Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleiden 960082 ja 960083 tietoturvapäivitykset saattavat vaikuttaa ISA Server 2004:ään ja ISA Server 2006:een

Oire

Yrität asentaa Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004- tai ISA Server 2006 -ympäristössä jonkin Microsoft SQL Server 2000:n ja SQL Server 2000 Desktop Enginen (MSDE 2000) seuraavissa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkeleissa kuvatuista tietoturvapäivityksistä:
960082 MS09-004: 10.2.2009 julkaistun SQL Server 2000 GDR:n ja MSDE 2000:n tietoturvapäivityksen kuvaus
960083 MS09-004: 10.2.2009 julkaistun SQL Server 2000 QFE:n ja MSDE 2000:n tietoturvapäivityksen kuvaus

Tätä päivitystä suositellaan oletusarvon mukaan. Tämä päivitys saattaa kuitenkin vaikuttaa ISA Server 2004:ään ja ISA Server 2006:een seuraavilla tavoilla.

Ongelma 1

MSSQL$MSFW-palvelu pysäytetään ja käynnistetään sitten uudelleen, kun liittyvät tietokantaesiintymät päivitetään. Tämä tehdään, jos SQL Server 2000 tai MSDE 2000 on asennettuna ISA Serveriä suorittavaan tietokoneeseen. Tämä toiminto myös pysäyttää Microsoftin palomuuripalvelun. Tämän vuoksi SQL Server -asennusohjelma yrittää palauttaa Microsoftin palomuuripalvelun samaan tilaan, jossa se oli ennen päivityksen aloittamista. Koska päivityksen asennusohjelma ei pysty hallitsemaan etäpalvelimen palveluita, sinun on tarkkailtava Microsoftin palomuuripalvelua sekä riippuvaisia palveluita ja käynnistettävä ne mahdollisesti uudelleen, jos ISA Server on määritetty SQL Server -etäkirjausta varten.

Tärkeää SQL Server 2000 SP4:n asennusohjelma myös pysäyttää Microsoftin palomuuripalvelun ja yrittää sitten käynnistää sen uudelleen. Palvelua ei kuitenkaan välttämättä käynnistetä uudelleen oikein sen jälkeen, kun tietoturvapäivitys on asennettu. Tässä tapauksessa palvelu on ehkä käynnistettävä uudelleen manuaalisesti.

Ongelma 2

ISA Server 2006 asentaa MSDE 2000:n yhdessä SQL Server 2000 SP4:n kanssa.

Syy

Ongelma 1

Tämä ongelma ilmenee, koska ISA Server poistaa ISA Server MSDE -esiintymän (MSSQL$MSFW) etäverkkoyhteyden käytöstä estääkseen haavoittuvuuden verkkopohjaisille SQL-hyökkäyksille. Lisäksi ISA Server 2004:n asennusohjelma saentaa MSDE:n SQL Server 2000 Service Pack 4:ää (SP4) aiemman version.

Ongelma 2

Tämä ongelma ilmenee, koska SQL Serverin tietoturvapäivitys ei vaikuta ISA Server 2000:een. ISA Server 2000 voidaan määrittää käyttämään SQL Serverin etäesiintymää kirjaamista varten. Jos kyseinen SQL Server -esiintymä päivitetään, päivitys saattaa vaikuttaa ISA Server 2000:een samalla tavalla kuin ISA Server 2004:ään ja ISA Server 2006:een. Koska päivityksen asennusohjelma ei pysty hallitsemaan etäpalvelimen palveluita, sinun on tarkkailtava ISA Server -palveluita ja käynnistettävä ne mahdollisesti uudelleen.

Ratkaisu

Voit ratkaista ongelman 1 seuraavasti:

  1. Lataa ja asenna SQL Server 2000 SP4. Voit hankkia ja asentaa SQL Server 2000 SP4:n seuraavasta Microsoftin verkkosivustosta:
  2. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento, jotta MSDE 2000:n ISA Server 2004 -versio päivitetään SQL Server 2000 SP4:ään sisältyväksi MSDE:n versioksi:
    setup /upgradesp sqlrun instancename=MSFW /l*v c:\msde2Ksp4.log

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 967094 – Viimeisin tarkistus: 14.5.2009 – Versio: 1

Palaute