Saatavilla on päivitys, joka parantaa Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n yhteensopivuutta Advanced Format -levyjen kanssa

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on kuvaus päivityksestä, joka parantaa Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n yhteensopivuutta sellaisten Advanced Format -levyjen kanssa, joiden fyysinen sektorin koko on yli 4 kilotavua. Tämä hotfix-korjaus soveltuu ainoastaan Advanced Format -levyille, jotka ilmoittavat fyysisen sektorinsa kooksi 4 kilotavua ja jotka emuloivat 512 tavun loogista osoitteen määrityksen liittymää.

Huomautus Advanced Format -levyissä oli ensimmäistä kertaa suurempi fyysinen sektori (4 kilotavua). Jotta ensimmäiset versiot olisivat aiempaa paremmin yhteensopivia nykyisten tietokonejärjestelmien kanssa, ne ylläpitävät 512 tavun loogisen osoitteen määrityksen liittymää. Tämän vuoksi niitä kutsutaan 512 tavun emulaatiolevyiksi (512e). Lisätietoja Advanced Format -levyistä on tämän artikkelin lopussa mainitussa IDEMAn (International Disk Drive Equipment and Materials Association) WWW-sivustossa.

ESITTELY

Kiintolevyasemat ovat perinteisesti perustuneet 512 tavun sektoreihin, ja kaikki fyysisen tietovälineen käyttö perustui kyseiseen yksikköön. Viime aikoina kiintolevyjen valmistajat ovat alkaneet siirtyä uusiin levyihin, joiden sektorin koko on 4 096 tavua (4 kilotavua). Kyseisiä levyjä kutsutaan yleisesti Advanced Format -levyiksi. Koska levyt pystyvät tekemään fyysisten tietovälineiden päivitykset ainoastaan fyysisen sektorin askelvälillä (tässä tapauksessa 4 kilotavua), levylle suunnattu 512 tavun kirjoitus edellyttää hieman lisätoimia, jotta se voidaan tehdä loppuun. Nämä lisätoimet heikentävät suorituskykyä ja luotettavuutta. Heikennyksen vaikutus vaihtelee työmäärän ja laitteistototeutuksen mukaan. Jotta nämä lisätoimet voidaan välttää, sovellukset täytyy päivittää tukemaan sisäisesti 4 kilotavun sektoriväliin perustuvia kirjoituksia.

Tämä Knowledge Base -tietokannan artikkeli lisää ensimmäistä kertaa uuden säilöinfrastruktuurin, joka tukee tallennuslaitteen fyysisen sektorikoon kyselyiden tekemistä. Lisäksi tämä Knowledge Base -tietokannan artikkeli lisää ensimmäistä kertaa tuen tietyissä tärkeissä järjestelmäosissa tämänlaisille levyille, jotta suorituskyky, luotettavuus ja yleinen yhteentoimivuus on entistä parempi.

Yksityiskohtaiset tekniset tiedot erityisistä seikoista, jotka kehittäjien täytyy ottaa huomioon tämänlaisten levyjen yhteydessä, eivät sisälly tähän Knowledge Base -tietokannan artikkeliin. Ne sisältyvät MSDN:ssä olevaan täydentävään asiakirjaan.

Tämän hotfix-korjauspaketin korjaamat ongelmat

Tämä hotfix-korjaus ratkaisee seuraavat ongelmat, joita ei ole kirjattu aiemmin Microsoft Knowledge Base -tietokantaan. Mitä tahansa seuraavista ongelmista saatetaan kohdata käytettäessä Advanced Format -levyä.

Ongelma 1 Saat virhesanoman, kun napsautat Etsi päivityksiä -painiketta Windows Update -sivustossa

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Ratkaisu

Päivityksen tiedot

Tämän päivityksen hankkiminen

Jos et ole varma siitä, mikä Windowsin versio on asennettuna, toimi seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Aloita haku- tai Hae ohjelmista ja tiedostoista -ruutuun msinfo32 ja paina sitten ENTER-näppäintä.
  2. Etsi käyttöjärjestelmä Käyttöjärjestelmä-rivin vierestä ja arkkitehtuurin tyyppi Järjestelmälaji-rivin vierestä.


Voit ladata seuraavat tiedostot Microsoft Download Centeristä:
KäyttöjärjestelmäPäivitys
Kaikki tuetut Windows 7:n x86-versiotLataa Lataa päivityspaketti nyt.
Kaikki tuetut Windows 7:n x64-versiotLataa Lataa päivityspaketti nyt.
Kaikki tuetut Windows Server 2008 R2:n x64-versiotLataa Lataa päivityspaketti nyt.
Lisätietoja Microsoft-tukitiedostojen lataamisesta ja asentamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
119591 Microsoft-tukitiedostojen hankkiminen online-palveluista
Microsoft on tarkistanut tämän tiedoston virusten varalta. Microsoft käytti viimeisintä virustentarkistusohjelmaa, joka oli saatavana tiedoston julkaisupäivänä. Tiedosto on tallennettu suojattuihin palvelimiin, joten sitä ei voi muokata luvattomasti.

Edellytykset

Tämän hotfix-korjauksen asentaminen edellyttää, että käytössä on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Lisätietoja Windows 7:n tai Windows Server 2008 R2:n Service Pack -paketin hankkimisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

976932 Tietoja Windows 7:n ja Windows Server 2008 R2:n Service Pack 1 -paketista

Uudelleenkäynnistysvaatimus

Sinun on käynnistettävä tietokone tämän hotfix-korjauksen asentamisen jälkeen.

Päivityksen korvaamistiedot

Tämä päivitys ei korvaa mitään aiemmin julkaistua päivitystä.

Tiedostojen tiedot

Napsauttamalla tätä voit tuoda yksityiskohtaiset tiedot näkyviin tai piilottaa ne

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma esiintyy artikkelin alussa luetelluissa Microsoftin tuotteissa.

Enemmän tietoa

Lisätietoja ohjelmistopäivitysten yhteydessä käytettävistä termeistä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:

824684 Microsoftin ohjelmistopäivitystiedoissa käytettävien vakiotermien kuvaus

Microsoft on lisännyt WDK:hon esimerkkikoodin, joka antaa lisätietoja siitä, miten kehittäjät voivat poimia ilmoitetun tallennuskäytön tasauksen tiedot STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-rakenteesta tehtäessä IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-ohjauskoodin kutsu: http://msdn.microsoft.com/fi-fi/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Vaikka Microsoft on tehnyt toimia Windows 7:ssä ja Windows Server 2008 R2:ssa toimivien Advanced Format -levyjen tuen parantamiseen, ohjelmistokehittäjien täytyy päivittää sovelluksensa. Tallennusvälinealan yleiseksi trendiksi on havaittu siirtyminen nykyistä suurempiin sektorin kokoihin tulevina vuosina, joten sovelluskehittäjien täytyy varmistaa, että sovellukset ovat valmiina tähän siirtymiseen. Microsoft valmistelee MSDN- ja TechNet-lisädokumentaatiota, joka antaa kehittäjille ja IT-asiantuntijoille tietoja Advanced Format -levyjen tuen suhteen erityisesti huomioon otettavista seikoista. Seuraavassa taulukossa on tietoja Microsoftin tuesta eri kiintolevymuodoille.

Kiintolevymuotojen tuki käyttöjärjestelmäversion mukaan
Yleiset nimetFyysinen sektorin kokoLooginen sektorin kokoWindows-versio, jossa tuki
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 tavua512 tavuaKaikki Windows-versiot
Advanced Format, 512-bye Emulation, 512e, 4k/512e4 kilotavua512 tavuaWindows 7, jossa MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2, jossa MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K Native, 4k/4k4 kilotavua4 kilotavuaEi tukea Windows 7 SP1:ssä tai Windows Server 2008 R2 SP1:ssä. Microsoft tutkii tämänlaisten levyjen tukemisen mahdollisuutta sekä tarvetta jatkossa ja julkaisee tarvittavat Knowledge Base -tietokannan artikkelit, kun se on ajankohtaista.
MuuEi 4 kilotavua tai 512 tavua.Ei 4 kilotavua tai 512 tavua.Ei tuettu
Huomautus Advanced Format -levyjen tuki on riippuvainen siitä, että levy ilmoittaa sillä olevan 4 kilotavun fyysiset sektorit ja että tallennusohjain ilmoittaa fyysisen sektorin koon.

Lisätietoja on seuraavissa WWW-sivustoissa: Lisätietoja Advanced Format -levyistä on seuraavassa IDEMA-verkkosivustossa: Microsoft toimittaa kolmansien osapuolten yhteystiedot, jotta saat teknistä tukea. Nämä yhteystiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Microsoft ei takaa kolmannen osapuolen yhteystietojen paikkansapitävyyttä.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 982018 – Viimeisin tarkistus: 3.7.2012 – Versio: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

Palaute