Suorituskyky on hidas Internet Explorer 9:ssä

Beetaversion tiedot
Tässä artikkelissa käsitellään Microsoft-tuotteen beetaversiota. Tämän artikkelin tiedot koskevat nykytilannetta, ja niihin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tälle beetatuotteelle ei ole muodollista Microsoft-tukea. Lisätietoja beetaversion tuesta saat beetatuotetiedostojen mukana tulleista ohjeista tai mahdollisesti verkko-osoitteesta, josta latasit version.
Oire
Kun selaat WWW-sivua Windows Internet Explorer 9:n beetaversion avulla, suorituskyky saattaa olla hidas. Tämä ongelma ei kuitenkaan ilmene, jos tarkastelet WWW-sivua jollakin Internet Explorerin aiemmalla versiolla.

Huomautus Saatat huomata tämän ongelman selvemmin, kun selaat monimutkaista grafiikkaa sisältäviä WWW-sivuja.  


Syy
Tämä ongelma voi ilmetä, jos Internet Explorer 9:n beetaversio on käytössä ohjelmistopohjaisen hahmontamisen tilassa.

Oletusarvon mukaan Internet Explorer 9:n beetaversio käyttää grafiikkasuorittimen hahmontamisen tilaa. Jotkin vanhentuneet näyttösovittimet ja näytönohjaimet eivät kuitenkaan tue grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä. Jos Internet Explorer 9:n beetaversio määrittää, että käytössä oleva näyttösovitin tai näytönohjain ei tue grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä, Internet Explorer 9:n beetaversio käyttää ohjelmistopohjaisen hahmontamisen tilaa.

Jos haluat selvittää, käyttääkö Internet Explorer 9:n beetaversio ohjelmistopohjaisen hahmontamisen tilaa, toimi seuraavasti:
  1. Käynnistä Internet Explorer 9:n beetaversio.
  2. Valitse Työkalut-valikosta Internet-asetukset.
  3. Etsi Lisäasetukset-lehdessä Grafiikkakiihdytys-osa.
  4. Tarkista, että Käytä ohjelmistopohjaista hahmonnusta grafiikkasuorittimen hahmonnuksen sijaan -valintaruutu on valittuna.
Jos tämä vaihtoehto on valittuna, Internet Explorer 9:n beetaversio on käytössä ohjelmistopohjaisen hahmontamisen tilassa. Jos tämä vaihtoehto näkyy harmaana, käytössä oleva näyttösovitin tai näytönohjain ei tue grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä.
Ratkaisu
Voit ratkaista tämän ongelman käymällä näyttösovitimen valmistajan WWW-sivustossa ja asentamalla uusimman näytönohjaimen, joka tukee grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä.  

Laitteistovalmistajien yhteystiedot ovat seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa:
Huomautus Jos uusimman näytönohjaimen asentaminen ei ratkaise tätä ongelmaa, sinun on ehkä päivitettävä näyttösovitin sellaiseksi, joka tukee grafiikkasuorittimen laitteistokiihdytystä.
IE9 IE 9 beta
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2398082 – Viimeisin tarkistus: 09/15/2010 17:46:00 – Versio: 1.0

Windows Internet Explorer 9 Platform Preview

  • kbsurveynew kbprb kbexpertisebeginner KB2398082
Palaute