Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windowsin ytimen tapahtuman 41 virhe Windows 7:ssä tai Windows Server 2008 R2:ssa: Järjestelmä on käynnistetty kokonaan uudelleen sammuttamatta

Oire
Tietokone käynnistyy uudelleen ja tapahtumalokiin kirjataan kriittisen virheen sanoma:


Lokinimi: Järjestelmä
Lähde: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Tapahtuman tunnus: 41
Taso: Kriittinen
Kuvaus:
Järjestelmä on käynnistetty kokonaan uudelleen sammuttamatta. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta.


Tiedot-välilehdessä näkyvät seuraavat tiedot:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 129165039139928187Huomautus Stop-virheen BugcheckCode- ja BugcheckParameters-arvot saattavat vaihdella.
Syy
Ytimen virran tapahtuman 41 virhe luodaan eri tilanteissa, joissa tietokone sammutetaan tai käynnistyy uudelleen odottamatta. Kun Windows-tietokone käynnistyy, tehdään tarkistus, joka selvittää, sammutettiinko tietokone puhtaasti. Jos tietokonetta ei sammutettu oikein, luodaan ytimen virran tapahtuman 41 sanoma. Seuraavissa kolmessa tilanteessa saatetaan luoda tapahtuma 41.

Tilanne 1
Stop-virhe ilmenee ja tietokone käynnistyy uudelleen. Kun Stop-virhe ilmenee, Stop-virhetiedot kirjoitetaan tapahtumaan 41 osana tapahtuman lisätietoja. Joissakin esiintymissä Stop-virhekooditietojen kirjoittaminen ei onnistu, ennen kuin tietokone käynnistyy uudelleen tai sammuu. Kyseisiä esiintymiä käsitellään tilanteessa 3.

Huomautus Tapahtuman BugcheckCode-tiedot kirjoitetaan kymmenlukumuodossa tavallisemman heksadesimaalimuodon sijaan. Tämän vuoksi kymmenlukuarvo tulee muuntaa heksadesimaaliarvoksi. Tästä on tarkempia tietoja ratkaisua käsittelevässä osassa.

Tilanne 2
Tietokoneen virtapainiketta painetaan ja pidetään alaspainettuna ainakin neljän sekunnin ajan. Tämä toiminto mainitaan tapahtuman tiedoissa PowerButtonTimestamp-merkintänä, jonka arvo on jokin muu kuin 0 (nolla). Joissakin esiintymissä PowerButtonTimestamp-tietojen kirjoittaminen ei onnistu, ennen kuin tietokone käynnistyy uudelleen tai sammuu. Kyseisiä esiintymiä käsitellään tilanteessa 3.
Tilanne 3
Stop-virhekoodin ja PowerButtonTimestamp-merkintöjen arvo on nolla. Oletetaan esimerkiksi seuraavat tilanteet:
 • Stop-virheen BugcheckCode-arvo on nolla. Joissakin tilanteissa Stop-virheen BugcheckCode-tietojen kirjoittaminen voi olla estetty, ennen kuin tietokone käynnistyy uudelleen tai sammuu. Tässä tapauksessa kirjataan BugcheckCode-arvo nolla. Lisäksi Stop-virhettä ei välttämättä ilmene, ja sammuttaminen aiheutui virtakatkoksesta. Tämä saattaa tarkoittaa kannettavassa tietokoneessa esimerkiksi sitä, että akku irrotetaan tai akun virta loppuu kokonaan. Työpöytätietokoneessa tämä voi tarkoittaa sitä, että tietokoneen virtajohto irrotettiin tai tapahtui sähkökatkos.
 • PowerButtonTimestamp-arvona näkyy nolla. Joissakin tilanteissa PowerButtonTimestamp-tietojen kirjoittaminen voi olla estetty, ennen kuin tietokone käynnistyy uudelleen tai sammuu. Tässä tapauksessa kirjataan arvo nolla. Tämä voi tapahtua, jos virtapainiketta painetaan ja pidetään alaspainettuna ainakin neljän sekunnin ajan, kun Windowsissa on käynnissä toiminto, joka estää tapahtuman kirjoittamisen levylle. Voit kohdata tämän tilanteen myös, jos tietokone oli lukittunut eikä siten reagoinut mihinkään syötteeseen, ja tietokoneen virta piti katkaista. Voit selvittää, onko tietokone lopettanut vastaamisen, painamalla CAPS LOCK -näppäintä, jolloin näppäimistön isojen kirjainten (CAPS) merkkivalon pitäisi sammua tai syttyä.


Ratkaisu
Tapahtuman 41 avulla raportoidaan, että on tapahtunut jotain odottamatonta, joka estää Windowsia sammumasta oikein. Tämän vuoksi ei aina ole saatavilla tarpeeksi tietoja ilmaisemaan eksplisiittisesti, mitä tapahtui. Jotta voidaan selvittää, mitä on saattanut tapahtua, ja tunnistaa mahdollinen ratkaisutapa, on tärkeää tietää, mitä tietokone oli tekemässä juuri ennen kuin tapahtuma tapahtui.

Jos tapahtuma 41 kirjataan, koska tietokoneen virransyöttö keskeytyi, sinun saattaa kannattaa hankkia jokin UPS-virtalähde, kuten akkuvaravirtalähde. Tämän toiminnon on saattanut aiheuttaa riittämätön tai virheellinen virtalähde. Jos esimerkiksi lisäsit RAM-muistia, laitteita tai kiintolevyjä, kun tämän ongelman ilmeneminen alkoi, ongelma voi aiheutua virtalähteestä.

Tilanne 1: Tietokone käynnistyi uudelleen ja tapahtuman tiedoissa on Stop-virheen BugcheckCode-merkintä
Jos tapahtuman tietojen Stop-virheen BugcheckCode-merkintä ei ole nolla, sinun tulee muuntaa BugcheckCode-arvo kymmenlukuarvosta heksadesimaaliarvoksi. Useimmissa Stop-virhekoodien dokumentaatiossa koodiin viitataan heksadesimaaliarvona kymmenlukuarvon sijaan. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja kirjoita sitten hakuruutuun sitten calc.
 2. Valitse Näytä ja valitse sitten Funktiolaskin.
 3. Varmista, että Dec-valintanappi on valittuna laskimen vasemmanpuoleisessa osassa.
 4. Kirjoita BugcheckCode-arvon kymmenlukuarvo näppäimistöllä.
 5. Valitse Hex-valintanappi laskimen vasemmanpuoleisessa osassa.
Huomautus Laskimen näyttämä arvo on nyt heksadesimaalikoodi. Toista nämä vaiheet muille arvoille, jotka eivät ole nollia.

Seuraavassa esimerkissä on Stop-virheen BugcheckCode-merkintä tapahtumasta 41:

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Muunnettu arvo on 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010)


Huomautus Arvon alussa olevia nollia ei yleensä näytetä. Kun BugcheckCode-merkintä muunnetaan heksadesimaalimuotoon, siinä pitäisi olla kahdeksan numeroa. Esimerkiksi 0x9F on yleensä dokumentoitu muodossa 0x0000009f ja 0xA muodossa 0x0000000A. Kun olet tunnistanut heksadesimaaliarvon, käy osoitteessa support.microsoft.com ja etsi muunnettua heksadesimaalikoodia (0x0000009f) sekä sanaa bugcheck.

Aloittelijoille tarkoitettuja lisätietoja siitä, miten tehdä ydintilan sinisen näytön kaatumisten virheenkorjaus, on seuraavassa englanninkielisessä TechNet-blogissa:

Tilanne 2: Sammuta tietokone painamalla virtapainiketta ja pitämällä sitä alaspainettuna
Jos on olemassa vaihtoehto, suositeltu tapa sammuttaa Windows on napsauttaa Käynnistä-painiketta ja valita sitten tietokoneen sammuttamisen tai virran katkaisemisen vaihtoehto. Tällöin käyttöjärjestelmä sulkee kaikki tiedostot ja antaa ilmoituksen kaikille käynnissä oleville palveluille ja sovelluksille, jotta ne voivat kirjoittaa tiedot levylle ja tyhjentää välimuistit.

Jos sinun on painettava virtapainiketta ja pidettävä sitä alaspainettuna, jotta voit ohittaa ongelman, joka estää tietokoneen odotetun toiminnan, sinun tulee suorittaa kysely kohtaamistasi ongelmista, jotta saat apua vianmääritykseen. Joitakin haussa käytettäviä termejä voivat olla hang (jumittuu), responding (vastaa) tai blank screen (tyhjä näyttö).

Lisätietoja tietystä tilanteesta, jossa tietokone saattaa lopettaa vastaamisen, saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
974476 Tietokone lopettaa vastaamisen, kun USB-laite jatkaa toimintaansa USB:n valikoivan keskeytyksen tilasta Windows 7:ssä tai Windows Server 2008 R2:ssaVoit myös lukea vianmääritysohjeita Windows 7:n ratkaisukeskuksesta. Voit tehdä tämän käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:


Tilanne 3: Järjestelmä käynnistyy uudelleen satunnaisesti, eikä mitään Stop-virheen BugcheckCode-merkintää näy, tai tietokone on lopettanut vastaamisen täysin

Voit tarkistaa, ilmeneekö tämä tilanne, painamalla näppäimistön CAPS LOCK -näppäintä. Kun painat CAPS LOCK -näppäintä ja näppäimistön CAPS LOCK -merkkivalo ei syty tai sammu, tietokone on saattanut lopettaa vastaamisen täysin.

Tämä tilanne ilmaisee yleensä laitteisto-ongelmaa. Tämä ongelma saattaa myös aiheutua jostakin ohjaimesta. Voit yrittää selvittää ongelman syyn tarkistamalla seuraavat kohteet:
 1. Ylikellotus: Poista ylikellotus käytöstä ja tarkista, ilmeneekö ongelma, kun järjestelmä toimii oikealla nopeudella.
 2. Tarkista muisti: Tarkista muisti jollakin muistintarkistusohjelmalla. Tarkista, että jokaisen muistipiirin nopeus on sama ja että nopeus on määritetty oikein järjestelmässä.
 3. Virtalähde: Varmista, että virtalähteen teho on riittävä antamaan asennetuille laitteille tarpeeksi virtaa. Jos lisäsit muistia, asensit uuden suorittimen, asensit lisäohjaimia tai lisäsit ulkoisia laitteita, kyseiset laitteet saattavat vaatia enemmän virtaa kuin nykyinen virtalähde pystyy antamaan niille jatkuvasti.
 4. Ylikuumeneminen: Tarkista, kuumeneeko järjestelmä liikaa, tarkistamalla laitteiston sisäinen lämpötila.
 5. Oletusasetukset: Käytä järjestelmän oletusasetuksia ja suorita järjestelmä.

Jos huomaat tietokoneen luovan Stop-virheen, joka sisältää BugcheckCode-arvon, jota ei ilmoiteta tapahtumassa 41, muokkaa tietokoneen käynnistystoimintaa. Voit tehdä tämän seuraavasti:
 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten Ominaisuudet.
 2. Valitse Järjestelmän lisäasetukset.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti.
 4. Valitse Käynnistys ja palautuminen -osassa Asetukset.
 5. Poista Käynnistä tietokone automaattisesti uudelleen -valintaruudun valinta.

Enemmän tietoa
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2028504 – Viimeisin tarkistus: 09/07/2010 14:14:00 – Versio: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows HPC Server 2008 R2

 • KB2028504
Palaute