Project-jäsennysrakenteen tuominen

Yhteenveto

Kun tuot tiedostoja eri sovelluksesta Microsoft Projectiin, voit sisällyttää tietoja, joiden avulla Microsoft Project voi luoda projektin jäsennysrakenteen tuodulle tiedostolle.

Enemmän tietoa

Jäsennysnumero-kenttää ei voi tuoda suoraan tiedostosta, joka on tallennettu muussa kuin Microsoft Project -vakiomuodossa. On kuitenkin mahdollista tuoda eri kenttä, joka muodostaa saman jäsennysrakenteen oikein.


Microsoft Project käyttää tehtäväkenttää nimeltä Jäsennystaso yhdessä tehtävien tuontijärjestyksen kanssa selvittämään, mihin projektin jäsennysrakenteessa tehtävät sijoittuvat. Tehtävät, joiden Jäsennystaso on 1, ovat ylimmällä tasolla projektijäsennyksessä. Tehtävät, joiden Jäsennystaso on 2, ovat tason 1 tehtävien alitehtäviä, tason 3 tehtävät tason 2 tehtävien alitehtäviä ja niin edelleen. Seuraavassa on esimerkki:


Pilkuin eroteltuja arvoja sisältävä CSV-tiedosto sisältää seuraavan tekstin:

1,Yhteenvetotehtävä 1
2,Tehtävä A
2,Tehtävä B
2,Yhteenvetotehtävä 2
3,Tehtävä C
3,Tehtävä D
1,Yhteenvetotehtävä 3
2,Tehtävä E
2,Tehtävä F
Jos tämä tiedosto tuodaan Microsoft Projectiin käyttäen tehtävätaulukkoa, jonka kaksi ensimmäistä kenttää ovat Jäsennystaso ja Nimi, tehtävät tuodaan käyttäen seuraavaa jäsennysrakennetta:

Jäsennys
Taso Nimi
--------------------------
1 1 Yhteenvetotehtävä 1
2 1.1 Tehtävä A
2 1.2 Tehtävä B
2 1.3 Yhteenvetotehtävä 2
3 1.3.1 Tehtävä C
3 1.3.2 Tehtävä D
1 2 Yhteenvetotehtävä 3
2 2.1 Tehtävä E
2 2.2 Tehtävä F
HUOMAUTUS: Jäsennysnumero ja nimen sisennys näytetään, jotta rakenne näkyy selvästi.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 97831 – Viimeisin tarkistus: 18.9.2011 – Versio: 1

Palaute