MS11-025: 12.4.2011 julkaistun Visual Studio 2005 SP1:n tietoturvapäivityksen kuvaus

ESITTELY
Microsoft on julkaissut tietoturvatiedotteen MS11-025. Voit tarkastella koko tietoturvatiedotetta seuraavissa Microsoftin WWW-sivustoissa:

Ohjeiden ja tuen saaminen tälle tietoturvapäivitykselle

Kotikäyttäjät saavat maksutonta tukea Yhdysvalloissa ja Kanadassa soittamalla numeroon 1-866-PCSAFETY tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön. Lisätietoja yhteyden ottamisesta paikalliseen Microsoftin tytäryhtiöön tietoturvapäivitysten tukea varten on seuraavassa Microsoftin kansainvälisessä tukisivustossa: Pohjois-Amerikassa olevat asiakkaat voivat myös saada käyttöönsä heti rajoittamattoman maksuttoman sähköpostituen tai rajoittamattoman henkilökohtaisen keskustelutuen käymällä seuraavassa Microsoftin WWW-sivustossa: Yritysasiakkaat saavat tukea tietoturvapäivityksille tavallisten tukiyhteyshenkilöidensä kautta.
Enemmän tietoa

Tunnettuja tämän tietoturvapäivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

  • Kun olet asentanut tämän tietoturvapäivityksen, asennuksen tilannenäyttö saattaa poistua näkyvistä, etkä välttämättä saa vahvistusta asennuksen onnistumisesta. Voit vahvistaa päivityksen asennuksen onnistumisen tarkistamalla, että päivitys näkyy Lisää tai poista sovellus -työkalun luettelossa. Voit myös verrata tietokoneessa olevien tiedostojen versioita tiedostojen tietojen osassa lueteltuihin tiedostoversioihin.Microsoft tutkii tätä ongelmaa ja julkaisee lisätietoja tässä artikkelissa, kun tiedot ovat saatavana.
  • Jos asennat tämän tietoturvapäivityksen, kun Visual Studio 2005 ei ole asennettuna tietokoneessa, näyttöön saattaa tulla sanoma siitä, ettei päivitys sovellu järjestelmälle. Kun kuittaat sanoman valitsemalla OK, näyttöön tulee virhesanoma. Microsoft tutkii tätä ongelmaa ja julkaisee lisätietoja tässä artikkelissa, kun tiedot ovat saatavana.
TIEDOSTOJEN TIEDOT
Tämän ohjelmistopäivityksen englanninkielinen (Yhdysvallat) versio asentaa tiedostot, joiden tiedostomääritteet on lueteltu seuraavissa taulukoissa. Tiedostojen päivämäärät ja kellonajat ovat UTC (Coordinated Universal Time) -ajan mukaisia. Kyseisten tiedostojen päivämäärät ja ajat näytetään paikallisessa tietokoneessa paikallisen ajan ja kesäajan asetuksen mukaisina. Lisäksi päivämäärät ja ajat saattavat muuttua, kun tiedostoille tehdään tiettyjä toimintoja.
TiedostonimiTiedoston versioTiedoston koko
ATL80.dll8.0.50727.5592114688
atl80.AMD64.pdb2519040
ATL80.dll8.0.50727.5592113664
ATL80.dll8.0.50727.559297280
ATL80.dll8.0.50727.5592278528
atl80.i386.pdb2723840
atl80.IA64.pdb2789376
8.0.50727.5592.cat7516
8.0.50727.5592.cat7501
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_19a62d03.cat7501
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e79c4723.cat7486
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_16f72dc3.cat7501
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d305190d.cat7494
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_021ea608.cat7494
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_a0fb332d.cat7494
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d05619cd.cat7509
8.0.50727.5592.cat7495
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d014c028.cat7494
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_ff6fa6c8.cat7494
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3ed5eb6c.cat7486
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7510
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7512
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_0ccc058c.cat7486
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3c26ec2c.cat7486
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_71780da4.cat7506
8.0.50727.5592.cat7527
8.0.50727.5592.cat7512
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_79404cdd.cat7473
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_18a05f69.cat7488
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e986d26e.cat7488
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3f6e27c4.cat7506
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_6ec90e64.cat7506
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_473666fd.cat7473
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_76914d9d.cat7473
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6967989.cat7473
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_15f16029.cat7473
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_b77cec8e.cat7473
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6d7d32e.cat7473
8.0.50727.5592.cat7501
8.0.50727.5592.cat7501
8.0.50727.5592.cat7516
8.0.50727.5592.cat7501
chkstk.obj1225
comsuppd.lib356490
Atl.lib16828
Atl.lib18594
Atl.lib15850
atl80.dll8.0.50727.559297280
atl80.dll8.0.50727.5592278528
atl80.dll8.0.50727.5592113664
atlassem.h1841
atlcom.h172949
atlcomcli.h67956
atldload.lib394896
atldload.lib485762
atldload.lib416614
atlhost.h77740
atlmincrt.lib71536
atlmincrt.lib86976
atlmincrt.lib56224
atlmincrt.pdb774144
atlmincrt.pdb782336
atlmincrt.pdb774144
atls.lib993498
atls.lib913900
atls.lib668260
atls.pdb1527808
atls.pdb1527808
atls.pdb1527808
atlsd.lib1175476
atlsd.lib1517062
atlsd.lib1082190
atlsd.pdb1527808
atlsd.pdb1536000
atlsd.pdb1544192
bardock.cpp24756
binmode.obj2545
binmode.obj1371
binmode.obj1379
chkstk.obj2073
chkstk.obj1822
commode.obj4747
commode.obj3639
commode.obj3683
comsupp.lib347252
comsupp.lib373260
comsupp.lib357946
comsuppd.lib391468
comsuppd.lib373444
comsuppw.lib346922
comsuppw.lib372946
comsuppw.lib357644
comsuppwd.lib356174
comsuppwd.lib391168
comsuppwd.lib373148
crtassem.h647
delayimp.lib42760
delayimp.lib58510
delayimp.lib43038
dlgcore.cpp25963
Eafxis.lib419660
EAFXIS.lib613684
eafxis.lib469972
eafxis.pdb1126400
eafxis.pdb1069056
eafxis.pdb1069056
eafxisd.lib429802
EAFXISD.lib675600
eafxisd.lib494136
eafxisd.pdb921600
eafxisd.pdb880640
eafxisd.pdb880640
fp10.obj6097
invalidcontinue.obj6123
invalidcontinue.obj5601
invalidcontinue.obj5222
libcmt.lib7705590
libcmt.lib10866778
libcmt.lib7889278
libcmt.pdb143360
libcmt.pdb143360
libcmt.pdb143360
libcmtd.lib9749136
libcmtd.lib13866014
libcmtd.lib9865476
libcmtd.pdb151552
libcmtd.pdb151552
libcmtd.pdb151552
libcpmt.lib4983946
libcpmt.lib8210490
libcpmt.lib7225520
libcpmt.pdb258048
libcpmt.pdb258048
libcpmt.pdb258048
libcpmtd.lib6686248
libcpmtd.lib11602082
libcpmtd.lib9305750
libcpmtd.pdb282624
libcpmtd.pdb282624
libcpmtd.pdb282624
libsmanifest.res1644
libsmanifest.res1636
loosefpmath.obj6368
loosefpmath.obj6145
loosefpmath.obj5655
mfc80.lib2623050
mfc80.lib3370886
mfc80.lib2563176
mfc80d.lib3414806
mfc80d.lib4392626
mfc80d.lib3364464
mfc80u.lib3429192
mfc80U.lib4421408
mfc80u.lib3269356
mfc80ud.lib4401158
mfc80Ud.lib5716154
mfc80ud.lib4254530
mfc80.dll8.0.50727.55921105920
mfc80.dll8.0.50727.55923522560
mfc80.dll8.0.50727.55921658880
MFC80CHS.dll8.0.50727.559240960
MFC80CHS.dll8.0.50727.559233280
MFC80CHS.dll8.0.50727.559233280
MFC80CHT.dll8.0.50727.559245056
MFC80CHT.dll8.0.50727.559233792
MFC80CHT.dll8.0.50727.559233792
mfc80d.dll8.0.50727.55922404352
mfc80d.dll8.0.50727.55929244672
mfc80d.dll8.0.50727.55923224576
MFC80DEU.dll8.0.50727.559265536
MFC80DEU.dll8.0.50727.559254272
MFC80DEU.dll8.0.50727.559254272
MFC80ENU.dll8.0.50727.559257344
MFC80ENU.dll8.0.50727.559247104
MFC80ENU.dll8.0.50727.559247104
MFC80ESP.dll8.0.50727.559261440
MFC80ESP.dll8.0.50727.559251712
MFC80ESP.dll8.0.50727.559251712
MFC80FRA.dll8.0.50727.559261440
MFC80FRA.dll8.0.50727.559252736
MFC80FRA.dll8.0.50727.559252736
MFC80ITA.dll8.0.50727.559261440
MFC80ITA.dll8.0.50727.559252224
MFC80ITA.dll8.0.50727.559252224
MFC80JPN.dll8.0.50727.559249152
MFC80JPN.dll8.0.50727.559238912
MFC80JPN.dll8.0.50727.559238912
MFC80KOR.dll8.0.50727.559249152
MFC80KOR.dll8.0.50727.559238400
MFC80KOR.dll8.0.50727.559238400
mfc80u.dll8.0.50727.55921093120
mfc80u.dll8.0.50727.55923514368
mfc80u.dll8.0.50727.55921655296
mfc80ud.dll8.0.50727.55922407936
mfc80ud.dll8.0.50727.55929224192
mfc80ud.dll8.0.50727.55923231744
MFCassem.h3055
mfcdload.lib744650
mfcdload.lib851864
mfcdload.lib733970
mfcm80.dll8.0.50727.559269632
mfcm80.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80.dll8.0.50727.559265024
mfcm80.lib39108
MFCM80.lib51932
MFCM80.lib37270
mfcm80d.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80d.dll8.0.50727.5592258048
mfcm80d.dll8.0.50727.5592123904
mfcm80d.lib42632
MFCM80D.lib51952
MFCM80D.lib40306
mfcm80u.dll8.0.50727.559257856
mfcm80u.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80u.dll8.0.50727.559263488
mfcm80u.lib40432
MFCM80U.lib53946
MFCM80U.lib38614
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592102912
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592258048
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592122880
mfcm80ud.lib43966
MFCM80UD.lib53962
MFCM80UD.lib41662
mfcmifc80.dll8.0.50727.55927168
mfcmifc80.dll8.0.50727.55927680
mfcmifc80.dll8.0.50727.55927168
mfcs80.lib798000
mfcs80.lib934504
mfcs80.lib825802
mfcs80.pdb2322432
mfcs80.pdb2248704
mfcs80.pdb2248704
mfcs80d.lib847704
mfcs80d.lib1047976
mfcs80d.lib892114
mfcs80d.pdb2330624
mfcs80d.pdb2256896
mfcs80d.pdb2256896
mfcs80u.lib661582
mfcs80U.lib693386
mfcs80u.lib653738
mfcs80u.pdb2322432
mfcs80u.pdb2256896
mfcs80u.pdb2248704
mfcs80ud.lib692720
mfcs80Ud.lib742336
mfcs80ud.lib695968
mfcs80ud.pdb2330624
mfcs80ud.pdb2256896
mfcs80ud.pdb2256896
Microsoft.VC80.ATL.manifest466
Microsoft.VC80.ATL.manifest467
Microsoft.VC80.ATL.manifest468
Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm189952
Microsoft_VC80_ATL_x86.msm168448
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm147456
Microsoft.VC80.CRT.manifest1870
Microsoft.VC80.CRT.manifest1871
Microsoft.VC80.CRT.manifest1872
Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm2476032
Microsoft_VC80_CRT_x86.msm654848
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm1799680
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1878
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1879
Microsoft.VC80.DebugCRT.manifest1880
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm3983872
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm2185216
Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm2287104
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2381
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2382
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2383
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm9189888
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm4339712
Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm4863488
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest475
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest476
Microsoft.VC80.DebugOpenMP.manifest477
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm175104
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm136704
Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm133632
Microsoft.VC80.MFC.manifest2372
Microsoft.VC80.MFC.manifest2373
Microsoft.VC80.MFC.manifest2374
Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm5818880
Microsoft_VC80_MFC_x86.msm1639936
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm1920512
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1240
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1241
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1242
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm158720
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm163328
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm158720
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest469
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest470
Microsoft.VC80.OpenMP.manifest471
Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm152064
Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm124928
Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm131584
msvcm80.dll8.0.50727.5592479232
msvcm80.dll8.0.50727.5592574464
msvcm80.dll8.0.50727.5592515072
msvcm80d.dll8.0.50727.55921015808
msvcm80d.dll8.0.50727.55921650176
msvcm80d.dll8.0.50727.55921347072
msvcmrt.lib948046
msvcmrt.lib1066758
msvcmrt.lib1215088
msvcmrtd.lib988878
msvcmrtd.lib1110970
msvcmrtd.lib1256262
msvcp80.dll8.0.50727.5592554832
msvcp80.dll8.0.50727.55921404752
msvcp80.dll8.0.50727.55921068368
msvcp80d.dll8.0.50727.55921036288
msvcp80d.dll8.0.50727.55923240448
msvcp80d.dll8.0.50727.55921402368
msvcprt.lib1482866
msvcprt.lib1960630
msvcprt.lib1512940
msvcprtd.lib1632576
msvcprtd.lib2162820
msvcprtd.lib1663914
msvcr80.dll8.0.50727.5592632656
msvcr80.dll8.0.50727.55921495888
msvcr80.dll8.0.50727.5592802640
msvcr80d.dll8.0.50727.55921175552
msvcr80d.dll8.0.50727.55923725824
msvcr80d.dll8.0.50727.55921334784
msvcrt.lib960894
msvcrt.lib1197288
msvcrt.lib961012
msvcrtd.lib992030
msvcrtd.lib1230848
msvcrtd.lib994068
msvcurt.lib5968958
msvcurt.lib6142662
msvcurt.lib6303986
msvcurtd.lib6644090
msvcurtd.lib6803730
msvcurtd.lib6982004
nafxcw.lib19135728
Nafxcw.lib32185212
nafxcw.lib22207794
nafxcw.pdb2584576
nafxcw.pdb2510848
nafxcw.pdb2510848
nafxcwd.lib21840562
Nafxcwd.lib36334946
nafxcwd.lib25716424
nafxcwd.pdb2600960
nafxcwd.pdb2535424
nafxcwd.pdb2535424
nafxis.lib189526
NAFXIS.lib285398
nafxis.lib192398
nafxis.pdb126976
nafxis.pdb135168
nafxis.pdb135168
nafxisd.lib219226
NAFXISD.lib346256
nafxisd.lib230464
nafxisd.pdb135168
nafxisd.pdb135168
nafxisd.pdb135168
newmode.obj4679
newmode.obj3567
newmode.obj3607
noarg.obj4171
noarg.obj3318
noarg.obj2696
nochkclr.obj2582
nochkclr.obj829
nochkclr.obj833
noenv.obj4142
noenv.obj3316
noenv.obj2659
nothrownew.obj9036
nothrownew.obj8376
nothrownew.obj8167
oldnames.lib89094
oldnames.lib130222
oldnames.lib88316
pbinmode.obj6590
pbinmode.obj5347
pbinmode.obj5360
pcommode.obj12992
pcommode.obj13057
pcommode.obj12842
pgobootrun.lib2500
pgobootrun.lib2716
pgobootrun.lib2294
pgort.lib20456
pgort.lib36372
pgort.lib19458
pinvalidcontinue.obj17508
pinvalidcontinue.obj17608
pinvalidcontinue.obj17429
pnewmode.obj12916
pnewmode.obj12977
pnewmode.obj12762
pnoarg.obj7446
pnoarg.obj6251
pnoarg.obj6260
pnoenv.obj7427
pnoenv.obj6184
pnoenv.obj6193
pnothrownew.obj16732
pnothrownew.obj16842
pnothrownew.obj16886
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_ia64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_ATL_x86_x64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_ia64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_x64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86_ia64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugCRT_x86.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_x64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86_ia64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugMFC_x86.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_x64.msm90624
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86_ia64.msm90112
policy_8_0_Microsoft_VC80_DebugOpenMP_x86.msm90624
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_ia64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_ia64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_ia64.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86.msm89600
policy_8_0_Microsoft_VC80_OpenMP_x86_x64.msm89600
psetargv.obj12393
psetargv.obj12438
psetargv.obj12223
pthreadlocale.obj4498
pthreadlocale.obj3198
pthreadlocale.obj3206
ptrustm.lib510908
ptrustm.lib383024
ptrustm.lib435096
ptrustmd.lib517702
ptrustmd.lib389694
ptrustmd.lib440066
ptrustu.lib263562
ptrustu.lib276070
ptrustu.lib321652
ptrustud.lib268878
ptrustud.lib279348
ptrustud.lib327384
pwsetargv.obj12407
pwsetargv.obj12452
pwsetargv.obj12229
RunTmChk.lib310890
RunTmChk.lib331478
runtmchk.lib287736
setargv.obj5073
setargv.obj4393
setargv.obj3862
smalheap.obj12646
smalheap.obj18451
smalheap.obj13804
threadlocale.obj2219
threadlocale.obj1020
threadlocale.obj1024
uafxcw.lib19317284
Uafxcw.lib32427378
uafxcw.lib22207042
uafxcw.pdb2576384
uafxcw.pdb2510848
uafxcw.pdb2510848
uafxcwd.lib22162358
Uafxcwd.lib36812184
uafxcwd.lib25865188
uafxcwd.pdb2600960
uafxcwd.pdb2527232
uafxcwd.pdb2535424
vcomp.dll8.0.50727.559265536
vcomp.dll8.0.50727.5592165376
vcomp.dll8.0.50727.559287552
vcomp.lib26812
vcomp.lib26270
vcomp.lib31758
vcompd.dll8.0.50727.5592102400
vcompd.dll8.0.50727.5592378368
vcompd.dll8.0.50727.5592116736
vcompd.lib26384
vcompd.lib26946
vcompd.lib31872
vcredist_IA64.exe2.0.50727.55926620992
vcredist_x86.exe2.0.50727.55922705744
vcredist_x64.exe2.0.50727.55923178320
wsetargv.obj5079
wsetargv.obj4406
wsetargv.obj3877
8.0.50727.5592.policy810
8.0.50727.5592.policy812
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_19a62d03.manifest471
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e79c4723.manifest469
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_16f72dc3.manifest470
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d305190d.manifest2383
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_021ea608.manifest1880
8.0.50727.5592.policy818
8.0.50727.5592.policy818
8.0.50727.5592.policy808
8.0.50727.5592.policy808
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_a0fb332d.manifest2381
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d05619cd.manifest2382
8.0.50727.5592.policy808
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d014c028.manifest1878
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_ff6fa6c8.manifest1879
8.0.50727.5592.policy814
8.0.50727.5592.policy816
8.0.50727.5592.policy814
8.0.50727.5592.policy816
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3ed5eb6c.manifest1242
8.0.50727.5592.policy804
8.0.50727.5592.policy806
8.0.50727.5592.policy804
8.0.50727.5592.policy806
8.0.50727.5592.policy804
8.0.50727.5592.policy806
8.0.50727.5592.policy824
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_0ccc058c.manifest1240
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3c26ec2c.manifest1241
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_71780da4.manifest477
8.0.50727.5592.policy820
8.0.50727.5592.policy822
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_79404cdd.manifest468
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_18a05f69.manifest1872
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e986d26e.manifest2374
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3f6e27c4.manifest475
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_6ec90e64.manifest476
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_473666fd.manifest466
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_76914d9d.manifest467
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6967989.manifest1870
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_15f16029.manifest1871
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_b77cec8e.manifest2372
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6d7d32e.manifest2373
8.0.50727.5592.policy814
8.0.50727.5592.policy810
8.0.50727.5592.policy812
8.0.50727.5592.policy814
mfc80.AMD64.pdb10506240
mfc80.dll8.0.50727.55921658880
mfc80.dll8.0.50727.55921105920
mfc80.dll8.0.50727.55923522560
mfc80.i386.pdb10358784
mfc80.IA64.pdb12980224
mfc80CHS.dll8.0.50727.559233280
mfc80CHS.dll8.0.50727.559240960
mfc80CHS.dll8.0.50727.559233280
mfc80CHT.dll8.0.50727.559233792
mfc80CHT.dll8.0.50727.559245056
mfc80CHT.dll8.0.50727.559233792
mfc80d.AMD64.pdb13529088
mfc80d.dll8.0.50727.55923224576
mfc80d.dll8.0.50727.55922404352
mfc80d.dll8.0.50727.55929244672
mfc80d.i386.pdb13889536
mfc80d.IA64.pdb15192064
mfc80DEU.dll8.0.50727.559254272
mfc80DEU.dll8.0.50727.559265536
mfc80DEU.dll8.0.50727.559254272
mfc80ENU.dll8.0.50727.559247104
mfc80ENU.dll8.0.50727.559257344
mfc80ENU.dll8.0.50727.559247104
mfc80ESP.dll8.0.50727.559251712
mfc80ESP.dll8.0.50727.559261440
mfc80ESP.dll8.0.50727.559251712
mfc80FRA.dll8.0.50727.559252736
mfc80FRA.dll8.0.50727.559261440
mfc80FRA.dll8.0.50727.559252736
mfc80ITA.dll8.0.50727.559252224
mfc80ITA.dll8.0.50727.559261440
mfc80ITA.dll8.0.50727.559252224
mfc80JPN.dll8.0.50727.559238912
mfc80JPN.dll8.0.50727.559249152
mfc80JPN.dll8.0.50727.559238912
mfc80KOR.dll8.0.50727.559238400
mfc80KOR.dll8.0.50727.559249152
mfc80KOR.dll8.0.50727.559238400
mfc80u.AMD64.pdb10489856
mfc80u.dll8.0.50727.55921655296
mfc80u.dll8.0.50727.55921093120
mfc80u.dll8.0.50727.55923514368
mfc80u.i386.pdb10366976
mfc80u.IA64.pdb12963840
mfc80ud.AMD64.pdb13578240
mfc80ud.dll8.0.50727.55923231744
mfc80ud.dll8.0.50727.55922407936
mfc80ud.dll8.0.50727.55929224192
mfc80ud.i386.pdb13914112
mfc80ud.IA64.pdb15224832
mfcm80.AMD64.pdb3125248
mfcm80.dll8.0.50727.559265024
mfcm80.dll8.0.50727.559269632
mfcm80.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80.i386.pdb3231744
mfcm80.IA64.pdb3207168
mfcm80d.AMD64.pdb3330048
mfcm80d.dll8.0.50727.5592123904
mfcm80d.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80d.dll8.0.50727.5592258048
mfcm80d.i386.pdb3428352
mfcm80d.IA64.pdb3411968
mfcm80u.AMD64.pdb3076096
mfcm80u.dll8.0.50727.559263488
mfcm80u.dll8.0.50727.559257856
mfcm80u.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80u.i386.pdb3198976
mfcm80u.IA64.pdb3166208
mfcm80ud.AMD64.pdb3395584
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592122880
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592102912
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592258048
mfcm80ud.i386.pdb3502080
mfcm80ud.IA64.pdb3477504
msvcm80.AMD64.pdb2108416
msvcm80.dll8.0.50727.5592515072
msvcm80.dll8.0.50727.5592479232
msvcm80.dll8.0.50727.5592574464
msvcm80.i386.pdb2157568
msvcm80.IA64.pdb2305024
msvcm80d.AMD64.pdb5721088
msvcm80d.dll8.0.50727.55921347072
msvcm80d.dll8.0.50727.55921015808
msvcm80d.dll8.0.50727.55921650176
msvcm80d.i386.pdb5336064
msvcm80d.IA64.pdb6343680
msvcp80.AMD64.pdb3902464
msvcp80.dll8.0.50727.55921068368
msvcp80.dll8.0.50727.5592554832
msvcp80.dll8.0.50727.55921404752
msvcp80.i386.pdb3206144
msvcp80.IA64.pdb4353024
msvcp80d.AMD64.pdb5336064
msvcp80d.dll8.0.50727.55921402368
msvcp80d.dll8.0.50727.55921036288
msvcp80d.dll8.0.50727.55923240448
msvcp80d.i386.pdb4418560
msvcp80d.IA64.pdb6343680
msvcr80.AMD64.pdb3279872
msvcr80.dll8.0.50727.5592802640
msvcr80.dll8.0.50727.5592632656
msvcr80.dll8.0.50727.55921495888
msvcr80.i386.pdb3271680
msvcr80.IA64.pdb3820544
msvcr80d.AMD64.pdb4271104
msvcr80d.dll8.0.50727.55921334784
msvcr80d.dll8.0.50727.55921175552
msvcr80d.dll8.0.50727.55923725824
msvcr80d.i386.pdb4189184
msvcr80d.IA64.pdb4410368
ATL80.dll8.0.50727.559297280
mfc80.dll8.0.50727.55921105920
mfc80CHS.dll8.0.50727.559240960
mfc80CHT.dll8.0.50727.559245056
mfc80d.dll8.0.50727.55922404352
mfc80DEU.dll8.0.50727.559265536
mfc80ENU.dll8.0.50727.559257344
mfc80ESP.dll8.0.50727.559261440
mfc80FRA.dll8.0.50727.559261440
mfc80ITA.dll8.0.50727.559261440
mfc80JPN.dll8.0.50727.559249152
mfc80KOR.dll8.0.50727.559249152
mfc80u.dll8.0.50727.55921093120
mfc80ud.dll8.0.50727.55922407936
mfcm80.dll8.0.50727.559269632
mfcm80d.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80u.dll8.0.50727.559257856
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592102912
msvcm80.dll8.0.50727.5592479232
msvcm80d.dll8.0.50727.55921015808
msvcp80.dll8.0.50727.5592554832
msvcp80d.dll8.0.50727.55921036288
msvcr80.dll8.0.50727.5592632656
msvcr80d.dll8.0.50727.55921175552
vcomp.dll8.0.50727.559265536
vcompd.dll8.0.50727.5592102400
ATL80.dll8.0.50727.5592113664
ATL80.dll8.0.50727.559297280
ATL80.dll8.0.50727.5592278528
8.0.50727.5592.cat7516
8.0.50727.5592.cat7501
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_19a62d03.cat7501
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e79c4723.cat7486
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_16f72dc3.cat7501
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d305190d.cat7494
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_021ea608.cat7494
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_a0fb332d.cat7494
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d05619cd.cat7509
8.0.50727.5592.cat7495
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d014c028.cat7494
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_ff6fa6c8.cat7494
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
8.0.50727.5592.cat7505
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3ed5eb6c.cat7486
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7510
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7495
8.0.50727.5592.cat7512
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_0ccc058c.cat7486
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3c26ec2c.cat7486
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_71780da4.cat7506
8.0.50727.5592.cat7527
8.0.50727.5592.cat7512
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_79404cdd.cat7473
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_18a05f69.cat7488
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e986d26e.cat7488
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3f6e27c4.cat7506
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_6ec90e64.cat7506
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_473666fd.cat7473
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_76914d9d.cat7473
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6967989.cat7473
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_15f16029.cat7473
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_b77cec8e.cat7473
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6d7d32e.cat7473
8.0.50727.5592.cat7501
8.0.50727.5592.cat7501
8.0.50727.5592.cat7516
8.0.50727.5592.cat7501
8.0.50727.5592.policy810
8.0.50727.5592.policy812
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_19a62d03.manifest471
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e79c4723.manifest469
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_16f72dc3.manifest470
amd64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d305190d.manifest2383
amd64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_021ea608.manifest1880
8.0.50727.5592.policy818
8.0.50727.5592.policy818
8.0.50727.5592.policy808
8.0.50727.5592.policy808
x86_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_a0fb332d.manifest2381
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d05619cd.manifest2382
8.0.50727.5592.policy808
x86_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_d014c028.manifest1878
ia64_Microsoft.VC80.DebugCRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_ff6fa6c8.manifest1879
8.0.50727.5592.policy814
8.0.50727.5592.policy816
8.0.50727.5592.policy814
8.0.50727.5592.policy816
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3ed5eb6c.manifest1242
8.0.50727.5592.policy804
8.0.50727.5592.policy806
8.0.50727.5592.policy804
8.0.50727.5592.policy806
8.0.50727.5592.policy804
8.0.50727.5592.policy806
8.0.50727.5592.policy824
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_0ccc058c.manifest1240
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3c26ec2c.manifest1241
amd64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_71780da4.manifest477
8.0.50727.5592.policy820
8.0.50727.5592.policy822
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_79404cdd.manifest468
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_18a05f69.manifest1872
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e986d26e.manifest2374
x86_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_3f6e27c4.manifest475
ia64_Microsoft.VC80.DebugOpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_6ec90e64.manifest476
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_473666fd.manifest466
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_76914d9d.manifest467
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6967989.manifest1870
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_15f16029.manifest1871
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_b77cec8e.manifest2372
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.5592_x-ww_e6d7d32e.manifest2373
8.0.50727.5592.policy814
8.0.50727.5592.policy810
8.0.50727.5592.policy812
8.0.50727.5592.policy814
mfc80.dll8.0.50727.55921658880
mfc80.dll8.0.50727.55921105920
mfc80.dll8.0.50727.55923522560
mfc80CHS.dll8.0.50727.559233280
mfc80CHS.dll8.0.50727.559240960
mfc80CHS.dll8.0.50727.559233280
mfc80CHT.dll8.0.50727.559233792
mfc80CHT.dll8.0.50727.559245056
mfc80CHT.dll8.0.50727.559233792
mfc80d.dll8.0.50727.55923224576
mfc80d.dll8.0.50727.55922404352
mfc80d.dll8.0.50727.55929244672
mfc80DEU.dll8.0.50727.559254272
mfc80DEU.dll8.0.50727.559265536
mfc80DEU.dll8.0.50727.559254272
mfc80ENU.dll8.0.50727.559247104
mfc80ENU.dll8.0.50727.559257344
mfc80ENU.dll8.0.50727.559247104
mfc80ESP.dll8.0.50727.559251712
mfc80ESP.dll8.0.50727.559261440
mfc80ESP.dll8.0.50727.559251712
mfc80FRA.dll8.0.50727.559252736
mfc80FRA.dll8.0.50727.559261440
mfc80FRA.dll8.0.50727.559252736
mfc80ITA.dll8.0.50727.559252224
mfc80ITA.dll8.0.50727.559261440
mfc80ITA.dll8.0.50727.559252224
mfc80JPN.dll8.0.50727.559238912
mfc80JPN.dll8.0.50727.559249152
mfc80JPN.dll8.0.50727.559238912
mfc80KOR.dll8.0.50727.559238400
mfc80KOR.dll8.0.50727.559249152
mfc80KOR.dll8.0.50727.559238400
mfc80u.dll8.0.50727.55921655296
mfc80u.dll8.0.50727.55921093120
mfc80u.dll8.0.50727.55923514368
mfc80ud.dll8.0.50727.55923231744
mfc80ud.dll8.0.50727.55922407936
mfc80ud.dll8.0.50727.55929224192
mfcm80.dll8.0.50727.559265024
mfcm80.dll8.0.50727.559269632
mfcm80.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80d.dll8.0.50727.5592123904
mfcm80d.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80d.dll8.0.50727.5592258048
mfcm80u.dll8.0.50727.559263488
mfcm80u.dll8.0.50727.559257856
mfcm80u.dll8.0.50727.5592114688
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592122880
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592102912
mfcm80ud.dll8.0.50727.5592258048
msvcm80.dll8.0.50727.5592515072
msvcm80.dll8.0.50727.5592479232
msvcm80.dll8.0.50727.5592574464
msvcm80d.dll8.0.50727.55921347072
msvcm80d.dll8.0.50727.55921015808
msvcm80d.dll8.0.50727.55921650176
msvcp80.dll8.0.50727.55921068368
msvcp80.dll8.0.50727.5592554832
msvcp80.dll8.0.50727.55921404752
msvcp80d.dll8.0.50727.55921402368
msvcp80d.dll8.0.50727.55921036288
msvcp80d.dll8.0.50727.55923240448
msvcr80.dll8.0.50727.5592802640
msvcr80.dll8.0.50727.5592632656
msvcr80.dll8.0.50727.55921495888
msvcr80d.dll8.0.50727.55921334784
msvcr80d.dll8.0.50727.55921175552
msvcr80d.dll8.0.50727.55923725824
vcomp.dll8.0.50727.559287552
vcomp.dll8.0.50727.559265536
vcomp.dll8.0.50727.5592165376
vcompd.dll8.0.50727.5592116736
vcompd.dll8.0.50727.5592102400
vcompd.dll8.0.50727.5592378368
vcomp.AMD64.pdb93184
vcomp.dll8.0.50727.559287552
vcomp.dll8.0.50727.559265536
vcomp.dll8.0.50727.5592165376
vcomp.i386.pdb84992
vcomp.IA64.pdb101376
vcompd.AMD64.pdb117760
vcompd.dll8.0.50727.5592116736
vcompd.dll8.0.50727.5592102400
vcompd.dll8.0.50727.5592378368
vcompd.i386.pdb125952
vcompd.IA64.pdb183296
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Huomautus Tämä on niin sanottu nopeasti julkaistava (”fast publish”) artikkeli, joka on laadittu suoraan Microsoftin tukiorganisaatiossa. Tässä olevat tiedot toimitetaan sellaisenaan vastauksena esiin tulleisiin ongelmiin. Koska aineisto on tuotu saataville nopeasti, se saattaa sisältää painovirheitä ja tietoja saatetaan muokata milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Lue muut huomioon otettavat seikat käyttöehdoista.
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 2465367 – Viimeisin tarkistus: 04/19/2011 11:04:00 – Versio: 1.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2465367
Palaute