Suurten IDE-kiintolevyjen Windows-tuki

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI126855
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Yhteenveto
Windows 95/98 tukee IDE-kiintolevyjä, jotka ovat suurempia kuin 504 Mt (1024 sylinteriä), seuraavilla tavoilla:

  1. ROM BIOS -tuki INT13h-laajennuksille (esimerkiksi LBA).
  2. Kiintolevyohjaimen tuki INT13h-laajennuksille (esimerkiksi LBA).

  1. Vain levyn ensimmäisten 1024 sylinterin käyttäminen
  2. Reaalitilan ohjaimen geometriamuunnoksen tuki

Lisäksi Windows 95/98:n suojatun tilan IDE-levyohjain (Esdi_506.pdr) tarjoaa 32-bittisen levyn käytön käytettäessä jotain kolmesta ensimmäisestä edellä luetellusta tavasta. Käytettäessä reaalitilan ohjainta geometriamuunnokseen Esdi_506.pdr tarjoaa 32-bitttisen levyn käytön vain, jos käytössä on OnTrack Disk Managerin XBIOS-ohjaimet 6.03 tai uudemmat. Saat lisätietoja Disk Managerista OnTrackin teknisestä tuesta.

HUOMAUTUS: Lisätietoja Windows 95/98:n FAT32-tiedostojärjestelmästä on seuraavassa Microsoft Knowledge Base -artikkelissa:
154997 Description of the FAT32 File System
Enemmän tietoa
IDE-kiintolevyjä, jotka käyttävät ATA-liittymää, käytetään järjestelmän AT ROM BIOS INT13h-palveluiden avulla. IDE tunnistaa kiintolevyn kapasiteetin järjestelmän BIOSia varten määrittämällä sylintereiden, lukupäiden ja uraa kohti olevien sektorien määrän CMOS-muistiin.

Sektorien koko on aina 512 tavua, joten IDE-kiintolevyn kapasiteetti voidaan määrittää seuraavalla kaavalla:
sylinterit x lukupäät x sektoria/ura x 512 (tavua sektorissa) = kapasiteetti

Järjestelmän BIOS INT13h-liittymän sallii enintään 1024 sylinteriä, 255 lukupäätä ja 63 sektoria uraa kohti. IDE-liittymä sallii 65 536 sylinteriä, 16 lukupäätä ja 255 sektoria/ura. BIOSin ja IDE-liittymän yhteensopivuuden varmistamiseksi on käytettävä pienimpiä yhteisiä arvoja eli 1024:ää sylinteriä, 16:ta lukupäätä ja 63:a sektoria uraa kohti. Siten käytettäessä INT13h-palveluita kiintolevyn kanssa suurin levyn koko on 504 Mt, joka lasketaan seuraavasti:
1024 sylinteriä x 16 lukupäätä x 63 sektoria/ura x 512 = 528 482 304 tavua eli 504 Mt

HUOMAUTUS: Jotkin kiintolevyvalmistajat käyttävät laskennassa arvoa 1 Mt = 1 000 000 tavua, jolloin 528 482 304 tavua olisi 528 Mt. Ohjelmoinnin yhteydessä ja MS-DOS- sekä Windows 95/98 -käyttöjärjestelmissä 1 Mt on kuitenkin 1 048 576 tavua, joten 528 482 304 tavua vastaa 504:ää megatavua.

Yli 504 Mt:n kokoiset IDE-kiintolevyt edellyttävät enemmän kuin 1024 sylinteriä CMOS-muistissa (tai niissä voisi olla yli 63 sektoria uraa kohti, mutta tämä on hyvin harvinaista). Tämän seurauksena suuremmat levyt eivät ole yhteensopivia järjestelmän BIOS INT13h -liittymän kanssa eikä koko levyä voida käyttää, jollei kiintolevyn ohjaimessa käytetä geometriamuunnosta. Koska useimmat IDE-ohjaimet eivät käytä geometriamuunnosta, IDE-kiintolevyillä on melkein aina järjestelmän AT ROM BIOSin asettama 1024 sylinterin rajoitus.

HUOMAUTUS: SCSI-ohjaimet sisältävät yleensä laiteohjaimen tai BIOS ROM -muistin, joka korvaa järjestelmän AT ROM BIOS -palvelut SCSI-kiintolevyn yhteydessä, eikä se ole rajoittunut 1024 sylinteriin (504 Mt). ESDI-levyt käyttävät BIOS ROM -pohjaista INT13h-toimintoa, joka tarjoaa ATA-yhteensopivan geometriamuunnoksen. Huomaa myös, että käytettäessä IDE-kiintolevyjä voidaan levyn kaikkia sylintereitä tarkastella CMOS-asennuksen avulla, mutta ROM BIOS rajoittaa sylinterien määrän kuitenkin 1024 sylinteriin.

MS-DOS ja Windows 95/98 tukevat 504 Mt:n (1024 sylinteriä) rajoituksen ylittäviä IDE-levyjä geometriamuunnoksen ja LBA:n avulla. BIOS-ohjaimet toteuttavat geometriamuunnoksen. Ne muuntavat IDE-kiintolevyn todellisen geometrian sellaiseksi, joka sopii järjestelmän BIOSin INT13h-rajoitukseen. LBA:n toteuttaa BIOS tai kiintolevyn väyläsovitin, joka muuntaa BIOSille välitettävän CHS-tiedon 28-bittiseksi loogisen lohkon osoitteeksi, jota asema käyttää tietojen hakuun levyltä.

Voit käyttää yli 504 Mt:n (1024 sylinteriä) kokoista IDE-kiintolevyä MS-DOSin tai Windows 95/98:n kanssa jollakin seuraavista tavoista:

ROM BIOS -tuki INT13h-laajennuksille

Päivitä tietokoneen ROM BIOS sellaiseksi versioksi, joka tukee INT13h-laajennuksia. BIOS, joka tukee LBA:ta, tarjoaa automaattisen muunnoksen IDE-kiintolevyille, jotka ovat suurempia kuin 1024 sylinteriä. Tällöin voit osioida ja alustaa koko levyn MS-DOSin tai Windows 95/98:n avulla ja käyttää Windows 95:n suojatun tilan levyohjainta (Esdi_506.pdr) 32-bittistä levyn käyttöä varten.

HUOMAUTUS: Lisätietoja BIOS ROMin päivittämisestä ja LBA-tuen käyttöönotosta CMOS-muistissa saat tietokoneen valmistajalta. Saat tietoja kiintolevyn CHS-tietojen määrittämisestä CMOS-muistiin kiintolevyn valmistajalta.

Lisätietoja INT13H-laajennuksista on seuraavissa Microsoft Knowledge Base -artikkeleissa:
122052 Logical Block Addressing (LBA) Defined

153550 Hard Disk Limited to 8-GB Partition

Kiintolevyn väyläsovittimen tuki INT13h-laajennuksille

Hanki kiintolevyn ohjainkortti, joka tukee INT13H-laajennuksia tai suorittaa geometriamuunnoksen. Tällöin voit osioida ja alustaa koko levyn MS-DOSin tai Windows 95/98:n avulla ja käyttää Windows 95/98:n suojatun tilan levyohjainta (Esdi_506.pdr) 32-bittistä levyn käyttöä varten.

HUOMAUTUS: Saat kiintolevyn tai kiintolevyohjaimen valmistajalta lisätietoja sellaisen kiintolevyn ohjaimen hankkimisesta, joka tukee INT13h-laajennuksia tai suorittaa geometriamuunnoksen.

Reaalitilan ohjaimen geometriamuunnoksen tuki

Käytä muun toimittajan sovellusta geometriamuunnokseen. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi Storage Dimensionsin valmistama SpeedStor, Micro Housen valmistama EZ-Drive ja OnTrack Computer Systemsin valmistama Disk Manager.

Jos käytössäsi OnTrack Disk Managerin XBIOS-ohjainten versio 6.03 tai uudempi (sekä pääkäynnistystietueen että CONFIG.sys-tiedoston ohjaimen on oltava 6.03 tai uudempi), Windows 95/98:n suojatun tilan ohjain (Esdi_506.pdr) saa OnTrack-ohjaimelta todelliset geometria- ja pingotuskerrointiedot OnTrack Disk Managerin XBIOS-APIn avulla. Tällöin Windows 95/98:ssa voidaan käyttää 32-bittistä levyn käyttöä.

Jos käytössäsi OnTrack Disk Managerin XBIOS-ohjaimet ,jotka ovat vanhempia kuin 6.03 tai toinen muun toimittajan sovellus, Esdi_506.pdr poistetaan ja levyn käyttö tapahtuu reaalitilassa järjestelmän BIOSin INT13h-liittymän avulla. Voit tällöin edelleen käyttää levyä Windowsissa, mutta levyä käytetään MS-DOS-yhteensopivassa tilassa.

HUOMAUTUS: Disk Manager 6.03:a tuetaan suojatussa tilassa kiintolevyillä, jotka ovat ensisijaisessa IDE-kanavassa ja kun DriveSpace-levynpakkausohjelmaa ei ole asennettu. Toissijaisessa IDE-kanavassa olevia levyjä varten tarvitaan Disk Manager 7.0 tai uudempi. Käytettäessä Microsoft Windows 95/98:n ja Microsoft Plus!:n mukana tulevaa DriveSpace-pakkausohjelmaa, Disk Managerin version on oltava 7.04 tai uudempi.OnTrack Disk Managerin XBIOS-ohjain (Xbios.ovl) tallennetaan käynnistyslevyn pääkansioon ja pääkäynnistystietue lataa sen ensisijaisen osion (asema C) tukea varten. Config.sys-tiedoston ohjain (Dmdrvr.bin) tukee jatko-osioita ja se täytyy ladata, jotta jatko-osioiden asemia voitaisiin käyttää.

Saat tietoja kiintolevyn CHS-tietojen määrittämisestä CMOS-muistiin kiintolevyn valmistajalta. Lisäksi tällaiset sovellukset yleensä edellyttävät, että levy osioidaan ja alustetaan sovelluksen valmistajan työkaluohjelmalla. Saat tästä lisätietoja sovelluksen käyttöohjeista tai sovelluksen valmistajalta.

Vain levyn ensimmäisten 1024 sylinterin käyttäminen

Määritä CMOS-asetuksissa CHS-parametrit siten, että käytössä on vain enintään 1024 sylinteriä. Tällöin voit osioida ja alustaa levyn MS-DOSin tai Windows 95/98:n avulla ja käyttää Windows 95/98:n suojatun tilan levyohjainta (Esdi_506.pdr) 32-bittistä levyn käyttöä varten.

Saat tietoja kiintolevyn CHS-tietojen määrittämisestä CMOS-muistiin kiintolevyn valmistajalta.

Suurten kiintolevyjen käyttö Windowsin ja Työryhmä-Windowsin kanssa

Edellä kuvatun tavan avulla voit myös käyttää yli 504 Mt:n (1024 sylinteriä) kiintolevyä Windows 3.0:n tai Työryhmä-Windowsin versioiden 3.1 ja 3.11 kanssa. Lisäksi näiden tapojen avulla voi käyttää Työryhmä-Windowsin (3.11) 32-bittistä levyn käyttöä (VFAT) useimmissa tietokoneissa. Huomaa, että edellä kuvattu INT13h-laajennusten tai geometriamuunnoksen käytön yhteydessä et voi käyttää Windowsin tai Työryhmä-Windowsin 32-bittistä levyn käyttöä.

Windowsin ja Työryhmä-Windowsin 32-bittinen levyn käyttö tapahtuu FastDisk-ohjaimen WDCTRL avulla. WDCTRL vertaa CMOS-muistin BIOS-parametrilohkon sylinterin lukumäärätietoja kiintolevyn ilmoittamaan levyn tunnistuskomennon vastaukseen . Jos BIOS ilmoittaa enemmän kuin 1024 sylinteriä, WDCTRL-tarkistus epäonnistuu riippumatta siitä, tukeeko BIOS tai väyläsovitin geometriamuunnosta tai INT13h-laajennuksia.

Jos haluat käyttää 32-bittistä levyn käyttöä kiintolevyjen yhteydessä, jotka ovat suurempia kuin 1024 sylinteriä ja siten epäyhteensopivia WDCTRL:n kanssa, käytä muun toimittajan FastDisk-ohjainta, jonka saat kiintolevyn tai kiintolevyohjaimen valmistajalta. Voit myös käyttää tällaista FastDisk-ohjainta Esdi_506.pdr:n sijaan 32-bittistä levyn käyttöä varten Windows 95/98:ssa, vaikka tämä ei ole yleensä tarpeen useimpien kiintolevyjen osalta.

Disk Managerin on valmistanut OnTrack Computer Systems, Microsoftista riippumaton itsenäinen valmistaja. Microsoft ei takaa millään lailla tämän tuotteen toimintaa tai luotettavuutta.

SpeedStorin on valmistanut Storage Dimensions, Microsoftista riippumaton itsenäinen valmistaja. Microsoft ei takaa millään lailla tämän tuotteen toimintaa tai luotettavuutta.

EZ-Driven on valmistanut Micro House, Microsoftista riippumaton itsenäinen valmistaja. Microsoft ei takaa millään lailla tämän tuotteen toimintaa tai luotettavuutta.Kiintolevyn valmisteleminen

Lisätietoja osioiden yhdistämisestä tai kiintolevyn valmistelusta Windows 95/98:n asennusta varten on seuraavissa Microsoft Knowledge Base -artikkeleissa:
255867 How to Use Fdisk and Format to Partition or Repartition a Hard Disk

221829 How to Install Windows 98 on a Computer with No Operating System
3.x 5.x 6.00 6.20 6.21 6.22 atapi wd enhanced eide fast-ata msdos ms-dos ms dos w95hw
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 126855 – Viimeisin tarkistus: 12/04/2015 11:07:25 – Versio: 3.4

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 3.0 Standard Edition, , Microsoft Windows 3.1 Standard Edition, Microsoft Windows 3.11 Standard Edition, Microsoft Työryhmä-Windows 3.2, Microsoft MS-DOS 6.22 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbwinme kbenv kbhw win98se win98 kbfaq win95 KB126855
Palaute