Tarkan vastaavuuden löytäminen PHAKU- tai VHAKU-funktion avulla

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
PHAKU- ja VHAKU-funktiot sisältävät argumentin nimeltä hakualue, jonka avulla voit löytää tarkan vastaavuuden hakuarvollesi ilman hakutaulukon lajittelemista.

Huomautus Hakutaulukkoa ei tarvitse lajitella, jos käytät hakualue-argumenttia oikein.
Enemmän tietoa
Näiden funktioiden syntaksin määritys on seuraava.

PHAKU-funktio

  =PHAKU(hakuarvo,taulukkomatriisi,sarakkeen_numero,hakualue)				
Tässä:
  Argumentti   Argumentin määritys  ---------------------------------------------------------------------  hakuarvo Matriisin ensimmäisestä sarakkkeesta etsittävä arvo.  taulukkomatriisi Tietotaulukko, josta tietoja haetaan.  sarakkeen_numero  Sen taulukkomatriisin sarakkeen numero, jolle        tulee palauttaa vastaava arvo.  hakualue Looginen arvo, joka määrittää, halutaanko löytää        tarkka vastaavuus vai likimääräinen vastaavuus.        Jos arvo on TOSI tai jätetty pois, palautetaan likimääräinen vastaavuus.        Toisin sanoen, jos tarkkaa vastaavuutta ei löydy, palautetaan        seuraavaksi suurempi arvo, joka on pienempi kuin        hakuarvo. Jos arvo on EPÄTOSI, PHAKU löytää tarkan vastaavuuden.        Jos tarkkaa vastaavuutta ei löydy, palautetaan #PUUTTUU-virhearvo.				
Huomautus Jos hakualue on TOSI tai jätetty pois (likimääräinen vastaavuus), taulukkomatriisin ensimmäisen sarakkeen arvot on lajiteltava nousevasti. Jos hakualue on EPÄTOSI (tarkka vastaavuus), taulukkomatriisia ei tarvitse lajitella.

Esimerkki EPÄTOSI-arvon käyttämisestä hakualue-argumenttina

Seuraavassa luettelossa on hedelmiä ja niiden värejä. Huomaa, ettei ensimmäistä saraketta ole lajiteltu:
  A1: Hedelmä  B1: Väri   A2: Kiivi   B2: Vihreä  A3: Banaani  B3: Keltainen  A4: Rypäle  B4: Violetti   A5: Omena  B5: Punainen  				
Seuraava kaava löytää värin (Punainen), joka vastaa hedelmää Omena. Voit kirjoittaa kaavan mihin tahansa laskentataulukon soluun:
=PHAKU("Omena",A2:B5,2,EPÄTOSI)				
Huomaa, että jos muutat hakualue-argumentiksi TOSI, Excel palauttaa #PUUTTUU-virheen, koska ensimmäistä saraketta ei ole lajiteltu.

VHAKU-funktio

=VHAKU(hakuarvo,taulukkomatriisi,rivin_numero,hakualue)				
Tässä:
  Argumentti   Argumentin määritys  ---------------------------------------------------------------------  hakuarvo Matriisin ensimmäisestä sarakkkeesta etsittävä arvo.  taulukkomatriisi Tietotaulukko, josta tietoja haetaan.  rovin_numero  Sen taulukkomatriisin rivin numero, jolle        tulee palauttaa vastaava arvo.  hakualue Looginen arvo, joka määrittää, halutaanko löytää        tarkka vastaavuus vai likimääräinen vastaavuus.        Jos arvo on TOSI tai jätetty pois, palautetaan likimääräinen vastaavuus.        Toisin sanoen, jos tarkkaa vastaavuutta ei löydy, palautetaan        seuraavaksi suurempi arvo, joka on pienempi kuin        hakuarvo. Jos arvo on EPÄTOSI, PHAKU löytää tarkan vastaavuuden.        Jos tarkkaa vastaavuutta ei löydy, palautetaan #PUUTTUU-        virhearvo.				
Huomautus Jos hakualue on TOSI tai jätetty pois (likimääräinen vastaavuus), taulukkomatriisin ensimmäisen rivin arvot on lajiteltava nousevasti. Jos hakualue on EPÄTOSI (tarkka vastaavuus), taulukkomatriisia ei tarvitse lajitella.

Esimerkki EPÄTOSI-arvon käyttämisestä hakualue-argumenttina

Seuraavassa luettelossa on hedelmiä ja niiden värejä. Huomaa, ettei ensimmäistä saraketta ole lajiteltu:
  A1: Hedelmä  B1: Väri  A2: Kiivi   B2: Vihreä  A3: Banaani  B3: Keltainen  A4: Rypäle  B4: Violetti  A5: Omena  B5: Punainen				
Seuraava kaava löytää Väri-sarakkeen ja palauttaa Keltainen-otsikon kolmannen kohteen (-1). Voit kirjoittaa kaavan mihin tahansa laskentataulukon soluun:
=VHAKU("Vär",A1:B5,3,EPÄTOSI)				
Huomaa, että jos muutat hakualue-argumentiksi TOSI, Excel palauttaa #PUUTTUU-virheen, koska ensimmäistä saraketta ei ole lajiteltu.
Suositukset
Saat lisätietoja HAKU-funktioiden käyttämisestä Microsoft Excelissä napsauttamalla seuraavia artikkelien numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
181212 XL: Lajittelemattomien tietojen haun tekeminen Excelissä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
214264 XL: Isot ja pienet kirjaimet eri merkeiksi tunnistavan haun tekeminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
214069 XL: Matriisin ensimmäisen tai viimeisen vastaavuuden palauttaminen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
181201 XL: VHAKU, PHAKU ja HAKU palauttavat virheellisiä arvoja (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
213476 XL: Tulokset ovat odottamattomat, kun hakutaulukossa on sekä tekstiä että numeroita (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
280094 XL: Esimerkki kaavavirheet piilottavasta käyttäjän määrittämästä funktiosta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja VHAKU-funktiosta valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Excelin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon VHAKU-laskentataulukkofunktio ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.
Saat lisätietoja PHAKU-funktiosta valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Excelin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon PHAKU-laskentataulukkofunktio ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.
XL2002 XL2000 XL97 XL XL2003
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 181213 – Viimeisin tarkistus: 06/25/2007 14:30:51 – Versio: 3.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto KB181213
Palaute