Tiettyjen kansioiden keskitettyyn profiiliin latautumisen estäminen

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI188692
TÄRKEÄÄ: Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkausta. Ennen rekisterin muokkaamista varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja tästä on Regedit.exen ohjeen aiheessa "Rekisteritietojen palauttaminen" tai Regedt32.exen ohjeen aiheessa "Rekisteriavaimen palauttaminen".
Yhteenveto
Windows NT 4.0:n Service Pack 4 lisää käyttäjäprofiilin replikointialgoritmiin mahdollisuuden estää tiettyjen kansioiden latautumisen keskitettyyn käyttäjäprofiiliin. Tämä auttaa erityisesti estämään Temporary Internet Files -kansion latautumista muun käyttäjäprofiilin kanssa uloskirjautumisen yhteydessä.
Enemmän tietoa
Tämä uusi toiminto voidaan ottaa käyttöön kahdella eri tavalla. Käyttäjä voi määrittää asetuksia manuaalisesti muokkaamalla profiiliaan rekisterissä, tai järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön järjestelmäkäytännön.

Tieto pois jätettävistä kansioista on tallennettu rekisterin kahteen avaimeen -- toinen avain on käyttäjän määrityksiä ja toinen järjestelmäkäytäntöjä varten. Kun käyttäjä kirjautuu ulos, nämä kaksi luetteloa yhdistetään yhdeksi luetteloksi.

VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden korjaamiseksi käyttöjärjestelmä joudutaan ehkä asentamaan uudelleen. Microsoft ei takaa, että Rekisterieditorin virheellisestä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat voidaan poistaa. Käytä Rekisterieditoria omalla vastuulla.

Lisätietoja rekisterin muokkaamisesta on Rekisterieditorin (Regedit.exe) ohjeen aiheessa, jossa käsitellään avainten ja arvojen muuttamista, sekä Regedt32.exen ohjeen aiheissa, joissa käsitellään tietojen poistamista rekisteristä ja rekisteritietojen muokkausta. Rekisteri on varmuuskopioitava ennen sen muokkaamista.

Käyttäjän määritykset on tallennettu seuraavaan avaimeen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Lisää arvo ExcludeProfileDirs REG_SZ:na. Kansioiden nimet tulee kirjoittaa suhteessa profiilin pääkansioon, ja nimet on erotettava puolipisteillä.

Esimerkki:
Temporary Internet Files;Application Data\Microsoft\Outlook;Personal


Kansioiden latautumisen voi estää järjestelmäkäytännön avulla seuraavasti:

  1. Lataa järjestelmäkäytäntöjen editorissa mallit Common.adm ja Winnt.adm.
  2. Luo uusi käytäntö.
  3. Avaa Oletuskäyttäjä ja laajenna Windows NT -käyttäjäprofiilit.
  4. Valitse Poista hakemistoja palvelimella sijaitsevasta profiilista -kohta.
  5. Kirjoita tekstiruutuun poistettavien kansioiden nimet. Kuten edellä, kansiot on ilmoitettava suhteessa käyttäjäprofiilin pääkansioon, ja kansiot on erotettava puolipisteillä.
roaming roving profile Temporary Internet Files upload explorer
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 188692 – Viimeisin tarkistus: 04/28/2003 20:22:00 – Versio: 2.0

Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4

  • kbhowto kbinfo kbbug kbfix ntdomain ntsp KB188692
Palaute