Levykiintiöiden ottaminen käyttöön Windows 2000:ssa

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI183322
Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Oire
Miten voin ottaa käyttöön levykiintiöt Windows 2000:ssa?
Ratkaisu
Windows 2000 tukee levykiintiöiden käyttämistä sen levytilan rajaamiseksi, jota yksi käyttäjä voi
käyttää Windows NT File System (NTFS) -tiedostojärjestelmää käyttävässä osiossa.

Huomautus: Levykiintiöitä ei voi käyttää muissa kuin NTFS-tiedostojärjestelmää käyttävissä osioissa.
Lisätietoja muuta tiedostojärjestelmää käyttävien osioiden muuntamisesta NTFS-tiedostojärjestelmäksi on
Windows 2000:n käyttöoppaassa.

1. Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella sitä osiota (asemaa), jossa haluat käyttää levykiintiöitä,
ja valitse Ominaisuudet.
3. Valitse Kiintiö-välilehdessä Ota kiintiön hallinta käyttöön -valintaruutu.
4. Jos haluat varata uusille käyttäjille rajattomasti levytilaa, valitse
Älä rajoita levytilan käyttöä -vaihtoehto.
Jos haluat, että kaikki uudet käyttäjät saavat käyttöönsä rajallisen määrän levytilaa,
valitse Rajoita levytila -vaihtoehto ja määritä jaettavan levytilan määrä
(megatavuina tai kilotavuina).
Jos haluat järjestelmän näyttävän varoitussanoman, kun käyttäjä on ylittämäisillään jaetun levytilan enimmäismäärän,
valitse Varoitustaso-vaihtoehto ja määritä levytilan enimmäismäärä, joka voidaan käyttää ilman,
että sanoma tulee näyttöön.
5. Jos haluat määrittää tietylle käyttäjälle henkilökohtaisen levykiintiön, valitse Kiintiömääritykset.
6. Valitse Kiintiö-valikosta Uusi kiintiömääritys.
7. Kirjoita Toimialue\nimi-muokkausruutuun <toimialue>\<käyttäjänimi>, jossa <toimialue> on sen
Windows NT -toimialueen nimi, jossa käyttäjän tili sijaitsee, ja <käyttäjänimi> on sen käyttäjän tilin nimi,
jota levykiintiö koskee.
8. Jos haluat varata käyttäjälle rajoittamattoman määrän levytilaa, valitse
Älä rajoita levytilan käyttöä -vaihtoehto. Jos haluat rajoittaa käyttäjälle varattua
levytilaa, valitse Rajoita levytila -vaihtoehto ja määritä levytilan määrä megatavuina
tai kilotavuina.
Jos haluat, että järjestelmä näyttää varoitussanoman, kun käyttäjä on ylittämäisillään jaetun levytilan
enimmäismäärän, valitse Varoitustaso-vaihtoehto ja määritä levytilan enimmäismäärä,
joka voidaan käyttää ilman, että sanoma tulee näyttöön.
9. Valitse OK.
10. Valitse Kiintiö-valikosta Sulje.
11. Valitse OK ja valitse uudelleen OK, kun näyttöön tulee kysymys, otetaanko levykiintiöt käyttöön.

Levykiintiöiden käyttämiseen liittyvät ehdot:
Kun olet ottanut levykiintiöt käyttöön, niitä koskevat seuraavat ehdot:

- Jos olet ottanut levykiintiöt käyttöön tietyssä osiossa, ne toimivat vain kyseisessä osiossa.
- Levykiintiöitä ei voi ottaa käyttöön yksittäisissä tiedostoissa tai kansioissa.
- Levykiintiöiden laskenta perustuu pakkaamattomien tiedostojen kokoon. Jos jaetuksi kiintiöksi on määritetty 20
megatavua ja osio sisältää 18 megatavua tietoja, et voi lisätä vapaan levytilan määrää pakkaamalla tietoja.
- Jos tietokone on määritetty käyttämään sekä Microsoft Windows NT 4.0:aa ja Windows 2000:ta, voit ylittää
levykiintiön käyttäessäsi Windows NT 4.0:aa. Käyttäessäsi Windows 2000:ta sinun on kuitenkin poistettava
tiedostoja tai siirrettävä niitä muuhun osioon, jos levykiintiö ylittyy.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 183322 – Viimeisin tarkistus: 12/05/2015 08:31:11 – Versio: 3.0

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive KB183322
Palaute