MS09-056: CryptoAPI-heikkoudet saattavat sallia tunnistetietojen väärentämisen

Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.

ESITTELY

Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS09-056. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin WWW-sivustoissa:

Ohjeiden ja tuen saaminen tälle tietoturvapäivitykselle

Kotikäyttäjät saavat maksutonta tukea Yhdysvalloissa ja Kanadassa numerossa 1-866-PCSAFETY tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön. Lisätietoja yhteyden ottamisesta paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön tietoturvapäivitysten tukea varten on seuraavassa Microsoftin kansainvälisessä tukisivustossa: Pohjois-Amerikassa olevat asiakkaat voivat myös saada käyttöönsä heti rajoittamattoman maksuttoman sähköpostituen tai rajoittamattoman henkilökohtaisen keskustelutuen käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Yritysasiakkaat saavat tukea tietoturvapäivityksille tavallisten tukiyhteyshenkilöidensä kautta.

Enemmän tietoa

Tunnettuja tähän tietoturvapäivitykseen vaikuttavia ongelmia


 • Kun tämä päivitys on asennettu tietokoneeseen, jossa on käytössä System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 (SP1)- tai System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2) -asiakas, käyttäjän tilan siirtäminen saattaa epäonnistua.

  Saat lisätietoja tämän ongelman korjaamisesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

  977203 Käyttäjän tilan siirtäminen epäonnistuu SCCM 2007 Service Pack 1- tai SCCM 2007 Service Pack 2 -asiakkaassa tietoturvapäivityksen 974571 asentamisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Communications Serverin edellyttämiä palveluita ei käynnistetä sen jälkeen, kun olet asentanut tämän päivityksen ja käynnistänyt sitten uudelleen tietokoneen, jossa on käytössä jokin seuraavista Communications Serverin versioista:

  • Live Communications Server 2005 (LCS)
  • Live Communications Server 2005 SP1
  • Office Communications Server 2007 Enterprise Edition (OCS)
  • Office Communications Server 2007 Standard Edition
  • Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
  • Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
  • Office Communicator 2007, vain arviointiversio*
  • Office Communicator 2007 R2, vain arviointiversio*
  • Office Communicator 2005
  *Tämä tunnettu ongelma ei koske tämän sovelluksen käyttöoikeuden sisältävää tuotantoversiota. Tämä ongelma koskee vain Office Communicator -asiakkaita, joiden 180 päivän arviointijakso on meneillään.

  Kun tämä ongelma ilmenee, seuraavankaltaiset virhetapahtumat kirjataan heikkouden sisältävien palvelinten Tapahtumienhallinnan sovelluslokeihin:

  • Live Communications Server 2005

   Tapahtuman laji: Virhe
   Tapahtuman lähde: Live Communications Server
   Tapahtuman luokka: (1000)
   Tapahtuman tunnus: 12290
   Päivämäärä: Päivämäärä
   Aika: Aika
   Käyttäjä: -
   Tietokone: Tietokone
   Kuvaus:
   The evaluation period for Microsoft Office Live Communication Server 2005 has expired. Obtain the released version of this product and upgrade to the non-evaluation version by running setup.exe. (Microsoft Office Live Communication Server 2005:n kokeilujakso on päättynyt. Hanki tämän tuotteen julkaistu versio ja päivitä muuksi kuin arviointiversioksi suorittamalla Setup.exe-ohjelmatiedosto.)
  • Office Communications Server 2007

   Lokinimi: Office Communications Server
   Lähde: OCS Server
   Päivämäärä: Päivämäärä
   Tapahtuman tunnus: 12290
   Tehtävän luokka: (1000)
   Taso: Virhe
   Avainsanat: Perinteinen
   Käyttäjä: -
   Tietokone: Tietokone
   Kuvaus:
   The evaluation period for Microsoft Office Communications Server 2007 R2 has expired. Please upgrade from the evaluation version to the full released version of the product. (Microsoft Office Communications Server 2007 R2:n kokeilujakso on päättynyt. Päivitä kokeiluversio tuotteen täydeksi julkaistuksi versioksi.)
   Lokinimi: Office Communications Server
   Lähde: OCS Server
   Päivämäärä: Päivämäärä
   Tapahtuman tunnus: 12299
   Tehtävän luokka: (1000)
   Taso: Virhe
   Avainsanat: Perinteinen
   Käyttäjä: -
   Tietokone: Tietokone
   Kuvaus:
   The service is shutting down due to an internal error. (Palvelu suljetaan sisäisen virheen vuoksi.)


   Virhekoodi: C3E93C23 (SIPPROXY_E_INVALID_INSTALLATION_DATA)
   Syy: Check the previous entries in the event log for the failure reason. (Etsi virheen syytä tapahtumalokin aiemmista merkinnöistä.)
   Ratkaisu:
   Check the previous event log entries and resolve them. Restart the server. If the problem persists, contact Product Support Services. (Tarkista tapahtumalokin aiemmat merkinnät ja korjaa virheet. Käynnistä palvelin uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tuotetukeen.)  Kun tämä ongelma ilmenee, vaaditut palvelut toimivat kuin asennettuna olisi tuotteen vanhentunut kokeiluversio. Tämä vaikuttaa koko heikkouden sisältävien palvelinten isännöimään Communications Server -ympäristöön.

  Tämä tunnettu ongelma ei koske asiakkaita, joilla ei ole käytössä OCS- tai LCS-palvelinta, ja he voivat ohittaa tämän ongelman turvallisesti.

  Asiakkaiden, jotka ovat ottaneet OCS- tai LCS-tuotteen käyttöön palvelimessa, tulee arvioida ongelmaan liittyvä riski ja päättää, tuleeko tietoturvapäivitys asentaa kyseiseen palvelimeen. Kyseisten asiakkaiden tulee palata tarkistamaan tämän Knowledge Base -tietokannan artikkelin tiedot usein, sillä tätä artikkelia päivitetään heti, kun lisätietoja ja ratkaisu ovat saatavana.  BUG #: 122416 (Content Maintenance)BUG #: 213558 (Live Communications Team)
 • Kun otat käyttöön Standard Edition -roolin minkä tahansa Office Communications Serverin uudessa asennuksessa, aktivointi epäonnistuu, jos tietoturvapäivitys 974571 on asennettuna. Voit ratkaista tämän ongelman ottamalla tämän korjauksen käyttöön ja suorittamalla aktivoinnin sitten uudelleen. Kun aktivointi epäonnistuu, seuraavankaltainen varoitustapahtuma kirjataan heikkouden sisältävien palvelinten Tapahtumienhallinnan Office Communications Server -lokiin:

  Tämä sama tapahtuma näkyy myös virheenä Standard Edition Server -lokissa:
 • Ongelmat Windows 2000:n sertifikaattipalveluiden ja päivityksen MS09-056 kanssa


  Windows 2000:n varmenteiden myöntäjän myöntämät älykorttivarmenteet, joiden käyttäjän UPN-nimi (userPrincipalname) on tyhjä, saattavat sisältää virheellisesti muotoillun SAN-nimen (Subject Alternate Name) joka sisältää ylimääräisen upotetun NULL-merkin.


  Kun päivitys MS09-056 on asennettu toimialueen ohjauskoneisiin toimialueella, kyseiset älykortit hylätään kirjautumisyritysten aikana. Toimialueen ohjauskoneet aloittavat niiden SAN-nimien hylkäämisen sen jälkeen, kun päivitys MS09-056 on asennettu.  Voit ratkaista ongelman myöntämällä niiden käyttäjien älykortit uudelleen, joihin tämä ongelma vaikuttaa. Jos uusien älykorttivarmenteiden myöntämiseen käytetään Windows 2000:n varmenteiden myöntäjää, niiden käyttäjien, joiden kohdalla ongelma ilmenee, UPN-nimi on täytettävä ennen älykorttien myöntämistä uudelleen.Näiden tunnettujen ongelmien ratkaisu
Tämän ongelman ratkaiseva korjaus on ladattavissa Microsoft Download Centeristä. Voit hankkia korjauksen käymällä seuraavalla Microsoftin verkkosivulla:Korjaus (OCSASNFix.exe) on Office Communications Server 2007 R2:n, Office Communications Server 2007:n, Live Communications Server 2005:n, Office Communicator 2007 R2:n, Office Communicator 2007:n ja Office Communicator 2005:n Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen alainen.Tämä korjaus toimii sekä asiakkaille että palvelimille, ja sitä voi käyttää kaikkien Office Communications Serverin ja Live Communications Server 2005 SP1:n kaikkien versioiden ja Office Communicatorin arviointiversion kaikille rooleille:


 • Standard Edition Server
 • Director server role
 • Enterprise Edition Consolidated
 • Enterprise Edition Distributed – Front End
 • Edge Server
 • Proxy server role
 • Office Communicator 2007, vain arviointiversio
 • Office Communicator 2007 R2, vain arviointiversio
 • Office Communicator 2005, vain arviointiversio


Voit suorittaa korjauksen kirjoittamalla komentokehotteeseen seuraavan komennon ja painamalla sitten ENTER-näppäintä:
ocsasnfix.exe
Kun suoritat komennon tietokoneessa, jossa on käytössä Office Communication Server 2007, Office Communication Server 2007 R2 tai Live Communications Server 2005 Service Pack 1, näyttöön tulee seuraavankaltainen sanoma:


Checking OCS/LCS Server installation...Fixing registry data (Tarkistetaan OCS-/LCS-palvelimen asennusta... Korjataan rekisteritietoja)
Checking Office Communicator 2007 Eval installation...not installed. (Tarkistetaan Office Communicator 2007:n arviointiversion asennusta... ei asennettuna.)
Checking Office Communicator 2005 Eval installation...not installed. (Tarkistetaan Office Communicator 2007:n arviointiversion asennusta... ei asennettuna.)


Kun suoritat komennon tietokoneessa, jossa on käytössä Office Communication Server 2007:n, Office Communication Server 2007 R2:n tai Live Communications Server 2005:n arviointiversio, näyttöön tulee seuraavankaltainen sanoma:


Checking OCS/LCS Server installation...not installed. (Tarkistetaan OCS-/LCS-palvelimen asennusta... ei asennettuna.)
Checking Office Communicator 2007 Eval installation...Fixing registry data (Tarkistetaan Office Communicator 2007:n arviointiversion asennusta... Korjataan rekisteritietoja)
Checking Office Communicator 2005 Eval installation...not installed. (Tarkistetaan Office Communicator 2007:n arviointiversion asennusta... ei asennettuna.)

Tämä korjaus voidaan ottaa käyttöön ennen tietoturvapäivityksen 974571 asentamista tai sen jälkeen. Jos otat korjauksen käyttöön tietoturvapäivityksen 974571 asentamisen jälkeen, Microsoft suosittelee, että otat korjauksen käyttöön ennen tietokoneen käynnistämistä uudelleen. Jos käynnistit jo tietokoneen tietoturvapäivityksen 974571 asentamisen jälkeen, tämä korjaus voidaan yhä ottaa käyttöön. Office Communication Services -palvelut on kuitenkin käynnistettävä manuaalisesti.


Jos kaikki palvelut käynnistyvät ongelmitta, tämä korjaus on otettu käyttöön ja toimii oikein.


Tämä korjaus asettaa OCSASNFIX-DWORD-arvoksi 1 seuraavassa rekisterin aliavaimessa OCS 2007 R2- ja LCS 2005 SP1 -palvelimessa:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RtcSrv\InstallInfo\OCSASNFIX

Muita tunnettuja tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

Kun otat käyttöön Standard Edition -roolin minkä tahansa Office Communications Serverin uudessa asennuksessa, aktivointi epäonnistuu, jos tietoturvapäivitys 974571 on asennettuna. Voit ratkaista tämän ongelman ottamalla käyttöön korjauksen, joka on kuvattu Näiden tunnettujen ongelmien ratkaisu -osassa, ja suorittamalla aktivoinnin sitten uudelleen.

TIEDOSTOJEN TIEDOT

Tämän ohjelmistopäivityksen englanninkielinen (Yhdysvallat) versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.

Windows 2000:n tiedostojen tiedot

Kaikki tuetut Microsoft Windows 2000 Service Pack 4:n versiot

File NameVersionDateTimeSize
msasn1.dll5.0.2195.733405-Sep-200906:3655,056

Windows XP:n ja Windows Server 2003:n tiedostojen tiedot

 • Tiettyä palveluhaaraa (QFE tai GDR) koskevat tiedostot on merkitty palveluhaaran sarakkeeseen.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. QFE-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.
 • Tämä ohjelmistopäivitys asentaa näissä taulukoissa lueteltujen tiedostojen lisäksi liittyvän suojausluettelotiedoston (KBnumero.cat), joka on allekirjoitettu Microsoftin digitaalisella allekirjoituksella.

Kaikki tuetut Windows XP:n x86-versiot

File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll5.1.2600.362404-Sep-200908:1558,880SP2GDR
msasn1.dll5.1.2600.362404-Sep-200908:0658,880SP2QFE
msasn1.dll5.1.2600.587504-Sep-200908:3358,880SP3GDR
msasn1.dll5.1.2600.587504-Sep-200908:2758,880SP3QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n ja Windows XP Professional x64 Editionin x64-versiot

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:32159,744X64SP2GDR
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:3258,880X86SP2GDR\wow
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:29159,744X64SP2QFE
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:2958,880X86SP2QFE\wow

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n x86-versiot

File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll5.2.3790.458404-Sep-200908:5858,880SP2GDR
msasn1.dll5.2.3790.458404-Sep-200910:0158,880SP2QFE

Kaikki tuetut Windows Server 2003:n IA-64-versiot

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:29188,928IA-64SP2GDR
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:2958,880X86SP2GDR\wow
msasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:27188,928IA-64SP2QFE
wmsasn1.dll5.2.3790.458409-Sep-200916:2758,880X86SP2QFE\wow

Windows Vistan ja Windows Server 2008:n tiedostojen tiedot

 • Tiedostot, jotka koskevat tiettyä tuotetta, välitavoitetta (RTM ja SPn) ja palveluhaaraa (LDR ja GDR), voidaan tunnistaa tarkastelemalla tiedostojen versionumeroita, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa:
  VersioTuoteVälitavoitePalveluhaara
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ja Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ja Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ja Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ja Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 on integroitu Windows Server 2008:n julkaisuversioon. Tämän vuoksi RTM-välitavoitetiedostot koskevat vain Windows Vistaa. RTM-välitavoitetiedostojen versionumero on 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-palveluhaarat sisältävät vain sellaisia korjauksia, jotka on julkaistu yleisesti korjaamaan laajoja, vakavia ongelmia. LDR-palveluhaarat sisältävät hotfix-korjauksia yleisesti julkaistujen korjausten lisäksi.

Kaikki tuetut Windows Vistan ja Windows Server 2008:n x86-versiot

File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll6.0.6000.1692204-Sep-200900:0860,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_c5603d92a849343f
msasn1.dll6.0.6000.2112204-Sep-200900:0260,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_c5e9b27fc167074b
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:5461,440Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200901:5361,440Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:1160,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5
msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200901:4960,928Windows6.0-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

Kaikki tuetut Windows Vistan ja Windows Server 2008:n x64-versiot

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.0.6000.1692204-Sep-200900:3284,480X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_217ed91660a6a575
msasn1.dll6.0.6000.2112204-Sep-200900:3684,480X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_22084e0379c47881
msasn1.dll6.0.6001.1832604-Sep-200900:2282,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_236918e45dc99bc2
msasn1.dll6.0.6001.2251503-Sep-200923:5382,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_23fc873776e0036b
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:2482,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_25652c8a5adfb62b
msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200902:0482,944X64Windows6.0-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_25e5f9fd7403a494
msasn1.dll6.0.6000.1692204-Sep-200900:0860,928X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16922_none_c5603d92a849343f
msasn1.dll6.0.6000.2112204-Sep-200900:0260,928X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21122_none_c5e9b27fc167074b
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:5461,440X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200901:5361,440X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:11X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5
60,928msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200901:4960,928X86Windows6.0-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

Kaikki tuetut Windows Server 2008:n IA-64-versiot

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:59185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74c2156a56a3388
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200900:14185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7df8fa9be809b31
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:04185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c94834fca2804df1
msasn1.dll6.0.6002.2221803-Sep-200923:09185,856IA-64Windows6.0-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c9026fbba43c5a
msasn1.dll6.0.6001.1832603-Sep-200923:5461,440X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18326_none_c74a7d60a56c2a8c
msasn1.dll6.0.6001.2251504-Sep-200901:5361,440X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22515_none_c7ddebb3be829235
msasn1.dll6.0.6002.1810603-Sep-200923:1160,928X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18106_none_c9469106a28244f5
msasn1.dll6.0.6002.2221804-Sep-200901:4960,928X86Windows6.0-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22218_none_c9c75e79bba6335e

Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n tiedostojen tiedot

Kaikki tuetut Windows 7:n x86-versiot

File NameVersionDateTimeSizeService branch
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200918:2734,816Windows6.1-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200919:2034,816Windows6.1-KB974571-x86\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

Kaikki tuetut Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n x64-versiot

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200919:2046,592X64Windows6.1-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_239ab8cbbed9a362
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200920:2046,592X64Windows6.1-KB974571-x64\amd64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_24275674d7f48f31
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200918:2734,816X86Windows6.1-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200919:2034,816X86Windows6.1-KB974571-x64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb

Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n IA-64-versiot

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200917:48106,496IA-64Windows6.1-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77dc13e067a3b28
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200918:26106,496IA-64Windows6.1-KB974571-ia64\ia64_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c80a5ee71f9526f7
msasn1.dll6.1.7600.1641528-Aug-200918:2734,816X86Windows6.1-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_c77c1d48067c322c
msasn1.dll6.1.7600.2051828-Aug-200919:2034,816X86Windows6.1-KB974571-ia64\x86_microsoft-windows-msasn1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_c808baf11f971dfb
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 974571 – Viimeisin tarkistus: 20.7.2010 – Versio: 1

Palaute