Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Tiedostoja tuotaessa, vietäessä tai linkitettäessä Access 2000:ssa näyttöön tulee virhesanoma siitä, ettei asennettavaa ISAM-ohjainta löydy, tai joitakin tiedostotyyppejä puuttuu

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista myös, että osaat palauttaa rekisterin ongelmatilanteessa. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Keskitaso: Edellyttää makrojen, ohjelmoinnin ja yhteentoimivuuden tuntemusta.

Tämä artikkeli koskee Microsoft Access -tietokantoja (.mdb) ja Microsoft Access -projekteja (.adp).

Tämän artikkelin Microsoft Access 2002- tai Microsoft Office Access 2003 -sovellusta käsittelevä versio on 283881.

Tämän artikkelin Microsoft Access 97 -sovellusta käsittelevä versio on 90111 (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen).
Oire
Kun tuot, viet tai linkität tiedostoja Microsoft Accessissa, jotkin tiedostotyypit puuttuvat Tuo-, Vie- tai Linkitä-valintaikkunan avattavasta Tiedostotyypit-luettelosta. Seuraavankaltaiset virhesanomat tulevat näyttöön, jos Access ei löydä ISAM (Indexed Sequential Access Method) -ohjainta kyseiselle tiedostotyypille:

Virhesanoma 1
Asennettavaa ISAM-ohjainta ei löydy
Virhesanoma 2
Ohjattu toiminto ei voi käyttää tiedoston <polku> tietoja. Varmista, että tiedosto on olemassa ja oikeaa muotoa.
Nämä virhesanomat saattavat tulla näyttöön myös, jos yrität tuoda Microsoft FoxPro -sovelluksesta, linkittää siihen ja viedä siihen Access 2000:sta. Access 2000 edellyttää, että käytetään Microsoft Visual FoxPro Open Database Connectivity (ODBC) -ohjainta. Access 97 käyttää ISAM-ohjainta. Tämä ongelma voi ilmetä, kun tietokantoja päivitetään Access 97 -muodosta Access 2000 -muotoon.

Lisätietoja ODBC-yhteyden määrittämisestä Visual FoxPro -tietokantaan saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
225861 FoxPro-tiedostotyypin tuomisen, linkittämisen tai viemisen vaihtoehtoa ei ole (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Syy
Access päivittää ISAM-ohjainten avulla tiedostomuodot, jotka eivät ole sen omia. Jos Windowsin rekisterissä oleva ISAM-ohjaimen polku ei ole kelvollinen tai jos ISAM-ohjainta ei ole, ongelma saattaa ilmetä.
Ratkaisu
Varoitus Rekisterieditorin virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa vakavia ongelmia, joiden vuoksi käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen. Microsoft ei takaa, että virheellisestä Rekisterieditorin käyttämisestä johtuvat ongelmat voidaan ratkaista. Käytät Rekisterieditoria omalla vastuullasi.

Korjaa ongelma yrittämällä rekisteröidä tiedosto manuaalisesti tai korjaamalla polkunimivirheet Windowsin rekisterissä ja asentamalla tai korvaamalla sitten ongelman aiheuttanut tiedosto. Voit tehdä tämän seuraavasti.

Huomautus Ongelman oireita käsittelevässä osassa mainitussa virhesanomassa 1 tiedostonimi liittyy suoraan toimintoon, joka yritettiin suorittaa. Ongelman oireita käsittelevässä osassa mainitussa virhesanomassa 2 tiedostonimi on mainittu sanoman tekstissä.
 1. Etsi oikea tiedosto seuraavasta taulukosta:
  TiedostonimiTuonnin tai viennin ISAM-ohjain kohteelle:Windowsin rekisteri
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllTekstiHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. Etsi tiedosto Resurssienhallinnan avulla.
 3. Jos tiedosto löytyy, kirjoita sen polku muistiin. Jos tiedostoa ei löydy, siirry vaiheeseen 13.
 4. Avaa Windowsin Rekisterieditori.
 5. Etsi taulukossa kuvattu rekisterin aliavain ja vertaa polun nimeä todelliseen polun nimeen. Jos tätä rekisteriavainta ei ole, siirry vaiheeseen 8.
 6. Korjaa polku, jos se on virheellinen. Jatka näiden vaiheiden toimien tekemistä, jos polku on oikein.
 7. Sulje Rekisterieditori.

  Jos muutit polkua, toista alkuperäisen virheen näyttöön tuonut prosessi.
 8. Jos virhe toistuu, yritä rekisteröidä tiedosto manuaalisesti Regsvr32.exe-apuohjelman avulla.

  Regsvr32.exe-apuohjelma on sovellus, jota käytetään DLL-kirjastojen ja ActiveX-komponenttien rekisteröimiseen Windowsin rekisteriin. Tämän tiedoston avulla voit poistaa ongelman, joka aiheutuu ristiriitaisista .dll-tiedostoista. Jos haluat rekisteröidä .dll-tiedostot uudelleen Regsvr32.exe-apuohjelman avulla, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 9. Varmista, että Regsvr32.exe-tiedosto sijaitsee järjestelmäkansiossa, johon Windows on asennettu.

  Regsvr32.exe-tiedosto sijaitsee yleensä C:\Windows\System- tai C:\Winnt\System32-kansiossa.
 10. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Suorita.
 11. Kirjoita Suorita-valintaikkunan Avaa-ruutuun seuraava komento.

  Huomautus Regsvr32.exe-tiedoston polku sekä DLL-kirjaston nimi ja polku saattavat olla erilaiset tietokoneessasi. Seuraava komento rekisteröi Excelin ISAM-ohjaimen:

  Regsvr32 c:\winnt\system32\msexcl40.dll

  Huomautus Toinen tapa rekisteröidä DLL-kirjastoja on etsiä DLL-kirjasto Resurssienhallinnan avulla.

  Kaksoisnapsauta DLL-tiedostoa. Valitse Avaa sovelluksessa -valintaikkunassa Regsvr32.exe ja valitse sitten OK.

  Tämä luo kaikkien DLL-tiedostojen pysyvän kytkennän Regsvr32.exe-ohjelmaan. Voit rekisteröidä muut rekisteröimättömät DLL-kirjastot kaksoisnapsauttamalla niitä.

  Lisätietoja tämän tiedoston hankkimisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
  267279 Regsvr32.exe-tiedosto on saatavana Download Centeristä (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
 12. Jos virhe ilmenee yhä tai jos polun nimi oli oikea vaiheessa 5, nimeä tiedosto uudelleen.
 13. Käynnistä Lisää tai poista sovellus -työkalu, käynnistä Office 2000:n asennusohjelma ja valitse sitten Korjaa Office.
Suositukset
Saat lisätietoja Windowsin rekisteristä valitsemalla Ohje-valikosta Microsoft Accessin ohje, kirjoittamalla Office-avustajaan tai vastaustoimintoon rekisteri ja valitsemalla sitten Etsi, jolloin näyttöön tulee aiheeseen liittyviä tietoja.

Lisätietoja FoxPro-tiedostotyypin tuomisesta, linkittämisestä tai viemisestä saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
225861 FoxPro-tiedostotyypin tuomisen, linkittämisen tai viemisen vaihtoehtoa ei ole (tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
prb 1 2 3 123 can't can t cannot not could couldn find installable ISAM
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 209805 – Viimeisin tarkistus: 02/08/2008 10:59:00 – Versio: 4.1

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kberrmsg kbregistry kbexport kbimport kbprb kbopenfile KB209805
Palaute