Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

TIETOJA: Luettelo Visual Basic 4.0:n mukautetuista komponenteista, joita ei enää ole Visual Basic 5.0:ssa

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI172193
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Yhteenveto
Seuraavia Visual Basic 4.0:n mukana toimitettuja mukautettuja (ActiveX) komponentteja ei asenneta Visual Basic 5.0:n asentamisen yhteydessä:
  AniBtn32.OCX  Gauge32.OCX  Graph32.OCX  Grid32.OCX   KeySta32.OCX  MSOutl32.OCX  MSRDC32.OCX  Spin32.OCX   ThreeD32.OCX				

Nämä komponentit on korvattu muilla mukautetuilla (ActiveX) komponenteilla tai parannetuilla sisäisillä komponenteilla. Microsoft ei tue näiden komponenttien käyttöä Visual Basic 5.0:ssa. Tässä artikkelissa kuvataan nämä Visual Basic 4.0:n komponentit ja neuvotaan, miten samat toiminnot voidaan tehdä Visual Basic 5.0:ssa.
Enemmän tietoa
Seuraavassa on lyhyt kuvaus kustakin pois jätetystä Visual Basic 4.0:n mukautetusta (ActiveX) komponentista ja vastaavasta komponentista Visual Basic 5.0:ssa.

AniBtn32.OCX

Animoidun painikekomponentin avulla voidaan käyttää mitä tahansa kuvaketta, bittikarttaa tai metatiedostoa omien painikekomponenttien määrittämiseksi. Sen avulla voidaan myös luoda animoituja tai monitilaisia painikkeita.

Visual Basic 5.0:n sisäinen komentopainikekomponentti tukee nyt Picture-ominaisuutta. Picture-ominaisuus tukee seuraavia kuvamuotoja: bittikartta, kuvake, metatiedosto, GIF ja JPEG.

Animaatiokomponentin avulla voidaan luoda animaatioita sisältäviä painikkeita. Tämä komponentti sisältyy Windows Common Controls-2:een (ComCt232.OCX).

Gauge32.OCX

Gauge-komponentti luo käyttäjän määrittämiä mittareita, joihin voi valita lineaarisen tyylin (täyttö) tai osoitintyylin. Tästä komponenteista on hyötyä lämpömittareissa, polttoainemittareissa, tilanneilmaisimissa tai muissa analogisissa mittareissa.

Visual Basic 5.0:n vastaava komponentti on ProgressBar-komponentti, joka sisältyy Windows Common Controlsiin (ComCtl32.OCX).

Graph32.OCX

Graph-komponentin avulla voidaan Visual Basic -komponenteissa luoda kuvaajia ja kaavioita ohjelmallisesti.

Visual Basic 5.0:ssa samat toiminnot tarjoaa MSChart-komponentti MSChart.OCX.

Grid32.OCX

Grid-komponentti tuo näyttöön rivejä ja sarakkeita.

Vastaava toiminto saadaan Visual Basic 5.0:ssa FlexGrid-komponentilla MSFlxGrd.OCX.

KeySta32.OCX

Näppäimen tilan komponentilla voidaan näyttää tai muokata näppäinten CAPS LOCK, NUM LOCK, INS ja SCROLL LOCK tiloja.

Visual Basic 5.0:ssa CAPS LOCK-, NUM LOCK-, INS- ja SCROLL LOCK -näppäinten tilaa voidaan muokata SendKeys-komennon tai Windows API -komentojen avulla. Edellä mainittujen näppäinten tila voidaan tuoda näyttöön StatusBar-komponentin avulla. StatusBar-komponentti sisältyy Windows Common Controlsiin (ComCtl32.OCX).

MSOutl32.OCX

Outline-komponentti on erityinen luetteloruutu, jonka avulla luettelon kohdat voidaan esittää hierarkkisesti. Tästä on hyötyä, kun esitetään tiedostojärjestelmän kansioita ja tiedostoja.

Samat toiminnot tarjoaa Visual Basic 5.0:n TreeView-komponentti. TreeView-komponentti sisältyy Windows Common Controlsiin (ComCtl32.OCX). Kansioiden ja tiedostojärjestelmien näyttämiseksi voidaan käyttää sisäisiä komponentteja DriveListBox, DirListBox ja FileListBox.

MSRDC32.OCX

Mahdollistaa ODBC-tietolähteen etäkäytön. Remote Data -komponentin avulla käyttäjä voi siirtyä tulosjoukossa riviltä toiselle ja tuoda näyttöön sekä muokata sidottujen komponenttien tietoja.

Vastaava komponentti Visual Basic 5.0:ssa on MSRDC20.OCX.

Spin32.OCX

Spin-painike on askelluskomponentti, jota käytetään muiden komponenttien kanssa arvojen suurentamiseksi tai pienentämiseksi. Sen avulla voidaan myös selata arvoaluetta tai luetteloa.

Visual Basic 5.0:n vastaava komponentti on UpDown-komponentti, joka sisältyy Windows Common Controls-2:een (ComCt232.OCX).

ThreeD32.OCX

ThreeD32.OCX sisältää useiden Visual Basicin sisäisten komponenttien kolmiulotteiset versiot, kuten 3D-komentopainikkeen ja 3D-valintaruudun.

Useimmat tämän komponentin toiminnot on liitetty Visual Basic 5.0:n sisäisiin komponentteihin.

HUOMAUTUS: Visual Basic 5.0 -sovellukset eivät tue edellä mainittuja poistettuja komponentteja. Yhteensopivuussyistä useat näistä tiedostoista löytyvät Visual Basic 5.0:n asennus-CD-levyn seuraavasta kansiosta:
Tools\Controls

Komponenttien vanhempien versioiden tarkat asennusohjeet ovat saman kansion Readme.txt-tiedostossa.
Suositukset
Custom Control Reference -ohjetiedosto sijaitsee Visual Basic 5.0:n asennus-CD-levyn Tools\Controls-kansiossa.

Readme.txt-tiedosto sijaitsee Visual Basic 5.0:n asennus-CD-levyn Tools\Controls-kansiossa.

Visual Basic Books On-Line\Visual Basic Help\Controls Reference\ActiveX Controls.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 172193 – Viimeisin tarkistus: 12/04/2015 17:32:59 – Versio: 3.0

Microsoft Visual Basic Control Creation Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb32bitonly kbinfo KB172193
Palaute