DNS-päivityksen asentamisen jälkeinen toiminta asiakastietokoneissa

Windows Vista Service Pack 1:n (SP1) tuki päättyy 12.7.2011. Jos haluat saada Windowsin suojauspäivityksiä edelleen, varmista, että käyttöjärjestelmä on Windows Vista Service Pack 2 (SP2). Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla: Joidenkin Windows-versioiden tuki päättyy.

JOHDANTO

Tässä Knowledge Base -artikkelissa on tietoja sellaisista DNS-nimen lyhentämistoimintojen käyttötilanteista, joihin tämä päivitys vaikuttaa. Windows-järjestelmänvalvojien ja tuen ammattilaisten kannattaa lukea tämä asiakirja. Sen tietojen avulla voidaan määrittää, ovatko tietojenkäsittely-ympäristöt haavoittuvaisia tämän päivityksen toiminnalle, ja varmistaa, että DNS-nimenselvitys onnistuu tämän päivityksen asentamisen jälkeen.

Enemmän tietoa

Määritelmät

TermiMääritelmä
Täydellinen toimialuenimi (FQDN)FQDN on tietyn Internetissä olevan tietokoneen tai isännän täydellinen toimialuenimi. Esimerkiksi host.contoso.com.
Domain Name System (DNS)DNS on Internet-standardi, joka kääntää isäntänimet IP-osoitteiksi.
Ensisijainen DNS-liite (PDS)PDS on toimialuenimi, joka näkyy täydellisessä isäntänimessä olevan isäntänimen oikealla puolella. Tietokoneet rekisteröivät isäntätietueet tälle DNS-vyöhykkeelle.
Erillinen nimitilaOletusarvoisesti tietokoneen FQDN:n ensisijainen DNS-liiteosa on sama kuin sen Active Directory -toimialueen nimi, jossa tietokonetili sijaitsee. Jos PDS on jokin muu, asiakkaan sanotaan olevan erillisessä nimitilassa. Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
Puuryhmän päätoimialue (FRD)FRD on Active Directory -puuryhmän ylätaso, "ylin" tai ensimmäinen toimialue. Active Directory -puun ensimmäinen toimialue. Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
Yksiotsikkoinen toimialueYksiotsikkoinen toimialue on DNS-toimialuenimi, joka koostuu yhdestä otsikosta, kuten "CONTOSO". Toisin kuin tyypilliset Active Directory -toimialuenimet, niitä ei voida rekisteröidä Internet-rekisteröijällä. Yksiotsikkoisen toimialueen nimitilan tukeminen edellyttää lisämäärityksiä. Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
http://support.microsoft.com/kb/300684 (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Yhteyskohtainen DNS-liiteYhteyskohtainen DNS-liite on DNS-liite, joka on määritetty tietokoneen yhdistävälle sovittimelle (kuten modeemille tai verkkosovittimelle). Yhteyskohtaisen DNS-liitteen määrittää yleensä DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelin, joka varaa IP-osoitteen kyseiselle sovittimelle. Sen voi määrittää myös manuaalisesti TCP/IP-lisäasetukset-valintaikkunassa. Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla: Tämän voi määrittää myös ryhmäkäytännöllä.
DNS-lyhentäminenDNS-lyhentäminen on prosessi, jolla DNS-asiakkaassa oleva selvitystoiminto selvittää isäntänimikyselyt liittämällä isäntänimeen jonkin nimen, kuten "corp.microsoft.com". Jos tämä kysely epäonnistuu, liitettyä nimeä lyhennetään yhden otsikon verran ja uusi kysely lähetetään liittämällä vain "microsoft.com".
LyhentämistasoLyhentämistaso voidaan määrittää vähimmäismääräksi otsikoita, jotka liitetään DNS-kyselyyn DNS-lyhentämisen aikana. Tämän päivityksen avulla järjestelmänvalvojat voivat hallita tätä arvoa. Organisaatioraja määrittää liitettävien otsikoiden vähimmäismäärän ja siten lyhentämistason. Jos esimerkiksi yrityksen "contoso" organisaatioraja on "contoso.co.us", lyhentämistaso on 3. Yleensä organisaatioraja on FRD.
Active Directory Active Directory -hakemistopalvelu tallentaa tietoja verkossa olevista objekteista ja tuo nämä tiedot käyttäjien ja verkonvalvojien käyttöön.

DNS-lyhentämisen tämänhetkinen yleiskuvaus

DNS-lyhentämisprosessin avulla Windows-tietokoneet, joille ei ole määritetty DNS-liitehakuluetteloita, selvittävät yksiotsikkoisten isäntänimien DNS-kyselyt. Selvitystoiminto lähettää DNS-kyselyn isäntänimestä, jonka selvittämistä on pyydetty, ja lyhentää sitten isäntänimen paikallisen tietokoneen ensisijaiseksi DNS-liitteeksi. Jos tämän kyselyn selvittäminen ei onnistu, sitä yritetään uudelleen toistuvasti poistamalla vasemmanpuoleisin osa jäljellä olevasta ensisijaisesta DNS-liitteen nimestä, kunnes kysely joko selvitetään tai kunnes selvitystoiminnon organisaatioraja saavutetaan. Lyhentäminen on Windowsin DNS-asiakkaan ominaisuus.

Tämä DNS-lyhentämistoiminta pakottaa organisaatiorajan toimialueen toisella tasolla. Esimerkiksi Active Directory -toimialueella, jonka FRD on "contoso.com", "contoso" on toisella tasolla oleva organisaatioraja.


Windows-asiakkaiden selvitystoiminto ei käytä lyhentämistä muiden kuin täydellisten DNS-nimien selvittämisessä, jos jompikumpi seuraavista toteutuu:
 • DNS-liitehakuluettelo on määritetty. Liitehakuluettelon voi määrittää manuaalisesti tai ryhmäkäytännöllä (laajenna Tietokoneasetukset, laajenna Hallintamallit, laajenna Verkko ja valitse sitten DNS-asiakas).
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  294785 Uudet DNS-ryhmäkäytännöt Windows Server 2003:ssa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen) (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Liitä ensisijaisen DNS-liitteen yläliitteet -valintaruutua ei ole valittu Internet-protokolla (TCP/IP) -komponentin TCP/IP-lisäasetukset-valintaikkunan DNS-välilehdessä.
Lisätietoja DNS-lyhentämisestä on seuraavalla Microsoft TechNetin WWW-sivulla:

DNS-lyhentämisen muutokset

Tämä DNS-asiakkaan päivitys sisältää "määritettävissä olevan lyhentämistason". Sen avulla voidaan hallita yksityiskohtaisesti otsikkoa, johon lyhentäminen päättyy. Ennen tämän päivityksen asentamista Windows-asiakkaat koodattiin kiinteästi käyttämään kaksiotsikkoista organisaatiorajaa. Lyhentämistason avulla järjestelmänvalvoja voi tehdä yksityiskohtaisia hallintatoimia ja määrittää Active Directory -toimialueen organisaatiorajan asiakkaille, jotka yrittävät selvittää toimialueella olevia resursseja.

Jos Active Directory -toimialueeseen liittyneen Windows-asiakkaan FRD:t ovat "contoso.com" ja "contoso.co.us", sen lyhentämistasot ovat 2 ja 3.

Lyhentämisen hallinta

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa
Oletusarvoisesti lyhentäminen otetaan käyttöön yksiotsikkoisille isäntänimille, kun liitehakuluetteloa ei ole määritetty. Lyhentämistä voidaan hallita tai se voidaan ottaa erikseen käyttöön tai poistaa käytöstä joko manuaalisesti rekisterimerkintää muuttamalla tai käyttämällä ryhmäkäytäntöä. Voit muuttaa tätä asetusta manuaalisesti muokkaamalla rekisteriä siten, että lisäät DWORD-arvon nimeltä UseDomainNameDevolution seuraavaan rekisterin aliavaimeen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Voit lisätä tämän rekisterimerkinnän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava aliavain rekisteristä ja napsauta sitä:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita DWORD-arvon nimeksi UseDomainNameDevolution ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella UseDomainNameDevolution-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Ota DNS-lyhentäminen käyttöön kirjoittamalla Arvon data -ruutuun 1 ja valitsemalla sitten OK.


  Huomautus Arvo 0 ilmaisee, että lyhentäminen on poistettu käytöstä.
 7. Sulje Rekisterieditori.
Kun muutat tätä asetusta ryhmäkäytännöllä, DWORD-arvo nimeltä UseDomainNameDevolution lisätään seuraavan rekisterin aliavaimeen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\
Voit paikantaa käytännön ryhmäkäytäntöeditorissa laajentamalla Tietokoneasetukset, laajentamalla Hallintamallit, laajentamalla Verkko, laajentamalla DNS-asiakas kaksoisnapsauttamalla sitten Ensisijaisen DNS-liitteen lyhentäminen -kohtaa.

Lyhentämistason määrittäminen

Lyhentämistasoksi määritetään vähintään arvo 2 organisaatiorajasta riippuen:
 • Arvoa 2 suurempi arvo, kuten arvo 3, varmistaa, että lyhentämisen aikana liitetään vähintään 3 ensisijaisen DNS-liitteen otsikkoa.
 • Arvo 2 varmistaa, että toiminta on sama kuin ennen päivityksen asentamista.
Jäljempänä esitetään taulukko, jossa esitetään lyhentämistoiminta erilaisilla rekisteriarvoyhdistelmillä.


Windows 2000:ssa lyhentämistason voi määrittää manuaalisesti vain lisäämällä DWORD-arvon nimeltä DomainNameDevolutionLevel seuraavaan rekisterin aliavaimeen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\
Windows XP-, Windows Server 2003-, Windows Vista- ja Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmissä lyhentämistaso voidaan määrittää manuaalisesti tekemällä muutoksia rekisteriin tai käyttämällä ryhmäkäytäntöä.
 • Voit muuttaa tätä asetusta manuaalisesti muokkaamalla rekisteriä siten, että lisäät DWORD-arvon nimeltä DomainNameDevolutionLevel seuraavaan rekisterin aliavaimeen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 • Voit muuttaa tätä asetusta ryhmäkäytännön avulla avaamalla "Ensisijaisen DNS-liitteen lyhentämistaso" -merkinnän seuraavassa sijainnissa:
  Tietokoneasetukset/Hallintamallit/Verkko/DNS-asiakas
  "Ensisijaisen DNS-liitteen lyhentämistaso" on uusi käytäntö, joka otetaan käyttöön tällä toiminnolla ja jolla määritetään toimialueelle, sivustolle, organisaatioyksikölle tai tietokoneelle sopiva lyhentämistaso. Käytäntö tallentaa tason DWORD-merkintään DomainNameDevolutionLevel, joka sijaitsee seuraavassa rekisterin aliavaimessa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\DNSClient\
 • Lyhentämisasetukset voidaan lähettää toimialueelle ryhmäkäytännön avulla. Lisätietoja ryhmäkäytännön muokkaamisesta ja käyttöönotosta on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
Lyhentämistason määrittämiseen liittyviä huomautuksia
 • Lyhentämistason on vastattava organisaatiorajaa seuraavista syistä:
  • Varmista, että lyhennetyt kyselyt pysyvät organisaation sisällä.
  • Varmista, että kaikki aiemmin lyhentämisen kautta käytettävissä olleet toimialueet ovat edelleen käytettävissä.
 • Lyhentämistasoarvo 2 tarkoittaa, että toiminta on sama kuin ennen päivityksen asentamista.
 • Asiakkaat, joita tämä ryhmäkäytäntöasetus koskee, on päivitettävä päivityksellä 957579, jotta ryhmäkäytäntöasetus tulee voimaan.
 • Lisätietoja komentosarjojen lähettämisestä ryhmäkäytännöllä on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
 • Lyhentämistason ryhmäkäytäntöä ei tueta Windows Server 2000:ssa eikä Windows NT 4:ssä. Toimialueiden järjestelmänvalvojat voivat määrittää avaimen manuaalisesti kirjoittamalla komentosarjoja, jotka suoritetaan toimialueeseen liittyneissä asiakkaissa.
 • Jos tietokoneeseen on määritetty paikallinen rekisterimerkintä ja ryhmäkäytäntö, ryhmäkäytäntö on voimassa.
 • Asennettava päivitys määrittää lyhentämistason automaattisesti. Tätä logiikkaa käsitellään tarkemmin seuraavassa osiossa.

Lyhentämistoiminta

Seuraavassa matriisissa on selitetty lyhentämistoiminta ja lyhentämistason valinta seuraavien rekisterimerkintöjen perusteella.

Lyhentämisen käyttöönotto (UseDomainNameDevolution)Lyhentämistaso (DomainNameDevolutionLevel)Toiminta
0 (Lyhentämistoiminto on poistettu käytöstä.)Mikä tahansa arvoLyhentäminen on poistettu käytöstä. Asiakas liittää vain ensisijaisen DNS-liitteen ja yhteyskohtaiset liitteet. Se ei lyhennä ensisijaista DNS-liitettä.
1 (Lyhentämistoiminto on otettu käyttöön.)1Lyhentämistä tasoon 1 ei tueta. Tämän vuoksi se poistetaan käytöstä.
1 (Lyhentämistoiminto on otettu käyttöön.)Arvot 2–50Lyhentäminen on otettu käyttöön, ja lyhentämistasoksi on määritetty arvo 2–50.
Avainta ei ole. (Oletusarvon mukaan lyhentämistoiminto on käytössä.)1Lyhentäminen on poistettu käytöstä.
Avainta ei ole. (Oletusarvon mukaan lyhentämistoiminto on käytössä.)Arvot 2–50Lyhentäminen on otettu käyttöön, ja lyhentämistasoksi on määritetty arvo 2–50.
Avainta ei ole. (Oletusarvon mukaan lyhentämistoiminto on käytössä.)Paikallista avainta ja ryhmäkäytäntöavainta ei ole olemassa. Lyhentämistasoksi on määritetty 2.

Lyhentämistasotoiminta eri ympäristöissä, joissa on päivitys tai joissa ei ole päivitystä

YmpäristötPäivitys asennettuLyhentämistasoMääritettävissä
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1 ja Windows Server 2008 Service Pack 1Ei2Ei
Windows Vista Service Pack 2 ja Windows Server 2008 SP2Ei2Kyllä
Windows NT 4, Windows 2000 Service Pack 4,Windows XP Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Vista Service Pack 2 ja Windows Server 2008 Service Pack 2KylläAutomaattinenKyllä
Windows 7EiAutomaattinenKyllä
Asennettava päivitys määrittää lyhentämistason automaattisesti. Tämän toiminnan logiikkaa käsitellään tarkemmin seuraavassa osiossa.

Lyhentämistason automaattinen määrittäminen

Jos edellä eriteltyjä lyhentämistason rekisterimerkintöjä ei ole, tietokone määrittää lyhentämistason automaattisesti seuraavaa prosessia käyttämällä:
 1. Ensiksi tietokone määrittää tietokoneen FRD:n paikallisesti. Tässä toimenpiteessä ei käytetä verkkokyselyjä.
 2. Jos FRD saadaan, se analysoidaan seuraavien ehtojen osalta:
  • Lyhentämistasoksi määritetään 2, jos puuryhmän päätoimialueen otsikoiden määrä on 1. Tämä on siis yksiotsikkoinen toimialue.
  • Lyhentämistasoksi määritetään puuryhmän päätoimialueen otsikoiden määrä, jos PDS on puuryhmän päätoimialueen perässä oleva alijoukko (eli päätoimialueeseen päättyvä).
   • Esimerkkejä perässä olevista DNS-liitteistä contoso.com- ja contoso.co.us-toimialueilla ovat corp.contoso.com ja corp.contoso.co.us.
   • Esimerkkejä muista kuin perässä olevista DNS-liitteistä contoso.com- ja contoso.co.us-toimialueilla ovat corp.contoso.net ja corp.contoso.co.au.
  • Lyhentämistä ei tehdä, jos ensisijainen DNS-liite ei ole FRD:n perässä oleva alijoukko tai erillinen nimiskenaario.

Oletustoiminta

Seuraavassa on kuvaus lyhentämisen oletustoiminnasta asiakastietokoneessa sen jälkeen, kun DNS-lyhentämispäivitys on asennettu tietokoneeseen:
 • Kun liitehakuluettelo on otettu käyttöön tietokoneessa
  DNS-lyhentäminen ei toimi (poistettu käytöstä), kun liitehakuluettelo on otettu käyttöön tietokoneessa. Toiminta ei muutu päivityksen asentamisen jälkeen.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  275553 Toimialueen liitehakuluettelon määrittäminen DNS (Domain Name System) -asiakkaissa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Kun sen toimialueen nimi, johon asiakas on liitetty, on yksiotsikkoinen
  • Lyhentämistasoksi määritetään 2, jos FRD on yksiotsikkoinen ja PDS on FRD:n perässä oleva alijoukko.
  • Lyhentämistaso poistetaan käytöstä, jos FRD on yksiotsikkoinen ja ensisijainen DNS-liite ei ole FRD:n perässä oleva alijoukko.
 • Kun tietokone on erillisessä nimitilassa
  Toimialueeseen liitetyissä tietokoneissa DNS-lyhentäminen määräytyy seuraavassa taulukossa kuvattujen FRD- ja PDS-yhdistelmien perusteella. Jos FRD on täysin erillinen PDS:stä, lyhentäminen poistetaan käytöstä.
Seuraavassa taulukossa on yhteenveto toiminnasta joissakin hypoteettisissa tilanteissa ennen tätä päivitystä ja sen jälkeen. Tässä taulukossa sarakeotsikko FRD vastaa puuryhmän päätoimialuetta ja sarakeotsikko PDS ensisijaista DNS-liitettä. Taulukon soluissa on lyhentämistaso ennen päivitystä / lyhentämistaso päivityksen jälkeen.

PDSFRDFRDFRDFRD
Contoso (yksiotsikkoinen)Contoso.comContoso.co.nzAsiapac.contoso.com
Contoso.com2/OFF2/22/OFF (erillinen)2/OFF (erillinen)
Contoso.co.nz2/OFF2/OFF (erillinen)2/32/OFF (erillinen)
America.Contoso.co.nz2/OFF2/OFF (erillinen)2/32/OFF (erillinen)
nz (yksiotsikkoinen)Ei lyhentämistä, koska PDS on yksiotsikkoinen. 2/OFF (contoso.com ei pääty merkkeihin nz)2/2 (contoso.com päättyy merkkeihin nz)2/OFF (asiapac.contoso.com ei pääty merkkeihin nz)
Mahdolliset aiempaan toimintaan tehdyistä muutoksista johtuvat ongelmat ja niiden ratkaisut on kuvattu seuraavassa osiossa.

Mahdollisten ongelmien ratkaisu

Tämä päivitys muuttaa DNS-lyhentämisen oletustoimintaa, kun lyhentäminen otetaan käyttöön tietokoneessa. Kun olet asentanut tämän päivityksen, lyhentämistaso lasketaan dynaamisesti. Tästä syystä voi ilmetä tilanteita, joissa nimien selvityksessä voi ilmetä virheitä aiemmin heti selvitettyjen nimien osalta.

Jos tämä vaikuttaa verkkoon, järjestelmänvalvoja voi ratkaista tämän ongelman kolmella tavalla:
 • Lyhentämistason rajoituksen voi määrittää manuaalisesti arvoon, joka soveltuu määritetylle toimialueen nimelle
  Tässä kokoonpanossa DNS lyhennetään järjestelmänvalvojan määrittämälle tasolle FRD:hen perustuvan tason sijaan.
  Esimerkki:
  • Jos tietokoneessa ei ole päivitystä, ja lyhentäminen on käytössä:
   Jos FRD on Contoso.corp.com ja PDS on America.Contoso.corp.com, epäonnistunut "wpad"-kysely johtaa lopulta kyselyyn wpad.corp.com, mikä saattaa olla kelvollinen annetussa organisaatiossa.
  • " Jos tietokoneeseen on tehty päivitys, wpad-kysely päättyy toimialueeseen wpad.contoso.corp.com. Tämä saattaa rikkoa nimenselvitykset, jotka luottavat toimialueeseen wpad.corp.com. Tämän ongelman voi kiertää siten, että järjestelmänvalvoja määrittää lyhentämistason tietokoneisiin asianmukaisella tavalla. Lisätietoja on osiossa Lyhentämistason määrittäminen.
 • DNS-liitehakuluettelon luominen
  Kun tässä kokoonpanossa määritetään DNS-liitehaku, DNS kokeilee luettelossa olevia liitteitä. Järjestelmänvalvojat voivat varmistaa, että kaikkien lyhentämisen kautta käytettävien palvelinten toimialue on liitehakuluettelossa.
  Saat lisätietoja napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  275553 Toimialueen liitehakuluettelon määrittäminen DNS (Domain Name System) -asiakkaissa (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Verkkoresurssin uudelleenmäärittäminen samaan FRD:hen, jossa sen käyttämistä yrittävä tietokone on

Usein kysytyt kysymykset

 1. Kenen tulee ottaa tämä päivitys käyttöön?

  Vastaus: Lisätietoja siitä, kenen tulee ottaa tämä päivitys käyttöön, on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla Microsoft Advisory -ohjeessa 971888:
 2. Miksi tämä ei ole tiedote?

  Vastaus: Lyhentäminen on oleellinen toimenpide asiakkaille, joilla on asiakasohjelmia alinimitilassa ja resursseja ylätason nimitilassa. Tämä päivitys muuttaa tätä toimintaa. Tämä päivitys saattaa aiheuttaa ongelman joidenkin yritysten tiettyjä resursseja käytettäessä. Verkonvalvojia kehotetaan perehtymään muutokseen huolellisesti ja ottamaan sitten päivitys käyttöön tavalla, joka varmistaa, että molemmat nimitilat ovat turvallisia ja käytettävissä.
 3. Mikä on päivityksen suositeltu asennustapa?

  Vastaus: Tämä riippuu yritysverkon kokoonpanosta. Jos organisaation kaikkia resursseja käytetään FRD:ssä, päivitys voidaan määrittää sellaisenaan kaikkiin tietokoneisiin. Seuraavassa on esimerkkejä:
  • FRD on contoso.co.us, ja myös organisaatioraja on contoso.co.us. Tässä skenaariossa päivityksen voi määrittää sellaisenaan.
  • FRD on ad.contoso.co.us, ja organisaatioraja on contoso.co.us. On siis olemassa joitakin resursseja, kuten mail.contoso.co.us, ja näitä resursseja käytetään lyhentämisen avulla. Tässä skenaariossa järjestelmänvalvoja voi asentaa päivityksen yhteen tietokoneeseen, määrittää ryhmäkäytäntöasetukseksi kaikille lyhentämistason 3 ja määrittää sitten päivityksen. Lisätietoja on osiossa "Mahdollisten ongelmien ratkaisu".
 4. Onko tähän liittyvää suojausneuvoa olemassa?

  Vastaus:Kyllä. Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla:
 5. Voiko lyhentämistason määrittää (pakottaa) tietokoneeseen FRD-nimestä ja ensisijaisesta toimialueliitteestä riippumatta?

  Vastaus: Lisätietoja on osiossa "Mahdollisten ongelmien ratkaisu".
 6. Onko minun päivitettävä DNS-palvelimet?

  Vastaus:Kyllä. Tämä vaikuttaa DNS-asiakaskomponenttiin, jota on käsiteltävä erillään muista DNS-palvelinongelmista, jos tietokone toimii myös DNS-palvelimena.
 7. Onko tietokone tai DNS-asiakaspalvelu käynnistettävä uudelleen aina, kun lyhentämistasoa muutetaan manuaalisesti rekisterissä tai kun se määritetään ryhmäkäytännön tai paikallisen käytännön kautta?

  Vastaus: Ei. Näille rekisterimuutoksille on kuuntelutoiminnot. DNS:lle ilmoitetaan, kun arvo muuttuu. Siksi järjestelmää tai palvelua ei tarvitse käynnistää uudelleen.
 8. Miten tämä toiminta muuttuu yksiotsikkoisten toimialueiden FRD-skenaarioissa?

  Vastaus: Jos FRD:n otsikoiden määrä on alle 2, lyhentämistasoksi määritetään tarkoituksellisesti 2. Tämä on sama kuin taso, jolla sitä käytettiin ennen päivityksen asentamista.
 9. Miten lyhentämistasojen ensisijaisuus ilmenee? Kun lyhentämistason määrittäviä rekisterisijainteja on kaksi, missä järjestyksessä seuraavat kaksi rekisterimerkintää ovat – riippuen siitä, onko asetus tehty paikallisesti tietokoneessa rekisteriä käyttämällä vai ryhmäkäytäntöä käyttäneen järjestelmänvalvojan toimesta?

  Rekisterimerkintä 1: Määritetään muokkaamalla rekisteriä manuaalisesti
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters\DomainNameDevolutionLevel

  Rekisterimerkintä 2: Määritetään käyttämällä ryhmäkäytäntöä
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient\DomainNameDevolutionLevel


  Vastaus: Rekisterimerkintä 2 on etusijalla ja ohittaa rekisterimerkinnän 1. Jos tietokoneeseen on määritetty paikallinen rekisterimerkintä ja ryhmäkäytäntö, ryhmäkäytäntö on voimassa.
 10. Toimiiko järjestelmänvalvojan määrittämä lyhentämistaso, joka on määritetty ryhmäkäytännön avulla tai rekisteriä manuaalisesti muokkaamalla, sekä liitetyissä että liittämättömissä tietokoneissa?

  Vastaus: Kyllä, asetukset toimivat myös muissa kuin toimialueeseen liitetyissä tietokoneissa.
 11. Luetaanko FRD-nimi päivityksen asennuksen jälkeen paikallisesta tietokoneesta vai odottaako toimialueen ohjauskonetta hakukysely?

  Vastaus: Tämä on paikallinen toimenpide.

LATAAMISTIEDOT

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Kaikki tuetut Windows Vistan 32-bittiset versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Vistan x64-versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n 32-bittiset versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n x64-versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n Itanium-versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows XP:n 32-bittiset versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows XP:n x64-versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n x64-versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n 32-bittiset versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n Itanium-versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Kaikki tuetut Windows 2000:n versiot

Lataa Lataa paketti nyt.

Julkaisupäivämäärä: 9.6.2009

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Sen selvittäminen, onko tietokoneen Windows-versio 32- vai 64-bittinen

Jos et ole varma siitä, onko käytössä Windowsin 32- vai 64-bittinen versio, avaa Järjestelmätiedot-työkalu (Msinfo32.exe) ja tarkastele Järjestelmän tyyppi -kohdassa olevaa arvoa. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 2. Kirjoita msinfo32.exe ja paina sitten ENTER-näppäintä.
 3. Tarkastele Järjestelmätiedot-valintaikkunan Järjestelmän tyyppi -tietoja.
  • Jos kyseessä on Windowsin 32-bittinen versio, Järjestelmän tyyppi -arvo on x86-based PC.
  • Jos kyseessä on Windowsin 64-bittinen versio, Järjestelmän tyyppi -arvo on x64-based PC.
Lisätietoja sen selvittämisestä, onko tietokoneen Windows-versio 32- vai 64-bittinen, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
827218 Tietoja sen selvittämisestä, onko tietokoneessa oleva Windows-käyttöjärjestelmä 32- vai 64-bittinen versio (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)

TIEDOSTOJEN TIEDOT

Tämän ohjelmistopäivityksen englanninkielinen (Yhdysvallat) versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.


Windows 2000:n tiedostojen tiedot

Kaikki tuetut Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys5.0.2195.7204119,15217-Oct-200810:38x86
Dnsapi.dll5.0.2195.7280139,02420-Apr-200920:30x86
Dnsrslvr.dll5.0.2195.728098,06420-Apr-200920:30x86
Msafd.dll5.0.2195.7158105,74420-Apr-200920:30x86
Tcpip.sys5.0.2195.7162320,52818-Jun-200822:35x86

Windows XP:n ja Windows Server 2003:n tiedostojen tiedot


 • Tiettyä välitavoitetta (RTM tai SPn) ja palveluhaaraa (QFE tai GDR) koskevat tiedostot on merkitty SP-vaatimuksen ja palveluhaaran sarakkeisiin.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. QFE-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Tämä ohjelmistopäivitys asentaa näissä taulukoissa lueteltujen tiedostojen lisäksi myös liittyvän suojausluettelotiedoston (KBnumero.cat), joka on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows XP:n x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200611:58x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:35x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.3557150,52820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56820-Apr-200917:41x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:38x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,750,61418-Apr-200905:07Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,32020-Jun-200810:45x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92021-Jun-200823:22x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.2975100,35216-Aug-200612:08x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.3463138,36816-Oct-200814:48x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.3557149,50420-Apr-200917:29x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.355745,56821-Apr-200918:29x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.1.2600.3394245,24820-Jun-200815:49x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.1.2600.3394360,96020-Jun-200810:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3394225,92020-Jun-200809:32x86SP2SP2QFE
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200814:43x86SP3SP3GDR
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:17x86SP3SP3GDR
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200816:02x86SP3SP3GDR
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3GDR
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:51x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:08x86SP3SP3GDR
Afd.sys5.1.2600.5695138,49616-Oct-200815:07x86SP3SP3QFE
Dnsapi.dll5.1.2600.5797149,50420-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Dnsrslvr.dll5.1.2600.579745,56820-Apr-200917:06x86SP3SP3QFE
Mswsock.dll5.1.2600.5625245,24820-Jun-200817:43x86SP3SP3QFE
System.admNot Applicable1,752,13218-Apr-200905:04Not ApplicableSP3SP3QFE
Tcpip.sys5.1.2600.5625361,60020-Jun-200811:59x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5625225,85620-Jun-200811:16x86SP3SP3QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n ja Windows XP Professional x64 Editionin x64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392291,84030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,22430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318492,54430-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:57Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318768,51230-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,68030-Apr-200920:57x64SP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:57x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392292,35230-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498308,73630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449879,36030-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318493,05630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318784,89630-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318375,80830-Apr-200920:50x64SP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200815:46x86SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:38x86SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318256,00020-Jun-200818:32x86SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.4318384,00020-Jun-200814:22x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,36820-Jun-200813:55Not ApplicableSP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4392150,52816-Oct-200816:03x86SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498161,79220-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56820-Apr-200918:30x86SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318257,02420-Jun-200819:01x86SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18418-Apr-200904:52Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.4318390,65620-Jun-200811:01x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318234,49620-Jun-200810:19Not ApplicableSP2SP2QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n IA-64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4392583,68030-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Mswsock.dll5.2.3790.4318785,40830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Tcpip.sys5.2.3790.43181,287,16830-Apr-200920:54IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4318763,77630-Apr-200920:54Not ApplicableSP2SP2GDR
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318233,47230-Apr-200920:54x86SP2SP2GDR\WOW
Afd.sys5.2.3790.4392584,19230-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsapi.dll5.2.3790.4498442,36830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Dnsrslvr.dll5.2.3790.4498129,02430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Mswsock.dll5.2.3790.4318789,50430-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
System.admNot Applicable1,772,18430-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Tcpip.sys5.2.3790.43181,310,20830-Apr-200920:50IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4318764,41630-Apr-200920:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Wdnsapi.dll5.2.3790.4498161,79230-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdnsrslvr.dll5.2.3790.449845,56830-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswsock.dll5.2.3790.4318234,49630-Apr-200920:50x86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vistan ja Windows Server 2008:n tiedostojen tiedot
 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa.

  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ja Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ja Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ja Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ja Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 on integroitu Windows Server 2008:n alkuperäiseen julkaisuversioon. Tämän vuoksi RTM-välitavoitetiedostot koskevat vain Windows Vistaa. RTM-välitavoitetiedostojen versionumero on 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. LDR-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Kutakin ympäristöä varten asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat olennaisia päivitetyn osan tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot (määritteitä ei ole lueteltu) on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:04Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:23Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:24Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:33Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:25Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:27Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200915:10Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200915:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200915:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200915:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:14Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:12Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:34Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:50Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.1685783,96804-May-200912:42x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsrslvr.dll6.0.6000.2105284,48004-May-200912:16x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.1825586,52804-May-200912:23x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsrslvr.dll6.0.6001.2242586,52804-May-200912:17x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.1803186,52804-May-200912:08x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86
Dnsrslvr.dll6.0.6002.2212886,52804-May-200912:18x86
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:55Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200918:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:36Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:41Not Applicable

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200916:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:11Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200916:43Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:08Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:06Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:07Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200916:01Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200916:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02905-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200913:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200913:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200917:18Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200917:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91205-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16805-May-200919:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:09Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69405-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43805-May-200919:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:22Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55405-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89205-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85805-May-200917:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74505-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:52Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15705-May-200917:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200913:05Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19105-May-200917:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200917:03Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200917:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200913:02Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200918:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:28Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200918:40Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200918:49Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200918:44Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200918:41Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:45Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable37,55404-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,02904-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,89204-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable51,85804-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:26Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,52704-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,74504-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:29Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable32,15704-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,67404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,42004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:51Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,19104-May-200919:35Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,91204-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable31,16804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,49004-May-200919:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,15404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable43,79704-May-200919:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable26,69404-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable27,43804-May-200919:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:48Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:48Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857219,13604-May-200912:50x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685727,64804-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.16857114,17604-May-200912:50x64
Dnsapi.dll6.0.6000.21052219,13604-May-200912:46x64
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105227,64804-May-200910:42x64
Dnsrslvr.dll6.0.6000.21052114,68804-May-200912:46x64
Dnsapi.dll6.0.6001.18255221,18404-May-200912:59x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825528,67204-May-200910:38x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255117,76004-May-200912:59x64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425221,69604-May-200912:36x64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242528,67204-May-200910:41x64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425117,76004-May-200912:36x64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031221,69604-May-200912:16x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803128,67204-May-200910:21x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031117,76004-May-200912:16x64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128221,69604-May-200912:15x64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212828,67204-May-200910:20x64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128117,76004-May-200912:15x64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29002-Apr-200919:25Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:56Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29024-Mar-200909:01Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6000.16857164,35204-May-200912:42x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.1685724,57604-May-200910:25x86
Dnsapi.dll6.0.6000.21052164,86404-May-200912:16x86
Dnscacheugc.exe6.0.6000.2105224,57604-May-200910:13x86
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n IA-64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:37Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:38Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:58Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:53Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:39Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:50Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:47Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:16Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:15Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:17Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:30Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable29,52404-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable25,57904-May-200912:19Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable30,33204-May-200912:20Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable33,02604-May-200912:36Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable28,28904-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,09604-May-200912:32Not Applicable
Dnsclient.admlNot Applicable23,26904-May-200912:32Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255430,08004-May-200912:26IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825560,41604-May-200910:29IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.18255223,23204-May-200912:26IA-64
Dnsapi.dll6.0.6001.22425430,08004-May-200912:25IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242560,41604-May-200910:36IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6001.22425223,23204-May-200912:25IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.18031430,08004-May-200912:03IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803160,41604-May-200910:14IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.18031223,23204-May-200912:03IA-64
Dnsapi.dll6.0.6002.22128430,08004-May-200912:08IA-64
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212860,41604-May-200910:15IA-64
Dnsrslvr.dll6.0.6002.22128223,23204-May-200912:08IA-64
Dnsclient.admxNot Applicable10,29027-Mar-200908:23Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29001-Apr-200915:54Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:39Not Applicable
Dnsclient.admxNot Applicable10,29003-Apr-200920:40Not Applicable
Dnsapi.dll6.0.6001.18255167,42404-May-200912:23x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.1825525,08804-May-200910:11x86
Dnsapi.dll6.0.6001.22425167,93604-May-200912:17x86
Dnscacheugc.exe6.0.6001.2242525,08804-May-200910:18x86
Dnsapi.dll6.0.6002.18031168,44804-May-200912:08x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.1803125,08804-May-200909:59x86
Dnsapi.dll6.0.6002.22128168,44804-May-200912:18x86
Dnscacheugc.exe6.0.6002.2212825,08804-May-200910:06x86

Windows Server 2008:n ja Windows Vistan tiedostojen lisätiedot

Jos haluat tarkastella näiden pakettien sisällä olevia muita tiedostoja, napsauta seuraavaa linkkiä:
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 957579 – Viimeisin tarkistus: 5.9.2012 – Versio: 1

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

Palaute