Windows 98:n vianmäärityksen suorittaminen puhtaan käynnistyksen avulla

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu tunnuksella FI192926
TÄRKEÄÄ: Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Varmista ennen rekisterin muokkaamista, että osaat palauttaa rekisterin, mikäli ongelmia ilmenee. Lisätietoja tarvittavista toimista on Regedit.exe-ohjelman ohjeaiheessa "Rekisterin palauttaminen" tai Regedt32.exe-ohjelman ohjeaiheessa "Rekisteriavaimen palauttaminen".
Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan, miten Windows 98:n vianmääritys suoritetaan puhtaan käynnistyksen avulla.

Lisätietoja tietokoneen puhtaasta käynnistyksestä Windows Millennium Editionissa (Me) saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
267288 How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition
Enemmän tietoa
VAROITUS: Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei voi taata, että Rekisterieditorin virheellisestä käytöstä aiheutuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Lisätietoja rekisterin muokkaamisesta on Rekisterieditorin (Regedit.exe) ohjeaiheessa "Avaimien ja arvojen muuttaminen" tai Regedt32.exe-ohjelman ohjeaiheissa "Rekisteritietojen lisääminen ja poistaminen" ja "Rekisteritietojen muokkaaminen". Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Jos tietokoneessasi on Windows NT- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmä, päivitä myös korjauslevyke (ERD).

Puhtaan käynnistyksen vianmääritys viittaa menetelmiin, joiden avulla voidaan vähentää käyttöjärjestelmäympäristön vaikutuksia. Monet Windowsin tai ohjelmien käytössä ilmenevät ongelmat johtuvat ristiriitaisista ohjaimista, muistiin jäävistä TSR-ohjelmista ja asetuksista, jotka ladataan tietokoneen käynnistyessä. Tietokoneessasi on seuraavista tiedostoista peräisin olevia asetuksia:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Nämä tiedostot ladataan osana Windowsin käynnistysprosessia, ja niiden avulla luodaan käyttöjärjestelmän ja ohjelmien käyttämä ympäristö.

Lisätietoja näistä tiedostoista on tämän artikkelin huomautuskohdassa.

Järjestelmän kokoonpanosovelluksen käyttäminen

Windows 98:n mukana on järjestelmän kokoonpanosovellus (Msconfig.exe), jonka avulla puhdas käynnistys voidaan suorittaa helposti.

Lisätietoja vianmäärityksen suorittamisesta Windows 98:n msconfig-työkalun avulla saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
 • 281965 How to Troubleshoot Using the Msconfig Utility with Windows 98
Käynnistä järjestelmän kokoonpanosovellus jollakin seuraavista tavoista:
 • Käynnistä ensin Järjestelmätiedot-työkalu ja sitten järjestelmän kokoonpanosovellus:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Ohjelmat, valitse Apuohjelmat, valitse Järjestelmätyökalut ja valitse sitten Järjestelmätiedot.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Järjestelmän kokoonpanosovellus.
 • Käynnistä järjestelmän kokoonpanosovellus Suorita-komennon avulla. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta, valitsemalla Suorita, kirjoittamalla msconfig.exeAvaa-ruutuun ja valitsemalla sitten OK.
Suorita puhdas käynnistys järjestelmän kokoonpanosovelluksen avulla jollakin aiemmin tässä artikkelissa mainituista tavoista ja toimi sitten seuraavasti:
 1. Valitse Yleiset-välilehdessä Valikoiva käynnistys ja poista sitten seuraavien valintaruutujen valinnat:
  • Käsittele Config.sys-tiedosto
  • Käsittele Autoexec.bat-tiedosto
  • Käsittele Winstart.bat-tiedosto (jos käytettävissä)
  • Käsittele System.ini-tiedosto
  • Käsittele Win.ini-tiedosto
  • Lataa käynnistysryhmän sovellukset

 2. Valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
Jokainen valintaruutu (Lataa käynnistysryhmän sovellukset -valintaruutua lukuun ottamatta) vastaa tiedostoa, joka nimetään uudelleen vianmäärityspäätteellä (.tsh), kun poistat valintaruudun valinnan. Lataa käynnistysryhmän sovellukset -valintaruutu vastaa Käynnistys-kansion kuvakkeita tai seuraavien rekisteriavainten merkintöjä:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

JA

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Kun poistat Lataa käynnistysryhmän sovellukset -valintaruudun valinnan, rekisterimerkinnät kirjoitetaan seuraaviin avaimiin:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

JA

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- JA

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Käynnistys-kansion kuvakkeet siirretään Windows\Start Menu\Programs-kansion alikansioon, joka on tarkoitettu käytöstä poistetuille Käynnistys-ohjelmille.

Kun poistat jonkin tiedoston valintaruudun, tiedoston jokaisen rivin alkuun tulee huomautusmerkintä. Sekä Config.sys- että Autoexec.bat-tiedostoissa rem tshoot -lauseke ja välilyönti lisätään niiden tiedoston rivien kohdalle, joiden valintaruutujen valinnan poistat. Sekä System.ini- että Win.ini-tiedostoissa ; tshoot -lauseke ja välilyönti lisätään niiden tiedoston rivien kohdalle, joiden valintaruutujen valinnan poistat. Nämä huomautusmerkinnät poistetaan, kun valitset uudelleen valintaruudun, jonka valinnan aiemmin poistit. Kun valitset Käynnistys-välilehden kohteen uudelleen, rekisterimerkintä palautetaan sen alkuperäiseen sijaintiin.

Sinun on käynnistettävä tietokone uudelleen aina, kun muutat käynnistystiedostoja, sillä ne luetaan vain tietokoneen käynnistyessä.

Jos järjestelmän kokoonpanosovellus ei ole käytettävissä, käynnistä tietokone puhtaasti itse. Lisätietoja tietokoneen puhtaasta käynnistyksestä saat napsauttamalla alla olevan artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
243039 How to Perform a Clean Boot in Windows 95

Ongelmien etsiminen rajaamisen avulla

Jos ongelmaa ei enää esiinny tietokoneessa, voit rajata ongelman aiheuttajan. Voit tehdä tämän palauttamalla tiedostot tai tiedostomerkinnät järjestelmän kokoonpanosovelluksen avulla, kunnes löydät ongelman aiheuttavan merkinnän tai tiedoston. Tässä prosessissa palautat puolet aiemmin poistamistasi merkinnöistä, käynnistät tietokoneen ja tarkistat, esiintyykö ongelma edelleen:
 1. Poista kaikkien Valikoiva käynnistys -kohdan valintaruutujen valinnat järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehdessä, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
 2. Jos ongelma ilmenee edelleen, käytä järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetusten välilehteä. Lisätietoja on tämän artikkelin kehittyneestä puhtaan käynnistyksen vianmäärityksestä kertovassa kohdassa.
 3. Jos ongelma toistuu, käynnistä tietokone uudelleen vikasietotilassa. Jos ongelma toistuu myös vikasietotilassa, ota yhteys tuotetukeen. Voit käynnistää tietokoneen vikasietotilassa painamalla tietokoneen uudelleenkäynnistämisen aikana CTRL-näppäintä ja pitämällä sitä alaspainettuna, kunnes näyttöön tulee Käynnistys-valikko, ja valitsemalla sitten Vikasietotila. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  180902 How to Start a Windows 98-Based Computer in Safe Mode
 4. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:Jos ongelmaa ei ilmene, kun olet poistanut kaikkien valintaruutujen valinnan, valitse sekä Käsittele System.ini-tiedosto- että Käsittele Win.ini-tiedosto -valintaruutu, käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, ilmeneekö ongelma nyt.
 5. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:Jos ongelma ilmenee, kun sekä System.ini- että Win.ini-tiedostot käsitellään, ongelma liittyy toiseen näistä tiedostoista. Jos toinen näistä tiedostoista aiheuttaa ongelman, poista toisen tiedoston valintaruudun valinta. Jos ongelma ilmenee, jokin valitun tiedoston merkintä aiheuttaa ongelman. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 9.
 6. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:Jos ongelmaa ei ilmene, kun olet valinnut sekä Käsittele System.ini-tiedosto- että Käsittele Win.ini-tiedosto -valintaruudun, valitse Käsittele Autoexec.bat-tiedosto -valintaruutu, käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, ilmeneekö ongelma nyt. Jos ongelma ilmenee, jokin Autoexec.bat-tiedoston merkintä aiheuttaa ongelman. Siirry tässä tapauksessa vaiheeseen 9.
 7. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:Jos ongelmaa ei ilmene, kun olet valinnut Käsittele Autoexec.bat-tiedosto -valintaruudun, valitse Käsittele Config.sys-tiedosto -valintaruutu, käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, ilmeneekö ongelma nyt. Jos ongelma ilmenee, jokin Config.sys-tiedoston merkintä aiheuttaa ongelman. Jos ongelmaa ei ilmene, jokin Käynnistys-ryhmän kohde tai Winstart.bat-tiedoston merkintä aiheuttaa ongelman.
 8. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:Valitse Käsittele Winstart.bat-tiedosto -valintaruutu, käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, ilmeneekö ongelma nyt. Jos ongelmaa ei ilmene, jokin Lataa käynnistysryhmän sovellukset -ryhmän kohde aiheuttaa ongelman.
 9. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:Valitse Yleiset-välilehden valintaruutu sen tiedoston kohdalta, jonka määrität ongelman aiheuttajaksi, napsauta kyseisen tiedoston välilehteä, poista luettelon jälkimmäisen puoliskon valintamerkit, käynnistä tietokone uudelleen ja kokeile, ilmeneekö ongelma nyt.

  Jos esimerkiksi Config.sys-tiedoston merkintä aiheuttaa ongelman, valitse Käsittele Config.sys-tiedosto -valintaruutu Yleiset-välilehdestä, valitse Config.sys-välilehti, poista luettelon neljän alimman valintaruudun valinnat, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
 10. Saat lisätietoja tietokoneen käynnistämisestä vikasietotilassa napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:Jos ongelma toistuu edelleen, yksi valituista valintaruuduista aiheuttaa ongelman. Jos ongelmaa ei ilmene, ongelman aiheuttaa jokin valintaruutu, joka ei ole valittuna.

  Jos jokin valitsemistasi valintaruuduista aiheuttaa ongelman, poista puolet valituista valintaruuduista, käynnistä tietokone ja kokeile, ilmeneekö ongelma nyt. Jos jokin valitsemattomista valintaruuduista aiheuttaa ongelman, valitse puolet valitsemattomista valintaruuduista, käynnistä tietokone ja kokeile, ilmeneekö ongelma nyt.
Kun noudatat näitä ohjeita, voit löytää merkinnän, joka aiheuttaa ongelman. Tämä edellyttää tietokoneen käynnistämistä uudelleen joitakin kertoja. Kun olet löytänyt ongelman aiheuttavan merkinnän, on suositeltavaa, että muokkaat merkinnän sisältävää tiedostoa tai rekisteriavainta ja poistat merkinnän, minkä jälkeen palaat järjestelmän kokoonpanosovellukseen ja käynnistät tietokoneen uudelleen Normaali käynnistys -vaihtoehdon avulla.

Voit palata järjestelmänkokoonpanosovellukseen valitaksesi Normaali käynnistys -vaihtoehdon seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita msconfigAvaa-ruutuun ja valitse sitten OK.
 2. Valitse Yleiset-välilehdessä Normaali käynnistys ja valitse sitten OK.
 3. Kun järjestelmä kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen, valitse Ei.
Jos ongelman aiheuttava merkintä on Config.sys-, Autoexec.bat-, Win.ini- tai System.ini-tiedostossa, muokkaa tiedostoa järjestelmän kokoonpanoeditorilla (Sysedit.exe) ja poista merkinnän sisältävä(t) rivi(t):
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita Avaa-ruutuun sysedit ja valitse OK.
 2. Valitse Ikkuna-valikosta haluamasi tiedostonimi (esimerkiksi C:\Windows\System.ini).
 3. Kirjoita rem ja välilyönti jokaisen ongelman aiheuttavan rivin alkuun.
 4. Valitse Tiedosto-valikosta Tallenna.
 5. Valitse Rekisteri-valikosta Lopeta.
 6. Käynnistä tietokone uudelleen.
Jos ongelman aiheuttava merkintä on Käynnistys-välilehden ohjelma, poista ohjelma Käynnistys-kansiosta tai poista se rekisteristä. Voit poistaa ohjelman Käynnistys-kansiosta seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja valitse sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.
 2. Valitse Käynnistä-valikon ohjelmat -välilehdestä Poista.
 3. Kaksoisnapsauta Käynnistys, valitse haluamasi merkintä ja valitse Poista.
 4. Valitse Sulje ja uudelleen OK ja käynnistä tietokone uudelleen.
Jos ongelman aiheuttava merkintä ei ole Käynnistys-kansiossa, ohjelma saatetaan ladata rekisteristä. Voit poistaa merkinnän rekisteristä seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita ja kirjoita sittenAvaa-ruutuun regedit ja paina ENTER.
 2. Etsi Rekisterieditorissa seuraavat rekisteriavaimet ja napsauta niitä yksi kerrallaan. Varmuuskopioi rekisteri sitten valitsemalla Rekisteri-valikosta Vie rekisteritiedosto:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  JA

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Poista tiedostonimi.exe-arvo kyseisen rekisteriavaimen oikeanpuoleisesta ruudusta. Tässä tiedostonimi on ongelman aiheuttavan tiedoston nimi:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  JA

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  JA

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  JA

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Sulje Rekisterieditori ja käynnistä tietokone uudelleen.

Esimerkki ongelmanratkaisusta

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten määritetään ongelman jossakin sovelluksessa aiheuttava käynnistysasetus:
 1. Käynnistä tietokone puhtaasti:

  1. Valitse järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehdestä Valikoiva käynnistys.
  2. Poista Valikoiva käynnistys -kohdan kaikkien valintaruutujen valinta ja valitse OK.
  3. Kun saat kehotuksen käynnistää tietokone uudelleen, tee niin.
  Kun kokeilet ohjelmaa, ongelmaa ei enää ole.

  HUOMAUTUS: Jos ongelma esiintyy yhä, et välttämättä voi ratkaista ongelmaa tietokoneen puhtaan käynnistyksen avulla. Tarkastele tämän artikkelin kehittyneestä puhtaan käynnistyksen vianmäärityksestä kertovaa kohtaa, etsi ongelmasta tietoja Microsoftin Knowledge Basesta tai ota yhteyttä Microsoftin tuotetukeen.
 2. Määritä, aiheuttaako ongelman rivi joko Win.ini- tai System.ini-tiedostossa:

  1. Valitse järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehdestä Valikoiva käynnistys.
  2. Valitse Käsittele Win.ini-tiedosto- ja Käsittele System.ini-tiedosto -valintaruudut ja valitse OK.
  3. Kun saat kehotuksen käynnistää tietokone uudelleen, tee niin.
  Kun kokeilet ohjelmaa, ongelmaa ei enää ilmene. Mikään Win.ini- tai System.ini-tiedoston merkintä ei aiheuta ongelmaa.
 3. Määritä, aiheuttaako jokin Autoexec.bat-tiedoston rivi ongelman:

  1. Valitse järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehden Käsittele Autoexec.bat-tiedosto -valintaruutu ja valitse OK.
  2. Kun saat kehotuksen käynnistää tietokone uudelleen, tee niin.
  Kun kokeilet ohjelmaa, ongelmaa ei enää ilmene. Mikään Autoexec.bat-tiedoston merkintä ei aiheuta ongelmaa. Koska tässä esimerkissä ei ole Winstart.bat-tiedostoa, jokin Config.sys-tiedoston osa aiheuttaa ongelman.
 4. Tässä esimerkissä Config.sys-tiedosto sisältää kahdeksan riviä. Määritä, kumpi puolisko tiedostosta sisältää ongelman aiheuttavan rivin:

  1. Valitse järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehden Käsittele Config.sys-tiedosto -valintaruutu ja valitse Config.sys-välilehti.
  2. Poista Config.sys-välilehdessä luettelon alkupuoliskon rivien valintaruudut. Tässä esimerkissä poistat neljän ensimmäisen valintaruudun valinnan.
  3. Valitse OK. Kun saat kehotuksen käynnistää tietokone uudelleen, tee niin.
  Kun kokeilet ohjelmaa, ongelmaa ei enää ilmene. Ongelman aiheuttavan rivin on oltava jokin Config.sys-tiedoston neljästä ensimmäisestä rivistä.
 5. Valitse puolet vaiheessa 5 poistamistasi riveistä:

  1. Valitse järjestelmän kokoonpanosovelluksessa Config.sys-välilehti.
  2. Valitse Config.sys-välilehdessä puolet vaiheessa 5 poistamistasi valintaruuduista. Tässä esimerkissä valitset luettelon kaksi ensimmäistä valintaruutua.
  3. Valitse OK. Kun saat kehotuksen käynnistää tietokone uudelleen, tee niin.
  Kun kokeilet ohjelmaa, ongelmaa ei enää ilmene. Ongelman aiheuttavan rivin on oltava Config.sys-tiedoston kolmas tai neljäs rivi.
 6. Määritä, kumpi rivi aiheuttaa ongelman:

  1. Valitse järjestelmän kokoonpanosovelluksessa Config.sys-välilehti.
  2. Valitse Config.sys-välilehdessä ensimmäinen puolisko vaiheessa 5 poistamistasi valintaruuduista. Tässä esimerkikissä valitset luettelon kolmannen valintaruudun.
  3. Valitse OK. Kun saat kehotuksen käynnistää tietokone uudelleen, tee niin.
  Kun kokeilet ohjelmaa, ongelmaa ei enää ilmene. Ongelman aiheuttavan rivin on oltava Config.sys-tiedoston neljäs rivi.

  HUOMAUTUS: Jokin muu sovellus tai tietokoneen laite saattaa tarvita tätä riviä toimiakseen. Jos tämä pitää paikkaansa, tarkista rivin lisänneen ohjelmiston tai laitteiston ohjeet tai ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi päivitetyn ohjaimen.
Palauta tavalliset käynnistysasetukset valitsemalla järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehdestä Normaali käynnistys - lataa kaikki laiteohjaimet ja ohjelmisto ja valitse OK. Kun järjestelmä kehottaa käynnistämään tietokoneen uudelleen, valitse Kyllä.

Vihjeitä puhtaan käynnistyksen vianmääritykseen

Jos poistat seuraavien valintaruutujen valinnat, voit vähentää niiden vaiheiden määrää, jotka tarvitaan kaikkien käynnistystiedostojen valintaruutujen poistamiseen järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleistä-välilehden Valikoiva käynnistys -kohdasta ja niiden palauttamiseen puolet kerrallaan:
 • Poista kaikki Config.sys- ja Autoexec.bat-tiedostoissa mainitut kolmansien osapuolten ohjaimet.
 • Poista kaikkien niiden System.ini-tiedoston [386Enh]-kohdan rivien valinnat, jotka loppuvat .386-tiedostotunnisteeseen.
 • Poista Win.ini-tiedoston [Windows]-kohdan Load=- tai Run=-merkinnät, jos niitä on.
Lisätietoja tiedostomerkintöjen käytöstä poistamisesta eri käynnistystiedostojen osalta on tämän artikkelin järjestelmän kokoonpanosovelluksen käyttämisestä kertovassa kohdassa.

Kehittynyt puhtaan käynnistyksen vianmääritys

Jos poistat kaikkien käynnistyksen valintaruutujen valinnan järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehden Valikoiva käynnistys -asetuksen avulla ja ongelma ilmenee silti, toimi seuraavasti:
 • Valitse kaikki järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetusten välilehden valintaruudut. Tarkista vianmäärityksen lisäasetusten välilehden kohteet:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita msconfig.exeAvaa-ruutuun ja valitse sitten OK.
  2. Valitse Yleiset-välilehdessä Lisäasetukset, valitse kaikki valintaruudut, valitse OK ja käynnistä tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
  3. Paikanna ongelman aiheuttava kohta palauttamalla rivejä puolet kerrallaan. Katso lisätietoja puolet kerrallaan palauttamisesta tämän artikkelin asiaa käsittelevästä kohdasta. Monet tällä menetelmällä paikannettavista ongelmista liittyvät laitteiston tai ohjainten yhteensopivuusongelmiin. Kun olet paikantanut ongelman, kysy laitteiston tai ohjelmiston valmistajalta päivitettyä ohjainta tai tietoja Windows 98:aa käytettäessä esiintyvistä yhteensopivuusongelmista. Jos haluat lisätietoja järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetusten välilehdestä, napsauta alla olevaa artikkelin numeroa, niin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
 • Muuta näyttösovittimeksi VGA-sovitin:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset, valitse sitten Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta sen jälkeen Näyttö-kuvaketta.
  2. Valitse Asetukset-välilehdessä Lisäasetukset ja valitse Sovitin-välilehdessä Muuta.
  3. Valitse Seuraava, valitse Tee luettelo tietyssä paikassa sijaitsevista ohjaimista, jotta voit valita haluamasi ohjaimen ja valitse Seuraava.
  4. Valitse Näytä kaikki laitteet, valitse Valmistaja-ruudusta Standardit näyttötyypit, valitse Mallit-ruudusta Standardi näyttösovitin (VGA) ja valitse Seuraava.
  5. Valitse Kyllä, valitse Seuraava ja valitse sitten Valmis.
  6. Valitse Sulje, valitse Sulje uudelleen ja valitse sitten Kyllä, kun sinua kehotetaan käynnistämään tietokone uudelleen.

   Jos ongelmaa ei ilmene, kun muutat näyttösovittimeksi standardin VGA-sovittimen, kysy päivitettyä Windows 98 -näyttösovittimen ohjainta näyttösovittimen valmistajalta. Lisätietoja näytön ongelmien vianmäärityksestä saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
   127139 Troubleshooting Video Problems in Windows
 • Valitse järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleistä-välilehdestä Käynnistys vianmääritystilassa, mutta älä lataa staattisia .vxd-tiedostoja. Valitse Käynnistys vianmääritystilassa, mutta älä lataa staattisia .vxd-tiedostoja:
  1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita msconfig.exeAvaa-ruutuun ja valitse sitten OK.
  2. Valitse Yleiset-välilehdessä Käynnistys vianmääritystilassa - lataa laiteohjaimet ja ohjelmisto vuorovaikutteisesti ja valitse sitten OK.
  3. Käynnistä tietokone uudelleen, kun sinua kehotetaan tekemään niin.
  4. Valitse Käynnistys-valikosta Vahvista rivi riviltä ja paina ENTER.
  5. Tarkastele seuraavaa taulukkoa ja siinä suositeltuja vastauksia näyttöön tuleviin kehotteisiin:
   Kehote                      Vastauksesi---------------------------------------------------------------Ladataanko DoubleSpace-ohjain?             KylläKäsitelläänkö järjestelmärekisteri?           KylläLuodaanko käynnistyslokitiedosto (BOOTLOG.TXT)?     KylläKäsitelläänkö käynnistyslaiteohjaimet (CONFIG.SYS)? EiDEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS            KylläDEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS           KylläDEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS         KylläKäsitelläänkö käynnistyskomentotiedosto (AUTOEXEC.BAT)? EiLadataanko Windowsin graafinen käyttöliittymä?    KylläLadataanko kaikki Windows-ohjaimet?             Kyllä
   Huomaa, että Windows-kansion sisältö saattaa vaihdella tietokonekohtaisesti. Et välttämättä näe kaikkia näitä kehotteita. Tämä määräytyy sen mukaan, mitkä käynnistystiedostot tietokoneessasi on. Vastaa Kyllä painamalla ENTER ja Ei painamalla ESC.
  6. Huomaa jokainen staattinen .vxd-tiedosto ja vältä niiden lataaminen vastaamalla Ei jokaisen tiedoston kohdalla. Tarkastele seuraavaa osittaista luetteloa Microsoftin staattisista .vxd-tiedostoista:
   Staattinen .vxd-tiedosto     Tuki kohteelle----------------------------------------------Vnetsup.vxd        Microsoft NetworkingNdis.vxd         Microsoft NetworkingNdis2sup.vxd       Microsoft NetworkingJavasup.vxd        Microsoft JavaVrtwd.386         KelloVfixd.vxd         Video Phone helperVnetbios.vxd       Microsoft NetworkingVserver.vxd        Microsoft NetworkingVredir.vxd        Microsoft NetworkingDfs.vxd          Microsoft NetworkingNdiswan.vxd        Microsoft NetworkingMsmouse.vxd        Microsoft Mouse
  7. Jos ongelmaa ei enää ilmene, toista vaiheet 1 - 6, mutta vastaa jokaisen edellä olevan luettelon tiedoston kohdalla Kyllä painamalla ENTER. Jos ongelmaa ei enää ilmene, se ei liity luettelon staattisiin .vxd-tiedostoihin.
  8. Paikanna ongelman aiheuttava staattinen .vxd-tiedosto palauttamalla kohteita puolet kerrallaan.
  9. Poista yhteensopimaton staattinen .vxd-kansio rekisteriavaimesta HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD.

Huomautuksia

Msdos.sys

Msdos.sys-tiedosto sisältää perustietoja Windows-kansion sijainnista, käynnistystiedostoista ja muista asetuksista. Voit muokata joitakin näistä asetuksista järjestelmän kokoonpanosovelluksen vianmäärityksen lisäasetusten välilehdessä.

Lisätietoja Msdos.sys-tiedostosta saat napsauttamalla alla olevaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
118579 Contents of the Windows Msdos.sys File

Config.sys

Config.sys-tiedosto tarjoaa yhteensopivuuden MS-DOS-pohjaisten ja vanhempien Windows-pohjaisten sovellusten kanssa. Tietokoneessasi ei välttämättä ole Config.sys-tiedostoa. Config.sys-tiedosto lataa alemman tason MS-DOS-pohjaiset ohjaimet. Useiden tällaisten tiedostojen tunniste on .sys.

Autoexec.bat

Myös Autoexec.bat-tiedosto tarjoaa yhteensopivuuden MS-DOS-pohjaisten ja vanhempien Windows-pohjaisten ohjelmien kanssa. Tietokoneessasi ei välttämättä ole Autoexec.bat-tiedostoa. Autoexec.bat-tiedosto lataa MS-DOS-pohjaiset ohjelmat. Useiden tällaisten tiedostojen tunniste on .com tai .exe.

Winboot.ini

Winboot.ini-tiedosto on Msdos.sys-tiedoston väliaikainen versio, joka saattaa olla tietokoneessasi, mikäli jokin ohjelma tekee tietokoneeseen muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa käynnistysprosessiin. Yleensä Winboot.ini-tiedosto poistetaan, kun ohjelma on tehnyt muutokset. Se sijaitsee pääkansiossa ja korvaa Msdos.sys-tiedoston asetukset.

Winstart.bat

Winstart.bat-tiedosto ei välttämättä ole käytettävissä järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleistä-välilehden valintaruutuna. Winstart.bat-tiedosto luodaan ohjelmille, joiden täytyy suorittaa MS-DOS-pohjainen ohjelma ja ottaa Windows-pohjaisen ohjelman toiminnallisuus käyttöön. Useimmilla käyttäjillä ei ole tätä ohjelmaa.

System.ini

System.ini-tiedosto sisältää tietokoneesi tietyn laitteiston asetustiedot. Tämän tiedoston on sijaittava Windows-kansiossa, jotta Windows voi käynnistyä. System.ini-tiedostoa käytetään erilaisten ohjaimien lataamiseen. Näitä ovat esimerkiksi ääni- ja näyttösovitinohjaimet. System.ini-tiedosto saattaa lisäksi sisältää myös 16-bittiset ohjaimet laitteistolle, joka ei käytä 32-bittisiä ohjaimia.

Kun poistat Käsittele System.ini-tiedosto -valintaruudun valinnan järjestelmän kokoonpanosovelluksessa ja käynnistät tietokoneen uudelleen, tehdään seuraavat muutokset:
 • Näyttösi tarkkuudeksi on määritetty 640 x 480 kuvapistettä, ja värien määrä on 16. Jos näyttösi tarkkuus on määritetty suuremmaksi, työpöydän kuvakkeet saattavat nyt olla päällekkäin.
 • Äänikorttisi ei toimi oikein.

Win.ini

Win.ini-tiedosto sisältää tietoja Windowsin ulkoasusta. Win.ini-tiedoston on oltava Windows-kansiossa, tai muuten Windows luo sen uudelleen. Tiedosto luodaan käynnistyksen yhteydessä Windows 3.x -yhteensopivuuden takia, ja monet sen asetukset toistuvat myös rekisterissä. Kun poistat Käsittele System.ini-tiedosto -valintaruudun valinnan järjestelmän kokoonpanosovelluksessa, luodaan yleinen Win.ini-tiedoston versio.

Wininit.ini

Wininit.ini-tiedostoa käytetään Windowsin ja kolmansien osapuolten sovellusten eri komponenttien asennuksen viimeistelemiseen. Aina, kun ohjelman täytyy kopioida tai poistaa käytössä oleva tiedosto, tämän ohjeet kirjoitetaan Wininit.ini-tiedostoon. Windows tarkistaa Wininit.ini-tiedoston olemassaolon käynnistysprosessin aikana. Jos tiedosto löytyy, sen sisältämät ohjeet suoritetaan. Nimeä Wininit.ini-tiedosto uudelleen tunnisteella .old ongelmanratkaisua varten, mikäli tiedosto on olemassa.

System.dat

System.dat-tiedosto on toinen kahdesta rekisteritiedostosta, jotka tarvitaan Windowsin käynnistämisessä. System.dat-tiedosto on samanlainen kuin System.ini-tiedosto ja sisältää tietokoneen ja ohjelmiston asetuksia. Lataa käynnistysryhmän sovellukset -asetus sisältää merkinnät, jotka ladataan rekisterin System.dat-osasta.

User.dat

User.dat-tiedosto on toinen kahdesta rekisteritiedostosta, jotka tarvitaan Windowsin käynnistämisessä. User.dat-tiedosto on samanlainen kuin Win.ini-tiedosto, koska se sisältää tietoja siitä, miten tietyt ohjelmat suoritetaan, sekä tietoja Windowsin ulkoasusta.

Käynnistystiedostojen varmuuskopioiminen

Voit luoda varmuuskopion tässä artikkelissa kuvatuista käynnistystiedostoista järjestelmän kokoonpanosovelluksen avulla. Voit tehdä tämän valitsemalla järjestelmän kokoonpanosovelluksen Yleiset-välilehdestä Luo varmuuskopio. Voit tallentaa tiedostot johonkin kiintolevyn kansioon tai levykkeelle. Levykkeelle tallentamista suositellaan.

Staattisten .vxd-tiedostojen avulla ladataan laitteiston ja ohjelmiston näennäisohjaimet. Useat kolmannet osapuolet lisäävät omat staattiset .vxd-tiedostot valmistamiinsa ohjelmiin.


Tärkeää - lue tarkkaan: Tämä artikkeli on käännös englanninkielisestä artikkelista. On mahdollista, että alkuperäiseen englanninkieliseen artikkeliin jälkikäteen tehtyjä muutoksia ja lisäyksiä ei ole huomioitu tässä käännöksessä. Käännökseen sisältyvä tieto perustuu englanninkieliseen tuoteversioon. Tässä käännöksessä olevan tiedon virheettömyyttä ei ole tarkistettu suhteessa tuoteversioihin, jotka on laadittu muilla kielillä. Microsoft ei takaa tiedon virheettömyyttä tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä käännöksen täydellisyyttä tai oikeellisuutta.
w98seusefaq w98usefaq w98sesstop w98sstop
Eigenschaften

Artikelnummer: 192926 – Letzte Überarbeitung: 12/27/2004 20:28:36 – Revision: 2.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbenv kbhowto kbtool kbtshoot win98 KB192926
Feedback