Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Tietojen kopioiden löytäminen vertaamalla kahden sarakkeen tietoja Excelissä

Office 2003:n tuki on päättynyt

Microsoft lopetti Office 2003:n tuen 8.4.2014. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Yhteenveto
Tässä artikkelissa kuvataan kaksi tapaa, joiden avulla voit verrata kahden Microsoft Excel -laskentataulukkosarakkeen tietoja ja löytää päällekkäiset tiedot.
Enemmän tietoa

Tapa 1: Laskentataulukkokaavan käyttäminen

Voit verrata kahden sarakkeen tietoja laskentataulukkokaavan avulla seuraavasti:
 1. Käynnistä Excel.
 2. Kirjoita seuraavat tiedot uuteen työkirjaan (jätä sarake B tyhjäksi):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Kirjoita seuraava kaava soluun B1:
  =JOS(ONVIRHE(VASTINE(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Valitse solut B1:B5.
 5. Valitse Microsoft Office Excel 2003:ssa ja Excelin aiemmissa versioissa Muokkaa-valikosta Täyttö ja sitten Alas.

  Valitse Microsoft Office Excel 2007:ssä tai Excel 2010:ssä Muokkaamien-ryhmän Täyttö-kohdasta Alas.

  Lukujen kopiot näkyvät sarakkeessa B seuraavan esimerkin mukaisella tavalla:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

Tapa 2: Visual Basic -makron käyttäminen

Microsoftin tarjoamat ohjelmointiesimerkit ovat vain ohjeellisia. Niille ei anneta mitään nimenomaisesti ilmaistua tai oletettua takuuta, mukaan lukien oletettu takuu tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Tässä artikkelissa oletetaan, että olet perehtynyt käytettyyn ohjelmointikieleen sekä työkaluihin, joita käytetään prosessien luomisessa sekä virheiden jäljittämisessä ja korjaamisessa. Microsoftin tukipalvelun asiantuntijat voivat auttaa tietyn toiminnon toteuttamisessa. He eivät kuitenkaan muokkaa näitä esimerkkejä niiden kuvaamien toimintojen parantamiseksi eivätkä esitä ratkaisuja erityistarpeita varten. Voit verrata kahden sarakkeen tietoja Visual Basic -makron avulla seuraavan esimerkin vaiheiden avulla:
 1. Käynnistä Excel.
 2. Käynnistä Visual Basic Editor painamalla ALT+F11.
 3. Valitse Lisää-valikosta Moduuli.
 4. Kirjoita seuraava koodi moduulisivulle:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Määritä CompareRange yhtä suureksi kuin alue, johon  ' valintaa verrataan.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  HUOMAUTUS: jos vertailualue sijaitsee toisessa työkirjassa.  ' tai laskentataulukossa, käytä seuraavaa syntaksia.  ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _  '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")  '  ' Silmukka kunkin valinnan solun läpi ja vertaa jokaiseen  ' soluun CompareRangessa.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Palaa Exceliin painamalla ALT+F11.
 6. Kirjoita seuraavat tiedot (jätä sarake B tyhjäksi):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Valitse alue A1:A5.
 8. Valitse Excel 2003:ssa ja Excelin aiemmissa versioissa Työkalut-valikosta Makro ja sitten Makrot.

  Valitse Excel 2007:ssä tai Excel 2010:ssä Kehittäjä-välilehti ja valitse sitten Koodi-ryhmästä Makro.
 9. Valitse Find_Matches ja valitse sitten Suorita.
Päällekkäiset luvut näkyvät sarakkeessa B. Vastaavat luvut näkyvät ensimmäisen sarakkeen vieressä, kuten tässä:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 213367 – Viimeisin tarkistus: 01/08/2014 15:24:00 – Versio: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
Palaute