Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

WWW-sivut saattavat näyttää sotkuiselta tai vääristyneiltä ja värit voivat näkyä virheellisesti Internet Explorer 9:n beetaversiossa

Beetaversion tiedot
Tässä artikkelissa käsitellään Microsoft-tuotteen beetaversiota. Tämän artikkelin tiedot koskevat nykytilannetta, ja niihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tälle beetatuotteelle ei ole muodollista Microsoft-tukea. Lisätietoja beetaversion tuesta saat beetatuotetiedostojen mukana tulleista ohjeista tai mahdollisesti verkko-osoitteesta, josta latasit version.
Oire
Kun selaat WWW-sivua Windows Internet Explorer 9:n beetaversion avulla, WWW-sivu näyttää sotkuiselta tai vääristyneeltä ja sivun värit voivat näkyä virheellisesti. 

Lisäksi näyttöön saattaa tulla seuraavankaltainen virhesanoma:
Näytönohjain lakkasi vastaamasta ja palautui
Näytönohjain <tiedostonimi> lakkasi vastaamasta ja palautui.
Huomautus Tämä ongelma voi ilmetä osassa WWW-sivuista, mutta muut WWW-sivut näkyvät oikein. 


Syy
Tämä ongelma voi aiheutua siitä, että käytössä oleva näyttösovitin tai näytönohjain ei tue grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä.

Internet Explorer 9:n beetaversio nopeuttaa graafista suorituskykyä ja WWW-sivujen hahmontamista siirtämällä grafiikan ja tekstin hahmontamisen suorittimesta grafiikkasuorittimeen. Jos näyttösovitin ei tue grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä, osa WWW-sivuista ei tämän vuoksi välttämättä näy oikein Internet Explorer 9:n beetaversiossa.

Workaround
Voit kiertää tämän ongelman käyttämällä ohjelmistopohjaista hahmontamista grafiikkasuorittimen hahmontamisen sijaan WWW-sivun näyttämiseen. Voit tehdä tämän seuraavasti:
  1. Käynnistä Internet Explorer 9:n beetaversio.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
    Huomautus Jos Työkalut-valikko ei ole näkyvissä, tuo Työkalut-valikko näkyviin painamalla ALT-näppäintä.
  3. Valitse Lisäasetukset-välilehti ja siirry sitten Grafiikkakiihdytys-osaan.
  4. Valitse Käytä ohjelmistopohjaista hahmonnusta grafiikkasuorittimen hahmonnuksen sijaan -valintaruutu.
  5. Valitse Käytä ja valitse sitten OK.
  6. Sulje kaikki avoimet Internet Explorer 9:n beetaversion ikkunat ja käynnistä sitten Internet Explorer 9:n beetaversio uudelleen.
  7. Tarkastele WWW-sivua Internet Explorer 9:n beetaversiossa.
Huomautus Voit ratkaista tämän ongelman myös päivittämällä näyttösovittimen sellaiseksi, joka tukee grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä.
IE9 web site web page
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2396576 – Viimeisin tarkistus: 09/15/2010 17:37:00 – Versio: 1.0

Windows Internet Explorer 9 Platform Preview

  • kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2396576
Palaute
ad")[0].appendChild(m);