Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

NetMeeting-yhteyksien muodostaminen palomuurin läpi

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI158623
Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan, miten Microsoft NetMeeting -sovelluksessa muodostetaan yhteys Internetin välityksellä, kun käytössä on palomuuri.
Enemmän tietoa
Kun NetMeeting muodostaa yhteyden Internetin välityksellä, se käyttää useita IP-portteja muiden kokouksen osallistujien kanssa viestimiseen. Jos Internet-yhteydessä käytetään palomuuria, se pitää määrittää siten, että NetMeetingin tarvitsemia portteja ei ole estetty.

NetMeeting käyttää seuraavia IP (Internet Protocol) -portteja:
  Portti  Käyttö  -------------------------------------  389    Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]  522    User Location Server (TCP)  1503   T.120 (TCP)  1720   H.323-puhelun määritys (TCP)  1731   Äänipuhelun hallinta (TCP)  Dynaaminen H.323-puhelun hallinta (TCP)  Dynaaminen  H.323-virta [Realtime Transport Protocol (RTP) User Datagram Protocolin (UDP) päällä]				
Jotta voit määrittää lähtevät NetMeeting-yhteydet palomuurin läpi, palomuurin on oltava määritetty tekemään seuraavaa:
 • päästämään läpi ensisijaiset TCP-yhteydet porteissa 522, 389, 1503, 1720 ja 1731
 • päästämään läpi toissijaiset UDP-yhteydet dynaamisesti määritetyissä porteissa (1024 - 65535).
HUOMAUTUS: Jotkin palomuurit pystyvät päästämään läpi TCP-yhteydet määritetyissä porteissa mutta eivät toissijaisia UDP-yhteyksiä dynaamisesti määritetyissä porteissa. Jos muodostat NetMeeting-yhteydet tällaisten palomuurien läpi, NetMeetingin ääniominaisuudet eivät ole käytettävissä.

Lisäksi jotkin palomuurit pystyvät päästämään läpi TCP-yhteydet määritetyissä porteissa ja toissijaiset UDP-yhteydet dynaamisesti määritetyissä porteissa, mutta ne eivät kykene muodostamaan mielivaltaista määrää sisäisiä IP-osoitteita tai muodostamaan niitä dynaamisesti. Tällaisia palomuureja käyttäessäsi voit muodostaa NetMeeting-yhteyksiä palomuurin sisäpuolella olevista tietokoneista palomuurin ulkopuolelle. Lisäksi voit käyttää NetMeetingin ääniominaisuuksia, mutta palomuurin ulkopuolelta ei voi muodostaa yhteyksiä palomuurin sisäpuolelle.

H.323-puhelun määritysprotokolla (portissa 1720) neuvottelee dynaamisesti sen TCP-portin, jota H.323-puhelun hallintaprotokolla käyttää. Sekä äänipuhelun ohjausprotokolla (portissa 1731) että H.323-puhelun määritysprotokolla (portissa 1720) neuvottelevat dynaamisesti User Datagram Protocol (UDP) -portit, jota H.323-virran protokolla (RTP) käyttää. NetMeeting määrittää kaksi porttia palomuurin molemmilla puolilla ääni- ja kuvavirtaa varten. Nämä dynaamisesti neuvoteltavat portit valitaan satunnaisesti kaikista dynaamisesti määritettävistä porteista.

NetMeetingin hakemistopalvelut edellyttävät, että käytetään porttia 389 tai 522 palvelimen tyypin mukaan. Internet Locator Server (ILS) -palvelimet, jotka tukevat NetMeeting 2.0:n ja uudempien käyttämää LDAP-protokollaa, edellyttävät portin 389. NetMeeting 1.0:n User Location Server (ULS) -palvelimet edellyttävät portin 522.
2.00
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 158623 – Viimeisin tarkistus: 11/16/2005 19:13:00 – Versio: 2.2

 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.11
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
 • KB158623
Palaute