Server-palvelun kokoonpano ja säätäminen

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI128167
Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
Yhteenveto
Vaikka Windows NT Server -palvelu on automaattisesti säätyvä, se voidaan myös määrittää manuaalisesti Ohjauspaneelin Palvelut-kuvakkeen avulla. Tavallisesti palvelinmääritysparametrit määritetään automaattisesti (lasketaan ja asetetaan) aina Windows NT:n käynnistyksen yhteydessä. Jos suoritat NET CONFIG SERVER -ohjelman /AUTODISCONNECT-, /SERVCOMMENT- tai /HIDDEN-valitsinta käyttäen, automaattisesti määritetyt parametrit tuodaan näyttöön ja kirjoitetaan rekisteriin. Kun nämä parametrit on kirjoitettu rekisteriin, et voi säätää Server-palvelua Ohjauspaneelin Verkko-kuvakkeen avulla.

Jos lisäät tai poistat järjestelmästä muistia tai muutat palvelimen kokoasetusta (pienennä/tasaa/suurenna), Windows NT ei automaattisesti säädä Server-palvelua uutta kokoonpanoa varten. Jos esimerkiksi suoritat komennon NET CONFIG SRV /SRVCOMMENT ja lisäät sitten muistia tietokoneeseen, Windows NT ei suurenna automaattisesti määritettyjä arvoja.

Kun kirjoitat komentoriville NET CONFIG SERVER ilman lisäparametreja, automaattinen säätö säilyy toiminnassa ja tuo näyttöön palvelinkokoonpanon tietoja.
Enemmän tietoa
Server-palvelu tukee tietotasoja, joiden avulla voit määrittää kunkin parametrin erikseen. Esimerkiksi komento NET CONFIG SRV /HIDDEN käyttää tietotasoa 1016 piilotetun parametrin määrittämiseksi. NET.EXE tekee tietotason 102 ja 502 kyselyt ja määrittää ne (piilotettu-, kommentti-, käyttäjät- ja levyparametrit). Ohjelman suorituksen tuloksena kaikki tietotason parametrit määritetään pysyvästi rekisteriin. SRVMGR.EXE ja Ohjauspaneelin Palvelin-ohjelma tekevät kyselyt vain tasoon 102 (ei tasoon 502) ja määrittävät arvot, kun muutat palvelimen kommentin.

Niiden järjestelmänvalvojien, jotka haluavat piilottaa NT-tietokoneet selausluettelosta tai muuttaa automaattisen yhteydenkatkaisun arvoa, tulisi käyttää REGEDT32.EXE-ohjelmaa edellä mainittujen komentorivin ohjelmien sijasta. Palvelimen kommenttia voidaan muokata Ohjauspaneelin Palvelin-kuvakkeen tai Server Manager -ohjelman kuvauskentän avulla.
Ratkaisu
LAN Manager Server -parametrien oletusarvojen palauttaminen tai Windows NT:n määrittäminen uudelleen siten, että järjestelmä määrittää Server-palvelun automaattisesti:

VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia järjestelmänlaajuisia ongelmia, joiden korjaamiseksi Windows NT joudutaan ehkä asentamaan uudelleen. Microsoft ei takaa, että Rekisterieditorin käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat voidaan poistaa. Käytä Rekisterieditoria omalla vastuulla.

 1. Käynnistä Rekisterieditori (REGEDT32.EXE).
 2. Etsi alihaarasta HKEY_LOCAL_MACHINE seuraava avain:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Poista kaikki muut arvot paitsi seuraavat:
  EnableSharedNetDrives
  Lmannounce
  NullSessionPipes
  NullSessionShares
  Size
  HUOMAUTUS: Tämän avaimen alla voi olla muitakin kuin staattisesti koodattuja kohtia. Älä poista näiden arvoja.
 4. Lopeta Rekisterieditori ja käynnistä Windows NT uudelleen.
prodnt 3.10 auto configure tune tuned tuning
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 128167 – Viimeisin tarkistus: 09/11/2011 08:04:00 – Versio: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • prodnt KB128167
Palaute