Tietokone saattaa Windows 7 Service Pack 1:n tai jonkin Windows Vista Service Pack -paketin asentamisen jälkeen jumittua tai käynnistyä uudelleen mustaan näyttöön, jossa on virhesanoma 0xc0000034

Oire

Oletetaan seuraava tilanne. Asennat tietokoneeseen Windows 7 Service Pack 1:n (SP1) tai jonkin Windows Vista Service Pack -paketin. Service Pack -paketin asentamisen jälkeen tietokone saattaa jumittua tai käynnistyä uudelleen. Jos tietokone käynnistyy uudelleen, näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma mustassa näytössä:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Huomautus Jos käynnistät tietokoneen uudelleen, näyttöön tulee sama virhesanoma.

Ratkaisu

Voit ratkaista tämän ongelman käyttämällä jotakin seuraavista tavoista Windows-versiosi mukaisesti.

Ongelman ratkaisemisen vaiheet Windows 7 -käyttäjille

Voit ratkaista tämän ongelman tekemällä tavassa 1 kuvatut toimet. Jos tavan 1 toimien tekeminen ei ratkaise ongelmaa tai jos et halua yrittää tehdä tavan 1 toimia, Microsoft suosittelee tavan 2 käyttämistä.

Tapa 1: Poista POQ-merkinnät Pending.xml-tiedostosta

Tämä tapa on tarkoitettu ratkaisemaan ongelma luomalla ja suorittamalla .vbs-komentosarja. Kun olet luonut ja suorittanut .vbs-komentosarjan onnistuneesti, Windows 7 Service Pack 1:n asennuksen tekemisen loppuun pitäisi onnistua.

Huomautuksia

 • Tämä .vbs-komentosarja soveltuu ainoastaan virhekoodille 0xc0000034. Älä käytä sitä muille ongelmille virhettä 0xc0000034 lukuun ottamatta.
 • Microsoft suosittelee tätä tapaa, jos olet kokenut käyttäjä.
 • Jos haluat käyttää tätä tapaa, Microsoft suosittelee, että käytät toista tietokonetta ja siirrettävää tietovälinettä, kuten USB-muistitikkua.
Ennen aloittamista

Etsi seuraavat ennen aloittamista:
 • Etsi toinen tietokone, jossa on Internet-yhteys. Käytät toista tietokonetta komentosarjatiedoston (.vbs) luomiseen. Luot komentosarjatiedoston (.vbs) kopioimalla sen tekstin tästä Knowledge Base -tietokannan artikkelista.
 • Etsi siirrettävä tietoväline, kuten USB-muistitikku. Kopioit luomasi komentosarjatiedoston (.vbs) siirrettävään tietovälineeseen. Siirrät komentosarjatiedoston (.vbs) sitten tietokoneeseen, jossa ongelma ilmenee.
Huomautus Jos et pysty käyttämään toista tietokonetta ja siirrettävää tietovälinettä, voit luoda komentosarjatiedoston (.vbs) tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee. Voit tehdä tämän siirtymällä Järjestelmän palautusasetuksiin, avaamalla komentokehotteen ja käynnistämällä sitten Muistion komentokehotteesta. Luot sitten manuaalisesti komentosarjatiedoston (.vbs) kirjoittamalla sen tekstin tästä Knowledge Base -tietokannan artikkelista. Sitten tallennat komentosarjatiedoston (.vbs) paikalliseen kiintolevyyn. Tämän jälkeen pystyt tekemään toimet suorittamalla komentosarjan.

Osa 1: Luo komentosarjatiedosto (.vbs)

Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Etsi toinen tietokone, jossa on Internet-yhteys.
 2. Avaa Muistio.
 3. Kopioi seuraava teksti ja liitä se Muistioon.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna nimellä.
 5. Anna tiedostolle nimeksi Script.vbs ja tallenna tiedosto sitten irrotettavaan tietovälineeseen, kuten USB-muistitikkuun.

Osa 2: Suorita komentosarjatiedosto (.vbs)

Huomautus Seuraavissa vaiheissa oletetaan, että kopioit komentosarjatiedoston (.vbs) USB-muistitikkuun. Jos käytit eri tyyppistä irrotettavaa tietovälinettä, vaiheet saattavat olla hieman erilaiset.

Voit tehdä tämän seuraavasti:

 1. Käynnistä tietokone uudelleen ja painele näppäimistön F8-näppäintä toistuvasti. Sinun on painettava F8-näppäintä, ennen kuin Windows-logo tulee näyttöön. Jos Windows-logo tulee näyttöön, sinun on yritettävä uudelleen odottamalla Windowsin käynnistyskehotteen tuleminen näyttöön sekä sammuttamalla tietokoneen ja käynnistämällä sen sitten uudelleen.
  Huomautus: Jos tietokone on määritetty käynnistymään useisiin käyttöjärjestelmiin, voit painaa F8-näppäintä, kun käynnistysvalikko on näkyvissä.
 2. Valitse Käynnistyksen lisäasetukset -alueella nuolinäppäinten avulla Korjaa tietokone ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos niin kehotetaan tekemään, valitse korjattava Windows 7 -asennus ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse kieli, valitse näppäimistön syöttötapa ja valitse sitten Seuraava.
 4. Kirjoita käyttäjänimi, kirjoita salasanasi ja valitse sitten OK.
 5. Kiinnitä huomiota Järjestelmän palautusasetukset -osan Valitse palautustyökalu -kohdan alapuolella olevalla rivillä olevaan Windows 7 -asemakirjaimeen.

  Saatat esimerkiksi nähdä seuraavankaltaisen merkinnän.

  Käyttöjärjestelmä: Windows 7 kohteessa (C:) <AsemanNimi>

  Huomautus Tässä esimerkissä Windows 7:n asemakirjain on C.
 6. Valitse Järjestelmän palautusasetukset -kohdassa Komentokehote.
 7. Aseta tietokoneeseen aiemmin luomasi komentosarjatiedoston (.vbs) sisältävä irrotettava tietoväline.
 8. Siirry komentokehotteessa asemaan ja hakemistoon, jossa aiemmin luomasi komentosarjatiedosto (.vbs) on.

  Jos esimerkiksi tallensit luomasi Script.vbs-tiedoston USB-muistitikun pääkansioon ja USB-muistitikkuun liittyvä asemakirjain on E, kirjoitat komentokehotteeseen seuraavan tekstin ja painat sitten Enter-näppäintä.

  E:

  Huomautus Jos et ole varma siitä, mikä asema sisältää irrotettavan tietovälineen, voit tuoda asemien luettelon näyttöön DiskPart-apuohjelmalla. Voit käynnistää DiskPart-apuohjelman seuraavasti.
  1. Kirjoita Diskpart ja paina sitten Enter-näppäintä.
  2. Kirjoita List volume ja paina sitten Enter-näppäintä.
  3. Kiinnitä huomiota asemaan, joka sisältää aiemmin luomasi komentosarjatiedoston (.vbs) sisältävän irrotettavan tietovälineen. Jos käytit USB-muistitikkua, aseman tyyppinä näkyy Siirrettävä.
  4. Jos haluat lopettaa DiskPart-apuohjelman, kirjoita Exit ja paina sitten Enter-näppäintä.

 9. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina Enter-näppäintä:

  Cscript Script.vbs <Windows_7:n_asemakirjain>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Tässä <Windows_7:n_asemakirjain> on asema, jossa Windows 7 -käyttöjärjestelmä on asennettuna.

  Tämän tekeminen suorittaa Script.vbs-tiedoston komentosarjan. Kun komentosarjan suorittaminen päättyy, näet seuraavankaltaisen sanoman.

  2 POQ nodes removed. Script Completed
 10. Voit sulkea komentokehotteen kirjoittamalla Exit ja painamalla sitten Enter-näppäintä.
 11. Käynnistä tietokone uudelleen. Service Pack 1:n asentamisen tekemisen loppuun pitäisi nyt onnistua.

Tapa 2: Palauta tietokone aiemman ajankohdan mukaiseksi Järjestelmän palauttamisen avulla


Tämä tapa on tarkoitettu auttamaan sinua palauttamaan tietokoneesi tilaan, jossa se voidaan käynnistää ja jossa ei ole Service Pack -pakettia asennettuna. Kun olet palauttanut tietokoneesi onnistuneesti tilaan, jossa se voidaan käynnistää, kokeile uudelleen asentaa Service Pack -paketti.

Järjestelmän palauttaminen palauttaa tietokoneen ennen tämän ongelman ilmenemistä olleen ajankohdan mukaiseksi ja käynnistää sitten tietokoneen uudelleen. Voit palauttaa järjestelmän seuraavasti:
 1. Käynnistä tietokone uudelleen ja painele näppäimistön F8-näppäintä toistuvasti. Sinun on painettava F8-näppäintä, ennen kuin Windows-logo tulee näyttöön. Jos Windows-logo tulee näyttöön, sinun on yritettävä uudelleen odottamalla Windowsin käynnistyskehotteen tuleminen näyttöön sekä sammuttamalla tietokoneen ja käynnistämällä sen sitten uudelleen.

  Huomautus Jos tietokone on määritetty käynnistymään useisiin käyttöjärjestelmiin, voit painaa F8-näppäintä, kun käynnistysvalikko on näkyvissä.
 2. Valitse Käynnistyksen lisäasetukset -alueella nuolinäppäinten avulla Korjaa tietokone ja paina sitten Enter-näppäintä.
  Jos niin kehotetaan tekemään, valitse korjattava Windows 7 -asennus ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse kieli, valitse näppäimistön syöttötapa ja valitse sitten Seuraava.
 4. Kirjoita käyttäjänimi, kirjoita salasanasi ja valitse sitten OK.
 5. Valitse Järjestelmän palautusasetukset -kohdassa Järjestelmän palauttaminen.
 6. Valitse Järjestelmän palauttaminen -ikkunassa Seuraava.
 7. Valitse Windows 7 Service Pack 1:n palautuspiste, jos sellainen on käytettävissä. Jos sellaista ei ole käytettävissä, valitse palautuspiste, jonka arvoit olevan luotu ennen ongelman ilmenemistä, ja valitse sitten Seuraava.

  Huomautus Jos et näe palautuspisteitä, valitse Näytä lisää palautuspisteitä -valintaruutu.
 8. Valitse Vahvista palautuspiste -ikkunassa Valmis ja valitse sitten Kyllä, kun niin kehotetaan tekemään.
 9. Kun näyttöön tulee kehote siitä, että järjestelmän palauttaminen tehtiin loppuun onnistuneesti, valitse Käynnistä uudelleen.

  Huomautus Jos näet mustan näytön ja saman tai samankaltaisen virhesanoman, sinun täytyy toistaa nämä vaiheet ja palauttaa tietokone jonkin aiemman päivämäärän mukaiseksi.

Ongelman ratkaisemisen vaiheet Windows Vista -käyttäjille

Voit ratkaista tämän ongelman käyttämällä seuraavia tapoja tavasta 1 alkaen. Jos tavan 1 vaiheiden tekeminen ei ratkaise ongelmaa, siirry tapaan 2. Microsoft suosittelee, että kokeilet tapaa 3 vain, jos olet kokenut käyttäjä.

Nämä tavat on tarkoitettu auttamaan sinua palauttamaan tietokoneesi tilaan, jossa se voidaan käynnistää ja jossa ei ole Service Pack -pakettia asennettuna. Kun olet palauttanut tietokoneesi onnistuneesti tilaan, jossa se voidaan käynnistää, kokeile uudelleen asentaa Service Pack -paketti.

HuomautusSeuraavissa tavoissa edellytetään Windows Vistan DVD-levyä. Jos tietokoneen valmistaja ei toimittanut Windows Vistan DVD-levyä, saatat pystyä käynnistämään korjaustyökalut. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Käynnistä tietokone uudelleen ja paina sitten F8-näppäintä käynnistysprosessin aikana, jolloin Käynnistyksen lisäasetukset -valikko avautuu. Voit myös odottaa ja valita lisäasetusten valikon vaihtoehdon.
 2. Valitse valikosta tietokoneen korjaamisen vaihtoehto.
 3. Valitse Järjestelmänvalvoja ja paina sitten Enter-näppäintä.
 4. Siirry tavan 1 tai 2 vaiheeseen 4.

Tapa 1: Palauta tietokone aiemman ajankohdan mukaiseksi Järjestelmän palauttamisen avulla

Järjestelmän palauttaminen palauttaa tietokoneen ennen tämän ongelman ilmenemistä olleen ajankohdan mukaiseksi ja käynnistää sitten tietokoneen uudelleen. Voit palauttaa järjestelmän seuraavasti:
 1. Aseta Windows Vistan DVD-levy DVD-asemaan ja käynnistä sitten tietokone uudelleen DVD-levyltä.

  Huomautus Kun näyttöön tulee kehote käynnistää CD- tai DVD-levyltä painamalla mitä tahansa näppäintä, käynnistä tietokone uudelleen käyttäen Windows Vistan DVD-levyä painamalla mitä tahansa näppäintä.
 2. Valitse haluamasi kieliasetus ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Korjaa tietokone.
 4. Valitse korjattava Windows Vista -asennus ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Järjestelmän palautusasetukset -kohdassa Järjestelmän palauttaminen ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Huomautus Jos korjausprosessi havaitsee jonkin ongelman Windows Vistan käynnistämisen aikana, se korjaa ongelman automaattisesti suorittamalla Käynnistyksen korjauksen. Jos tämä tapahtuu, valitse Peruuta ja valitse sitten Näytä järjestelmän palauttamisen ja tuen lisäasetukset.
 6. Valitse ohjatussa järjestelmän palauttamisessa Seuraava.
 7. Valitse palautuspiste, jonka päivämäärä on ennen sitä päivämäärää, jolloin sait virhesanoman, ja valitse sitten Seuraava.

  Huomautus Useimmissa tapauksissa se on luettelon uusin palautuspiste.
 8. Valitse Seuraava.
 9. Valitse Valmis. Järjestelmän palauttaminen tekee nyt viimeistelytoimet ja käynnistää tietokoneen uudelleen.  
Huomautus Jos näet mustan näytön ja saman tai samankaltaisen virhesanoman, sinun täytyy toistaa nämä vaiheet ja palauttaa tietokone jonkin aiemman päivämäärän mukaiseksi.

Tapa 2: Yritä korjata tietokoneen käynnistysongelmat Käynnistyksen korjauksen avulla

Jos haluat käynnistää Windowsin Windows Vistan DVD-levyltä ja käyttää Järjestelmän palautusasetuksia, toimi seuraavasti:

 1. Aseta Windows Vistan DVD-levy DVD-asemaan ja käynnistä sitten tietokone uudelleen DVD-levyltä.

  Huomautus Kun näyttöön tulee kehote käynnistää CD- tai DVD-levyltä painamalla mitä tahansa näppäintä, käynnistä tietokone uudelleen käyttäen Windows Vistan DVD-levyä painamalla mitä tahansa näppäintä.
 2. Valitse haluamasi kieliasetus ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Korjaa tietokone.
 4. Valitse korjattava Windows Vista -asennus ja valitse sitten Seuraava.
 5. Valitse Järjestelmän palautusasetukset -kohdassa Käynnistyksen korjaus ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Huomautus Jos korjausprosessi havaitsee jonkin ongelman Windows Vistan käynnistämisen aikana, se korjaa ongelmat automaattisesti suorittamalla Käynnistyksen korjauksen. Jos tämä tapahtuu, valitse Peruuta ja valitse sitten Näytä järjestelmän palauttamisen ja tuen lisäasetukset.
 6. Valitse Valmis, kun Käynnistyksen korjaus on valmis.
 7. Valitse Järjestelmän palautusasetukset -kohdassa Käynnistä uudelleen.
Huomautus Jos näet mustan näytön, jossa on sama virhesanoma, kokeile tapaa 3.

Tapa 3: Poista poqexec-merkintä SetupExecute-arvosta (vain kokeneet käyttäjät)

Huomautus Microsoft suosittelee, että kokeilet tapaa 3 vain, jos olet kokenut käyttäjä.

Tärkeää Tässä osassa, tavassa tai tehtävässä olevissa vaiheissa kerrotaan, miten rekisteriä muokataan. Vakavia ongelmia saattaa kuitenkin ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Varmista siis, että noudatat ohjeita huolellisesti. Varmuuskopioi rekisteri varmuuden vuoksi ennen sen muokkaamista. Tällöin voit palauttaa sen, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta ja palauttamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa: 322756 Rekisterin varmuuskopioiminen ja palauttaminen Windowsissa

Jos haluat poistaa poqexec-merkinnän SetupExecute (REG_MULTI_SZ) -arvosta, sinun täytyy tyhjentää arvo. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Aseta Windows Vistan DVD-levy DVD-asemaan ja käynnistä sitten tietokone uudelleen DVD-levyltä.

  Huomautus Kun näyttöön tulee kehote käynnistää CD- tai DVD-levyltä painamalla mitä tahansa näppäintä, käynnistä tietokone uudelleen käyttäen Windows Vistan DVD-levyä painamalla mitä tahansa näppäintä.
 2. Valitse haluamasi kieliasetus ja valitse sitten Seuraava.
 3. Valitse Korjaa tietokone.

  Huomautus Jos sinua kehotetaan tekemään järjestelmän palautus, valitse Ei ja paina Enter-näppäintä.
 4. Valitse Järjestelmän palautusasetukset -kohdassa Käynnistyksen korjaus ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Huomautus Jos korjausprosessi havaitsee jonkin ongelman Windows Vistan käynnistämisen aikana, se korjaa ongelmat automaattisesti suorittamalla Käynnistyksen korjauksen. Jos tämä tapahtuu, valitse Peruuta ja valitse sitten Näytä järjestelmän palauttamisen ja tuen lisäasetukset.
 5. Valitse Järjestelmän palautusasetukset -kohdassa Komentokehote ja paina sitten Enter-näppäintä.
 6. Kirjoita komentokehotteeseen seuraavat komennot. Paina Enter-näppäintä kunkin komennon jälkeen:

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Kirjoita komentokehotteeseen exit ja paina sitten Enter-näppäintä.
 8. Käynnistä tietokone uudelleen.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 975484 – Viimeisin tarkistus: 26.9.2011 – Versio: 1

Palaute