Documents and Settings -kansiota ei voi siirtää tai nimetä uudelleen

Windows Server 2003:n tuki päättyi 14.7.2015

Microsoft lopetti Windows Server 2003:n tuen 14.7.2015. Tämä muutos on vaikuttanut ohjelmistopäivityksiin ja suojausasetuksiin. Lue lisätietoja muutoksen vaikutuksesta ja suojauksen varmistamisesta.

Tärkeää Tässä artikkelissa käsitellään rekisterin muokkaamista. Muista varmuuskopioida rekisteri ennen sen muokkaamista. Varmista, että osaat palauttaa rekisterin, jos ongelmia ilmenee. Lisätietoja rekisterin varmuuskopioimisesta, palauttamisesta ja muokkaamisesta saat napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
256986 Microsoft Windowsin rekisterin kuvaus
Ilmoitus
Lisätietoja yleisistä Windows 2000:een liittyvistä ongelmista löydät seuraavalta sivulta.

Windows 2000:n tuen päättymisen ratkaisukeskus.
Oire
Jos yrität siirtää tai nimetä uudelleen Windowsin Documents and Settings -kansion, näyttöön tulee seuraava virhesanoma:
Documents and Settings on Windowsin järjestelmäkansio. Windows ei toimi oikein, jos kansiota ei ole. Kansiota ei voi siirtää tai uudelleennimetä.
Syy
Tämä toiminta ei ole virhe.
Ratkaisu
Jos haluat määrittää eri Documents and Settings -kansion asennuksen aikana, toimi seuraavasti:
 1. Käytä /UNATTEND-valitsinta Winnt.exe- tai Winnt32.exe-ohjelman kanssa ja lisää Unattend.txt-tiedostoon seuraava merkintä, jossa z:\kansionimi on haluamasi polku ja kansion nimi:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\kansionimi
 2. Asenna Windows. Unattend.txt-tiedostoon sisällyttämääsi polkua käytetään oletusarvon mukaisen Documents and Settings -kansion sijaan.
Saat lisätietoja Windows 2000:n valvomattomasta asennuksesta napsauttamalla seuraavaa artikkelin numeroa, jolloin pääset lukemaan artikkelin Microsoft Knowledge Base -tietokannassa:
183245 Windows NT 4.0:n ja Windows 2000:n asennusparametrien väliset erot
Enemmän tietoa
HUOMAUTUS: Seuraavassa osassa on tietoja kokoonpanosta, jota Microsoft ei tue. Nämä tiedot on annettu vain tiedoksi. Microsoft ei takaa, että tämä kokoonpano toimii oikein.

VAROITUS: Microsoft ei suosittele minkään järjestelmäkansion nimeämistä uudelleen. Jos järjestelmäkansioita nimetään uudelleen, saattaa seurata erittäin vakava järjestelmävirhe tai tietokone voi muuttua epävakaaksi. Jos järjestelmäkansio halutaan nimetä uudelleen, järjestelmästä on otettava varmuuskopio ennen toimen suorittamista.

Jos haluat nimetä Documents and Settings -kansion uudelleen tai siirtää sen, toimi tilanteen mukaisella tavalla.

Käyttäjäkohtainen

Varoitus Vakavia ongelmia saattaa ilmetä, jos muokkaat rekisteriä virheellisesti Rekisterieditorilla tai jollakin muulla tavalla. Näiden ongelmien ilmetessä saatat joutua asentamaan käyttöjärjestelmäsi uudelleen. Microsoft ei takaa, että nämä ongelmat voidaan ratkaista. Muokkaat rekisteriä omalla vastuulla.
HUOMAUTUS: Tämän tekeminen ei siirrä Windowsin tärkeitä osia. Käytä tätä tapaa, jos vain käyttäjäkohtaisia tietoja on siirrettävä.

Jos haluat vaihtaa jonkin tietyn käyttäjän Documents and Settings -kansion sijaintia asennuksen jälkeen, toimi seuraavasti:
 1. Selvitä käyttäjäprofiilin polku. Voit selvittää profiilin polun kahdella tavalla. Voit tehdä sen käyttäjän polkuasetusten tai käyttäjän SID-tunnuksen avulla. SID-tunnuksen käyttämistä suositellaan.
  • Käyttäjän SID-tunnus
   1. Selvitä SID-tunnus hankkimalla GETSID-työkalu Windows Server Resource Kit -paketista. Käytä seuraavanlaista syntaksia:
    GETSID \\PALVELIN1 Käyttäjänimi \\PALVELIN1 Käyttäjänimi
   2. Kun olet hankkinut SID-tunnuksen, valitse käyttäjän SID-tunnus Regedit.exe- tai Regedt32.exe-työkalun avulla seuraavasta rekisteriavaimesta:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Käyttäjän polun asetus
   1. Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä ja kirjoita komentokehotteeseen SET. Kirjoita USERPROFILE-asetus muistiin ja sulje sitten komentokehoteikkuna.
   2. Kirjaudu tietokoneeseen sen järjestelmänvalvojana.
   3. Lisää Rekisterieditorissa USERPROFILE-asetus seuraavaan rekisteriavaimeen:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Napsauta rekisteriavainta ja valitse sitten Muokkaa-valikosta Etsi.
   5. Kirjoita USERPROFILE-asetuksen arvo Etsi-ruutuun ja valitse sitten Etsi seuraava.
 2. Muuta HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList -rekisteriavaimen ProfileImagePath-arvoksi haluamasi uusi polku.
 3. Sulje Rekisterieditori ja kirjaudu sitten käyttäjänä. Varmista, että polku on muutettu, kirjoittamalla komentokehotteeseen SET.

Koko kansio

HUOMAUTUS: Tämän tekeminen siirtää Windowsin tärkeitä osia. Käytä tätä tapaa vain, jos Documents and Settings -kansio on siirrettävä tai nimettävä uudelleen, etkä pysty muuttamaan nimeä asennuksen aikana muokkaamalla Unattend.txt-tiedostoa.

Jos haluat määrittää koko Documents and Settings -kansioksi (mukaan lukien tärkeät järjestelmän osat) eri kansion, toimi seuraavasti:
 1. Kirjaudu tietokoneeseen järjestelmänvalvojana.
 2. Luo uusi kansio.
 3. Avaa nykyinen Documents and Settings -kansio.
 4. Valitse Työkalut-valikosta Kansion asetukset ja valitse sitten Näytä-välilehti.
 5. Valitse Lisäasetukset-kohdassa Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot ja poista Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet- sekä Piilota suojatut käyttöjärjestelmätiedostot -valintaruutujen valinnat.
 6. Valitse OK.
 7. Vedä uuteen kansioon kaikki kansiot kirjautuneena olevan käyttäjän kansiota lukuun ottamatta.
 8. Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Järjestelmä-kuvaketta ja valitse sitten Käyttäjäprofiilit-välilehti.
 9. Kopioi nykyisen käyttäjän profiili uuteen kansioon.
 10. Valitse OK, sulje Ohjauspaneeli ja kirjaudu ulos tietokoneesta. Kirjaudu sitten tietokoneeseen uudelleen järjestelmänvalvojana.
 11. Valitse Rekisterieditorin Muokkaa-valikosta Etsi.
 12. Kirjoita documents and settings ja valitse sitten Etsi.
 13. Korvaa arvon data tai nimeä jokaisen alkuperäisen polun sisältävän rekisteriavaimen arvoksi uusi polku.HUOMAUTUS: Sinun on tehtävä tämä muutos jokaiselle rekisteristä löytyvälle esiintymälle tai muuten tietokone ei välttämättä käynnisty. On ehdottoman tärkeää, että päivität uuden polun kaikkiin rekisteriavaimiin ja arvoihin.

 14. Käynnistä tietokone uudelleen.
 15. Voit nyt poistaa alkuperäisen Documents and Settings -kansion turvallisesti.
Huomautus Jos etsit rekisteristä merkkijonoa "Documents and Settings", löydät merkkijonoarvon seuraavasta aliavaimesta:
HKLM\system\controlset001\control\hivelist
. Tämä merkkijonoarvo on \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Älä muuta tätä merkkijonoarvoa. Kun olet etsinyt merkkijonoa "Documents and Settings", etsi myös lyhyttä tiedostonimeä "Docume~1". Muuta kyseisten tulosten polkua.
Propiedades

Id. de artículo: 236621 - Última revisión: 09/11/2011 07:52:00 - Revisión: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kberrmsg kbprb kbui KB236621
Comentarios