Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Virhesanoma yritettäessä avata asiakirjaa Wordissä: "Tiedostossa on mukautettuja XML-elementtejä, joita Word ei enää tue."

Oire
Oletetaan seuraava tilanne. Yrität avata Microsoft Office Word 2007:ssä, Microsoft Word 2010:ssä tai Microsoft Word 2013:ssa asiakirjan, joka käyttää jotakin seuraavista tiedostomuodoista:
 • Word-asiakirja (.DOCX)
 • Makroja käyttävä Word-asiakirja (.DOCM)
 • Word-malli (.DOTX)
 • Makroja käyttävä Word-malli (.DOTM)
 • Word XML -asiakirja (.XML)
 • Word 2003 XML -asiakirja (.XML)
Word 2007:n, Word 2010:n tai Word 2013:n avaamisprosessin aikana näyttöön tulee seuraavankaltainen virhesanoma:
Tiedostossa on mukautettuja XML-elementtejä, joita Word ei enää tue. Jos tallennat tämän tiedoston, nämä mukautetut XML-elementit poistetaan pysyvästi.

Kun sitten valitset OK, mukautetut XML-elementit eivät tule näkyviin.

Huomautus Microsoft Word 2013 näyttää virhesanoman myös seuraaville tiedostomuodoille aiemmin ilmoitettujen tiedostomuotojen lisäksi:
 • Word 97–2003 -asiakirja (.DOC)
 • Word-verkkosivut (.HTML)
 • Rich Text Format (.RTF)
Enemmän tietoa
Microsoftin 10.1.2010 jälkeen jakamat Word-versiot eivät enää lue mukautettuja XML-merkintöjä, joita saattaa olla .DOCX-, .DOCM-, .DOTX-, .DOTM- tai .XML-tiedostoissa. Uudet Word 2007-, Word 2010- ja Word 2013 -versiot voivat edelleen avata nämä tiedostot, mutta kaikki mukautetut XML-merkinnät poistetaan.

Word-asiakirjassa olevat mukautetut XML-merkinnät näkyvät vaaleanpunaisina (oletusväri) tunnisteiden niminä, jotka ympäröivät asiakirjan tekstiä:Mukautettujen XML-merkintöjen poistaminen on Yhdysvaltojen tuomioistuimen 22.12.2009 antaman päätöksen seurausta. Yleisesti ottaen Word 2007:n, Word 2010:n tai Word 2013:n tai sen käyttöoikeuden Microsoftilta 10.1.2010 jälkeen Yhdysvalloissa ja sen hallinnoimilla alueilla tehtävään käyttöön ostaneiden asiakkaiden on käytettävä päivitettyä ohjelmistoa, jossa ei ole tiettyä mukautettua XML-tunnisteiden toteutusta.

Päivitys ei vaikuta seuraaviin Wordin ominaisuuksiin.
 • Sisältöohjausobjektit toimivat normaalisti. Sisältöohjausobjektit ovat yleinen tapa jäsentää asiakirja- ja yhdistämissisältöä mukautettuihin XML-osiin.
 • Avoimet XML-standardit (kaikki ECMA- ja ISO-versiot) toimivat normaalisti.
 • Mukautetut XML-merkinnät, jotka on tallennettu Word 97-2003 -asiakirjatiedostoihin (.DOC), toimivat normaalisti.
 • Valintanauha-XML ja valintanauhan laajennettavuus toimivat normaalisti.
 • Mukautetut XML-osat toimivat normaalisti. Lisätietoja mukautetuista XML-osista on seuraavassa MSDN-verkkosivustossa: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb608618.aspx.
 • Word-objektimalli toimii normaalisti. Joitakin mukautettuja XML-merkintöjä käsittelevät objektimallitavat saattavat kuitenkin aiheuttaa erilaisia tuloksia.
  • TransformDocument-tapa toimii, mutta kaikki muunnon tuloksissa olevat mukautetut XML-merkinnät poistetaan.
  • InsertXML-tapa toimii, mutta kaikki mukautetut XML-merkinnät poistetaan ennen sisällön lisäämistä.


Huomautus Jos kehität mukautettuja XML-merkintöjä käyttävää ratkaisua, muista, että mukautettujen XML-merkintöjen tukea ei ole enää saatavilla. Monet mukautettuja XML-merkintöjä käyttämällä toteutetut tilanteet voidaan toteuttaa vaihtoehtoisilla tekniikoilla, kuten sisältöohjausobjekteilla, lomakekentillä ja kirjanmerkeillä, jotka ovat käytettävissä Word 2007:ssä, Word 2010:ssä ja Word 2013:ssa. Kuten seuraavissa artikkeleissa on kuvattu, esimerkiksi sisältöohjausobjektit (muiden tekniikoiden, kuten kirjanmerkkien, lisäksi) auttavat kehittäjiä luomaan rakenteellisia asiakirjoja, ja niiden avulla rakenteelliseen sisältöön voidaan määrittää satunnaisia arvoja. Näillä satunnaisilla arvoilla voidaan määrittää semanttinen merkitys sisällön osille.

Lisätietoja sisältöohjausobjekteista on seuraavilla Microsoftin WWW-sivuilla:
Suositukset
978951 Word 2003:n ja Word 2007:n tammikuun 2010 päivityksen kuvaus (Tämä artikkeli saattaa olla englanninkielinen)
2445060 Mukautettu XML-määritys poistetaan, kun asiakirja avataan Word 2010:ssä
2761189 Mukautettu XML-merkintä poistetaan, kun asiakirja avataan Word 2013:ssä
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2445062 – Viimeisin tarkistus: 02/15/2013 16:57:00 – Versio: 3.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013

 • KB2445062
Palaute