Office-sovellus avaa tyhjän asiakirja Sharepointista, WebDAV:stä tai sivustosta, kun se on HTTP-tilassa

Oireet
Saatat kohdata seuraavia lisäoireita, kun tämä ongelma ilmenee:
 • Et saa perustodennuksen salasanakehotetta, kun yrität avata tai ladata tiedoston.
 • Näyttöön ei tule virhesanomaa, kun tiedosto yritetään avata. Tiedostoon kytketty Office-sovellus käynnistyy, mutta valittua tiedostoa ei avata.

Syy
Tämä ongelma ilmenee, kun seuraavat ehdot toteutuvat:
 • Palvelimeen määritetään perustodennus.
 • Tietokoneen ja WWW-palvelimen välisessä yhteydessä ei käytetä SSL (Secure Sockets Layer) -salausta.
Oletusarvon mukaan perustodennusta muun kuin SSL-suojatun HTTP-yhteyden kautta käyttävät tiedostotoiminnot on poistettu käytöstä Office 2010- ja Office 2013 -sovelluksissa.

Kun perustodennus on poistettu käytöstä, jokin seuraavista tapahtumista ilmenee:
 • Asiakassovellus käyttää jotakin toista todennusmenetelmää. Tätä ilmenee, jos palvelin tukee jotakin toista todennusmenetelmää.
 • Pyyntö epäonnistuu (lisätietoja pyynnön epäonnistumisen seuraamuksista on Lisätietoja oireista -osion luettelossa).
Ratkaisu
Jos HTTPS-protokollan käyttäminen HTTP-protokollan sijasta ei toimi, ongelman voi ratkaista ottamalla SSL-salauksen käyttöön WWW-palvelimessa, jotta asiakasyhteys voidaan muodostaa HTTPS-protokollalla.

Huomautus Oletusarvon mukaan Office 2010 -sovellukset voivat käyttää ja ladata tiedostoja vain WWW-palvelimesta, joka käyttää perustodennusta SSL-yhteyden kautta.
Workaround
Tämän ongelman voi kiertää antamalla Office 2013- ja Office 2010 -sovellusten muodostaa yhteyden WWW-palvelimeen perustodennusta ja muuta kuin SSL-yhteyttä käyttämällä.

Varoitus Perustodennuksen käyttöönotto ilman SSL-suojausta voi aiheuttaa merkittävän suojausriskin.

Tietoja perustodennuksesta ja siihen liittyvistä suojausriskeistä
Perustodennusta käytettäessä käyttäjien on annettava kelvollinen käyttäjätunnus ja salasana, jos he haluavat käyttää sisältöä. Tämä todennus ei edellytä tietyn selaimen käyttämistä, sillä se kaikki tärkeimmät selaimet tukevat sitä. Perustodennus toimii myös palomuurien ja välityspalvelimien kanssa. Näiden syiden takia se on hyvä vaihtoehto, kun haluat rajoittaa palvelimen määrätyn sisällön käyttöä, mutta et kaiken sisällön käyttöä.

Perustodennuksen haittapuolena on se, että sitä käytettäessä base64-koodatut salasanat välitetään verkossa salaamattomina. Jos salasana siepataan verkossa, luvaton käyttäjä voi määrittää käyttäjätunnuksen ja salasanan ja käyttää näitä tunnistetietoja uudelleen. Tämän suojausriskin vuoksi Office 2010 -sovellukset poistavat perustodennuksen käytöstä oletuskokoonpanossa muissa kuin SSL-yhteyksissä.

Käytä perustodennusta vain, jos olet varma, että asiakkaan ja palvelimen välinen yhteys on turvallinen. Yhteys tulisi muodostaa joko erillisen linjan kautta tai käyttämällä SSL-salausta ja Transport Layer Security (TLS) -suojausta. Jos esimerkiksi käytät perustodennusta WebDAV-protokollan kanssa, määritä SSL-salaus käyttöön.

Lisätietoja perustodennuksesta on sivuilla Perustodennus ja Perustodennuksen (IIS 7) määritys (nämä sivut voivat olla saatavana vain englanninkielisinä).

Lisätietoja SSL-salauksesta ja -varmenteista on sivulla SSL ja varmenteet (tämä sivu saattaa olla englanninkielinen).
Perustodennuksen käyttö muun kuin SSL-yhteyden kanssa
Seuraavissa kahdessa vaiheessa on kuvaus siitä, miten Office 2013- ja Office 2010 -sovellusten voidaan antaa avata Office-tiedostotyyppejä suoraan palvelimesta, joka tukee vain perustodennusta muun kuin SSL-yhteyden kautta. Näitä vaiheita kannattaa käyttää vain, jos olet varma, että käyttäjän ja WWW-palvelimen välinen yhteys on suojattu. Suora kaapeliyhteys tai erillinen linja on optimaalinen ratkaisu suojattuihin yhteyksiin.

Huomautus Jos kyseessä on Office 2013- tai Office 2010 -sovellus, molemmat vaiheet on tehtävä. Muissa Office-sovelluksissa tarvitsee tehdä vain vaihe 1.

Vaihe 1: WebDAV-uudelleenohjauksen määritys asiakkaaseen
Huomautus Tämä vaihe on tehtävä 2007 Office -tuotepaketin sovelluksille sekä Office 2013- ja Office 2010 -sovelluksille.

Ota perustodennus käyttöön muissa kuin SSL-yhteyksissä määrittämällä asiakastietokoneeseen WebDAV-uudelleenohjaus.

Tärkeää Noudata tämän osan ohjeita huolellisesti. Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Ennen kuin muokkaat rekisteriä, varmuuskopioi rekisteri siltä varalta, että ongelmia ilmenee.

Windows XP ja Windows Server 2003

Voit ottaa perustodennuksen käyttöön asiakastietokoneessa seuraavasti:
 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita UseBasicAuth ja paina sitten Enter-näppäintä.
 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella UseBasicAuth-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 1 ja valitse sitten OK.

  Huomautus Perustodennus on otettu käyttöön, jos UseBasicAuth-rekisterimerkinnän arvo on jokin muu kuin nolla. Perustodennus poistetaan käytöstä, jos UseBasicAuth-rekisterimerkintää ei ole tai jos UseBasicAuth-rekisterimerkinnän arvoksi on asetettu 0 (nolla). 

  Määritys on seuraava:
  0 – Perustodennus poistettu käytöstä
  1 – Perustodennus otettu käyttöön vain SSL-yhteyksille
  2 – Perustodennus otettu käyttöön SSL-yhteyksille ja muille kuin SSL-yhteyksille
 7. Sulje Rekisterieditori ja käynnistä tietokone uudelleen.

Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8

Voit ottaa perustodennuksen käyttöön asiakastietokoneessa seuraavasti:
 1. Jos käyttöjärjestelmä on Windows Vista tai Windows 7, napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Aloita haku -ruutuun regedit ja paina sitten Enter-näppäintä.

  Jos käyttöjärjestelmä on Windows 8, pidä Windows-näppäintä (WINKEY) painettuna, korosta Valikko-riviltä Sovellukset, kirjoita Haku -ruutuun regedit ja paina sitten Enter-näppäintä.
 2. Etsi seuraava rekisterin aliavain ja valitse se:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita BasicAuthLevel ja paina sitten Enter-näppäintä.
 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella BasicAuthLevel-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 2 ja valitse sitten OK.

  Huomautus Määritys on seuraava:
  0 - Perustodennus poistettu käytöstä
  1 - Perustodennus otettu käyttöön vain SSL-yhteyksille
  2 - Perustodennus otettu käyttöön SSL-yhteyksille ja muille kuin SSL-yhteyksille
 7. Sulje Rekisterieditori ja käynnistä tietokone uudelleen.

Saat lisätietoja WebDAV-uudelleenohjauksen määrittämisestä siten, että perustodennus voidaan ottaa käyttöön, napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
841215 Virheilmoitus yritettäessä muodostaa yhteyttä Windows SharePoint -asiakirjakirjastoon: "Järjestelmävirhe 5 " (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
Vaihe 2: Asiakkaan rekisterin päivittäminen
Huomautus Tämä vaihe on tehtävä Office 2013- ja Office 2010 -sovelluksille.

Lisää asiakastietokoneessa BasicAuthLevel-rekisteriavain ja asianmukainen arvo. Voit tehdä tämän seuraavasti.

Tärkeää Noudata tämän osan ohjeita huolellisesti. Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos rekisteriä muokataan virheellisesti. Ennen kuin muokkaat rekisteriä, varmuuskopioi rekisteri siltä varalta, että ongelmia ilmenee.
 1. Käynnistä Rekisterieditori.
  • Jos käyttöjärjestelmä on Windows 8, pidä Windows-näppäintä (WINKEY) painettuna, korosta Valikko-riviltä Sovellukset, kirjoita Haku -ruutuun regedit ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos näyttöön tulee kehote kirjoittaa järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistaa toiminto, kirjoita salasana tai vahvista toiminto.
  • Jos käyttöjärjestelmä on Windows 7 tai Windows Vista, napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita Aloita haku -ruutuun regedit ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos näyttöön tulee kehote kirjoittaa järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistaa toiminto, kirjoita salasana tai vahvista toiminto.
  • Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Suorita, kirjoita regedit ja valitse sitten OK.

 2. Etsi jompikumpi seuraavista rekisterin aliavaimista ja napsauta sitä:

  Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. Valitse Muokkaa-valikosta Uusi ja valitse sitten DWORD-arvo.
 4. Kirjoita BasicAuthLevel ja paina sitten Enter-näppäintä.
 5. Napsauta hiiren kakkospainikkeella BasicAuthLevel-arvoa ja valitse sitten Muokkaa.
 6. Kirjoita Arvon data -ruutuun 2 ja valitse sitten OK.

  Huomautus Määritys on seuraava:
  0 - Perustodennus poistettu käytöstä
  1 – Perustodennus otettu käyttöön vain SSL-yhteyksille
  2 – Perustodennus otettu käyttöön SSL-yhteyksille ja muille kuin SSL-yhteyksille
 7. Sulje Rekisterieditori ja käynnistä tietokone uudelleen.

fixit fix it fixme WebDAV basicauth
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2123563 – Viimeisin tarkistus: 08/11/2014 13:32:00 – Versio: 6.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563
Palaute