MS09-042: Telnetin heikkous saattaa sallia koodin etäsuorittamisen

ESITTELY

Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS09-042. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin WWW-sivustoissa:

Ohjeiden ja tuen saaminen tälle tietoturvapäivitykselle

Kotikäyttäjät saavat maksutonta tukea Yhdysvalloissa ja Kanadassa numerossa 1-866-PCSAFETY tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön. Lisätietoja yhteyden ottamisesta paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön tietoturvapäivitysten tukea varten on seuraavassa Microsoftin kansainvälisessä tukisivustossa: Pohjois-Amerikassa olevat asiakkaat voivat myös saada käyttöönsä heti rajoittamattoman maksuttoman sähköpostituen tai rajoittamattoman henkilökohtaisen keskustelutuen käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Yritysasiakkaat saavat tukea tietoturvapäivityksille tavallisten tukiyhteyshenkilöidensä kautta.

Enemmän tietoa

Lisätietoja tästä tietoturvapäivityksestä

 • Mitä tämä tietoturvatiedote käsittelee?
  Tämä tietoturvapäivitys korjaa Telnet-protokollan heijastussuojauksen. Lisätietoja heijastussuojauksesta on seuraavassa tietoturvatiedotteessa:
 • Mikä laajennettu suojaus on?
  Tämä tietoturvapäivitys sisältää kattavan suojauksen korjauksen, joka antaa Telnet-asiakkaan ja -palvelimen käyttää laajennettua suojausta. Tämä toiminto on poistettu käytöstä oletusarvon mukaan. Tarkastele huolellisesti tätä tietoturvapäivitystä ja seuraavaa Security Advisory -suojausneuvoa, joissa on kattavampi kuvaus laajennetusta suojauksesta, jotta tiedät, miten nämä muutokset vaikuttavat:
  973811 Microsoft Security Advisory -suojausneuvo: Laajennettu suojaus todennusta varten (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Miten voin ottaa laajennetun suojauksen käyttöön tietokoneessa?
  Varmista ennen laajennetun suojauksen ottamista käyttöön, että seuraava päivitys on asennettu sekä asiakas- että palvelintietokoneisiin:

  968389 Laajennettu suojaus todennusta varten
  Varmista, että Security Advisory -suojausneuvon 968389 ja tämän artikkelin päivitykset on asennettu sekä asiakas- että palvelintietokoneisiin, jotta pystyt ottamaan laajennetun suojauksen käyttöön Telnetille.


  Huomautus Laajennetun suojauksen käyttöön ottava asiakaspuolen asetus on järjestelmänlaajuinen asetus. Kun tämä asetus on käytössä, laajennettu suojaus on käytössä kaikille asiakastietokoneen osille.


  Palvelimessa laajennettu suojaus on otettava käyttöön kullekin osalle erikseen. Varmista, että kaikki tietyn palvelimen asiakastietokoneet on päivitetty laajennettua suojausta varten, ennen kuin otat laajennetun suojauksen käyttöön palvelimessa, tai muutoin saattaa ilmetä todennusvirheitä. Kun molemmat tietoturvapäivitykset on asennettu, sinun on otettava laajennettu suojaus käyttöön sekä asiakas- että palvelintietokoneille.


  Seuraavat muutokset vaaditaan, jotta laajennettu suojaus voidaan ottaa käyttöön tietokoneessa.


  Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  322756 Rekisterin varmuuskopioiminen, muokkaaminen ja palauttaminen Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa
  • Jos tietokone on Telnet-asiakas:
   1. Varmista, että rekisteriarvot SuppressExtendedProtection ja LmCompatibilityLevel sijaitsevat seuraavassa rekisterin aliavaimessa:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
   2. Jos rekisteriarvoja ei ole, käynnistä Rekisterieditori ja toimi sitten seuraavasti:
    1. Etsi seuraava avain rekisteristä ja napsauta sitä:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
    2. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
    3. Kirjoita SuppressExtendedProtection ja paina sitten ENTER-näppäintä.
    4. Valitse Muokkaa-valikosta Muokkaa.
    5. Kirjoita 0 ja valitse sitten OK.
    6. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
    7. Kirjoita LmCompatibilityLevel ja paina sitten ENTER-näppäintä.
    8. Valitse Muokkaa-valikosta Muokkaa.


     Huomautus Tämä vaihe muuttaa NTLM-todennusvaatimuksia. Lue seuraava Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeli ja varmista, että tämä toiminta on sinulle tuttua.
     239869 NTLM 2 -todennuksen ottaminen käyttöön (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
    9. Kirjoita 3 ja valitse sitten OK.
    10. Sulje Rekisterieditori.
  • Telnet-palvelimessa:
   Lue seuraava MSDN-artikkeli ennen tietoturvan vahvistamistilojen asettamista ja seuraavien muutosten tekemistä:
   1. Varmista, että rekisteriarvo ExtendedProtection sijaitsee seuraavassa rekisterin aliavaimessa:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
   2. Jos rekisteriarvoa ei ole, käynnistä Rekisterieditori ja toimi sitten seuraavasti:
    1. Etsi seuraava avain rekisteristä ja napsauta sitä:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
    3. Kirjoita ExtendedProtection ja paina sitten ENTER-näppäintä.
    4. Valitse Muokkaa-valikosta Muokkaa.
    5. Määritä rekisteriarvo käyttämällä jotakin seuraavista arvoista Telnet-vaatimustesi mukaan ja valitse sitten OK:
     • Vanhat tuotteet: Sallii kaikenlaisia asiakkaita. Määritä ExtendedProtection-arvoksi 0.
     • Osittainen: (Vanhat tuotteet ja laajennettu suojaus) Salli asiakkaat, jotka eivät lähetä palvelun päänimeä (SPN) tai jotka lähettävät oikean palvelun päänimen. Määritä ExtendedProtection-arvoksi 1.
     • Tietoturva täysin vahvistettu: (Vain laajennettu suojaus) Salli vain asiakkaat, jotka lähettävät oikean palvelun päänimen. Määritä ExtendedProtection-arvoksi 2.
    6. Sulje Rekisterieditori.
 • Kun asennat tämän paketin
  Seuraava rekisteriavain ja arvo luodaan vain Windows XP -tietokoneissa tai Windows Server 2003 -palvelimissa:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\ExtendedProtection
  ExtendedProtection-oletusarvo on 0. Windows Vistassa sinun on manuaalisesti luotava tämä avain ja annettava asianmukainen arvo valitun tietoturvan vahvistustilan mukaan. Jos haluat lisätä rekisteriarvon, tee edellä tässä artikkelissa olevan Miten voin ottaa laajennetun suojauksen käyttöön tietokoneessa? -kohdan toimet.
 • Telnet-palvelimen oletusarvon mukaan sallitut palvelun päänimet:
  • Oletusarvon mukaan Telnet-palvelin sallii seuraavan nimien ja IP-osoitteiden luettelon:
   • Englanninkielinen merkkijono localhost.
   • Kaikki oman palvelimen tai tietokoneen IP-osoitteiden (IPv4 ja IPv6) muunnokset.
   • 127.0.0.1 & ::1
   • Isäntänimi NetBIOS-muodossa.
   • Isäntänimi FQDN-muodossa.
  • Jos järjestelmänvalvoja päättää sallia muita palvelun päänimiä, hän voi lisätä nimiä seuraavasti. Nimeä ei muunneta NetBIOS-muodosta FQDN-muotoon tai FQDN-muodosta NetBIOS-muotoon:
   • Jos AllowedSPN-rekisteriarvoa ei ole, käynnistä Rekisterieditori ja toimi sitten seuraavasti:
    1. Etsi seuraava avain rekisteristä ja napsauta sitä:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetServer\1.0\
    2. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten Moniosainen arvo.
    3. Kirjoita AllowedSPN ja paina sitten ENTER-näppäintä.
    4. Valitse Muokkaa-valikosta Muokkaa.
    5. Lisää aliakset, jotka haluat sallia palvelun pääniminä. Seuraava merkintä on kelvollinen palvelun päänimi Telnetille:
     telnet/machineName
    6. Valitse OK ja sulje sitten Rekisterieditori.

Tunnettuja tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

 • Windows XP -tietokoneissa tai Windows Server 2003 -palvelimissa voi ilmetä seuraava localhost-virhe IPv6-osoitteille ja tietokonealiaksille:  Microsoft Telnet -asiakkaat eivät muodosta yhteyttä paikallisiin IPv6-osoitteisiin ja kaikkiin localhost-aliaksiin lukuun ottamatta kohteita localhost ja hostname.  Voit ratkaista ongelman tekemällä tilanteen mukaiset toimet:
  • Jos kyseessä on IPv6-osoitevirhe, tee seuraavan Knowledge Base -tietokannan artikkelin Tunnettuja tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia -osassa kuvatut toimet:
   960803 MS09-013: Windowsin HTTP-palveluiden heikkoudet saattavat sallia koodin etäsuorittamisen

  • Jos kyseessä on localhost-aliasvirhe, käytä seuraavan Knowledge Base -tietokannan artikkelin ongelman kiertotavan osan tapaa 1:
   896861 Virhe 401.1 ilmenee selattaessa integroitua todennusta käyttävää WWW-sivustoa, jota isännöi IIS 5.1 tai IIS 6 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Kun yrität luoda Telnet-istunnon mihin tahansa IP-osoitteeseen osoitealueella 127.*.*.*, Telnet-istunto epäonnistuu IP-osoitetta 127.0.0.1 lukuun ottamatta.  Tämä ongelma ilmenee Windows 2000:ssa, Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa.
 • Oletusarvon mukaan heijastussuojaus ei ole käytettävissä Windows 2000:ssa.
 • Laajennettu välityssuojaus on käytettävissä vain seuraavissa käyttöjärjestelmissä:
  • kaikki Windows Vistan versiot
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 QFE ja Windows Server 2003 Service Pack 2 GDR
  • Windows XP Service Pack 2 QFE, Windows XP Service Pack 2 GDR, Windows XP Service Pack 3 QFE ja Windows XP Service Pack 3 GDR.
 • Telnet-yhteyttä ei voi muodostaa klusterin nimen ja FQDN-nimen avulla. Sinun on lisättävä klusterin nimi ja FQDN-nimi AllowedSPN-rekisteriarvoon. Lisätietoja tämän tekemisestä on Kun asennat tämän paketin -osassa.
 • Telnet-yhteyttä ei voi muodostaa palvelimeen käyttäen aliasnimeä. Sinun on lisättävä aliasnimi AllowedSPN-rekisteriarvoon. Lisätietoja tämän tekemisestä on Kun asennat tämän paketin -osassa.
 • Tätä päivitystä ei tarjota Windows 2000 -asiakkaalle, jonka järjestelmässä on asennettuna Services for Unix.

TIEDOSTOJEN TIEDOT

Tämän ohjelmistopäivityksen englanninkielinen (Yhdysvallat) versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.


Windows 2000:n tiedostojen tiedot

Kaikki tuetut Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msv1_0.dll5.0.2195.6926125,20007-Apr-200523:21x86
Netlogon.dll5.0.2195.7011366,86407-Apr-200523:24x86
Sp3res.dll5.0.2195.71516,276,60829-Feb-200813:26x86
Telnet.exe5.0.33670.480,65608-Jan-200916:20x86

Windows XP:n ja Windows Server 2003:n tiedostojen tiedot

 • Tiettyä välitavoitetta (RTM tai SPn) ja palveluhaaraa (QFE tai GDR) koskevat tiedostot on merkitty SP-vaatimuksen ja palveluhaaran sarakkeisiin.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. QFE-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Tämä ohjelmistopäivitys asentaa näissä taulukoissa lueteltujen tiedostojen lisäksi myös liittyvän suojausluettelotiedoston (KBnumero.cat), joka on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows XP:n x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:50x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.1.2600.358776,28812-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.358780,89612-Jun-200911:49x86SP2SP2QFE
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:31x86SP3SP3GDR
Telnet.exe5.1.2600.582976,28812-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE
Tlntsess.exe5.1.2600.582980,89612-Jun-200912:03x86SP3SP3QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n ja Windows XP Professional x64 Editionin x64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:53x64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528104,44801-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528129,53601-Jul-200922:50x64SP2SP2QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200914:39x86SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.452876,28811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.452883,96811-Jun-200913:59x86SP2SP2QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n IA-64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:53IA-64SP2SP2GDR
Telnet.exe5.2.3790.4528194,56001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE
Tlntsess.exe5.2.3790.4528222,72001-Jul-200922:49IA-64SP2SP2QFE

Windows Vistan ja Windows Server 2008:n tiedostojen tiedot

 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa:
  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ja Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ja Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ja Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ja Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 on integroitu Windows Server 2008:n julkaisuversioon. Tämän vuoksi RTM-välitavoitetiedostot koskevat vain Windows Vistaa. RTM-välitavoitetiedostojen versionumero on 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. LDR-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Kutakin ympäristöä varten asennettavat MANIFEST (.manifest)- ja MUM (.mum) -tiedostot on lueteltu erikseen. MUM- ja MANIFEST-tiedostot sekä niihin liittyvät suojausluettelotiedostot (.cat) ovat olennaisia päivitetyn osan tilan ylläpitämisessä. Suojausluettelotiedostot (määritteitä ei ole lueteltu) on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x86-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:52Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868206,84810-Jun-200911:41x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065206,84810-Jun-200911:36x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:58Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270206,33610-Jun-200911:45x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200915:25Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447206,33610-Jun-200911:33x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:23Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804971,16810-Jun-200909:43x86
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:27Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215071,16810-Jun-200909:46x86
Tlntsess.exe6.0.6000.1686888,57610-Jun-200910:06x86
Tlntsess.exe6.0.6000.2106588,57610-Jun-200909:54x86
Tlntsess.exe6.0.6001.1827088,57610-Jun-200909:56x86
Tlntsess.exe6.0.6001.2244788,57610-Jun-200910:02x86
Tlntsess.exe6.0.6002.1804988,57610-Jun-200909:43x86
Tlntsess.exe6.0.6002.2215088,57610-Jun-200909:46x86

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:03Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.16868211,45610-Jun-200911:54x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,16810-Jun-200912:01Not Applicable
Telnet.exe6.0.6000.21065211,45610-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:12Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270211,96810-Jun-200912:01x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200912:02Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447211,96810-Jun-200911:53x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:39Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.1804978,84810-Jun-200910:10x64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:46Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.2215078,84810-Jun-200910:11x64
Tlntsess.exe6.0.6000.16868103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6000.21065103,42410-Jun-200910:25x64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270103,42410-Jun-200910:28x64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447103,42410-Jun-200910:31x64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049103,42410-Jun-200910:10x64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150103,42410-Jun-200910:11x64

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n IA-64-versiot

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:50Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.18270178,68810-Jun-200910:17IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:33Not Applicable
Telnet.exe6.0.6001.22447178,68810-Jun-200910:11IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:09Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.18049178,68810-Jun-200909:58IA-64
Telnet-client-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,19710-Jun-200911:16Not Applicable
Telnet.exe6.0.6002.22150178,68810-Jun-200910:01IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.18270208,89610-Jun-200910:17IA-64
Tlntsess.exe6.0.6001.22447208,89610-Jun-200910:11IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.18049208,89610-Jun-200909:58IA-64
Tlntsess.exe6.0.6002.22150208,89610-Jun-200910:01IA-64

Windows Server 2008:n ja Windows Vistan tiedostojen lisätiedot


Kaikkien tuettujen Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x86-versioiden muut tiedostot

Windows6.0-x86-FileManifest-table #2-->
TiedostonimiPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,212
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,932
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,736
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,444
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,745
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,462
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,892
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,603
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,901
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,621
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,734
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,441
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,743
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,460
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,734
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,443
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,369
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko3,093
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,902
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,627
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,211
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,931
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,744
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,465
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,859
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,894
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,777
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,812
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,939
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,978
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,961
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,004
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,393
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,412
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,673
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,700
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,679
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,710
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,855
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,892
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,939
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,978
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,691
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,722
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiUpdate-bf.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko3,308
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiX86_0692b945fd320aed15b1edf921aaec6a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_eb291da0d006ffc0.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko701
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_18872908ca1baf0791282f07bfa09ee0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_ea8b26b46c9a787e.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko701
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_280024dc6a6feae1dafa129fdfca0a11_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_af13247d0a792f85.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko710
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_6a724dfd2ff7289faf40aeab3ba50741_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_81c672c8f8020ad0.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko710
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_7d36bdc541ed767d96a3b0c23803cea8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_8ad0c91291ca82e2.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko701
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_89d1caf447370a024b3132525f7342cf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f6446a8a1a7480ee.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko701
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_a464920530db1d589ec6a6f0957b3e1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a1639f4ab75bc037.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko710
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_c3879de56a6cec830fbde4e3c7cc354b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_6f817f7d00e00e55.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko710
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_d77b36a32e033e736d098f29ace65daa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_e0b225df80680b34.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko710
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_d981385b372396f18827890b08104cd9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_07f301771f5f1a47.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko701
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_f0765db7e5e83328b75ae002310c364c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_27597141aef09e3a.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko710
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_f473da7d7bcb87585efbefe2495a3de1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_2affef2a83028d24.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko701
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_b6127953280d4641.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,311
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:59
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_b698ed62412dcd48.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,311
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:47
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e5e5bd2543286b.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,330
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:09
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b896f6383e4222ea.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,330
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)15:44
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f5cbe922490af2.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,311
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:32
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6b962e3b76e29e.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,311
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:28
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_a7d7e7e38b82194a.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,854
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:05
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_a85e5bf2a4a2a051.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,854
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:52
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9ab544d88b7fb74.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,854
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:13
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5c64c8a1b6f5f3.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,854
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)15:48
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbb3a7985bdddfb.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,854
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:37
Ympäristö-
TiedostonimiX86_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac3104be9eebb5a7.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,854
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:34
Ympäristö-

Kaikkien tuettujen Windows Server 2008:n ja Windows Vistan x64-versioiden muut tiedostot

Windows6.0-x64-FileManifest-table #2-->
TiedostonimiAmd64_1c04a05feffffcc28023b62d40903b45_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_ff2b4b505038a39d.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko705
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_322e0c8179e944ef9df79174ba9cfa09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_9b351f396ee071f2.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko705
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_349336b4f1cab8d5df00c8cbd4adfded_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_7976e0941daddcba.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko714
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_4156244f23ab3ad31ab04b89c8ce7d2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_d473a5810ce12973.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko714
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_74501dd1c7a506e8a99525fe321538bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_8e18c8ad1a06fdc6.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko705
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_7af3e16d768dc95baa5abb2e05b4e620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_46c067f9d685c323.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko714
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_828a349db4fac6812433bbc06c51bc15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_38ebb2651a73ff0c.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko714
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_865c07a609b6264640118cface8ea5dd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b6ea9da2c2a66935.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko705
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_a763b6cfcb73293993719d1ffe8f640a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0798174a9aeabdf8.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko705
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_b70b944d8fd07f8569643ad7c17274c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_693b91a89b60ccd0.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko714
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_be871ec12298ac24fa43581205eb5ec2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1a8da268e1ece301.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko705
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_fd6877188c47977aaffd5a83096e0bf7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cef06ba5d789baed.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko714
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_123114d6e06ab777.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,345
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:01
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_12b788e5f98b3e7e.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,345
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:02
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_14048140dda099a1.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,364
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:11
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_14b591bbf69f9420.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,364
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:07
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_1614676cdaa67c28.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,345
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:58
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_168a31b1f3d453d4.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko9,345
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)13:57
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_03f6836743df8a80.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,890
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:08
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_047cf7765d001187.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,890
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:09
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_05c9efd141156caa.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,890
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:16
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_067b004c5a146729.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,890
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:12
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_07d9d5fd3e1b4f31.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,890
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:03
Ympäristö-
TiedostonimiAmd64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_084fa042574926dd.manifest
Tiedoston versio-
Tiedoston koko6,890
Päiväys (UTC)10.6.2009
Aika (UTC)14:02
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_10_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,228
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_10_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,952
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_11_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,746
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_11_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,458
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_12_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,755
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_12_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,476
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,904
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,619
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,913
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,637
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,744
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,455
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,753
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,474
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_5_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,744
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_5_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,457
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_6_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,387
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_6_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko3,115
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_7_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,914
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_7_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,643
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_8_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,227
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_8_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,951
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_9_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,754
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_9_for_kb960859~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,479
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,871
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,906
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,789
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,824
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,953
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,992
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,973
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko2,016
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,401
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,420
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,685
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,712
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,689
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,720
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,867
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,904
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,953
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,992
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,701
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-
TiedostonimiPackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko1,732
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:25
Ympäristö-
TiedostonimiUpdate-bf.mum
Tiedoston versio-
Tiedoston koko3,336
Päiväys (UTC)11.6.2009
Aika (UTC)12:26
Ympäristö-

Kaikkien tuettujen Windows Server 2008:n IA-64-versioiden muut tiedostot

Windows6.0-IA64-FileManifest-table #2-->


File nameIa64_07c934a87bfdfa676f50e58436174d70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_21599a84c54a0126.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_10de77af4e4ca43eb78d92091463d2f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_3a5fd8c4bf927e9a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_29517820bfb68a1b5da92b48ca1f6c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_aeeb2a99b55907db.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3335c10183b99d32aa34e29a7f96adf8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2f7b8e4fceceac95.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_65fc7d3039556964c8a91dc69135c41c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_d187593929c1981e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9a028255a8e514f1ea09a220b79303b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_d9ad236f3403d8c3.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c4c787814362b3f2c096e2e725c4d785_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_dbded1deff63ee39.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e1dbfbab7066140287e6f87fff526b4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_28a16e0b72c5b1f2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_b7e789b325413167.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_b8989a2e3e402be6.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_b9f76fdf224713ee.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-client_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ba6d3a243b74eb9a.manifest
File versionNot Applicable
File size9,328
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a9acf84388b60470.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_aa5e08bea1b4feef.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_abbcde6f85bbe6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-telnet-server-tlntsess_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ac32a8b49ee9bea3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,871
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,739
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb960859~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,471
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,861
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,896
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,624
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb960859_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)12:26
PlatformNot Applicable
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 960859 – Viimeisin tarkistus: 14.8.2009 – Versio: 1

Palaute