System.Xml.XmlException-virhe yritettäessä ottaa käyttöön Office 2010 -ympäristössä ulkoinen luettelo, jonka nimessä on pienempi kuin -merkki (<)

Oire

Oletetaan seuraava tilanne:
  • Luot ulkoisen luettelon, joka pohjautuu mihin tahansa ulkoiseen sisältötyyppiin. Tämän ulkoisen luettelon nimessä on pienempi kuin -merkki (<). Luettelon nimi on esimerkiksi <Luettelon_nimi>.
  • Siirrät ulkoisen luettelon offline-tilaan Microsoft SharePoint Workspace 2010:een tai Microsoft Outlook 2010:een.
Tässä tilanteessa ulkoisen luettelon käyttöönotto epäonnistuu ja näyttöön tulee seuraava virhesanoma:

Nimi: <Luettelon_nimi>
Lähde: http://Palvelimen_nimi/lists/Luettelon_nimi/clientsolution/GUID.vsto

************** Poikkeuksen teksti **************
System.Xml.XmlException: '<', hexadecimal value 0x3C, is an invalid attribute character. Line 3, position 70.
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseAttributeValueSlow(Int32 curPos, Char quoteChar, NodeData attr)
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseAttributes()
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElement()
   at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
   at System.Xml.XmlLoader.LoadNode(Boolean skipOverWhitespace)
   at System.Xml.XmlLoader.LoadDocSequence(XmlDocument parentDoc)
   at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
   at System.Xml.XmlDocument.Load(Stream inStream)
   at System.Security.Cryptography.ManifestSignatureInformation.GetManifestXml(ActivationContext application, ManifestKinds manifest)
   at System.Security.Cryptography.ManifestSignatureInformation.VerifySignature(ActivationContext application, ManifestKinds manifests, X509RevocationFlag revocationFlag, X509RevocationMode revocationMode)
   at Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInTrustEvaluator.VerifyCertificateSignature(ActivationContext context, OnlineOfflineState offlineState, String productName, DeploymentSignatureInformation& signatureInformation)
   at Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.VerifySecurity(ActivationContext context, Uri manifest, AddInInstallationStatus installState)
   at Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.InstallAddIn()

Workaround

Jos haluat kiertää tämän ongelman, älä käytä ulkoisen luettelon nimessä pienempi kuin -merkkiä (<).
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 983023 – Viimeisin tarkistus: 14.9.2011 – Versio: 1

Palaute