SBS 2008 BPA raportoi, että Windows SharePoint Services -kokoonpanotietokantojen lokitiedosto on kasvamassa liian suureksi (sen koko on parhaillaan yli 1 Gt)

Oire

Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) -lokitiedosto saattaa kasvaa suurikokoiseksi Small Business Server 2008 (SBS 2008) -oletusasennuksessa. SBS 2008 Best Practices Analyzer (BPA) antaa varoituksen, jossa on seuraavankaltainen teksti:

Sharepoint-kokoonpanotietokannan lokitiedosto suurenee

Windows SharePoint Services -kokoonpanotietokantojen lokitiedosto on kasvamassa liian suureksi (sen koko on parhaillaan yli 1 Gt)

Syy
Tämä ilmenee, jos tietokanta on määritetty käyttämään oletusasetusta täydessä palautustilassa ja jos tietokantaan on kirjattu lukuisia tapahtumia.
Ratkaisu

Voit pienentää lokitiedoston kokoa seuraavasti. Ensin kannattaa luoda täysi varmuuskopio palvelimeen.

Jos haluat, että lokitiedoston kokoa pienennetään puolestasi, siirry "Korjaa ongelma puolestani" -osaan. Jos haluat korjata tämän ongelman mieluummin itse, siirry "Haluan korjata ongelman itse" -osaan.

Korjaa ongelma puolestani

Jos haluat, että tämä ongelma korjataan automaattisesti, napsauta Korjaa tämä ongelma -linkkiä. Valitse sittenTiedostojen lataaminen -valintaikkunassa Suorita ja noudata tämän ohjatun toiminnon ohjeita.

Korjaa tämä ongelma
Microsoft Fix it 50682Huomautus Tämä ohjattu toiminto saattaa olla vain englanninkielinen. Automaattinen korjaus toimii kuitenkin myös muiden Windowsin kieliversioiden kanssa.

Huomautus Jos et ole käyttämässä tietokonetta, jossa tämä ongelma ilmenee, voit tallentaa automaattisen korjauksen muistitikkuun tai CD-levylle, jotta voit suorittaa sen tietokoneessa, jossa ongelma ilmenee.

Haluan korjata ongelman itse

1. Avaa muistio ja kopioi seuraava teksti huolellisesti ja liitä se muistioon. Tallenna tiedosto nimellä c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Avaa järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettava komentokehote ja suorita seuraava komento:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql
Tämä komentosarja luo kaksi varmuuskopiotiedostoa (before.bkf ja after.bkf) kansioon C:\windows\temp.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2000544 – Viimeisin tarkistus: 10/31/2011 19:08:00 – Versio: 1.0

Windows Small Business Server 2008 Premium, Windows Small Business Server 2008 Standard

  • KB2000544
Palaute