Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 ja BITS 4.0)

Windows Vista Service Pack 1:n (SP1) tuki päättyy 12.7.2011. Jos haluat saada Windowsin suojauspäivityksiä edelleen, varmista, että käyttöjärjestelmä on Windows Vista Service Pack 2 (SP2). Lisätietoja on seuraavalla Microsoftin WWW-sivulla: Joidenkin Windows-versioiden tuki päättyy.

JOHDANTO

Tässä artikkelissa on Windows XP-, Windows Server 2003-, Windows Vista- ja Windows Server 2008 -käyttöjärjestelmän Windows Management Frameworkin kuvaus. Windows Management Framework sisältää seuraavaa:
 • Windowsin etähallinta (WinRM) 2.0
 • Windows PowerShell 2.0
 • Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0

Enemmän tietoa

Windows Management Framework lisää joitakin Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n päivitettyjä hallintatoimintoja asennettavaksi Windows XP:hen, Windows Server 2003:een, Windows Vistaan ja Windows Server 2008:aan. Windows Management Framework sisältää Windowsin etähallinta (WinRM) 2.0:n, Windows PowerShell 2.0:n ja Background Intelligent Transfer Service (BITS) 4.0:n.

WinRM 2.0

WinRM on WS-hallintaprotokollan Microsoft-toteutus. Kyseessä on SOAP (Simple Object Access Protocol) -standardiin perustuva, palomuurien kanssa yhteensopiva protokolla, jolla eri valmistajien laitteet ja käyttöjärjestelmät voivat toimia keskenään. WS-hallintaprotokollan määritysten avulla järjestelmät voivat käyttää ja vaihtaa hallintatietoja yhteisellä tavalla IT-infrastruktuurissa.

WinRM 2.0 sisältää seuraavat uudet ominaisuudet:
 • WinRM-asiakkaan komentoliittymän ohjelmointirajapinta sisältää toiminnot, joilla voidaan luoda ja hallita komentoliittymiä ja komentoliittymätoimintoja, -komentoja ja -tietovirtoja etätietokoneilla.
 • WinRM-laajennuksen ohjelmointirajapinta sisältää toiminnot, joilla käyttäjä voi kirjoittaa laajennuksia toteuttamalla tietyt ohjelmointirajapinnat tuetuille resursseille ja toiminnoille.
 • WinRM 2.0:ssa on uusi isännöintisovelluskehys. Kahta isännöintimallia tuetaan. Toinen on IIS (Internet Information Services) -pohjainen ja toinen WinRM-palvelupohjainen.
 • Liitännän ohituksen avulla käyttäjä voi noutaa liitäntäluokkien esiintymiä vakiomuotoisella suodatusmekanismilla.
 • WinRM 2.0 tukee käyttöoikeustietojen delegointia useissa etätietokoneissa.
 • WinRM 2.0 -käyttäjät voivat käyttää Windows PowerShell -cmdlet-komentoja järjestelmänhallintaan.
 • WinRM on lisännyt tietyn kiintiöjoukon, joka parantaa palvelulaatua ja varaa palvelinresursseja samanaikaisille käyttäjille. WinRM-kiintiöjoukko perustuu kiintiöinfrastruktuuriin, joka toteutetaan IIS-palvelulle.
Saat lisätietoja WinRM 2.0:sta seuraavista Microsoftin verkkosivustoista:

Tietoja Windowsin etähallinnastaWinRM 2.0:n uudet ominaisuudetWindows Management Infrastructure -blogi

Windows PowerShell 2.0

Windows PowerShell on komentoriviliittymä ja komentosarjakieli, joka on suunniteltu järjestelmänhallintaan ja automatisointiin. Microsoft .NET Frameworkiin pohjautuvan Windows PowerShellin avulla IT-asiantuntijat ja sovelluskehittäjät voivat ohjata ja automatisoida Windowsin ja sovellusten hallintaa.

Windows PowerShell 2.0:n uusia ominaisuuksia ovat muun muassa seuraavat:
 • Etäkäyttö

  Windows PowerShell 2.0:n avulla voit suorittaa komentoja vähintään yhdessä etätietokoneessa yksittäisestä tietokoneesta, jossa on käynnissä Windows PowerShell. PowerShell-etäkäytön avulla voi muodostaa yhteyksiä usealla eri tavalla. Näitä tapoja ovat muun muassa vuorovaikutteinen (1:1), laajentava (1:usea) ja supistava (usea:1, IIS-isännöintimallilla).
 • Integroitu komentosarjaympäristö

  Integroidun PowerShell-komentosarjaympäristön (ISE) avulla voit suorittaa vuorovaikutteisia komentoja ja muokata komentosarjoja ja tehdä niiden vianmäärityksen graafisessa ympäristössä. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat värikoodattu syntaksi, valikoiva suoritus, graafinen vianmääritys, Unicode-tuki ja kontekstikohtainen ohje.
 • Moduulit

  Moduulien avulla komentosarjojen kehittäjät ja järjestelmänvalvojat voivat osioida ja järjestää Windows PowerShell -koodia erillisiin, uudelleenkäytettävissä yksiköihin. Moduulin koodi suorittaa oman erillisen kontekstinsa eikä vaikuta moduulin ulkopuoliseen tilaan.
 • Lisätoiminnot

  Lisätoiminnot ovat toimintoja, joilla on samat ominaisuudet ja toiminta kuin cmdlet-komennoilla. Ne kirjoitetaan kuitenkin kokonaan Windows PowerShell -kielellä kootun C#-kielen sijaan.
 • Taustatyöt

  Windows PowerShell 2.0:n avulla komento tai lauseke voidaan suorittaa asynkronisesti ja "taustalla" ilman vuorovaikutusta konsolin kanssa.
 • Tapahtumapalvelu

  Tämä ominaisuus lisää Windows PowerShell -ohjelmainfrastruktuurin tuen hallinta- ja järjestelmätapahtumien kuuntelua, välittämistä ja käsittelyä varten.
 • Komentosarjojen kansainvälistäminen

  Tämän uuden ominaisuuden avulla Windows PowerShell -komentosarjat voivat näyttää viestit puhutulla kielellä, joka on määritetty käyttöliittymän kulttuuriasetuksessa käyttäjän tietokoneessa.
 • Komentosarjojen virheenkorjaus

  Windows PowerShellin on lisätty uusia virheenkorjaustoimintoja, joilla voi määrittää keskeytyskohtia riveille, sarakkeisiin, muuttujiin ja komentoihin ja määrittää keskeytyskohdan kohdalla tehtävän toimenpiteen.
 • Uudet cmdlet-komennot

  Windows PowerShell 2.0:ssa on yli 100 uutta sisäänrakennettua cmdlet-komentoa. Näiden cmdlet-komentojen, muut tehtävät pois lukien, avulla voi tehdä tietokoneeseen liittyviä, tapahtumalokien ja suorituskykylaskurin hallintatehtäviä.
Lisätietoja Windows PowerShell 2.0:sta on seuraavissa Microsoftin verkkosivustoissa:

Windows PowerShell -verkkosivustoWindows PowerShell -online-ohjeWindows PowerShell -blogiWindows PowerShell -uutisryhmäWindows PowerShell Software Development Kit (SDK)

BITS 4.0

BITS on palvelu, joka siirtää tiedostoja asiakkaan ja palvelimen välillä. BITS on kätevä tapa siirtää tiedostoja luotettavasti ja huomaamattomasti HTTP- tai HTTPS-yhteyden välityksellä. Ominaisuus tukee tiedostojen lataamista ja niiden lataamista palvelimeen. Oletusarvoisesti BITS siirtää tiedostoja taustalla, toisin kuin muut protokollat, jotka siirtävät tiedostoja edustalla. Taustasiirroissa käytetään vain vapaata kaistanleveyttä, jotta käyttäjän vuorovaikutteinen käyttökokemus muiden verkkosovellusten, kuten Internet Explorerin, kanssa pysyy ehyenä. Myös edustasiirtoja tai tyypillisiä siirtoja tuetaan.

BITS 4.0 sisältää seuraavat uudet ominaisuudet:
 • Vertaiskoneiden välimuistitoiminnoissa käytetään nyt Windows BranchCache -ominaisuutta. Tämä uusi vertaiskoneiden välimuistimalli korvaa BITS 3.0 -mallin.
 • Entistä joustavampi resurssikäyttömalli mahdollistaa sen, että sovellukset voivat liittää suojaustunnusparin BITS-siirtotyöhön.
 • BITS Compact Server on erillinen HTTP/HTTPS-tiedostopalvelin, jonka avulla voi siirtää rajoitetun määrän suuria tiedostoja asynkronisesti tietokoneiden välillä.
 • Entistä tarkempi kaistanleveyden rajoittaminen.
Saat lisätietoja BITS 4.0:sta seuraavista Microsoftin verkkosivustoista:

Tietoja BITS-palvelustaUudet BITS-ominaisuudetWindows Management Infrastructure -blogi

Järjestelmävaatimukset

WinRM 2.0 ja PowerShell 2.0

WinRM 2.0 ja PowerShell 2.0 voidaan asentaa seuraaviin tuettuihin käyttöjärjestelmiin:
 • Windows Server 2008 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Embedded POSReady 2009
 • Windows Embedded for Point of Service 1.1
Windows PowerShell 2.0 edellyttää CLR (Common Language Runtime) -versiota 2.0. Windows PowerShell 2.0:lle muodostetut cmdlet-komennot on koottava CLR 2.0:lle. CLR 2.0 sisältyy Microsoft .NET Framework -versioihin 2.0, 3.0 ja 3.5, joissa on Service Pack 1.

BITS 4.0

BITS 4.0:n voi asentaa seuraaviin tuettuihin käyttöjärjestelmiin:
 • Windows Server 2008 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 1

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinua edellytetään käynnistämään tietokone uudelleen Windows Management Frameworkin asentamisen jälkeen.

Kielet

WinRM 2.0, Windows PowerShell 2.0 ja BITS 4.0 on lokalisoitu täysin seuraaville kielille:
 • kiina (yksinkertaistettu)
 • kiina (perinteinen)
 • englanti
 • ranska
 • saksa
 • italia
 • japani
 • korea
 • portugali (Brasilia)
 • venäjä
 • espanja
WinRM 2.0 ja BITS 4.0 on lokalisoitu täysin seuraaville kielille edellä mainittujen kielten lisäksi:
 • kiina (perinteinen, Hongkong)
 • tšekki
 • tanska
 • hollanti
 • suomi
 • kreikka
 • unkari
 • norja
 • puola
 • portugali
 • ruotsi
 • turkki

Poistamistiedot

Windows Management Framework Core

 • Napsauta Windows Vistassa ja Windows Server 2008:ssa Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Ohjelmat ja toiminnot ja sitten Näytä asennetut päivitykset. Valitse päivitys, jonka otsikossa lukee KB968930 ja valitse sitten Poista asennus.
 • Napsauta Windows XP:ssä ja Windows Server 2003:ssa Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Lisää tai poista sovellus valitse sitten Näytä päivitykset -valintaruutu. Valitse päivitys nimeltä Windows Management Framework Core ja valitse sitten Poista asennus.

Windows Management Framework BITS

 • Napsauta Windows Vistassa ja Windows Server 2008:ssa Käynnistä-painiketta, valitse Ohjauspaneeli, valitse Ohjelmat ja toiminnot ja sitten Näytä asennetut päivitykset. Valitse päivitys, jonka otsikossa lukee KB960568 ja valitse sitten Poista asennus.

Lataustiedot

Lataa Windows Management Framework valitsemalla ladattavien komponenttien asennuspaketti.

Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 ja Windows PowerShell 2.0)Lataa Lataa Windows Management Framework Core for Windows Server 2008 -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework Core for Windows Server 2008 x64 Edition -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework Core for Windows Server 2003 -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework Core for Windows Server 2003 x64 Edition -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework Core for Windows Vista -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework Core for Windows Vista x64-based systems -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework Core for Windows XP and Windows Embedded -paketti nyt.

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0)

Lataa Lataa Windows Management Framework BITS for Windows Server 2008 -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework BITS for Windows Server 2008 x64 Edition -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework BITS for Windows Vista -paketti nyt.

Lataa Lataa Windows Management Framework BITS for Windows Vista x64-based systems -paketti nyt.

Windows Management Framework -julkaisutiedot

Lataa Lataa Windows Management Framework -julkaisutietopaketti nyt.

Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Asennetut tiedostot

Windows Management Framework Core

Windows Management Framework Core (WinRM 2.0 ja Windows PowerShell 2.0) -paketti asentaa seuraavat tiedostot:
Assembly\System.Management.Automation
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost
Assembly\Microsoft.powershell.Security
Assembly\Microsoft.wsman.Runtime
Assembly\Microsoft.wsman.Management
Assembly\Microsoft.powershell.Editor
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management
Assembly\System.Management.Automation.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Utility.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.consolehost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Security.Resources
Assembly\Microsoft.wsman.Management.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Editor.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.gpowershell.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.graphicalhost.Resources
Assembly\Microsoft.powershell.Commands.Diagnostics.Resources
Assembly\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Resources
System32\Pwrshplugin.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Certificate.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\compiledcomposition.Microsoft.powershell.gpowershell.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Diagnostics.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\dotnettypes.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\filesystem.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\getevent.types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\Help.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\powershellcore.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershelltrace.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\powershell_ise.exe
System32\Windowspowershell\v1.0\psevents.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pspluginwkr.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshmsg.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\pwrshsip.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\Registry.format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\types.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\wsman.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\kielikoodi\importallmodules.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\kielikoodi\powershell.exe.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\kielikoodi\powershell_ise.resources.dll
System32\Windowspowershell\v1.0\kielikoodi\psevents.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\kielikoodi\pspluginwkr.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\kielikoodi\pwrshmsg.dll.mui
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\psdiagnostics\psdiagnostics.psm1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.Format.ps1xml
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\bitstransfer.psd1
System32\Windowspowershell\v1.0\modules\bitstransfer\Microsoft.backgroundintelligenttransfer.Management.Interop.dll
System32\Wsmpty.xsl
System32\Wsmtxt.xsl
System32\Wwsmpty.xsl
System32\Wwsmtxt.xsl
System32\Wevtfwd.dll
System32\Winrm.cmd
System32\Winrm.vbs
System32\Winrmprov.dll
System32\Winrmprov.mof
System32\Winrs.exe
System32\Winrscmd.dll
System32\Winrshost.exe
System32\Winrsmgr.dll
System32\Winrssrv.dll
System32\Wsmanconfig_schema.xml
System32\Wsmanhttpconfig.exe
System32\Wsmanmigrationplugin.dll
System32\Wsmauto.dll
System32\Wsmplpxy.dll
System32\Wsmprovhost.exe
System32\Wsmres.dll
System32\Wsmselpl.dll
System32\Wsmsvc.dll
System32\Wsmwmipl.dll
System32\Wecapi.dll
System32\Wecsvc.dll
System32\Wecutil.exe

Windows Management Framework BITS

Windows Management Framework BITS (BITS 4.0) -paketti asentaa seuraavat tiedostot:
System32\Qmgr.dll
System32\Qmgrprxy.dll
System32\Bitsigd.dll
System32\Bitsprx2.dll
System32\Bitsprx3.dll
System32\Bitsprx4.dll
System32\Bitsprx5.dll
System32\Bitsprx6.dll
System32\Bitsperf.dll
System32\Peerdist.dll
System32\Peerdistsvc.dll
System32\Peerdisthttptrans.dll
System32\Peerdistsh.dll
System32\Peerdistwsddiscoprov.dll
System32\Lightweightserver.dll
System32\Lightweightserverproxy.dll
System32\Wbem\Bitsprovider.dll
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 968929 – Viimeisin tarkistus: 21.5.2012 – Versio: 1

Palaute