määräpäivää.

 • Gmail-tilit määritetään nyt automaattisesti käyttämään IMAP-protokollaa.
  Tämä päivitys muuttaa Gmail-tilien oletusmäärityksiä Entouragessa niin, että ne käyttävät IMAP-protokollaa POP-protokollan sijaan.

 • Pakatut .zip-liitetiedostot, joiden nimessä on vinoviiva, lähetetään oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entouragea lähettämästä pakattuja .zip-tiedostoja liitetiedostoina, kun tiedostonimessä on vinoviiva (/).

 • Toistuvissa tapahtumissa näkyy oikea alkamispäivämäärä, kun ne avataan My Day -toiminnosta.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa toistuvan tapahtuman yksittäisen esiintymän alkamispäivänä näkyy virheellisesti perjantai 1.1.1904, kun kyseinen yksittäinen esiintymä avataan My Day -toiminnon avulla.

 • Kokouspyyntöjen vastausten viestiteksti ei enää sisällä kokouspyynnön tekstiä.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen sisällyttämään kokouspyynnön tekstin vastauksen viestitekstiin, vaikka osallistuja ei muokkaisi vastausta. Tämä ongelma estää sellaisia Outlook-käyttäjiä käyttämästä automaattisia sääntöjä, jotka eivät halua saada viestitekstiä sisältämättömiä vastauksia.

 • Vakaus on entistä parempi, kun monimutkaista HTML-koodia sisältävää sähköpostiviestiä vieritetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen lopettamaan vastaamisen, kun monimutkaista HTML-koodia sisältävän sähköpostiviestin sisältöä selataan vierittämällä hiiren kiekkopainikkeen ja kosketuslevyn vieritysliikkeen avulla.

 • Safarista tai muista sovelluksista kopioidut kuvat liitetään Entourage-sähköpostiviesteihin oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, jossa Safarista kopioidut kuvat liitetään Entourage-sähköpostiviesteihin WWW-osoitteina. Tämä päivitys myös korjaa ongelman, joka estää muista Macintosh-sovelluksista kopioitujen kuvien liittämisen Entourage-sähköpostiviesteihin.

 • Salattuja viestejä voidaan nyt lähettää yhteyshenkilöille, jotka eivät ole osoitekirjassa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entouragea hyväksymästä digitaalista S/MIME-varmennetta yhteyshenkilölle, joka ei ole osoitekirjassa ja jolle valitaan digitaalisen varmenteen lähettäminen. seuraavan sanoman näyttöön tulemisen jälkeen:
  Joidenkin vastaanottajien salausvarmenteet puuttuvat Entouragen osoitekirjasta. Haluatko etsiä niitä LDAP-palvelimelta?
  Sen jälkeen valitaan Kyllä, jotta käyttäjä voidaan valita Tarkista nimet -valintaikkunasta.

 • Verkon jaettujen tiedostoresurssien avoimia tiedostoja käsitellään oikein, kun avoin tiedosto yritetään lähettää liitteenä.
  Tämä korjaa Intel-pohjaisten Macintosh-tietokoneiden käyttäjien kohtaaman ongelman, joka saa Entouragen toimimaan hitaasti tai lopettamaan vastaamisen, kun toisessa tietokoneessa avoinna oleva tiedosto yritetään lähettää sähköpostin liitetiedostona. Nyt näyttöön tulee sanoma siitä, että tiedosto on avoinna toisessa tietokoneessa.

 • Julkisissa kansioissa ja jaetuissa kansioissa olevat yhteystiedot ja viestit eivät näy Tehtäväluettelossa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka antaa käyttäjien merkitä julkisissa kansioissa ja jaetuissa kansioissa olevat yhteystiedot ja viestit Tehtäväluettelon kohteiksi. Oletusarvon mukaan julkisissa kansioissa ja jaetuissa kansioissa olevien yhteystietojen ja viestien ei tule näkyä Tehtäväluettelossa.

 • HTML-allekirjoitukset näytetään oikein.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa jotkin HTML-allekirjoitukset näyttämään HTML-koodia sähköpostiviestin tekstissä.

 • Office-muistutuksia ei näytetä, kun toista sovellusta suoritetaan koko näytön tilassa.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Office-muistutukset näkymään, kun toista sovellusta (kuten PowerPoint-diaesitystä tai Microsoft Messengerin koko näytön videokeskustelua) suoritetaan koko näytön tilassa.

 • Toimialuenimeä ei enää tarvita kirjautumisessa UPN-todennusta käyttävään Exchange-tiliin.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen edellyttämään toimialuenimen kirjautumisessa Exchange Server -palvelimessa olevaan UPN-todennusta käyttävään tiliin.

 • PDF-liitteet säilytetään.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen muuntamaan PDF-liitteen ensimmäisen sivun PNG-kuvaksi, kun PDF-liite vedetään sähköpostiviestin tekstiin. PDF-liitteet lähetetään nyt kokonaisuudessaan, eikä liitteitä muunneta.

 • Tiedostot, joiden muoto on vCard (.vcf), iCalendar (.ics) ja sähköposti (.eml), avataan Entouragessa, kun Entourage on määritetty oletusarvon mukaiseksi sähköpostisovellukseksi.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka estää Entouragen rekisteröimisen oletusarvon mukaiseksi sovellukseksi vCard-, iCal- ja sähköpostitiedostoille. Jos Entourage on määritetty oletusarvon mukaiseksi sähköpostisovellukseksi, kyseiset tiedostot avataan nyt Entouragessa, kun niitä kaksoisosoitetaan.

 • IMAP-tilien lukemattomien sähköpostiviestien määrän käsittely on entistä parempi.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen näyttämään IMAP-palvelimen lukemattomien viestien määrän. Nyt Entourage laskee Entouragea suorittavassa tietokoneessa olevien lukemattomien viestien määrän.

 • Yhteyshenkilöiden nimet tulostetaan niille määritetyn luokan värisinä sen sijaan, että ne tulostettaisiin mustavalkoisina.
  Tämä päivitys korjaa ongelman, joka saa Entouragen tulostamaan yhteyshenkilöiden nimet aina mustavalkoisina sen sijaan, että käytettäisiin yhteyshenkilölle määritetyn luokan väriä.

Edellytykset

Ennen kuin asennat Office 2008 SP1 -päivityksen (12.0.1), varmista, että tietokoneen käyttöjärjestelmä on Mac OS X 10.4.9 (Tiger) tai jokin Mac OS X -käyttöjärjestelmän uudempi versio.Voit varmistaa, että tietokone täyttää tämän edellytyksen, valitsemalla Omenavalikosta vaihtoehdon Tietoja tästä Macista.

Päivityksen hankkiminen

Voit ladata seuraavan tiedoston Microsoft Download Centeristä:

Lataa Lataa Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0) -paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 13.5.2008

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Päivitetyt tiedostot

Täydellisen luettelon tämän päivityksen lisäämistä tai muuttamista tiedostoista saat kaksoisosoittamalla asentajaa ja valitsemalla sitten Tiedosto-valikosta Näytä tiedostot.


Huomautuksia

Office 2008 SP1 -päivitys (12.0.1) on saatavana myös Microsoft AutoUpdaten avulla. AutoUpdate on ohjelma, joka pitää Microsoft-ohjelmiston automaattisesti ajan tasalla.Voit käyttää AutoUpdate-ohjelmaa käynnistämällä jonkin Microsoft Office -ohjelman. Valitse Ohje-valikosta Tarkista päivitykset.Lisätietoja Office 2008 for Mac -resursseista on seuraavassa Microsoftin verkkosivustossa:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 952331 – Viimeisin tarkistus: 14.5.2009 – Versio: 1

Palaute