Windows 98:n käynnistysongelmien vianmääritys

Tämä artikkeli on arkistoitu. Se tarjotaan "sellaisenaan", eikä sitä päivitetä enää.
Jos tässä artikkelissa ei kuvata saamaasi virhesanomaa, etsi seuraavasta Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelista muita artikkeleita, jotka kuvaavat virhesanomia:
315854 Windows 98- ja Windows Me -virhesanomien tietoja
Yhteenveto
Tässä artikkelissa on lueteltu vianmääritysvaiheet, joita voit käyttää tietokoneesi lakatessa vastaamasta (jumittuessa) tai saadessasi virhesanoman, kuten peruuttamattoman poikkeuksen tai virheellisen VxD-ohjaimen virhesanoman.

Tässä artikkelissa on myös tietoja siitä, miten käynnistysongelmien vianmääritys suoritetaan Järjestelmätiedot-apuohjelman (Msconfig.exe) avulla. Kun olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen muutaman kerran, voit määrittää ongelman aiheuttavan tiedoston tai rekisterimerkinnän Msconfig.exe-apuohjelman avulla. Kun olet määrittänyt ongelman aiheuttavan tiedoston tai rekisterimerkinnän, sinun on muokattava tiedostoa tai rekisterin avainta poistaaksesi merkinnän ja palautettava sitten järjestelmän kokoonpanosovellus Normaali käynnistys -tilaan.

Lisätietoja Windows 98:n puhtaasta käynnistämisestä järjestelmän kokoonpanosovelluksen avulla on seuraavan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin rajaamisesta kertovassa kohdassa:
192926 Windows 98:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla
TÄRKEÄÄ: Tässä artikkelissa kuvataan vianmääritysohjeet, joiden avulla saatat pystyä ratkaisemaan Windows 98:aa käynnistäessäsi kohtaamasi ongelmat. Nämä tiedot ovat saatavana myös ohjatusta Windows 98:n käynnistyksen ja sammutuksen vianmääritystoiminnosta. Suosittelemme tämän ohjatun toiminnon käyttämistä, mutta olemme luoneet tämän tekstimuotoisen artikkelin helpottamaan vianmääritystä. Ohjattu Windows 98:n käynnistyksen ja sammutuksen vianmääritystoiminto on saatavana seuraavalta Microsoftin Web-sivulta:Artikkelin aiheita ovat seuraavat:
HUOMAUTUS: Jotta Microsoft Knowledge Base -tietokannan haku toimisi mahdollisimman tehokkaasti, käytä aiheeseen liittyviä avainsanoja. Jos etsit vianmääritystietoa, jota tässä artikkelissa ei ole, etsi seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa mainittuja avainsanoja Microsoft Knowledge Base -tietokannasta:
242450 Tietojen etsiminen Microsoft Knowledge Base -tietokannasta hakusanojen avulla
Enemmän tietoa

Windows 98:n käynnistäminen vikasietotilassa

Jos Windows 98 ei käynnisty normaalisti, kokeile käynnistää se vikasietotilassa. Windows 98:n käynnistäminen vikasietotilassa ohittaa nykyisen reaalitilakokoonpanon ja lataa pienimmän mahdollisen suojatun tilan kokoonpanon, poistaa Windows 98 -laiteohjaimet käytöstä ja käyttää tavallista VGA-näyttösovitinta. Käynnistä Windows 98 vikasietotilassa käynnistämällä tietokone uudelleen ja pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kunnes näyttöön tulee Microsoft Windows 98 -käynnistysvalikko. Valitse sitten Vikasietotila. Jos käynnistäminen vikasietotilassa onnistuu, lue tämän artikkelin Windows 98 käynnistyy vikasietotilassa -osan ohjeet.

Jos Windows 98 ei käynnisty vikasietotilassa, lue tämän artikkelin Windows 98 ei käynnisty vikasietotilassa -osan ohjeet.

Palaa alkuun

Windows 98 ei käynnisty vikasietotilassa

Mikä tahansa seuraavista syistä saattaa aiheuttaa sen, että Windows 98 ei käynnisty vikasietotilassa:
 • Tietokoneessa on virus.Saat lisätietoja tietokoneviruksista napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  129972 Tietoja tietokoneviruksista (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Tietokoneen CMOS-asetukset ovat virheelliset. Tarkista tietokoneen CMOS-asetukset ja varmista, että ne ovat oikeat. Huomaa, että saatat joutua ottamaan yhteyttä tietokoneen valmistajaan tarkistaaksesi nämä asetukset.
 • Järjestelmässä on laitteistoristiriita. Näitä ristiriitoja saattavat olla esimerkiksi PCI BIOS -asetukset, IRQ-ristiriidat, ylimääräiset COM-portit (esimerkiksi COM1-portteja saattaa olla kaksi tai sisäinen modeemi on määritetty käyttämään samaa COM-porttia kuin sarjaportti) ja vialliset RAM-muistipiirit.
 • Msdos.sys-tiedoston asetus on muutettava (esimerkiksi Logo-asetus on määritettävä nollaksi).Saat lisätietoja Msdos.sys-tiedostosta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  118579 Windowsin Msdos.sys-tiedoston sisältö (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 • Tietokoneessa on pakattu asema, joka ei pysty asentamaan CVF (Compressed Volume File) -tiedostoa.Saat lisätietoja DriveSpace-ongelmien vianmäärityksestä napsauttamalla alla olevia artikkeleiden numeroita, jolloin pääset lukemaan artikkelit Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  130018 Tietokone käynnistyy jatkuvasti uudelleen DriveSpacen käyttämisen jälkeen (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
  133175 DriveSpace-ongelmien vianmääritys Windows 95:ssä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos et edelleenkään pysty käynnistämään Windows 98:aa vikasietotilassa, suorita Windowsin rekisterintarkistustyökalu (Scanreg.exe), koska järjestelmän rekisterissä saattaa vielä olla ongelmia. Käynnistä Windowsin rekisterintarkistustyökalu käynnistämällä tietokone uudelleen, pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, valitsemalla Vain komentokehote, kirjoittamalla scanreg ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Saat lisätietoja Windowsin rekisterintarkistustyökalusta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
183887 Windowsin rekisterintarkistustyökalun (Scanreg.exe) kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Saat lisätietoja Scanreg.exe-työkalun suorittamisen jälkeen näyttöön tulevasta rekisterin vioittumisesta kertovasta virhesanomasta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
186909 Rekisterintarkistustyökalu ilmoittaa jatkuvasti rekisterin vioittumisesta (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos et edelleenkään pysty käynnistämään Windows 98:aa vikasietotilassa Windowsin rekisterintarkistustyökalun suorittamisen jälkeen, asenna Windows 98 uuteen, tyhjään kansioon. Tämän avulla voit määrittää, liittyykö ongelma edellisen käyttöjärjestelmän jäljelle jääneisiin osiin (kuten kokoonpanoasetukseen) vai laitteistoon.

Palaa alkuun

Windows 98 käynnistyy vikasietotilassa

Jos Windows 98 käynnistyy vikasietotilassa, käy käynnistysprosessi läpi ja tarkista, latautuivatko kaikki laitteet oikein:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Valikoiva käynnistys.
 3. Kokeile erilaisia käynnistysvaihtoehtoja. Seuraavassa taulukossa on lueteltu joitakin käynnistysvaihtoehtoja. Vaihtoehdot ovat nimeltään Käynnistys A, Käynnistys B ja Käynnistys C. Jos haluat käyttää jotakin käynnistysvaihtoehtoa, valitse siihen liittyvät valintaruudut ja poista muiden valintaruutujen valinnat. Määritä ongelman syy noudattamalla taulukon alla olevia ohjeita.
                       Käynnistys A  Käynnistys B  Käynnistys C   ------------------------------------------------------------   Käsittele Config.sys-tiedosto       Kyllä   Ei    Kyllä   Käsittele Autoexec.bat-tiedosto      Kyllä   Ei    Kyllä   Käsittele Winstart.bat-tiedosto (jos se on käytettävissä) Kyllä   Kyllä   Ei   Käsittele System.ini-tiedosto       Ei   Kyllä    Kyllä   Käsittele Win.ini-tiedosto       Ei   Kyllä    Kyllä   Lataa käynnistysryhmän sovellukset      Kyllä   Kyllä   Ei 						
  HUOMAUTUS: Msconfig-työkalu ei pysty poistamaan käytöstä tiedostoa, jossa on vain luku -määrite, vaikka se vaikuttaa toimivan kuin se pystyisi tähän. Voit määrittää, onko Msconfig-työkalu korvannut käytöstä poistettavan tiedoston sen kopiolla, tarkistamalla, onko tiedoston alussa seuraavankaltainen teksti:
     rem   rem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***   rem   rem  This file was created by the System Configuration Utility as   rem  a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual   rem  AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.   rem 						
  HUOMAUTUS: Jos Windows 98 ei käynnisty normaalisti missään seuraavissa tilanteissa, lue lisätietoja myöhemmin tässä artikkelissa olevasta Suojatun tilan ohjainongelmien vianmääritys -osasta.

  Kokeile ensin Käynnistys A -vaihtoehtoa. Jos Windows 98 ei käynnisty normaalisti näiden asetusten kanssa, kokeile Käynnistys B -vaihtoehtoa. Jos Windows 98 käynnistyy normaalisti Käynnistys A -vaihtoehtoa käytettäessä, ongelma liittyy System.ini- tai Win.ini-tiedostoon. Voit selvittää, mikä System.ini- tai Win.ini-tiedoston rivi aiheuttaa ongelman, toimimalla seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
  2. Valitse Win.ini-välilehti.
  3. Kaksoisnapsauta Windows-kansiota.
  4. Poista load=- ja run=-valintaruutujen valinnat.
  5. Valitse OK.
  6. Kun järjestelmä kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen, valitse Kyllä.
  Jos Windows 98 käynnistyy normaalisti Käynnistys B -vaihtoehtoa käytettäessä, ongelma liittyy Config.sys- tai Autoexec.bat-tiedostosta ladattavaan TSR (Terminate-and-Stay-Resident) -ohjelmaan. Lisätietoja on myöhemmin tässä artikkelissa olevassa TSR-ongelmien vianmääritys -osassa.

  Jos Windows 98 ei käynnisty normaalisti Käynnistys A- tai Käynnistys B -vaihtoehtoja käytettäessä, kokeile Käynnistys C -vaihtoehtoa. Jos Windows 98 käynnistyy normaalisti käyttämällä Käynnistys C -vaihtoehtoa, ongelma liittyy käynnistyksen aikana suoritettuun ongelmaan. Lisätietoja on myöhemmin tässä artikkelissa olevassa Käynnistyskansion ongelmien vianmääritys -osassa.

  Jos et edelleenkään pysty käynnistämään Windows 98:aa normaalisti, tarkista Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun avulla, onko järjestelmässä vioittuneita tai korvattuja järjestelmätiedostoja. Voit käynnistää Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Ohjelmat, Apuohjelmat, Järjestelmätyökalut sekä Järjestelmätiedot ja valitsemalla sitten Työkalut-valikosta Järjestelmätiedostojen tarkistus. Saat lisätietoja tiedoston purkamisesta Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalun avulla seuraavan Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelin Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalusta kertovasta kohdasta:
  129605 Alkuperäisten pakattujen Windows-tiedostojen purkaminen
  Saat lisätietoja Järjestelmätiedostojen tarkistustyökalusta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  185836 Järjestelmätietojen tarkistus (Sfc.exe) -työkalun kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos et edelleenkään pysty käynnistämään Windows 98:aa normaalisti, lue lisätietoja myöhemmin tässä artikkelissa olevasta Suojatun tilan ohjainongelmien vianmääritys -osasta.

Käynnistyskansion ongelmien vianmääritys

Ongelma saattaa aiheutua käynnistyksen aikana suoritetusta ohjelmasta. Seuraavalla tavalla voit määrittää, mikä ohjelma aiheuttaa ongelman:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Käynnistys-välilehti ja poista sitten jokaisen välilehdessä olevan valintaruudun valinnat.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelma on ratkennut, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Käynnistys-välilehden luettelon ensimmäinen valintaruutu.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelmaa ei esiinny, toista vaiheet 1 - 3 mutta valitse luettelon seuraava valintaruutu. Kun ongelma esiintyy uudelleen, viimeksi valitsemasi valintaruutu lataa ohjelman, joka estää Windows 98:n normaalin käynnistymisen. Saat lisätietoja ohjelman valmistajalta.

Ongelma saattaa aiheutua myös Winstart.bat-tiedostossa ladattavasta TSR-ohjelmasta (jos Winstart.bat-tiedosto on järjestelmässä). Jos Käsittele Winstart.bat-tiedosto -valintaruutu on käytettävissä järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehdessä, poista valintaruudun valinta, valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.

Winstart.bat-tiedosto sijaitsee yleensä Windows-kansiossa, ja sen avulla ladataan vain Windows-ohjelmien tarvitsemat TSR-ohjelmat.

TSR-ongelmien vianmääritys

Ongelma saattaa aiheutua Config.sys- tai Autoexec.bat-tiedostosta ladattavasta ohjaimesta tai TSR-ohjelmasta. Seuraavalla tavalla voit määrittää, aiheutuuko ohjelma tästä:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Valikoiva käynnistys ja poista Käsittele Autoexec.bat-tiedosto -valintaruudun valinta.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelma on ratkennut, ongelman aiheuttava ohjain tai TSR-ohjelma ladataan Autoexec.bat-tiedostosta. Jos ongelma ei ole ratkennut, ongelman aiheuttava ohjain tai TSR-ohjelma ladataan Config.sys-tiedostosta. Seuraavalla tavalla voit määrittää, mikä Autoexec.bat- tai Config.sys-tiedoston rivi lataa ohjaimen tai TSR-ohjelman:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Autoexec.bat- tai Config.sys-välilehti ja poista sitten kaikkien niiden ohjainten ja ohjelmien valintaruudut, jotka eivät ole tärkeitä.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelma on ratkennut, toimi seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Autoexec.bat- tai Config.sys-välilehden luettelon ensimmäinen valintaruutu.
 3. Valitse OK ja käynnistä sitten tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jos ongelmaa ei esiinny, toista vaiheet 1 - 3 mutta valitse luettelon seuraava valintaruutu. Kun ongelma palaa, viimeksi valitsemasi valintaruutu lataa ongelman aiheuttavan ohjaimen tai TSR-ohjelman. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä ohjelman valmistajaan.

Jos ongelma ei ole ratkennut, suorita Windowsin rekisterintarkistustyökalu ja tarkista, onko järjestelmän rekisterissä ongelma. Voit käynnistää Windowsin rekisterintarkistustyökalun napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Ohjelmat, Apuohjelmat, Järjestelmätyökalut sekä Järjestelmätiedot ja valitsemalla sitten Työkalut-valikosta Rekisterin tarkistus.

Suojatun tilan ohjainongelmien vianmääritys

Ongelma saattaa aiheutua Windows 98:n suojatun tilan ohjaimesta. Seuraavalla tavalla voit määrittää, aiheutuuko ohjelma tästä:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun msconfig ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Yleiset-välilehdestä Lisäasetukset.
 3. Valitse Asetukset-kohdasta jokin valintaruutu.
 4. Valitse OK, valitse OK uudelleen ja käynnistä tietokone sitten uudelleen.
Jos ongelma ei ole ratkennut, toista vaiheet 1 - 4, mutta valitse vaiheessa 3 eri valintaruutu kuin edellisellä kerralla. Kun ongelma on ratkennut, viimeksi valitsemasi valintaruutu aiheuttaa ongelman. Saat lisätietoja lisäasetuksista napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
181966 Järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetukset (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos ongelma ei ratkea, poista PCI-väylän IRQ-ohjaus käytöstä Windowsissa.Saat lisätietoja tämän toimen suorittamisesta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
182628 PCI-väylän IRQ-ohjauksen poistaminen käytöstä Windowsissa (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos ongelma ei ratkea, poista laitteet käytöstä Laitehallinnassa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse Ohjauspaneeli.
 2. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
 3. Poista Laitehallinta-välilehdessä käytöstä kaikki seuraavien haarojen laitteet:

  • Näyttösovittimet
  • Levykeasemaohjaimet
  • Kiintolevyohjaimet
  • Näppäimistö
  • Hiiri
  • Verkkosovittimet
  • Portit
  • PCMCIA-korttipaikka
  • SCSI-ohjaimet
  • Ääni-, video- ja peliohjaimet
  Voit poistaa laitteen käytöstä Laitehallinnassa seuraavasti:

  1. Kaksoisnapsauta haaraa, joka sisältää käytöstä poistettavan laitteen, valitse laite ja valitse sitten Ominaisuudet.
  2. Valitse Yleiset-välilehdessä Poista käytöstä tässä laitteistoprofiilissa -valintaruutu ja valitse sitten OK.
  3. Käynnistä tietokone uudelleen.
 4. Jos ongelma on ratkennut, ota käyttöön vaiheessa 3 käytöstä poistamasi laitteet ja varmista sitten, että laiteristiriitoja ei ole.

  HUOMAUTUS: Ota laitteet käyttöön seuraavassa järjestyksessä:

  • COM-portit
  • Kiintolevyohjaimet
  • Levykeasemaohjaimet
  • Muut laitteet
  Voit ottaa laitteen käyttöön ja tarkistaa mahdolliset laiteristiriidat seuraavasti:

  1. Kaksoisnapsauta haaraa, joka sisältää käyttöön otettavan laitteen, valitse laite ja valitse sitten Ominaisuudet.
  2. Poista Yleiset-välilehdessä Poista käytöstä tässä laitteistoprofiilissa -valintaruudun valinta.
  3. Valitse Resurssit-välilehti ja varmista, että Ristiriitaisten laitteiden luettelo -kohdassa ei näy laiteristiriitoja. Huomaa, että Resurssit-välilehteä ei ole kaikille laitteille.
  4. Valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen.
Jos ongelma ei ole ratkennut, ota kaikki käytöstä poistetut laitteet käyttöön Automaattinen ohjaimen ohitus -työkalun avulla. Voit käynnistää Automaattinen ohjaimen ohitus -työkalun napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Ohjelmat, Apuohjelmat, Järjestelmätyökalut sekä Järjestelmätiedot ja valitsemalla sitten Työkalut-valikosta Automaattinen ohjaimen ohitus.Saat lisätietoja Automaattinen ohjaimen ohitus -työkalusta napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
186588 Automaattinen ohjaimen ohitus (Asd.exe) -työkalun kuvaus (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Jos ongelma ei ole ratkennut, tarkista, onko järjestelmässä vioittunut näennäislaiteohjain (VxD), toimimalla seuraavasti:
 1. Käynnistä tietokone uudelleen, pidä CTRL-näppäintä alhaalla, kunnes näyttöön tulee Microsoft Windows 98 -käynnistysvalikko ja valitse sitten Vahvistus rivi riviltä.
 2. Vastaa K jokaiseen kehotteeseen Ladataanko kaikki Windows-ohjaimet? -kehotteeseen asti, ja vastaa kyseisen kehotteen jälkeen E kaikkeen muuhun. Huomaa, että sinun pitää laatia luettelo kaikista kohteista, jotka käyttöjärjestelmä yrittää ladata tämän vaiheen jälkeen. Tämä estää VxD-ohjaimia latautumasta ja Windows\System\Vmm32-kansion VxD-ohjaimia ohittamasta Windowsin sisäisiä VxD-ohjaimia (Vmm32.vxd-tiedostoon sisäisiä VxD-ohjaimia).
Palaa alkuun

Lisähuomautuksia

Saat lisätietoja tunnetuista laitteisto-ongelmista tarkastelemalla Windows-kansiossa olevaa Hardware.txt-tiedostoa.

Pääkansiossa olevassa Bootlog.txt-tiedostossa on vianmäärityksen lisätietoja. Bootlog.txt-tiedostossa on luettelo kaikkien reaalitilan ja suojatun tilan ohjainten lataustiloista. Jos Windows 98 ei käynnisty oikein, katso Bootlog.txt-tiedostossa olevia tietoja viimeksi onnistuneesti ladatusta ohjaimesta ja niiden ohjainten vieressä olevia LoadFail-merkintöjä, joiden lataaminen ennen ongelman ilmenemistä epäonnistui.

HUOMAUTUS: Jotkin Bootlog.txt-tiedoston LoadFail-merkinnät ovat normaaleja merkintöjä. Luettelo Bootlog.txt-tiedoston normaaleista LoadFail-merkinnöistä on seuraavassa Microsoft Knowledge Base -tietokannan artikkelissa:
127970 Bootlog.txt-tiedostossa luetellut latausvirheet (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
w98sessfaq w98ssfaq 98 ensimmäinen käynnistys epäonnistua jumittua ei käynnisty jämähtää käynnistyä vmm32 vxd
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 188867 – Viimeisin tarkistus: 12/05/2015 08:53:13 – Versio: 4.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbtshoot KB188867
Palaute