Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

TIETOJA: Luettelo Visual Basic 4.0:n mukautetuista komponenteista, joita ei enää ole Visual Basic 5.0:ssa

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI172193
Yhteenveto
Seuraavia Visual Basic 4.0:n mukana toimitettuja mukautettuja (ActiveX) komponentteja ei asenneta Visual Basic 5.0:n asentamisen yhteydessä:
  AniBtn32.OCX  Gauge32.OCX  Graph32.OCX  Grid32.OCX   KeySta32.OCX  MSOutl32.OCX  MSRDC32.OCX  Spin32.OCX   ThreeD32.OCX				

Nämä komponentit on korvattu muilla mukautetuilla (ActiveX) komponenteilla tai parannetuilla sisäisillä komponenteilla. Microsoft ei tue näiden komponenttien käyttöä Visual Basic 5.0:ssa. Tässä artikkelissa kuvataan nämä Visual Basic 4.0:n komponentit ja neuvotaan, miten samat toiminnot voidaan tehdä Visual Basic 5.0:ssa.
Enemmän tietoa
Seuraavassa on lyhyt kuvaus kustakin pois jätetystä Visual Basic 4.0:n mukautetusta (ActiveX) komponentista ja vastaavasta komponentista Visual Basic 5.0:ssa.

AniBtn32.OCX

Animoidun painikekomponentin avulla voidaan käyttää mitä tahansa kuvaketta, bittikarttaa tai metatiedostoa omien painikekomponenttien määrittämiseksi. Sen avulla voidaan myös luoda animoituja tai monitilaisia painikkeita.

Visual Basic 5.0:n sisäinen komentopainikekomponentti tukee nyt Picture-ominaisuutta. Picture-ominaisuus tukee seuraavia kuvamuotoja: bittikartta, kuvake, metatiedosto, GIF ja JPEG.

Animaatiokomponentin avulla voidaan luoda animaatioita sisältäviä painikkeita. Tämä komponentti sisältyy Windows Common Controls-2:een (ComCt232.OCX).

Gauge32.OCX

Gauge-komponentti luo käyttäjän määrittämiä mittareita, joihin voi valita lineaarisen tyylin (täyttö) tai osoitintyylin. Tästä komponenteista on hyötyä lämpömittareissa, polttoainemittareissa, tilanneilmaisimissa tai muissa analogisissa mittareissa.

Visual Basic 5.0:n vastaava komponentti on ProgressBar-komponentti, joka sisältyy Windows Common Controlsiin (ComCtl32.OCX).

Graph32.OCX

Graph-komponentin avulla voidaan Visual Basic -komponenteissa luoda kuvaajia ja kaavioita ohjelmallisesti.

Visual Basic 5.0:ssa samat toiminnot tarjoaa MSChart-komponentti MSChart.OCX.

Grid32.OCX

Grid-komponentti tuo näyttöön rivejä ja sarakkeita.

Vastaava toiminto saadaan Visual Basic 5.0:ssa FlexGrid-komponentilla MSFlxGrd.OCX.

KeySta32.OCX

Näppäimen tilan komponentilla voidaan näyttää tai muokata näppäinten CAPS LOCK, NUM LOCK, INS ja SCROLL LOCK tiloja.

Visual Basic 5.0:ssa CAPS LOCK-, NUM LOCK-, INS- ja SCROLL LOCK -näppäinten tilaa voidaan muokata SendKeys-komennon tai Windows API -komentojen avulla. Edellä mainittujen näppäinten tila voidaan tuoda näyttöön StatusBar-komponentin avulla. StatusBar-komponentti sisältyy Windows Common Controlsiin (ComCtl32.OCX).

MSOutl32.OCX

Outline-komponentti on erityinen luetteloruutu, jonka avulla luettelon kohdat voidaan esittää hierarkkisesti. Tästä on hyötyä, kun esitetään tiedostojärjestelmän kansioita ja tiedostoja.

Samat toiminnot tarjoaa Visual Basic 5.0:n TreeView-komponentti. TreeView-komponentti sisältyy Windows Common Controlsiin (ComCtl32.OCX). Kansioiden ja tiedostojärjestelmien näyttämiseksi voidaan käyttää sisäisiä komponentteja DriveListBox, DirListBox ja FileListBox.

MSRDC32.OCX

Mahdollistaa ODBC-tietolähteen etäkäytön. Remote Data -komponentin avulla käyttäjä voi siirtyä tulosjoukossa riviltä toiselle ja tuoda näyttöön sekä muokata sidottujen komponenttien tietoja.

Vastaava komponentti Visual Basic 5.0:ssa on MSRDC20.OCX.

Spin32.OCX

Spin-painike on askelluskomponentti, jota käytetään muiden komponenttien kanssa arvojen suurentamiseksi tai pienentämiseksi. Sen avulla voidaan myös selata arvoaluetta tai luetteloa.

Visual Basic 5.0:n vastaava komponentti on UpDown-komponentti, joka sisältyy Windows Common Controls-2:een (ComCt232.OCX).

ThreeD32.OCX

ThreeD32.OCX sisältää useiden Visual Basicin sisäisten komponenttien kolmiulotteiset versiot, kuten 3D-komentopainikkeen ja 3D-valintaruudun.

Useimmat tämän komponentin toiminnot on liitetty Visual Basic 5.0:n sisäisiin komponentteihin.

HUOMAUTUS: Visual Basic 5.0 -sovellukset eivät tue edellä mainittuja poistettuja komponentteja. Yhteensopivuussyistä useat näistä tiedostoista löytyvät Visual Basic 5.0:n asennus-CD-levyn seuraavasta kansiosta:
Tools\Controls

Komponenttien vanhempien versioiden tarkat asennusohjeet ovat saman kansion Readme.txt-tiedostossa.
Suositukset
Custom Control Reference -ohjetiedosto sijaitsee Visual Basic 5.0:n asennus-CD-levyn Tools\Controls-kansiossa.

Readme.txt-tiedosto sijaitsee Visual Basic 5.0:n asennus-CD-levyn Tools\Controls-kansiossa.

Visual Basic Books On-Line\Visual Basic Help\Controls Reference\ActiveX Controls.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 172193 – Viimeisin tarkistus: 01/20/2006 14:36:03 – Versio: 3.0

 • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition
 • kb32bitonly kbinfo KB172193
Palaute